absolwentów wydziałów fizyki

red.

Kompetencje dla przyszłości

Kompetencje dla przyszłości

Od 01.10.2009 r. do 30.09.2013 r. w Biurze Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt ?Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK?, który ma objąć wsparciem głównie studentów i absolwentów z Wydziału Chemii; Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Wydziału Matematyki i Informatyki oraz studentów niepełnosprawnych studiujących na UMK.

Akademia Rozwoju Kompetencji

W styczniu 2011 roku rozpoczynamy pierwszą edycję kursu Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK) skierowaną do studentów i absolwentów UMK z Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Bez matematyki kariery nie zrobisz

Wykładowcy akademiccy są przerażeni. Na studia politechniczne przychodzą ludzie, którzy mają kłopoty z ułamkami. Studenci fizyki nie umieją się posługiwać językiem matematyki, a bez jej znajomości nie mają szans na karierę po studiach

Studia, po których jest praca

Specjalność oferowana na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM). Jak wynika z broszury dla kandydatów studia te mają przygotowywać do umiejętnego poruszania się w obszarze biofizyki, zwracając przy tym uwagę na "procesy w skali nano w kontekście zastosowań biologicznych i

Chemik

dziedzina, dla której pracują, jest ważna, mogą liczyć na szacunek, a nawet popularność w środowiskach naukowych. Jak zostać chemikiem? Na chemię dostać się stosunkowo łatwo. Na niektórych uczelniach obowiązuje egzamin testowy z chemii (również egzamin ustny z chemii lub fizyki

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

swojej specjalności? - Tak, osoba po zarządzaniu niekoniecznie będzie menedżerem, ale może mieć pracę. Jeśli ktoś skończy dobre studia, to tam nauczy się myśleć i uczyć. Fizyków mamy wśród maklerów giełdowych, i to pracujących z sukcesami. Pracy dla fizyka sensu stricte nie ma, ale skończenie studiów

Przyszły pilocie, jest etat w samolocie

Przyszły pilocie, jest etat w samolocie

Szkole Orląt trwa też pięć lat. Studenci muszą spełniać bardzo ostre kryteria zdrowotne, oprócz badań przechodzą test ze sprawności fizycznej i zdają egzamin z angielskiego oraz fizyki i matematyki (chyba że przedmioty te mieli na maturze). Absolwenci idą do pracy w wojsku i dopiero po uzyskaniu

Genetyk

zdobyczy fizyki i chemii oraz szybkiemu doskonaleniu wyposażenia laboratoriów. Przełomowym osiągnięciem w tej dziedzinie, stanowiącym jednocześnie jedno z największych odkryć w historii biologii, było sformułowanie zasady i rozszyfrowanie kodu genetycznego. Badania prowadzone w

Strażak

kandydatów obowiązuje test z chemii, fizyki i języka obcego oraz egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego. Składa się na niego bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku nachwytem, badania psychologiczne oraz ocena stanu zdrowia przez komisję lekarską

Realizator dźwięku

egzaminie na reżyserię dźwięku. W Poznaniu warunkiem jest zaliczenie egzaminu z fizyki z zakresu szkoły średniej oraz testu na wrażliwość muzyczną. A ten składa się z dwóch etapów: sprawdzianu umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii oraz testu pisemnego

Inżynier budowlany

;utrzymania nawierzchni drogowych. Budownictwo jest branżą na tyle szeroką, że inżynier budownictwa musi się wyspecjalizować w pewnej jego dziedzinie. Jednak zaczyna studia od przedmiotów uniwersalnych dla całej branży. Najpierw musi zgłębić wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii budowlanej, a

Twórca gier wideo

Twórca gier wideo

, druga skierowana typowo do informatyków to programowanie, trzecia przeznaczona dla osób ze zdolnościami artystycznymi - to tworzenie obudowy gier, czyli grafiki i dźwięku - tłumaczy prof. Jerzy Szwed, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. - Będziemy pierwsi w Europie Środkowo

Informatyk

elementy elektroniczne, elementy automatyki i robotyki czy telekomunikacji. Profil i liczba godzin takich przedmiotów, jak fizyka, matematyka czy elektronika, mogą się bardzo różnić w zależności od specjalności kierunku. Informatycy z politechniki, prócz przedmiotów informatycznych

Mechatronik

-letnich studiach inżynierskich, a potem na 2-letnich magisterskich. Przez pierwsze trzy lata programy studiów są jednolite, poświęcone nauczaniu przedmiotów ogólnych, charakterystycznych dla uczelni technicznych, tzn. matematyki, fizyki, języków obcych oraz podstawowych zawodowych, czyli

Bezrobotni magistrowie

Adam Romer: W ostatnich dniach "Gazeta" szeroko opisywała proceder oszukiwania bezrobotnych przez nielegalne biura pośrednictwa pracy. Wielu z nich to młodzi i wykształceni ludzie. Jak to możliwe, że dają się tak łatwo nabrać? Agnieszka Łukiewicz, Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów UW

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

programista w jednej z lubelskich firm. Ma 27 lat i zarabia 2200 zł netto. Z wykształcenia fizyk po UMCS. W styczniu szef zaproponował mu podwyżkę i zapytał, jaka suma byłaby odpowiednia. Zgodził się na 400 zł. 500 zł doradca osobisty w Pekao SA w woj. kujawsko-pomorskim. Zarabiała 2700 zł brutto. Podwyżka za

Scenarzysta

niedojrzałych i niedoświadczonych. Kandydaci do tego zawodu powinni być absolwentami studiów wyższych bądź zbliżać się do ich ukończenia. Jeśli są to studia filmoznawcze lub teatrologiczne - tym lepiej. Jeśli zupełnie inne, trzeba się z pewnością dokształcić i braki wiedzy uzupełnić pasją

Ucz się matematyki - odbieraj tysiące

Ucz się matematyki - odbieraj tysiące

fleszy. Ale jeden olimpijczyk nie zmieni przecież obrazu wydziału - mówi prof. Ryszard Naskręcki, dziekan wydziału fizyki UAM. Prof. Nawrocki: - Laureaci olimpiady matematycznej lubią ten przedmiot, ale wolą studiować prawo lub politologię. Ważna jest zmiana nastawienia licealistów. Pokutuje stereotyp

Śląska lista płac

wysługę lat, które wynoszą zazwyczaj 20 proc. płacy zasadniczej. Jeżeli profesor jest zatrudniony na Wydziale Matematyki, Fizyki lub Chemii, otrzymuje 50-zł dodatek miesięcznie za pracę w trudnych warunkach 3497,10 zł - kierownik oddziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (15 lat stażu pracy, razem z wysługą

Na Wyspie Skarbów

. Oczywiście i w latach 80. istniała SGH (która wtedy nosiła nazwę Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i miała modny Wydział Handlu Zagranicznego). Ale nie kusiła tak jak dziś. Nawet w 1989 i 1990 roku perspektywy związane z "biznesową" karierą w kapitalistycznej korporacji były jeszcze dalece