absolwenci szkół średnich

bsn

Gap year - potrzebna przerwa od codzienności

Gap year - potrzebna przerwa od codzienności

Polscy absolwenci szkół średnich oraz studenci coraz częściej przed rozpoczęciem kariery zawodowej decydują się na roczny wyjazd za granicę. Szalony pomysł? Wcale nie, dzięki temu zdobywają lepszą pracę i awansują szybciej niż ich koledzy, którzy nie zrobili sobie przerwy

Jeśli nie kamasze to co?

Średnio 100 wniosków rocznie - tylu poborowych z województwa pomorskiego ubiega się o zamianę zasadniczej służby wojskowej na służbę zastępczą. Jeśli przekonująco umotywują swoją niechęć do powszechnego obowiązku obrony kraju, mogą podjąć pracę w jednej z kilkudziesięciu pomorskich instytucji publicznych. Jeśli są absolwentami szkoły wyższej muszą przepracować pół roku, w innym przypadku 18 miesięcy.

Nadchodzą branżowcy

We wrześniu ostatni rocznik rozpocznie naukę w szkole zawodowej. Od 2017 r. zawodówki zastąpią dwustopniowe branżówki. Te mają lepiej współpracować z pracodawcami i kończyć się inną maturą.

Poligrafia szansą dla młodych

Poligrafia szansą dla młodych

dobra wiadomość dla absolwentów techników i szkół wyższych, którzy mogą liczyć na pracę w branży. Wykorzystanie nowych technologii w druku będzie wymagało coraz większej eksperckiej wiedzy. Od rzemieślników do specjalistów Żmudne składanie czcionek i plamy z farby drukarskiej na dłoniach - takie

Czy szkoły policealne dają pracę?

Czy szkoły policealne dają pracę?

porozumieniu z MEN. Szkoły policealne przyjmują absolwentów szkół średnich. Nie zaglądają przy tym specjalnie do świadectw. Oferują kierunki trwające najczęściej cztery semestry, czyli dwa lata akademickie. Mają przeróżne profile. Najczęściej kończą się - jak reklamują się same szkoły - zdobyciem konkretnego

Po karierę do biura? To nie takie proste

Po karierę do biura? To nie takie proste

(RPA) Bartłomieja Banaszaka w 2014 r. Zatrudnienie absolwentów uczelni jest jednym z fundamentów Procesu Bolońskiego. To dlatego szkoły wyższe coraz mocniej kładą nacisk na kształcenie praktyczne, włączanie w proces nauczania praktyków i przedstawicieli biznesu. Jednym z zadań polskich uniwersytetów

Co ma dyplom do pensji

- najlepiej zarabiają absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ponad 7,7 tys. zł, ale ich uczelnia w rankingu jakości kształcenia zamyka pierwszą dziesiątkę. Od absolwentów UJ więcej zarabiają też absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - 6 tys. zł. W jakości wykształcenia te dwie

Wykształcenie przekłada się na wysokość zarobków

mniej. Mediana ich wynagrodzeń w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych grup o wiele rzadziej dochodziła do wysokości średniego krajowego wynagrodzenia, które obecnie wynosi nieco ponad 4000 zł brutto. I tak absolwenci szkół średnich i pomaturalnych najczęściej zarabiali 3100 zł brutto, jedna czwarta

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

. Przykładem dobrych praktyk może być chociażby pomorska firma Flex, producent części elektronicznych, który szacuje, że dzięki współpracy z Politechniką Gdańską oraz Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia do 2020 roku liczba absolwentów średnich szkół technicznych w regionie wzrośnie z obecnych 38 do 136

Biolog

studia wyższe na wydziale biologii politechniki lub innej szkoły wyższej. Absolwent biologii II stopnia uzyskuje tytuł magistra inżyniera biologii wybranej specjalności. Swoją wiedzę biolog może uzupełniać również na studiach podyplomowych, podczas kursów, szkoleń oraz staży organizowanych przez firmy

Księgowy

średnią lub studia wyższe z zakresu rachunkowości i finansów. Pracownicy biur rachunkowych są najczęściej absolwentami liceów ekonomicznych lub posiadają tytuły licencjatów rachunkowości i finansów. Główni księgowi to zawsze osoby po studiach wyższych. W pracy księgowego niezbędna jest znajomość obsługi

Obóz CareerCamp

W terminie 19.08 - 30.08 nad jeziorem Pluszne na Mazurach, organizujemy obóz CareerCamp, który dedykowany jest dla wszystkich osób niezdecydowanych co do własnej zawodowej przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich, decydujących się na wybór przyszłego kierunku studiów, czy

Psycholog

psychologa. Dziedzin, w których pracują psychologowie, jest jednak teraz znacznie więcej, niż wymieniają autorzy. Praca po psychologii Obecnie praca na psychologa czeka tradycyjnie w gabinetach psychologicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w hospicjach czy w szkole. Psycholog może się

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Polacy z wykształceniem średnim - 3 tys. zł, i zasadniczym zawodowym - 2,5 tys. zł. Wpływ na wysokość pensji Polaków ma też rodzaj ukończonej uczelni. Dane firmy Sedlak & Sedlak pokazują, że najlepiej sytuowani są absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W grupie osób mających krótki staż pracy

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

do życzenia. W 2013 r. tylko 43 proc. rodaków mogło pochwalić się średnim lub wysokim stopniem biegłości w obsłudze sprzętu i sieci . To niestety jeden z gorszych wyników w całej wspólnocie. Stara szkoła Trudno jednak o lepsze wyniki, skoro co piąty uczeń uczęszcza do szkoły, w której nauczyciele

Polskie MBA daleko od światowej czołówki

Polskie MBA daleko od światowej czołówki

absolwentami, czy dynamika wzrostu wynagrodzeń absolwentów. Ważnym elementem są też wyniki osiągane w testach branżowych np. GMAT. Wszystkie te dane analitycy serwisu zestawiają ze sobą i wyciągają średnią. Oprócz tego sami oceniają programy i w ten sposób od lat wybierają najlepsze kursy MBA. W tym roku

EKSPERT RADZI: Jak szukać pracy zgodnej z wykształceniem

EKSPERT RADZI: Jak szukać pracy zgodnej z wykształceniem

. Patrzmy uważnie kto, gdzie i kogo potrzebuje. Wielu pracodawców szuka osób posiadających przede wszystkim uniwersalne kompetencje, takie jak znajomość języka angielskiego, obsługi komputera, komunikatywność. Wiedza specjalistyczna wymagana jest zwykle od stanowiska średniego szczebla. Zanim do niego

SGH na szczycie rankingu MBA

SGH na szczycie rankingu MBA

decydują o pozycji kursu w rankingu. Pierwszym głównym kryterium jest ocena reputacji programu. W tym celu analitycy proszą kierowników HR z różnych firm o ocenę samego kursu i jego absolwentów. Biorą też pod uwagę to, jak jednostkę organizującą dany kurs lub studia oceniają pracodawcy. Drugim głównym

Inżynier na wagę złota

Z badań zarobków absolwentów polskich uczelni wyższych przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak i opublikowanych w kwietniu 2013 roku wynika, że najlepiej zarabia się, mając w kieszeni dyplom uczelni technicznej. Osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zarabiały w 2012 roku

Portret młodego Polaka

Portret młodego Polaka

miało się osiem lat względnego spokoju. Dopiero w wieku 14-15 lat stawało się przed koniecznością zdawania egzaminu do szkoły średniej. Teraz podobnej atrakcji doświadczają 12-, 13-latki, żeby dostać się do gimnazjum. Jak wiadomo, gimnazjum musi być najlepsze, bo "od tego zależy ich przyszłość"

Pracodawco, przyjdź do urzędu

Pracodawco, przyjdź do urzędu

, nauczycieli, pedagogów szkolnych, przedstawicieli uczelni, służb zatrudnienia, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ile chcą zarabiać młodzi, a ile płacą pracodawcy?

Ile chcą zarabiać młodzi, a ile płacą pracodawcy?

studiach, czy o matkę z dzieckiem po średniej szkole. Oboje powinni za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenie, które pozwoli im godnie żyć. Kobieta pracująca w markecie nie jest w niczym gorsza od absolwenta wyższej uczelni. Proszę, nie twórzmy podziałów klasowych, tylko walczmy o godne życie dla każdego

Wygrali start do kariery

Wygrali start do kariery

pewności, że młoda osoba dokonała dobrego wyboru. Jeśli na stażu młodemu każe się parzyć kawę, to się go zniechęca do pracy - dodaje. PwC zbadało niemal 2,5 tys. uczniów szkół średnich, studentów oraz absolwentów. Spytało ich o wybory zawodowe. Co się okazało? O wyborze studiów decyduje przede wszystkim

Jak wykształcić sobie pracownika

elektromechanika. Wielu absolwentów klasy patronackiej VW pracuje w fabryce koncernu. Przyszłych pracowników na podobnej zasadzie szkoli Solaris, największy w Polsce producent autobusów. Pierwszych kilkunastu absolwentów klasy patronackiej w Szkole Zawodowej w Murowanej Goślinie pod Poznaniem pracuje już w

Co nowego na studiach podyplomowych?

Większość szkół wyższych w swojej ofercie posiada studia podyplomowe. Obowiązujące przepisy pozwalają im na wprowadzanie autorskich kierunków pod warunkiem, że są zgodne z wykładanymi studiami pierwszego i drugiego stopnia. W sytuacji, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza ten zakres, do

Właściwy klucz do kariery. Polacy się szkolą

W latach 2008-2012 wśród Polaków mających mniej niż 30 lat i wchodzących na rynek pracy aż 38 proc. stanowili absolwenci szkół wyższych . Osoby z dyplomem radzą sobie na nim lepiej od tych z niższym wykształceniem - w połowie ub.r. wskaźnik zatrudnienia dla absolwentów uczelni był o 25 proc. wyższy

Notariusz

. 91). By podjąć pracę notariusza, należy ukończyć studia prawnicze na jednym z uniwersyteckich wydziałów prawa lub w jednej ze szkół niepaństwowych. Następnie świeżo upieczony absolwent prawa robi aplikację u notariusza, u którego jest zatrudniony lub u notariusza wyznaczonego przez izbę. Aplikacja

Pilot

cywilnego. Jest to Politechnika Rzeszowska. Piloci wojskowi natomiast uczą się w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Powietrznych w Dęblinie. Praca w lotnictwie cywilnym Praca w lotnictwie cywilnym czeka na osoby, które na wyżej wymienionej Politechnice Rzeszowskiej ukończyły kierunek mechanika i budowa

Mit wysokich zarobków: ile naprawdę zarabiają aktorzy, prawnicy i architekci

Średnie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw sięgnęło w lipcu niemal 3965 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że jest to średnia zawyżana przez najlepiej zarabiających. Mediana wynosi nieco ponad 3100 zł brutto (dane za 2012 r.). To oznacza, że połowa Polaków zarabia mniej od tej kwoty

Wygraj start do kariery

wyższej raczej nie zastanawiają się, jak poradzą sobie na rynku pracy. Sprawdziło to PwC - analitycy tej firmy zapytali niemal 2,5 tys. uczniów szkół średnich, studentów oraz absolwentów o ich wybory zawodowe. Okazało się, że młodzi wybierają głównie te studia, które pozwolą im realizować swoje pasje

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

Niemcy mieli do czynienia w 96 spośród 619 wydzielonych grup zawodów. Największe dotyczyły absolwentów studiów technicznych, np. mechatroników. Ale na drugim miejscu uplasowali się wykwalifikowani rzemieślnicy - hydraulicy, czy osoby serwisujące układy ogrzewania i klimatyzacje. To absolwenci szkół

Łańcuszek nieszczęścia

tej nieodrobionej lekcji. Zaczęło się w gimnazjum od: "musicie dobrze wybrać szkołę średnią, bo od tego będzie zależało wasze dorosłe życie". Przeszło na liceum: "jak raz wybierzecie rozszerzone przedmioty, to już do matury nie możecie ich zmienić". I ciągnęło aż do klasy

Młody firmie nie pasuje

30 lat. - Wiek nie ma dla mnie znaczenia, ale tyle się słyszy o bezrobociu młodych, a gdy szukam pracowników, to bardzo rzadko mam do czynienia z młodymi kandydatami - mówi. - Dziwi mnie to. Przecież korporacje i wielkie firmy nie zatrudnią wszystkich absolwentów. Małe i średnie firmy wytwarzają

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

techniczne, wmawiając wszystkim, że dyplom studiów wyższych załatwi sprawę. Otóż nie załatwi. Obecnie szkoły wyższe techniczne produkują masowo niedouczonych absolwentów, którzy nie są przygotowani do jakiejkolwiek pracy. Oczywiście te 5 proc. absolwentów jest właściwie wykształconych, bo chcieli się po

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

W 2012 roku płace absolwentów, którzy ukończyli studia z tytułem magistra inżyniera wynosiły 3 000 PLN brutto. O 500 PLN mniej otrzymywali pracownicy posiadający wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie oraz magisterskie. Osoby z wykształceniem średnim, których staż pracy w 2012 roku nie

Branżowy język obcy zwiększa szanse na pracę

podstawowym młodzież uczy się obecnie w podstawówce, gimnazjum i szkole średniej. Idąc na studia, powinni mieć to już opanowane. Ale nie wszyscy mają. A o tym, że jest to problemem, dowiadują się, szukając pracy. Wtedy jest już za późno na naukę? - Na naukę nigdy nie jest za późno, tym bardziej że

Ciężka praca, niska płaca

usposobieniem. Za miłe towarzystwo i fachową opiekę unijni staruszkowie płacą nawet trzykrotność tego, co pielęgniarki zarabiają w Polsce. To kusi również młode osoby. Od 2004 roku szkoły pielęgniarskie zastąpiono studiami licencjackimi. Kwalifikacje absolwentów są uznawane w krajach UE automatycznie. Unia

Asystenci pomagają w szkole

zatrudnionych jest trzech asystentów nauczyciela. Wszyscy to młode osoby, które niedawno skończyły studia, jedna z nich jest absolwentem pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), kolejna jest po wychowaniu fizycznym, trzecia ma uprawnienia do nauczania przyrody i geografii. Według dyrektor szkoły

Ile zarabiają kierownicy?

kierowników mieściły się w przedziale 4 000 do 5 000 PLN. Na wysokość wynagrodzeń menedżerów wpływał poziom i rodzaj zdobytego przez nich wykształcenia. Najniższe zarobki (3 200 PLN brutto) otrzymywały osoby z wykształceniem zawodowym. Płace menedżerów, którzy ukończyli zawodową szkołę średnią wyniosły 3 700

MBA - szansa na większe pieniądze

technologicznych, mógłbym więc spotkać tam wielu słuchaczy z mojej branży - mówi. Przyznaje zresztą, że jednym z powodów, dla których w ogóle planował rozpoczęcie studiów MBA było poszerzenie sieci kontaktów. Ostatecznie zdecydował się na wybór studiów organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej

Być mistrzem po studiach

Uniwersytecie Harvarda w USA. Dziś są wykładane w tysiącach szkół na świecie, a liczba absolwentów to nawet 100 tys. osób rocznie. O popularności MBA decyduje duży popyt na tego typu kształcenie. Skąd studia MBA się wzięły w Polsce? - Sprowadził je prof. Andrzej Koźmiński, który wykładał przez wiele lat w USA

Rolnik

rolników jest opinia, że ich zawód nie wymaga żadnych kwalifikacji. Osoba, która chce się kształcić w tym kierunku, może wybrać zasadniczą szkołę zawodową lub technikum o profilu rolniczym. Technikum rolnicze kończy się egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu technika rolnika. Młodzi rolnicy jednak coraz

Praca jest, brakuje umiejętności

zachodzą w informatyce, co można wybaczyć szkołom średnim, ale uczelniom wyższym już nie. Tym bardziej że nikt nie oczekuje od nich cudów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której uczelnia aktualizuje swój program co kilka lat, dając wiedzę bazową na przyzwoitym poziomie. Równocześnie wpuszcza w swoje mury takie

Przyjmą każdą pracę

Jeszcze w 2008 r. było ich niewiele ponad 300 tys. Na dodatek według GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych. - Jak to możliwe? Całe życie mama mi powtarzała, że kto się nie chce uczyć, będzie nosił paczki w sklepie. A magister będzie miał

Pracodawcy do młodych: nie wyjeżdżajcie!

opinii o wysokim poziomie nauczania szkół i uczelni absolwenci mają trudności ze znalezieniem pracy. Pracodawcom brakuje ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, którzy nie tylko mają wiedzę, ale potrafią ją właściwie wykorzystać. Kłopoty ze znalezieniem pracowników z dobrymi kompetencjami są, według

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Jak młodym pomóc wejść na rynek pracy? Czy trzeba pomagać im, czy pracodawcom? Szczególnie, że dziś na jedno miejsce pracy przypada nawet 27 osób poszukujących zajęcia. A w ciągu najbliższych czterech lat na rynek pracy wejdą 2 mln absolwentów szkół wyższych. Eksperci (ekonomiści, członkowie

MBA: drożej znaczy lepiej?

doświadczenia praktyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i różnego typu projektami, a także w prowadzeniu własnej firmy. Część zajęć jest prowadzona przez zaproszonych do udziału w programie praktyków biznesu z kraju i zagranicy. Absolwenci otrzymują amerykański Certyfikat IBS wydany przez CCSU i Politechnikę

Więcej miejsc na studia oficerskie

We wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych przyjętych zostanie prawie dwa razy więcej osób niż rok temu. W 2010 r. o 55 indeksów starało się 1800 osób. - Mimo że MON zwiększyło liczbę miejsc, to selekcja i tak będzie ostra, bo mamy ponad 2600 kandydatów - przekonuje ppłk Jan Kutny

Twoja szkolna kariera w Europie

idzie ok. 25 proc. absolwentów podstawówek. Szkoła średnia kończy się państwowym egzaminem uprawniającym do wstępu na wyższe uczelnie (riigieksamid). Skala ocen jest pięciostopniowa, 5 jest oceną bardzo dobrą, a 1 niedostateczną. W szkołach wyższych Estonii praktycznie nie ma egzaminów wstępnych, choć

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

- Stypendium może dostawać absolwent (absolwentem jest się przez 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły podanej w dyplomie), który po pierwsze jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a po drugie został przez ten urząd skierowany na szkolenie lub

Jak przyciągnąć najlepszych?

Alexander Ciesielski wychował się w Niemczech (stąd litera "x" w imieniu), ale szkołę średnią i studia ukończył w Warszawie. - Po studiach pracowałem w stolicy przez rok. Czułem, że firma nie wykorzystuje w pełni mojego potencjału, zwłaszcza języków obcych. Oprócz niemieckiego, biegle

PKB Poznaj Kim Będziesz

międzynarodowej korporacji. Absolwentka 2 kierunków studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz 2 kierunków studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Pracuje przede wszystkim z menedżerami średniego i wyższego szczebla, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

zarabia w szkole społecznej 1700 zł, a w wakacje pozostaje dochodów. Według raportów OECD polscy nauczyciele pracują w szkole najkrócej - 3,5 godz. dziennie. To prawie dwa razy mniej niż średnia dla krajów UE. Rząd dorzucił dwie godziny w tygodniu na dodatkowe zajęcia z uczniami. A każda następna dyskusja

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

kolegów z Europy Zachodniej. Jednak na rynku pracy radzą sobie nie najlepiej... - Pytanie, czy to im czegoś brakuje, czy wina leży gdzie indziej? W Polsce nie ma doradztwa zawodowego - ani na poziomie szkoły średniej, ani na studiach. Są uczelnie, których ukończenie daje pracę. To m.in. uczelnie

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Według danych GUS prawie trzy czwarte osób między 15. a 34. rokiem życia (jeszcze uczących się i tych, którzy naukę już zakończyli), nie podejmowało pracy zarobkowej w czasie nauki. Dla porównania w krajach Unii Europejskiej średni wiek, w którym na rynku pracy był przynajmniej co drugi Europejczyk

Praca w Dziale Sprzedaży

. Mile widziani są zarówno absolwenci szkół średnich i wyższych, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym na takim stanowisku.\ Oferujemy bogaty pakiet szkoleń prowadzonych przez trenerów międzynarodowej klasy, pracę w gronie jednego z najlepszych zespołów sprzedażowych w kraju, atrakcyjne wynagrodzenie

Młodzi biorą dziś, co dają

przekazują tego dyrektorom szkół. Edukacja i zatrudnienie są oddzielnymi bytami. Przez to absolwenci wchodzą na rynek pracy średnio przez dwa lata. Byłoby inaczej, gdyby pojawiało się więcej ofert pracy? - Z pewnością, tylko że od tego roku rząd zamiast tworzyć miejsca pracy, robi coś odwrotnego. O

Maturzysto, wybierz przyszłość

Trwa rekrutacja na studia. W tym roku szkoły średnie skończyło ponad 350 tys. maturzystów. Jak młodzi ludzie wybierają kierunki? Jedni stawiają na pasję, inni - przeglądają statystyki, czytają, co opłaca się studiować, kalkulują. - Zawsze chciałam zostać dziennikarzem, więc składam papiery na kilka

Po dyplomie znów na studia

. Ukończyłem ekonomię - uczyłem się logiki, ekonometrii i dziesiątek innych rzeczy, które wcale mnie nie interesowały. Jak niemal całe moje pokolenie mam pretensje do systemu edukacji, który opierał się na modelu trzech "Z", czyli "zakuć, zaliczyć, zapomnieć". Kończyłem szkołę średnią w

Gapyear - przerwa na karierę

Gap year (ang. roczna przerwa) to hasło, które w Europie Zachodniej robi furorę. Oznacza przerwę na robienie tego, na co nigdy nie ma czasu: pomaganie ginącym ptakom w Afryce, praca w irlandzkim pubie w Sydney, zwiedzanie Rosji. Do niedawna najczęściej decydowali się na to absolwenci szkół średnich

Wirtualne Targi Edukacyjne

. Wszystkie informacje dotyczące ofert kształcenia będą zgromadzone w jednym miejscu, na stronie internetowej. Uczniowie szkół średnich poznają oferty kursów językowych i przygotowawczych do matury i egzaminów na studia. Studenci i absolwenci szkół wyższych oraz specjaliści i menedżerowie znajdą z kolei

Pracujący biedacy

gwarantuje wysokiego wynagrodzenia. Wśród najniżej opłacanych zawodów są choćby pielęgniarki. A tysiące absolwentów ciągle szkół wyższych ma problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy, nie mówiąc o dobrze płatnej - komentuje Joanna Kuzioła z firmy Antal.

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

prawie rok (11,9 miesiąca). Co ciekawe, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych znajdowali pracę szybciej niż pracownicy ze średnim wykształceniem. Ci pierwsi potrzebowali na to niespełna 10 miesięcy, drudzy ponad miesiąc dłużej. Z analizy kierunków wykształcenia bezrobotnych wynika, że najszybciej

Zamówienie na inżyniera

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Czy absolwenci tegorocznych kierunków zamawianych naprawdę bez problemu znajdą pracę? dr Wiktor Wojciechowski, współautor raportu "Czego nie uczą polskie szkoły": Nigdy nie ma gwarancji, że po skończeniu jakiegoś kierunku studiów od razu znajdziemy pracę

Czego nie uczy polska szkoła

Opisany przez nas wczoraj raport Forum Obywatelskiego Rozwoju pokazuje ponury stan naszej edukacji. Fundacja, której przewodniczy Leszek Balcerowicz, przeanalizowała, jak ma się nasze szkolnictwo do późniejszych szans na zatrudnienie. Okazuje się, że pracę zaraz po szkole (średniej lub wyższej

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

wysokie kwalifikacje - do obsługi tego przemysłu. Stąd np. popularność zawodów związanych z informatyką". Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej "W Polsce nie ma doradztwa zawodowego - ani na poziomie szkoły średniej, ani na studiach. A przecież wejście na rynek pracy

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

? Jeśli skończyłeś tylko szkołę podstawową, absolwentem, niestety, nie jesteś. Minimum to świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, najlepiej w systemie dziennym. Jeśli nauka odbywała się w systemie wieczorowym bądź zaocznym, by mieć status absolwenta, nie wolno pracować w ostatnim roku trwania nauki

Zajrzyj do studenckich biur karier

Biuro Karier przy Uniwersytecie w Białymstoku działa od ośmiu lat. Przez ten czas pomogło tysiącom studentów i absolwentów w znalezieniu pracy lub stażu. Uniwersyteckie biuro zachęca również do wolontariatu. Od początku działalności biuro to należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Razem z

Nowe miejsca pracy w LOTOSIE

;KADRA 2009 PKRT" zakłada dużą aktywność Grupy LOTOS na rynku pracy - komentuje Joanna Tyszka, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi Grupy LOTOS S.A. - Rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z uczelniami i szkołami technicznymi z całej Polski w zainteresowaniu ich absolwentów pracą w naszej firmie

Przygotuj się na lepsze czasy

jakąkolwiek pracę, a w opinii jednej czwartej nie ma jej wcale. Podobnie rynek postrzegają studenci i absolwenci najlepszych uczelni, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej Deloitte. Choć teoretycznie ta grupa nie powinna mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia, to aż 57 proc. młodych negatywnie

Jest praca - dolnośląskie

Szukasz pracy w dolnośląskim? Zobacz aktualne oferty pracy w naszym serwisie. We wrocławskich centrach finansowo-księgowych jest praca dla absolwentów szkół wyższych. Siemens, HP, UPS, GE, Volvo, ACN, Capgemini, Central Europe BPO, Diehl Controls, KPIT, QAD, REMY International, WABCO, Whirlpool, NG

Weterynarze pilnie potrzebni

Wrocławiu. Co roku mury tych uczelni opuszcza średnio pół tysiąca absolwentów. - Blisko połowa moich znajomych z roku myśli o pracy w prywatnych gabinetach, przy małych zwierzętach, mniej niż jedna trzecia zamierza zająć się dużymi, kilka chce pracować przy rzeźniach, w wojsku, policji i na uczelni - mówi

Lepszy CEO mniej uczony?

przez CEO ze szkół, w których poziom nauczania był wyższy (średnia z egzaminów SAT). Ponadto, firmy kierowane przez CEO z tytułem MBA albo prawniczym, wcale nie miały lepszych wyników niż spółki dowodzone przez CEO bez dyplomu (po programach undergraduate studies). Ich firmy miały także gorsze wyniki

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

dokumentów, standardowo podania o przyjęcie na studia, życiorysu, odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej, fotografii) i uiszczenia opłaty za pierwszy semestr (ceny różnią się zależnie od uczelni - na SHG średnio 6 255 zł za całe studia, na UJ - 3 500 zł). Czasem dochodzi również rozmowa

Brytyjska szkoła - jaka jest?

konsultant albo zastępca dyrektora szkoły. Takie role są z reguły lepiej płatne i nie wymagają od nauczyciela regularnego kontaktu z klasą. Co się dzieje, kiedy doświadczeni nauczyciele załapują się na wyższe stanowiska? Nauczanie zostaje w rękach młodych, świeżo upieczonych absolwentów. Nauczyciel

450 nowych miejsc pracy w łódzkim DHL-u

tysięcy łodzian. - Kilka lat temu, gdy o pracę w Łodzi było dużo trudniej, w centrach pracowali głównie absolwenci szkół wyższych. Dla wielu był to pierwszy krok w karierze zawodowej - opowiada Małgorzata Riabcew, konsultant w firmie doradztwa personalnego Randstad. Teraz o absolwentów uczelni jest

Dyplom już nie wystarczy

mojej grupie jest 114 osób, z czego ponad 80 proc. już pracuje. Mimo że są to studia dzienne, wiele osób szukało pracy już na pierwszym roku nauki. Koledzy Oli jak mantrę powtarzają - kto skończył studia i nie podjął wcześniej pracy, ma nikłe szanse na rynku pracy. Studenci absolwenci narzekają, że

Rośnie zapotrzebowanie na księgowych

. Mimo to coraz mniej młodych ludzi jest zainteresowanych nauką w zakresie księgowości. Obecnie kontroling wydaje się najbardziej interesującym celem dla absolwentów szkół ekonomicznych - mówi Jérome Lafuite, dyrektor generalny zajmującej się rekrutacją i selekcją kadr średniego i wyższego

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

klientami, dobrze słuchać, analizować informację, są dokładne w działaniu a także potrafią wykorzystać zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie tak z życia prywatnego jak zawodowego. Myślę tu także o doświadczeniach ze studiów czy nawet szkoły średniej np.: organizacyjnym czy projektowym. Poszukujemy

Jak szkoły radzą sobie z deficytem polksich anglistów

anglistów. Nawet nie dali mi nadziei, że ktoś się zgłosi. Skoro szkoła publiczna ma dawać wszystkim równe szanse, musiałem znaleźć nauczycieli. A który absolwent polskiej uczelni przyjechałby pracować do takiej małej miejscowości? Teraz pracują u mnie dwie nauczycielki z Ukrainy. Dostałem do nich kontakt od

Komu przeszkadza doktorat w CV

Uniwersytety są przesycone pracownikami naukowymi. Według danych GUS, w roku akademickim 2012/13 doktorantów było prawie 43 tys., przy czym tytuł doktora uzyskało wtedy ok. 5 tys. Według analiz OECD tylko 8 proc. absolwentów studiów trzeciego stopnia pracuje w biznesie. Reszta, przy odrobinie

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

pracownicy handlu, a jednocześnie wielu z nich pozostaje na bezrobociu, tylko czasem z powodu złych kwalifikacji, częściej z innych przyczyn. Należy też pamiętać, że można zmieniać zawód. Absolwenci szkół wyższych mają większą zdolność do zmiany zawodu niż inne osoby. Już w 2000 r. prowadziłam badania, z

Czego pragną pracodawcy

. Studia czy doświadczenie Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych otworzyło dyskusję na temat tego, ile warty jest dzisiaj dyplom i czy bez studiów można znaleźć dobrą pracę za godziwe pieniądze. Eksperci przekonują, że jest to możliwe. - Tak naprawdę wszystko zależy do stanowiska. Tam, gdzie

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

dramat przeżywać będą absolwenci studiów nauczycielskich - mówi Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Jest ich ponad dwa razy więcej niż studentów innych nauk społecznych - przede wszystkim psychologów. A to kierunek, który ma przyszłość. Rosnąć będzie popyt na specjalistów od

Wiertacz zarabia więcej niż prezes

profilowane wprawdzie nie zniknęły ze szkolnictwa, ale nie są też żadną przyszłością, my musimy szukać czegoś nowego - mówi Mirosław Robak, dyrektor ZS nr 3. Jedyna w Polsce szkoła kształcąca górników naftowych na poziomie średnim jest w Krośnie. Ma 40-letnią tradycję. Uczy się tu młodzież z całej Polski

Kogo brakuje, a kto ma braki

lat powstało aż 45 tego typu szkół. Konkurencją dla nich są niepubliczne placówki. Uczniowie przychodzą tu po gimnazjum albo liceum, a ostatnio przybywa absolwentów szkół wyższych, najczęściej humanistycznych. Rośnie też popularność prywatnych zaocznych szkół zawodowych, które w ciągu dwóch lat są w

Przyszłość informatyków

) Opinie studentów Jak oceniasz szanse absolwentów informatyki na rynku pracy za granicą? bardzo dobrze i dobrze - 72 średnio - 12 źle i bardzo źle - 3 trudno powiedzieć - 13 Gdzie młodzi informatycy chcą pracować po ukończeniu studiów? w kraju - 48 czasowo za granicą - 34 na stałe za granicą - 5 trudno

Kogo i gdzie szukają pracodawcy

odpowiada zaledwie kilka osób. W restauracjach czy pubach zatrudnia się bardzo młodych ludzi - uczniów szkół średnich albo osoby bezpośrednio po maturze, którzy szukają dorywczej pracy na wakacje - mówi Kluzek-Duda. Brak młodych ludzi na rynku pracy zaowocowało podwyżkami płac. Dwa lata temu absolwentowi

Moda na psychologię

sukces sportowy, oceniają wydarzenia polityczne, ostatnio pomagają powodzianom, wspierają rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. W dużych firmach psycholog pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne, doradza, jak motywować pracowników. Nie mówiąc o tradycyjnych miejscach pracy psychologów: szkołach

Niechciani na rynku pracy

Grecji - bezrobotnych było tam aż 30 proc. Młodych bez pracy przybywa, wielu to absolwenci uczelni. Dane GUS mówią, że co trzeci bezrobotny, który nie ukończył 27 lat, ma dyplom szkoły wyższej. Dyplom i co? I nic Anna Woźniak, 26 lat, w zeszłym roku skończyła marketing i zarządzanie. W kilkunastu

Studenci analizują rynek pracy

korporacjach, które są w stanie zagwarantować przyszłym inżynierom atrakcyjne warunki zatrudnienia. Sam prestiż uczelni, którym tak często kierują się absolwenci szkół średnich przy wyborze ośrodka akademickiego, nie zawsze wystarcza w dzisiejszych realiach rynku pracy. Największą szansę na odniesienie sukcesu

Sondaż - co pomaga, a co przeszkadza w znalezieniu pracy

Do takich wniosków doszli przynajmniej pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przeprowadzili ankietę wśród 167 mazowieckich firm (w 80 proc. z nich pracuje nie więcej niż 50 pracowników). Celem sondy było sprawdzenie, co pomaga, a co przeszkadza absolwentom w znalezieniu pracy

Wygraj stypendium i wyjedź do Korei

zatrudniono w polskim oddziale firmy. Stypendium przeznaczone jest dla studentów ostatniego roku i absolwentów ze świetną znajomością języka angielskiego i wysoką średnią ocen. Jak przebiega rekrutacja? Dokumenty rekrutacyjne (wszystkie po angielsku) należy przesłać do 23 kwietnia na adres: gosia.m

Przyszły pilocie, jest etat w samolocie

Szkole Orląt trwa też pięć lat. Studenci muszą spełniać bardzo ostre kryteria zdrowotne, oprócz badań przechodzą test ze sprawności fizycznej i zdają egzamin z angielskiego oraz fizyki i matematyki (chyba że przedmioty te mieli na maturze). Absolwenci idą do pracy w wojsku i dopiero po uzyskaniu

Inżynierskie MBA

produkcji ma się stać dyrektorem zakładu, to przyda mu się też wiedza z zakresu rachunkowości i finansów. Dlatego takie studia na pewno mu się przydadzą. Jednym z najstarszych programów MBA przeznaczonych dla absolwentów uczelni technicznych jest działający od 1997 roku MBA dla inżynierów w Wyższej Szkoły

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

, zdecydowana większość dyrektorów (3651 osób) posiadała wykształcenie wyższe, z czego 594 osób odpowiadało za zarządzanie dużym przedsiębiorstwem (powyżej 1000 pracowników). Z kolei 321 pracowników najwyższego szczebla zarządzania legitymowało się dyplomem ukończenia szkoły średniej, z czego jedynie 23

Młodzi trzy razy nic

młodych ludziach po szkole średniej - opowiada Retowski. - Część dalej się uczyła, inni poszli do pracy legalnej, jeszcze inni - zarabiać na czarno. A część została w domu. Okazało się, że najgorzej swój stan znosili ci, którzy nic nie robili. Byli zawieszeni, na nic nie czekali, niczego nie planowali

Wyższe wykształcenie jest w cenie

rezultacie, im bardziej prestiżowa uczelnia, tym atrakcyjniejszy na rynku pracy jest jej absolwent - twierdzi Robert Gmaj, kanclerz szkoły wyższej Collegium Varsoviense. - Należy jednak zwrócić uwagę, że prestiż nie powinien dotyczyć osiągnięć "akademickich", lecz ugruntowanej pozycji uczelni

Polacy za granicą - przykładowe zarobki

22 000 zł - informatyk w Londynie - instaluje i administruje sieciami komputerowymi w dużych i średnich firmach brytyjskich. Na Wyspach ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wykształcenie wyższe, szereg szkoleń informatycznych w Polsce, czteroletnie doświadczenie zawodowe. 15 000 zł - to

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

zostać bardzo różni ludzie. Mariola Bartela: - Podczas ostatniego egzaminu u nas w szkole, byli ludzie z roczników nawet 1957-62. Licencja potrzebna jest im, by mieć dodatkowy zawód. Ale byli i 20, 30-latkowie. Najwięcej mamy absolwentów szkół średnich. Na zajęciach widać, że nie mają nic wspólnego ze