absolwenci ekonomii na sgh

Marta Piątkowska

Wieczny student - to brzmi... dumnie

Wieczny student - to brzmi... dumnie

Na całym świecie recepta na sukces zawodowy brzmi tak samo: nieustająco podnoś swoje kompetencje. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy skazani na bycie wiecznymi uczniami.

Nikt nie uczy pracy

Czy ten artykuł czyta właśnie infobroker? A może technolog zasobów morza? No właśnie Zawodów, w których niedługo mogłoby znaleźć pracę tysiące Polaków, dziś nikt nie uczy

Czy studenci umieją szukać pracy?

W większości tak, ale brak im umiejętności autoprezentacji, a listy motywacyjne piszą zbyt ogólnikowo.

Skrzypek w NBP, mniejsze zło

poprzednicy mieli habilitacje i tytuły profesorskie - Hanna Gronkiewicz-Waltz w zakresie prawa bankowego, Leszek Balcerowicz z ekonomii. Poprzednik Skrzypka do dziś jest uznanym autorytetem w świecie, otrzymywał prestiżowe nagrody międzynarodowe za kierowanie bankiem centralnym. Skrzypek jest w bankowym

Bankowiec

 to dlatego, że wszystkie uczelnie ekonomiczne wyposażają studentów w podstawową wiedzę, niezbędną każdemu, kto się zajmuje jakimkolwiek wycinkiem ekonomii. Finanse i bankowość można studiować w każdej akademii ekonomicznej w kraju. Różnie wygląda jednak sam układ studiów. Na

Irlandia: jak studiować

miesięcznie. Jedynymi stypendiami, w ramach których można wyjechać na studia do Irlandii, są Socrates - Erasmus i elitarny CEMS (Community of European Management School) na warszawskiej SGH Technologie i wzrost gospodarczy Marek Midzio, student III roku ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda

Czas na studia podyplomowe w Polsce

nas informacji. Możemy ich szukać na stronach internetowych wybranych uczelni bądź instytutów. Zazwyczaj umieszczane tam oferty są na bieżąco uzupełniane. Dla kogo Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów ze wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera

Logistyk

wykłady z logistyki także na kierunku informatyka i ekonometria oraz na Wydziale Ekonomii na kierunku finanse i bankowość. Przy katedrze działa Centrum Rozwoju Logistyki, które prowadzi badania benchmarkingowe firm śląskich oraz wydaje biuletyn "Logistyka bez barier" redagowany przez studentów

Co studiować, by się wpasować?

, wdrożenie, budowę sieci i serwis. - Mnie wykształcenie pracowników nie interesuje, choć najbardziej chciałbym kogoś po SGH - deklaruje Stanisław Marczyk, szef. - Mogą być informatycy, ale z żyłką handlową. A takich nie ma. Jak dałem ogłoszenie, że poszukuję sekretarki, to zgłosiło się 200 dziewczyn. A na

Na Wyspie Skarbów

firmy badań rynku klei swoją pracę z fragmentów raportów przygotowywanych dla zachodnich korporacji. Dziewczyna, która zarządza kilkunastoosobowym zespołem w dziale marketingu międzynarodowego koncernu, zapisuje się ponownie na ekonomię... Paradoksalnie, nasi rówieśnicy, którzy postanowili skończyć