świadczenie przedemerytalne a praca

Rafał Kalukin

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Masz emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne i dorabiasz na boku? Wybierz jedno albo drugie. Zwolnisz miejsce pracy dla kogoś bardziej potrzebującego - sugeruje Ministerstwo Pracy

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

Jedno świadczenie przedemerytalne zamiast obecnych dwóch: zasiłku i świadczenia będzie wypłacane nowym zasiłkobiorcom o odpowiednim wieku i stażu pracy, zwolnionym z przyczyn zakładu pracy - postanowili w środę posłowie z komisji polityki społecznej.

Minister pracy o wzroście bezrobocia

Po wejściu w życie ustaw okołobudżetowych od 1 stycznia zlikwidowane zostały zasiłki przedemerytalne i ograniczone świadczenia przedemerytalne. Efekt? Masowa fala rejestracji bezrobotnych. W grudniu 2001 r. zarejestrowało się w urzędach pracy około 70 tys. ludzi, dla których był to ostatni moment na nabycie świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

żal i przekonanie, że ten rynek pracy nie jest jeszcze taki pracowniczy, jeżeli nie potrafi wykorzystać takiej osoby jak ja." "Mąż ma 62 lata. Został zwolniony parę miesięcy przed 60-ką, po 25 latach pracy, w związku z czym nawet zasiłek przedemerytalny mu nie przysługuje. Jest na moim

Rząd chce odmłodzić pracowników: 50-tka to nowa 40-tka?

Rząd chce odmłodzić pracowników: 50-tka to nowa 40-tka?

przedemerytalne. Przykładowo, tylko z ostatniego rozwiązania w kwietniu 2016 r. z skorzystało już 172,7 tys. Łącznie pobierają z ZUS ponad 177 mln zł. Druga grupa to osoby, które nie mają prawa do żadnego z wymienionych świadczeń. W efekcie stają się wieloletnimi klientami urzędów pracy. Z danych udostępnionych

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

W wielu miastach pod urzędami pracy od początku grudnia ustawiają się kolejki osób, które jeszcze w tym roku chcą uzyskać prawo do świadczeń przedemerytalnych. A wszystko dlatego, że wybuchła panika, że rząd chce z końcem roku je zlikwidować (tak jak to się stało z zasiłkami przedemerytalnymi dwa

Prezydent chce emerytur po 40 latach pracy. Czy MPiPS poprze projekt?

Prezydent chce emerytur po 40 latach pracy. Czy MPiPS poprze projekt?

w różnych jego fragmentach - mówił w środę rano Kosiniak_Kamysz. - Mamy różne propozycje. Dobrze, że są emerytury częściowe, bo o nich troszkę zapominamy, że dziś można skorzystać z emerytury częściowej w wieku 65 czy 62 lat. Dobrze, że są świadczenia przedemerytalne, dobrze, że jest minimalna

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Świadczenie przedemerytalne

obowiązujących przepisów, zachowują swoje uprawnienia. Od 1 sierpnia 2004 r. obsługę świadczeń przedemerytalnych przejmuje od urzędów pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu

Krojenie świadczeń

. Min. Banach oświadczyła, że w czerwcu świadczenia z pomocy społecznej zostaną zwaloryzowane o poziom inflacji, a we wrześniu - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Te ostatnie mają być ograniczone. Teraz mogą z nich korzystać aż do emerytury już osoby po czterdziestce, które nie mają szans na rynku

Status bezrobotnego

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001), - ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252). W

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

PZP 13/08). Wyjątki: Nie podlegasz ochronie przedemerytalnej, jeśli jesteś emerytem pracującym w niepełnym wymiarze godzin pobierającym świadczenia emerytalne. Podobnie nie podlegasz ochronie, nawet w wieku przedemerytalnym, jeśli masz prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tu pracy

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

pracodawca zamierza zatrudnić takiego pracownika w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Jestem tokarzem. Czy pracodawca musi wypłacać mi dodatek "szkodliwy"? Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie jest świadczeniem obligatoryjnym, a

Ile można dorobić na emeryturze?

- jeśli obejmiesz gospodarstwo większe niż 2 ha przeliczeniowe a otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub zasiłek dla bezrobotnych - to tracisz prawo do tych świadczeń. Jeśli masz emeryturę lub rentę - możesz mieć nawet większe gospodarstwo). Zarobkiem nie są też dochody z

Jak rząd planuje walczyć z bezrobociem

urzędem pracy. W grę wchodzi np. dofinansowanie szkolenia dla zwalnianych pracowników; Urzędy pracy będą miały mniej obowiązków. To ZUS zajmie się wypłatą zasiłków (od 2004 r.) i świadczeń przedemerytalnych (od 2005 r.) - ureguluje to odrębna ustawa o świadczeniach przedemerytalnych; W urzędach pracy będą

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

rażące naruszenie przepisów prawa pracy o wypowiadaniu umowy o pracę, a także niewypłacenie w terminie świadczenia przysługującego pracownikowi (odprawy) jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Blaski i cienie pracy na swoim

, możemy się spodziewać niższej emerytury; 95 proc. samozatrudnionych deklaruje najniższą podstawę do odprowadzania składek ubezpieczeniowych. - Tracimy prawo do wcześniejszej emerytury i zasiłku przedemerytalnego. Aby zyskać takie świadczenie, musimy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Specjaliści komentują warianty resortu pracy

Pracy pracodawcom zatrudniającym emerytów, bo tu w grę wchodzi kalkulacja ekonomiczna, a nie odgórny zakaz. Mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Sytuacja jest klarowna w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Tacy ludzie z założenia nie mają

Kiedy i kogo nie można zwolnić

Kiedy i kogo nie można zwolnić

najwyżej zmienić warunki pracy lub płacy. Seniorzy jednak nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie. Mogą stracić posady m.in. jeśli są już emerytami i pracują na niepełny etat, jednocześnie pobierając świadczenie przedemerytalne. Albo są w wieku przedemerytalnym i pobierają rentę z tytułu całkowitej

Zwalniają w Błoniu

pracownicy Mery dostali tuż przed Bożym Narodzeniem. Już zwolniono 80 osób, a do końca stycznia straci pracę drugie tyle głównie pracowników z wydziałów nieprodukcyjnych: księgowo-ekonomicznego, sprzedaży, zakupów oraz administracyjnego. Połowie zwolnionych przysługują świadczenia przedemerytalne. - Ale

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwało: Osobom, które stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy, a przepracowały u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku. Kobiety muszą mieć co najmniej 56 lat (i najmniej 20-letni staż), a mężczyźni - 61 lat (i 25-letni staż). Osobom prowadzącym

Brakuje pieniędzy na emerytury

mld zł rocznie, a na świadczenia kolejarzy ponad 500 mln zł. W sumie wcześniejsze emerytury kosztują budżet państwa ponad 16 mld rocznie. Dodatkowe 4 mld zł idą na świadczenia przedemerytalne. Waloryzacja i demografia ZUS przyznaje, że na czarne prognozy wpływ miały też ubiegłoroczne zmiany prawne

Ile ci się należy za dziecko

alimentów, chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugie nie musi płacić alimentów na jego rzecz. Świadczenia rodzinne

Rekordowo wysokie bezrobocie w styczniu

Bez zatrudnienia jest już 3 mln 253 tys. osób, z tego 42 proc. mieszka na wsi. Wciąż prawie 80 proc. bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. - Co gorsza 18 proc. to nieco mylący szacunek. Gdybyśmy do bezrobotnych zaliczyli osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, a takie są standardy

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w

Kodeks pracy

wynagradzania] § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą

Co dalej z kodeksem pracy

w grudniu, by w ostatniej chwili nabyć uprawnienia do wycofywanych z nowych rokiem świadczeń przedemerytalnych). Hausner ma więc dodatkowy argument, by w tym konkretnym przypadku zawiesić dialog społeczny, przeciąć spory i przedstawić własny projekt nowelizacji kodeksu pracy. W ostatnią środę

Aby mieć ładne świadectwo

urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę. Świadectwo, opinia, referencje W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę lub rentę socjalną. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Trzy

Firmy wyprowadzają się z Warszawy na prowincję

do Ciechanowa, 150 właśnie przechodzi szkolenia we wprowadzanym systemie telefonicznej obsługi klientów, 11 dojeżdża do pracy w Ciechanowie (mają zapewniony transport), ok. 200 osób odeszło dobrowolnie za specjalnym odszkodowaniem lub korzystając ze świadczeń przedemerytalnych, 35 osobom TP dała

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

do standardów nowoczesnego świata. Likwidacji zbędnych miejsc pracy w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach towarzyszy szybki wzrost wydajności, a w konsekwencji - poprawa konkurencyjności naszych firm na rynkach zagranicznych. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy są w stanie zwiększać eksport, choć na