absolwent asp

Studia, po których jest praca

Uczelnie nie chcą już kształcić bezrobotnych. Oto kierunki studiów, które powstały w ostatnich latach, jako odpowiedź szkół wyższych na potrzeby rynku pracy.

30 maja, konferencja Work Life Balance, Warszawa

Brian Tracy International i Instytut Wzornictwa Przemysłowego zapraszają na konferencję WORK LIFE BALANCE, która odbędzie się 30 maja 2008 w godzinach 19:00 - 22:00 w Sali konferencyjnej w Traffic Club, ul. Bracka 25 w Warszawie.

Webmaster

;zakresu informatyki, w tym szczególnie aplikacji i języków programowania w Internecie. Od webmastera wymaga się też umiejętności posługiwania się zaawansowanymi programami graficznymi, znajomości języków programowania, jak HTML, PHP, ASP i inne. To podstawa, jednak wciąż należy się

Projektant mody

studiować na ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru lub w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w tym samym mieście. Egzamin wstępny jest zbliżony do egzaminu na malarstwo, choć jest niewątpliwie łatwiejszy. Na cały wydział przyjmuje się co roku średnio 170 kandydatów (kilka

Irlandia: jak studiować

: 6130 euro - matematyka: 5050 euro - prawo: 3830 euro - ekonomia i finanse: 3830 euro - architektura: 5095 euro - pielęgniarstwo: 2500 euro Jak być artystą i zarabiać - relacja Tomasza Jarosza i Anny Fogler, studenci IV roku wzornictwa przemysłowego na warszawskiej ASP, od stycznia do marca w ramach