absolwentów studiów ekonomicznych

Kamil Fijorek

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

Najwyższe zarobki czekają na absolwentów kierunków ekonomicznych i technicznych. Po studiach warto rozejrzeć się za pracą w prywatnej firmie z przewagą kapitału zagranicznego - najlepiej z branży IT czy telekomunikacji - to tylko część wniosków z badań przeprowadzonych przez portal Wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

Powszechnie uważa się, że wynagrodzenia osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie o specjalnościach technicznych, są wyższe od płac absolwentów kierunków humanistycznych. Czy rzeczywiście występuje taka prawidłowość?

Wieczny student - to brzmi... dumnie

Na całym świecie recepta na sukces zawodowy brzmi tak samo: nieustająco podnoś swoje kompetencje. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy skazani na bycie wiecznymi uczniami.

Łańcuszek nieszczęścia

Łańcuszek nieszczęścia

Ekonomicznym w Poznaniu. Dzięki czemu, jak sama przyznaje, jest ekonomistą, bez przerabiania "zaawansowanej matematyki", której wystraszyła się, gdy pierwszy raz wybierała studia. - Pracuję w księgowości i bardzo to lubię. Całki nie są mi tam potrzebne, za to znajomość angielskiego się przydaje

Co nowego na studiach podyplomowych?

Co nowego na studiach podyplomowych?

zastosowania technologii mobilnych w biznesie, nowe technologie informacyjne w badaniach marketingowych, czy strategie marki w dobie nowych technologii. Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach To nowość w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem studiów jest

SGH na szczycie rankingu MBA

SGH na szczycie rankingu MBA

decydują o pozycji kursu w rankingu. Pierwszym głównym kryterium jest ocena reputacji programu. W tym celu analitycy proszą kierowników HR z różnych firm o ocenę samego kursu i jego absolwentów. Biorą też pod uwagę to, jak jednostkę organizującą dany kurs lub studia oceniają pracodawcy. Drugim głównym

Doktorat i MBA: to można łączyć

Doktorat i MBA: to można łączyć

doświadczenie biznesowe. Nabór trwa do początku października. Uczestnicy studiów DBA będą musieli przygotować rozprawę doktorską odwołującą się do własnych doświadczeń biznesowych. Absolwenci programu DBA otrzymują Dyplom Executive DBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Dyplom The Vienna Institute for

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Ile zarabiali absolwenci różnych uczelni? Rokrocznie tysiące maturzystów staje przed wyborem uczelni, na której podejmie swoje dalsze kształcenie. Decydując się na kierunek studiów z pewnością warto kierować się zainteresowaniami. Czy warto również brać pod uwagę aspekt materialny, czyli przyszłe

Po dodatkowy dyplom do małego miasta

Po dodatkowy dyplom do małego miasta

Recruitment - nie ma w tym nic dziwnego. - Studia MBA zawsze połączone są z uczelnią wyższą, a te mają swoje siedziby w dużych miastach. Tam skupiają się centra biznesowe, korporacje, czyli naturalni "odbiorcy" absolwentów studiów MBA - tłumaczy Paliszewski. Dodaje też, że w małych miastach po

Księgowy

średnią lub studia wyższe z zakresu rachunkowości i finansów. Pracownicy biur rachunkowych są najczęściej absolwentami liceów ekonomicznych lub posiadają tytuły licencjatów rachunkowości i finansów. Główni księgowi to zawsze osoby po studiach wyższych. W pracy księgowego niezbędna jest znajomość obsługi

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

wykształcenia, płeć i wiek. Moduł pozwala również na śledzenie liczby absolwentów w podziale na poziom wykształcenia, kierunek wykształcenia, płeć i wiek. - Moduł szkolnictwa wyższego - pozwala na prognozowanie liczby studentów w podziale na kierunek studiów, tryb studiów, typ finansowania, czas trwania studiów

Wygrali start do kariery

Wygrali start do kariery

(od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) każdego kierunku czy rodzaju studiów oraz absolwenci do 30. roku życia. Aby zostać laureatem, wystarczyło rozwiązać jedno ze 110 zadań konkursowych. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się takie obszary jak nauki humanistyczne, human

Warto być specjalistą

Warto być specjalistą

niepublicznych. Do tej pory największym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się kierunki ekonomiczne i administracyjne oraz pedagogiczne. GUS w podsumowaniu roku akademickiego 2010/2011 podał, że studiowało na nich łącznie 105 tys. osób. Popularność studiów podyplomowych z zakresu ekonomii wynika przede

Jak sfinansować studia podyplomowe za granicą?

raz na dwa lata przyznaje takie stypendia absolwentom wyższych uczelni. Kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz wykazywać się społecznym. Największe szanse mają studenci i absolwenci kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych

MBA dla informatyka

MBA dla informatyka

atmosferę i dobrze funkcjonujący dział IT, zapewnią dobrą jakość pracy i wyższą efektywność. Są więc przesłanki i logiczne, i ekonomiczne, dla istnienia takich studiów. Czego konkretnie można się nauczyć na takim kursie? - Najprościej rzecz ujmując: zarządzania strukturami IT. A bardziej szczegółowo, na

100 lat za... Koreą

absolwentów w tych krajach przekroczył 31%. Wynik uzyskany przez Polskę (16%) świadczy o tym, że w naszym kraju wciąż największą popularnością cieszą się studia humanistyczne oraz ekonomiczne. Tymczasem to głównie specjaliści nauk ścisłych stymulują rozwój technologiczny kraju oraz wspierają budowę Gospodarki

MBA: drożej znaczy lepiej?

MBA: drożej znaczy lepiej?

W Polsce dostępne są 52 kursy MBA. Różnią się ceną, programem zajęć, językiem wykładowym, a także liczbą semestrów i godzin dydaktycznych. Aby prześledzić różnice, wybraliśmy 3 programy z różnych półek cenowych. Studia Executive MBA na Politechnice Krakowskiej kosztują 7 200 zł, trwają 2 semestry i

Inżynier na wagę złota

przygotowanie młodego człowieka do konkretnego zawodu, poparte współpracą z firmami z danej dziedziny (technicznej, ekonomicznej, przemysłowej) znajdującymi się w regionie, w którym działa szkoła. W czasie takich "zawodowych studiów" młodzi ludzie odbywają praktyki w firmach, z którymi współpracuje

Zdobyć dyplom MBA i nie wstawać z fotela

Zdobyć dyplom MBA i nie wstawać z fotela

- MBA to bardzo intensywne studia. Trzeba się nastawić na częste wyjazdy. To oznacza nieobecności w pracy, nieporozumienia rodzinne, koszty - mówił "Gazecie" rok temu Andrzej Puncewicz, absolwent Executive MBA na Chicago Booth School of Business w USA. Dziś taki sposób studiowania powoli

Studia, po których jest praca

Wschodu, w tym buddyzmem, jest ogromne. Przekonaliśmy się o tym w czasie ubiegłorocznej wizyty Dalajlamy na naszym uniwersytecie - powiedziała "Rzeczpospolitej" Katarzyna Pilitowska, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, który oferuje studia buddologiczne. Warto dodać, że  absolwenci

Szczęśliwy artysta, smutny pedagog

nich to 4 tys. zł netto. Niewiele niżej plasowali się studenci architektury i budownictwa, ochrony i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Czy należy studzić entuzjazm młodych? Mimo ich optymizmu i wiary w przyszłość liczby są przecież bezlitosne: jedna czwarta absolwentów studiów nie może znaleźć

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Teoretycznie 3-4-letnie studia doktoranckie przygotowują przyszłą kadrę naukową uczelni wyższych i innych ośrodków naukowych. W praktyce absolwenci, z wyjątkiem osób już zatrudnionych, są zmuszeni starać się o posady przeznaczone dla magistrów, a nawet osób z wykształceniem średnim. Powód: brak

Jak przygotować młodych do rynku pracy? Zmienić system finansowania uczelni

Jak przygotować młodych do rynku pracy? Zmienić system finansowania uczelni

umiędzynarodowienia studiów, a także wzmocnione elementy obecnego algorytmu: kategoria badawcza oraz tzw. wskaźnik zrównoważonego rozwoju, mający na celu premiować optymalny stosunek wielkości kadry akademickiej do liczby studentów. Zdaniem autorów raportu wprowadzenie rozwiązań proefektywnościowych zmotywowałoby

Po karierę do biura? To nie takie proste

zgodną z ukończonym kierunkiem studiów i deklaruje zadowolenie z życia zawodowego - mówi Katarzyna Mazur z biura karier Uniwersytetu SWPS. - Pracują najczęściej w takich branżach jak: szkolenia, edukacja, służba zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, reklama, PR oraz badania i rozwój. Jak

Czas na kolejne studia

Studia podyplomowe to wydatek od dwóch do nawet kilkunastu tysięcy złotych za semestr - w zależności od kierunku i uczelni. Wiele z nich zacznie się z początkiem marca. Absolwenci studiów magisterskich, którzy chcą podnieść kwalifikacje, gorączkowo przeglądają oferty, porównują ceny, pytają o

Podyplomowe dla wszystkich

rzeczą jest też mierzenie zamiaru podług sił. Nie studiujmy kierunku, który zupełnie nie odpowiada naszym predyspozycjom. Wybrane kierunki handel zagraniczny lub międzynarodowy - oferuje je kilka polskich uczelni, m.in. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu czy Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Studia

Praca na studiach to konieczność

Studenci coraz chętniej łączą pracę ze studiami. Jest to spowodowane trudną sytuacją młodych na rynku pracy. Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupę bezrobotnych w Polsce, bo aż 28,8 proc. stanowią osoby w wieku 24-35 lat. Od kilku lat wskaźnik ten utrzymuje się na podobnie wysokim poziomie

Ile jest warte wykształcenie?

pracownicy z dyplomem uczelni ekonomicznych i medycznych. Ich miesięczne zarobki wyniosły odpowiednio 4 250 i 4 035 PLN. Wynagrodzenia absolwentów kierunków humanistycznych kształtowały się na poziomie 3 500 PLN. Do najsłabiej opłacanych należały osoby, które ukończyły studia artystyczne (3 100 PLN) oraz te

Medyczne podyplomowe

logopedię. Na topie od dawna są również psychodietetyka, seksuologia i psychoonkologia. Marzena Boreta, kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w SWPS w Warszawie, tłumaczy, że w ostatnim czasie w kształceniu podyplomowym trend z nauk ekonomicznych przechyla się w stronę nauk humanistycznych

Partnerstwo, nie pomoc dla Afryki

Najwięcej przyjeżdża z Egiptu, Nigerii, Tunezji. Przybywają do Polski w różnych celach: do pracy, na studia, aby rozwijać karierę sportową, ale też jako małżonkowie polskich obywatelek. - Afryka jest kontynentem o szczególnym nasileniu ruchów migracyjnych do Europy; szczególnie jeśli chodzi o

Młodym trzeba mówić, w jakich zawodach będzie praca

pracę, a nie tych, które będzie łatwo i miło zdobywać. Szkoły powinny również rzetelnie i kompleksowo badać losy absolwentów, żeby wiedzieć, kto najlepiej radzi sobie z wejściem na rynek. Chciałby pan wysłać humanistów do techników zamiast na studia? - Po technikum można iść na studia, droga na uczelnie

KONKURSY I PROGRAMY

pozwalających uczestnikowi zmierzyć się z zadaniami stawianymi profesjonalistom. Konkurs skierowany przede wszystkim do studentów studiów magisterskich kierunków ekonomicznych oraz do wszystkich zainteresowanych finansami przedsiębiorstw. Jako uczestnik zawierasz transakcje, doradzasz klientom, poszukujesz

Trzeba mieć odwagę się przyznać: Nie ogarniam

wypalenia? Sprawdź, wypełniając ankietę Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2016   *Dr Piotr Sedlak - kierownik projektów badania satysfakcji pracowników Badaniahr.pl, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych Badania Społeczne

Wygraj swoją karierę

. Udało się - mówi Joanna. Taką szansę mają dziś młodzi ludzie, którzy chcą zaistnieć na rynku pracy. W konkursie może wziąć udział każdy absolwent uczelni wyższej, który nie ukończył 30 lat, oraz studenci III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich. W związku z wprowadzeniem systemu bolońskiego, w

Młodzi, do roboty!

rynku pracy. Wyniki będą miały wpływ na ocenę Polskiej Komisji Akredytacji. ¨ koniec centralnie ustalanych standardów dla kierunków studiów. To będzie zależeć już od uczelni, jaką ofertę programową opracują. Zmiany pozwolą na to, aby na rynek pracy absolwenci wchodzili nie tylko jako pracownicy, ale

Czy młodzi zapłacą za rekordową podwyżkę pensji minimalnej?

za granicą, np. w Londynie i zanim stać ich było na wynajem choćby maleńkiego mieszkania, sporo wody w Tamizie upłynęło. Poza tym młody człowiek, który wyjedzie za granicę do pracy albo na studia, kiedyś wróci do Polski. I zatrudniając się na polskim rynku, wcale nie będzie w wyraźnie lepszej

Kto wygrywa

Zdaniem autorów raportu różnica między oczekiwaniami pracodawców a umiejętnościami większości kandydatów jest ogromna. Zaledwie kilkanaście procent młodych ludzi spełnia kryteria. To absolwenci renomowanych uczelni, zwłaszcza ekonomicznych i technicznych, którzy na studiach pracowali lub odbywali

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

Bartosz Sendrowicz: Co było mocną stroną młodego Władysława Kosiniaka-Kamysza na rynku pracy? Władysław Kosiniak-Kamysz: Wybrałem zawód, w którym o pracę jest o niebo łatwiej niż w innych branżach. Po studiach medycznych wiedziałem, że nie będę miał problemów jako lekarz. Zawsze będzie

Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

W grupie najlepiej zarabiających dominowały osoby po studiach technicznych, takich jak elektronika czy informatyka. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,9 razy większa niż w przypadku ich kolegów legitymujących się dyplomem uczelni pedagogicznej (2 650 PLN). Wysokie płace

Nie siedź w domu - wyjedź na praktykę zagraniczną lub wolontariat z AIESEC.

Do 9 października możesz aplikować na wyjazd na praktykę zagraniczną lub wolontariat na stronie www.miasto.aiesec.pl. Na praktyki lub wolontariat zagraniczny można wyjechać będąc studentem lub absolwentem do dwóch lat po studiach. AIESEC oferuje szeroką paletę możliwości wyjazdu zagranicznego, w

Zamówienie na inżyniera

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Czy absolwenci tegorocznych kierunków zamawianych naprawdę bez problemu znajdą pracę? dr Wiktor Wojciechowski, współautor raportu "Czego nie uczą polskie szkoły": Nigdy nie ma gwarancji, że po skończeniu jakiegoś kierunku studiów od razu znajdziemy pracę

Maturzysto, wybierz przyszłość

akademickim 2010/11 uczelnie techniczne były najczęściej wybierane przez maturzystów. O jedno miejsce na studiach ubiegało się w nich niemal czworo kandydatów. Uniwersytety oraz szkoły ekonomiczne okazały się gorsze w tym starciu zaledwie o kilka dziesiętnych punktu. - Nie ma się co dziwić, że coraz więcej

Szkoły zawodowe bez kobiet

, żebym szła do liceum i na studia, bo miałam do tego wszelkie predyspozycje, natomiast moja rodzina nie pozwoliła mi się uczyć, ze względu na to, że było jeszcze młodsze rodzeństwo, dużo tego rodzeństwa. Stwierdzili, że będę chciała, to będę się uczyła, będąc już osobą dorosłą i samowystarczalną. I

Ranking uczelni wyższych i kierunków wg HR-owców

zdolność do nabywania nowych umiejętności, której to absolwentom brakuje najbardziej. Dokładne wyniki widać tabelce: Przyszłościowe kierunki studiów- zarządzanie i psychologia W badaniu pytano również o to, po jakich kierunkach studiów najchętniej przyjmowani są kandydaci do poszczególnych działów firm. W

MBA to nie NBA

, że studia MBA skierowane są przede wszystkim do przyszłych menedżerów. Moda z Ameryki Studia MBA powstały w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą amerykańską szkołę biznesu - Wharton School of the University of Pennsylvania - otworzono w 1881 r., ale tytuł MBA swoim absolwentom zaoferowała dopiero założona

Polscy młodzi bezrobotni

Marek z Łodzi, absolwent psychologii. W tym roku zdecydował się na studia doktoranckie. - Nie do końca wierzę w sens tego przedsięwzięcia - mówi. - Ale nie chciałbym teraz być cieciem albo na pełen etat robić ankiety dla ośrodków badań. Postudiuję, zobaczę, może coś się zmieni? Na razie dorabia właśnie

Jak dołączyć do KPMG

. Każde ogłoszenie zawiera dokładny opis stanowiska, wymagań w stosunku do kandydatów oraz informacje o sposobie przesyłania dokumentów aplikacyjnych. Pracownikiem KPMG mogą zostać osoby, które: są studentami ostatnich lat lub absolwentami studiów ekonomicznych, prawniczych, zarządzania, finansów

Partnerzy Programu

. był absolwentem naszej Uczelni. Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną uczelnią akademicką, uznawaną za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołą szerokiego profilu. Mam w ofercie ponad 40 kierunków studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania, rachunkowości i finansów, prawa i podatków

Więcej gospodarki, mniej ideologii

studiach ekonomicznych czy menedżerskich każdy ma praktyki, podczas których pracuje na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji. Na przykład uczy się, jak założyć klientowi konto bankowe, dokonywać przelewów itd. W Polsce absolwent SGH trafia do banku i zdarza się, że pracuje w okienku. 90 proc

Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów

Więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia techniczne - związane z informatyką i elektroniką (5 000 PLN) oraz mechaniką i przemysłem (4 350 PLN). Wyższe od humanistów płace otrzymywali także absolwenci kierunków ekonomicznych (4 250 PLN), medycznych (4 035 PLN) i nauk ścisłych (3 650 PLN). Jak

Wykształceni i niedocenieni

Skończyli dobre uczelnie, prestiżowe kierunki. Na studiach nie marnowali czasu; dorabiali (czasem na czarno), robili staże (jeśli mieli szczęście), odbywali praktyki (jeśli nadarzyła się okazja). Rodzice powtarzali im: idź na prawo, medycynę, socjologię, będziesz elitą społeczeństwa. A

ACCA czy CIMA? Dyplomy dla finansistów

Certified Accountants) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą finansistów z całego świata. Ma siedzibę w Londynie. Założono ją w 1904 r., aby promować etykę i właściwe standardy w rachunkowości i finansach. Do egzaminów na certyfikat ACCA mogą podchodzić absolwenci kierunków studiów magisterskich lub

Co studiować, żeby łatwo znaleźć pracę

Renata Czeladko: Na jakie studia dziś by się Pan wybrał? Prof. Stefan Kwiatkowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, analizuje wybory zawodowe młodzieży: Na automatykę, a potem na psychologię i pedagogikę. To właśnie studiowałem i wybrałbym to samo raz jeszcze. Bo kluczem do sukcesu na rynku

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

trzeba być mocnym z przedmiotów ścisłych. Może lepiej, gdyby zamiast na uczelnię, poszli na kursy zawodowe? Niedawno prowadził badania wśród uczestników kursu fryzjerskiego. Ponad 10 proc. miało wykształcenie wyższe. "Studia studiami, ale pracować trzeba" - pisali w ankietach. Bondyra: - Dobry

Co warto studiować podyplomowo w Polsce

Akademia Nauk. Duża konkurencja umożliwia łatwy dostęp do interesujących nas informacji. Możemy ich szukać na stronach internetowych wybranych uczelni bądź instytutów. Zazwyczaj umieszczane tam oferty są na bieżąco uzupełniane. Kto może się zapisać Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów ze

Studencie spiesz się do pracy!

Dominika Karp To, że zdobycie doświadczenia zawodowego już na studiach to gra warta świeczki i poświęceń, która może zaprocentować podczas szukania pracy, nie trzeba dziś nikomu powtarzać. Oczywiście zdarza się tak, że pracodawcy przyjmują stażystów nie dając im żadnych perspektyw na zatrudnienie

Praca jest, brakuje umiejętności

Jak zacząć karierę po studiach? Czytaj w naszym nowym poradniku "Twoja kariera 2015"! Przypomnijmy - blisko 22 proc. młodych Europejczyków nie może znaleźć pracy (dane Eurostat). Równocześnie wciąż są branże, w których bez względu na sytuację ekonomiczną przybywa wakatów. Jedną z nich

Przygotuj się na lepsze czasy

szybką poprawę i chyba trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że jak coś ma się zmienić, to pewnie zmieni się na gorsze. Przeciętny Polak ma wykształcenie średnie, nawet osoby po studiach niekoniecznie mają wiedzę ekonomiczną, więc trudno o własne analityczne wnioski na temat rynku pracy. Wszyscy polegają

Pokolenie Y chce od pracodawców więcej niż tylko średniej krajowej

przeprowadzenia badania pracowało lub odbywało praktyki (81 proc. respondentów jeszcze się uczyło, absolwenci stanowili 19 proc. badanej grupy). Dla porównania średnia dla całego regionu wynosi niecałe 40 proc. Równocześnie jakąkolwiek formą praktyk lub pracy zawodowej w trakcie studiów mogło się pochwalić

Inkubatory nie zawsze są skuteczne

Jacek i Aneta kilka lat temu wpadli na pomysł na biznes. Byli na drugim roku studiów i chcieli kompleksowo organizować śluby i wesela. Do działania przystąpili z zapałem. Jacek zajmował się kwestiami technicznymi, Aneta śledziła najnowsze trendy i wymyślała kolejne pomysły. Przygotowania szły

Rekrutacja na niby

Takich ofert w urzędach pracy są dziesiątki. Co naprawdę za nimi stoi, przekonał się nasz czytelnik, pan Paweł (imię zmieniliśmy na jego prośbę) - analityk finansowy, doświadczony kierownik projektów, absolwent studiów MBA. Po utracie pracy zarejestrował się w urzędzie pracy w Warszawie. Po kilku

Urzędnik Unii Europejskiej

konieczne jest perfekcyjne wręcz przygotowanie absolwenta studiów i to czasem w licznych specjalnościach. A wszystko z tego powodu, że wiedza o prawie europejskim - to dziedzina niezwykle szeroka. Status społeczny Póki co, w Polsce można mówić jedynie o tym, jak są

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

kwalifikacje ekonomiczne. - To kolejny dowód, że studia ekonomiczne pozostają dobrą inwestycją. Wśród absolwentów tych kierunków jest stosunkowo mało bezrobotnych - mówiła niedawno "Gazecie" prof. Elżbieta Kryńska, ekspert od rynku pracy z Uniwersytetu Łódzkiego. Tyle tylko że już teraz, a w

Jak pracują studenci

chłopak. Po studiach Paweł chciałby pracować jako tłumacz bałkańskich języków, których się uczy. Na co wydaje zarobione pieniądze? - Na to, na co każdy student: rachunek za telefon, bilety miesięczne, jakieś piwko, niestety papierosy, no i te tony kserówek! - żartuje. Jednak praca podczas studiów to także

Studia dla odważnych

wysoką jakość procesu kształcenia. Absolwent dostaje dyplom tej uczelni, który jest certyfikatem jakości uznawanym na całym świecie. Jak wygląda rekrutacja na studia? - Przeprowadzamy test z języka angielskiego, test psychologiczny oraz rozmowę kwalifikacyjną, podczas której obie strony muszą nabrać

Czas na studia podyplomowe w Polsce

nas informacji. Możemy ich szukać na stronach internetowych wybranych uczelni bądź instytutów. Zazwyczaj umieszczane tam oferty są na bieżąco uzupełniane. Dla kogo Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów ze wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera

Uczelnie wyższe, ale czy lepsze?

Ekonomicznym w Krakowie czy studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO" na Uniwersytecie Łódzkim, w których część praktyczną prowadzą specjaliści Infosys BPO i Target BPO. Jest to relacja typu win-win. Uczelnie zyskują wsparcie finansowe, np. w postaci sprzętu

Powrót do "Grasz o staż"

na staż. Oczywiście mamy też propozycje dla studentów kierunków ekonomicznych i społecznych. Na co zwracacie uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej? - Praca naszych inspektorów urządzeń technicznych, szczególnie w pierwszym okresie zatrudnienia, jest przedłużeniem studiów. To ciągły proces uczenia się

Bankowiec

wydawać by się mogło, że bankowość wymaga wyłącznie profesjonalistów, okazuje się, że jest tu również miejsce dla prawników, a nawet humanistów z określonymi predyspozycjami. Typowa ścieżka to jednak studia z bankowości i finansów - do niedawna domena akademii ekonomicznych, choć są

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

odpowiadające na pytanie, czego się uczyć, żeby mieć pracę. Redaktorem naukowym raportu jest prof. Urszula Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Patrycja Maciejewicz: Coraz więcej osób się uczy, kończy studia. Jednak mówi się, że na niewłaściwych kierunkach, nie tych

Praca na językach

ośrodków akademickich i biznesu. Przykładem może być nowy kierunek Uniwersytetu Łódzkiego "Lingwistyka dla biznesu". Studenci pierwszego stopnia studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zdobędą na nim kompetencje językowe na poziomie B2+ w dwóch językach obcych. Pod okiem ekspertów z

Dla kogo studia MBA

tylko dla menedżerów z najwyższych stanowisk. Takie studia przydają się każdemu, kto działa w biznesie - zapewnia prof. Krzysztof Obłój, od lat kierujący Międzynarodowym Centrum Zarządzania przy Wydziale Zarządzania UW, który organizuje studia MBA wspólnie z University of Chicago. Warunkiem koniecznym

Matematyk

bloku ekonomicznego. W porównaniu z wieloma innymi kierunkami, egzaminów jest mniej. Jednak przygotowanie do nich wymaga od każdego solidnej pracy. Studia matematyczne nie są łatwe i dla niejednego Matematyka na politechnice trwa także pięć lat i kończy się egzaminem oraz obroną pracy

Dyplom CIA nie tylko dla agentów

trakcie studiów. Do egzaminów mogą podchodzić osoby, które są absolwentami kierunków studiów magisterskich lub licencjackich. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość rachunkowości i finansów. Egzaminy ACCA można zdawać na całym świecie. Również w Polsce, w Warszawie istnieje stały ośrodek egzaminacyjny

Zajrzyj do studenckich biur karier

zgłosi, tym większą ma szansę na dobry staż, podniesienie kwalifikacji czy znalezienie pracy po studiach. Rozpoczynanie poszukiwań dopiero po otrzymaniu dyplomu, to ryzykowna decyzja - mówi Dorota Zabielska, kierownik biura karier na WSFiZ. Zasada rejestrowania się w elektronicznej bazie danych biura

Opętani pracą: pasja czy pracoholizm?

. No właśnie. A jak rozpoznać, z jakim rodzajem pasji mamy do czynienia? - W trzech różnych grupach zawodowych, które intensywnie pracują, zrobiono takie badania. Pod lupę wzięto absolwentów studiów MBA (około 600 osób w Kanadzie), psychologów (ponad 400 w Australii) i dziennikarzy (ponad 200 w

Kariera po studiach

było, że "coś jest nie tak". I tak np. połowa studentów i wykładowców uznała, że z większości zajęć można by zrezygnować bez straty dla studiów. Co piąty student przyznał, że zapłaciłby za pracę magisterską. Pytaliśmy też o motywację wyboru studiów, m.in. pod kątem znalezienia pracy. Na

Praca i praktyki w KPMG

na praktyki i poznać wymagania pracodawcy. Chętni mogą też wziąć udział w prezentacjach i studiach przypadków. - Selekcja kandydatów składa się z oceny formularzy zgłoszeniowych, testów analitycznych i językowych oraz rozmów kwalifikacyjnych - tłumaczy Agnieszka Wolińska-Skuza, szefowa rekrutacji w

Co daje MBA w ocenie pracodawców

studia to bez wątpienia przepustka do dalszej kariery, lecz trzeba pamiętać, że są różne MBA. Uczelnie organizujące programy MBA starają się odróżnić od konkurencji. Dzięki temu mamy więc studia w innych językach (po niemiecku - Akademie Ekonomiczne w Poznaniu i Katowicach, po rosyjsku - WSPiZ im. L

Specjalista ds. marketingu

ekonomiczna, dlatego przedmioty, które pojawiają się podczas studiów, są zróżnicowane. Do klasycznych w tej dziedzinie należą: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, rachunkowość, finanse, komunikacja w biznesie, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie finansami. W trakcie studiów

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

Zawodowych. Obecnie tego typu szkoły stanowią ponad 50% wszystkich placówek. Ich struktura i wielkość jest bardzo zróżnicowana. Niektóre, takie jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, proponują zaledwie kilka kierunków studiów, które rocznie kończy nieco ponad 120 studentów. Szkoły niepubliczne

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

budowlańców, ludzi po liceum czy po studiach ekonomicznych - mówi Zdzisław Janiewski, dyrektor CKP w Radomiu. - I sobie radzą, mimo że wielu z nich nie miało nigdy do czynienia choćby z manualnymi tokarkami czy frezarkami albo z rysunkiem technicznym. Odpadają głównie ci, którzy mają tylko gimnazjum - dodaje

Program Menedżerski - Warszawa

zadania. Jakich kandydatów poszukujemy? Kończąc studia nie zawsze wiesz jak przebiegać będzie Twój rozwój zawodowy. Marketing, Trade Marketing, Badania Rynkowe, Planowanie Zakupów Wyrobów Gotowych, Analiza Finansowa, Planowanie Sprzedaży... ... możliwości jest naprawdę wiele! Kiedy rozpoczyna się program

Policjant

wykształcenia: obecnie wymogiem jest ukończenie studiów wyższych, zwłaszcza w przypadku stopnia oficerskiego. Najlepiej jeśli jest to wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, ale do pracy w policji może być przyjęty absolwent każdej uczelni pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i zaliczy

Jak pracują studenci

lub liczą towar w magazynach i marketach. Starają się dopasować pracę do studiów. Ale są też tacy, którym zależy na zdobyciu doświadczenia, np. obsługują telecentra czy pomagają w biurach dużych firm. - Oni bardzo poważnie traktują swoją pracę. Są gotowi dopasować się do pracodawcy nawet kosztem

Poradnik "Gazety" - Jak dostać się na studia we Włoszech i na nich wytrwać

lub II stopnia przyjmowani są absolwenci włoskich studiów odpowiednio I i II stopnia. Polscy absolwenci mogą starać się o przyjęcie po uznaniu dyplomu akademickiego (dokładnych informacji udziela Włoski Instytut Kultury). Studia doktoranckie. Każdy uniwersytet reguluje dostępność, program i wysokość

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

tajemnicą. Szefowie agencji podlegają bezpośrednio premierowi. Agent wysyłany na zagraniczne misje to najczęściej absolwent elitarnych kierunków studiów, np. prawa, stosunków międzynarodowych, matematyki czy informatyki. Musi znać przynajmniej dwa języki obce. Idealny układ to: język angielski jako pierwszy

Okiem pracodawcy: Kimball Electronics Poland

wykształcenia, jak technikum o interesującej nas specjalizacji, studia kierunkowe czy podyplomowe. Coraz uczciwiej oceniają też swoją znajomość języka obcego - wcześniej często zawyżali jego poziom. Mniej jest aplikacji, które zawierają nieprofesjonalną fotografię kandydata. Daje się zauważyć tendencję

Energetyk

. Specjalności te znaleźć można wyłącznie na politechnikach (nie wszystkich). Studia mają zapewnić absolwentom wykształcenie odpowiadające potrzebom rozwoju kraju w zakresie ekologicznego wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Najważniejsze, że magister inżynier tej specjalności jest przygotowany

Pierwsi studenci wygrali staże

. Ale to nie wszystko. Oprócz praktyk na najlepszych uczestników czekają nagrody dodatkowe, takie jak studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia interpersonalne, prenumeraty branżowych czasopism czy zestawy książek. Łączna suma nagród to ponad 100 tys. zł. Obecnie trwają również przygotowania do Gali

Logistyk

 także matematyka ekonomiczna, statystyka (opisowa) i podstawy zarządzania. Do ogólnych należą przedmioty prawnicze, jak elementy prawa i prawo pracy, prawo cywilne i gospodarcze czy finanse. Już na początku studiów uzupełnia się wiedzę o socjologię i informatykę. Ponadto

Menedżer w białym fartuchu

płacić godnie, na studia medyczne będą szli ludzie wybitni. Dziś z tym zawodem nie wiążą się żadne większe pieniądze, dlatego najlepsi licealiści wybierają uczelnie ekonomiczne lub informatyczne, po których będą mogli godnie zarabiać na życie a nie medycynę. Dobrzy kandydaci na studia to dobrzy

Dlaczego zdecydowali się na MBA

wiedza m.in. z zakresu prawa handlowego czy negocjacji. Studia bardzo mi tu pomagają. Szczególnie przydatna jest sztuka negocjacji pozwalająca efektywnie dojść do porozumienia. Nie ukrywam, że studiuję też trochę dla siebie. Interesują mnie problemy makro- i mikroekonomiczne, rachunkowość, zarządzanie

W poszukiwaniu straconego absolwenta

. - Zaczęłam jako stażystka za 1,3 tys. zł plus premia zależna od wyników. Po trzech miesiącach już liderowałam i zarabiałam łącznie koło 2,5 tys. W każdy weekend, od piątku zaraz po pracy do niedzieli, miała zajęcia na studiach. Po zajęciach przyjeżdżał po nią chłopak, w niedzielę mieli jedyne wolne

Gdzie po zagraniczne praktyki?

, którzy praktyki odbywają w organizacjach rządowych i pozarządowych, najczęściej w krajach słabo rozwiniętych. Aby wyjechać na praktykę z AISEC, trzeba ukończyć co najmniej drugi rok studiów lub być absolwentem (do roku po zakończeniu studiów), znać bardzo dobrze przynajmniej jeden język obcy. Czas

Wygrali staże

, zastępca redaktora naczelnego "Gazety". W sumie wyróżniono 156 osób - wszyscy laureaci otrzymali płatne staże i praktyki w Polsce i za granicą. Dodatkowo 17 osobom z największą liczbą punktów ufundowano studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia, prenumeraty czasopism oraz nagrody książkowe

Oferty letnie dla stażystów

Polska SA oferuje rocznie około 120 miesięcznych staży w placówkach w całej Polsce, najwięcej w czasie wakacji. Aplikacje znajdziesz w internecie na stronie www.fortisbank.com.pl. O praktyki mogą się starać tylko studenci czwartego i piątego roku studiów, absolwenci już nie. - Wynika to z ustawy

Tu jest praca

morskiego głównie z Holandii, Norwegii oraz krajów Bliskiego Wschodu są też absolwenci studiów technicznych.

Specjalista ds. Public Relations

łączy go praca w dziedzinie informacji. Takie studia wyposażają absolwenta w wiadomości i praktyczne umiejętności komunikowania się firmy z otoczeniem. Obok teorii, studenci nabywają też umiejętności praktyczne, których uczą się poprzez udział w treningach interpersonalnych oraz