absolwent chemii

red.

Kompetencje dla przyszłości

Kompetencje dla przyszłości

Od 01.10.2009 r. do 30.09.2013 r. w Biurze Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt ?Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK?, który ma objąć wsparciem głównie studentów i absolwentów z Wydziału Chemii; Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Wydziału Matematyki i Informatyki oraz studentów niepełnosprawnych studiujących na UMK.

Akademia Rozwoju Kompetencji

W styczniu 2011 roku rozpoczynamy pierwszą edycję kursu Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK) skierowaną do studentów i absolwentów UMK z Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Nowe miejsca pracy w LOTOSIE

Ofertę pracy dla 130 osób przygotowała Grupa LOTOS. Chodzi o obsługę nowoczesnych instalacji technologicznych, które powstaną w gdańskiej rafinerii do 2009 r. w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT). Przedstawiciele koncernu już teraz odwiedzają wyższe uczelnie z całej Polski w poszukiwaniu m.in. absolwentów kierunków przerobu ropy naftowej i chemii.

Chemik

pracę chemika, należy ukończyć studia wyższe na wydziale chemicznym politechniki lub innej szkoły wyższej. Absolwent studiów chemicznych II stopnia uzyskuje tytuł magistra inżyniera chemii wybranej specjalności. Swoją wiedzę chemik może uzupełniać również na studiach podyplomowych, podczas kursów

Nadchodzą branżowcy

Nadchodzą branżowcy

ich oblać, bo nie mają progu zdawalności. Ale w efekcie absolwenci techników zdobyli średnio: matematyka - 13 proc. punktów, język angielski - 39, język niemiecki - 38, biologia - 15, chemia - 13, fizyka - 24, geografia - 32, historia - 26, informatyka - 28, wiedza o społeczeństwie - 11. Z czego to

Inżynier na wagę złota

współtworzeniu przez studentów warsztatów z chemii, inżynierii materiałowej i ochrony środowiska. Ważnym elementem są zajęcia laboratoryjne. - Studenci Politechniki Warszawskiej wcześnie rozpoczynają praktyki zawodowe, a uczelnia wspiera ich aktywność. To również dzięki temu 3/4 naszych absolwentów znajduje

Pierwsza praca - pomyśl o CV jak o ulotce

spotykam absolwentów uczelni technicznych, którzy w toku nauki czy dodatkowej pracy zdobyli uprawnienia SEP czy budowlane. Nawet w sytuacji, gdy wydaje się oczywistym, że absolwent danej uczelni posiada tego typu certyfikat, warto informację o nim umieścić w tym miejscu. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy dla

Chemik

chemiczne dają absolwentom wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i umiejętności konieczne np. przy otrzymywaniu nowych materiałów i rozwijaniu nowoczesnych technologii. Takie przygotowanie przydaje się też w dziedzinach nie związanych bezpośrednio z czystą chemią, choćby w 

Łańcuszek nieszczęścia

Łańcuszek nieszczęścia

osoby, które studiowały ekonomię, administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne lub zarządzanie. To wnioski płynące z raportu badawczego "Alternatywne ścieżki rozwoju studentów i absolwentów" opracowanego przez SW Research i Coders Lab. Efekty tego studenckiego niezadowolenia po kilku latach

Studia, po których jest praca

medycznych". Absolwent tego kierunku będzie dysponował rozległą wiedzą ogólną z takich dziedzin jak biologia, chemia, fizyka, czy medycyna i szczegółową z zakresu nanobiomedycyny. Do tego będzie znał się na ochronie własności intelektualnej i patentowej. Pracę znajdzie np. w ośrodkach badawczo

Kto zatrudni studenta

Kto zatrudni studenta

Paliszewski przyznaje, że taka strategia ma szansę powodzenia. Zastrzega jednak, że w przypadku Dominika i studentów oraz absolwentów kierunków technicznych, informatycznych, medycznych, związanych z chemią czy biologią, jest ona skuteczna wyłącznie na początku kariery. - Firmy liczą się z tym, że młodą osobę

Jaki wybrać zawód?

kontynuoawć edukację na studiach doktoranckich i uczestniczyć w badaniach. Najwięcej nowinek i szans na rozwój pojawia się w branży przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii. Profil studenta Trudno zostać absolwentem tego kierunku, jeżeli nie lubi się chemii. Do listy przedmiotów dochodzi

Ciężkie czasy dla absolwentów...

Ciężkie czasy dla absolwentów...

W grupie inżynierów, którzy już teraz aktywnie szukają pracy, znajduje się całkiem pokaźna liczba ubiegłorocznych absolwentów takich kierunków jak: budownictwo, mechanika czy chemia - wynika z informacji zebranych przez Bank Danych o Inżynierach. Są to więc potencjalni pracownicy branż, które, jak

Praca dla studenta

targów są również organizacje pozarządowe i instytucje realizujące projekty skierowane do studentów. Na przykład Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii realizuje projekt finansowany ze środków strukturalnych, a skierowany do absolwentów takich kierunków, jak: biologia, chemia, fizyka, geografia

Okiem pracodawcy: Kimball Electronics Poland

Okiem pracodawcy: Kimball Electronics Poland

absolwentów elektroniki, elektrotechniki, automatyki, mechatroniki i pokrewnych. Ponadto zatrudnienie w szeregach naszej firmy mogą znaleźć również absolwenci kierunków ekonomicznych, logistyki, chemii, biologii, zarządzania jakością itp. Oprócz kadry inżynieryjnej zatrudniamy w obszarach zarządzania

Uniwersyteckie spotkania z rynkiem pracy

będą prowadzić warsztaty związane z rekrutacją - mówi Marta Piasecka, kierownik Biura Zawodowej Promocji Absolwentów UW. Do piątku impreza będzie "wędrować" po różnych wydziałach UW: Poniedziałek - wydział ekonomiczny (ul. Długa 44/50) od godz. 10 do 13 Wtorek - wydział psychologii (ul

Farmaceuta

farmaceutycznej. To także często analityk rynku, który ocenia, czy dany lek ma szansę na powodzenie na rynku. Poza tym współczesny farmaceuta może być specjalistą w poszczególnych dyscyplinach naukowych, takich jak: chemia farmaceutyczna (chemia leków), farmacja stosowana (technologia postaci leków

Kosmetolog

 większości ośrodków obowiązuje konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna, dokładnie weryfikująca poziom wiedzy z biologii i chemii. Wyjątkiem jest ŚlAM, gdzie kandydaci zdają test z chemii i biologii. Na kosmetologię łatwiej się dostać absolwentom liceów, w których

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

absolwentów kierunków ścisłych wskazują również badania TNS OBOP. W 2013 roku zapotrzebowanie w przemyśle może sięgnąć nawet 47 tys. osób. Koncentracja szkolnictwa wyższego w regionie centralnym W roku akademickim 2007/2008 w województwie mazowieckim na uczelniach wyższych kształciło się 348 tys. osób. W

Moda na psychologię

Moda na psychologię

stwierdzić: studia psychologiczne trwają pięć lat. Żeby ten zawód uprawiać odpowiedzialnie, to kwalifikacje trzeba zdobywać także po nich. Profesor Mikołaj Rudolf z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest przerażony brakiem elementarnej wiedzy z podstawowych dziedzin dzisiejszych maturzystów. W

Genetyk

nisza dla genetyków. Podobnie z absolwentami biotechnologii, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki korzystających z procesów biotechnologicznych lub wykorzystujących produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy

Ostatnie dni zgłoszeń do "Grasz o staż"

wyższych lat chemii, którzy zajmują się ochroną środowiska - tłumaczy Anna Zdobiak z działu PR Bayera. To już ósma edycja konkursu organizowanego przez "Gazetę Wyborczą" i PricewaterhouseCoopers. Kto może wziąć w nim udział? Studenci ostatnich lat studiów (od trzeciego roku) i absolwenci do 35

Bridgestone zachęca studentów do pracy

rozpocząć samodzielną pracę w Stargardzie. Około 200 studentów pojawiło się w auli Starej Chemii mimo gorącego okresu zaliczeń i egzaminów. Pytali o możliwości zatrudnienia poza wymienionymi stanowiskami. - Nawet jeśli jesteście poza naszym bezpośrednim celem rekrutacji, macie szanse dostać u nas pracę

Doktorancie, postaw na Kraków

Krzysztof Skupień jest absolwentem AGH. Studia skończył w 2001 r. i od tego czasu zdążył wziąć udział w kilku dużych międzynarodowych projektach badawczych na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Energii Słonecznej w Niemczech i Instytucie Nanotechnologii na Tajwanie. Właśnie pisze doktorat na

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

stolicy. No, chyba żeby pokombinowała. Bo rekordzista na naszej liście - nauczyciel matematyki, fizyki i chemii z Warszawy - dostaje miesięcznie ponad 8 tys. zł na rękę. Jak to możliwe? Pracuje w dwóch szkołach: w publicznej i w lepiej płacącej prywatnej. Do tego dużą część swoich dochodów uzyskuje dzięki

Fizyk

też w fizyce interdyscyplinarne dziedziny nauki, np. geofizykę, chemię fizyczną i biofizykę, fizykę matematyczną czy optykę cienkich warstw. Z kolei ze względu na przedmiot badań fizyka dzieli się na: fizykę atomu, cząsteczki, jądra, cząstek elementarnych, plazmy, gazów, cieczy

Ekolog

ochronę środowiska zwykle nie ma egzaminu. Obowiązuje raczej rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia związane z ochroną środowiska (biologia, geografia i chemia). Sprawdza się też orientację w aktualnościach ekologicznych (warto więc wiedzieć, co na ten temat mówi się w mediach

Farmaceuta ciągle poszukiwany

farmaceutyczne, szukają osób kontaktowych, dobrze zorganizowanych i samodzielnych. Kandydaci muszą mieć wykształcenie z dziedziny farmacji lub medycyny, rzadziej biologii lub chemii. Skąd tak duże oczekiwania względem handlowców w branży farmaceutycznej? - Zmiany w ustawie o prawie farmaceutycznym sprawiły, że

Rolnik

systemem jednolitym, magisterskim. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera i uprawnienia do prowadzenia wszelkich gospodarstw rolnych. Studentów wszystkich specjalności w całej Polsce obowiązuje po pierwsze grupa przedmiotów podstawowych (lata I-III), do których należy m.in. chemia

Detektyw

 odpowiednią specjalnością, ponieważ gwarantują stosowną wiedzę prawną na temat procedur administracyjnych oraz dobre wyszkolenie fizyczne. Specjalności tego typu nie ma w Polsce wiele, ale prowadzi je 11 szkół niepaństwowych. Każda w nieco innym celu: absolwenci niektórych z 

Kto znajdzie pracę we Francji

językowy - wspomina ambasador. Dlatego informacje o otwartym rynku pracy połączono z promowaniem francuskiego programu n+i. Zrzesza on 61 uczelni inżynierskich o różnych specjalizacjach (m.in. rolnictwo, telekomunikacja, mechanika, informatyka, chemia). Polacy mogą się zapisywać na dwuletnie studia

Podyplomowe dla wszystkich

; utrzymanie i rehabilitacja mostów - ciekawy kierunek Politechniki Opolskiej, n którym słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu chemii materiałów, oceny stanu technicznego, wzmacniania i modernizacji mostów; wentylacja i klimatyzacja kopalń głębokich - to kolejny "wąski" kierunek studiów

Wizażysta

surowa - kandydaci uczestniczą w konkursie świadectw i odbywają rozmowę kwalifikacyjną, dokładnie weryfikującą poziom wiedzy z biologii i chemii. Na katowickiej Śląskiej Akademii Medycznej jest jednak egzamin - test z chemii i biologii. Na I roku studenci spotykają się

Chcesz gasić pożar, walcz o miejsce

w rekrutacji wziął udział absolwent Akademii Muzycznej po klasie fortepianu - dodaje. Na pewno zaletą tego zawodu jest także możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Zniechęcać mogą za to niezbyt wysokie zarobki. Choć po ostatnich podwyżkach trochę się poprawiło, początkujący strażak (np. w

Dwie pensje na etacie - czyli jak kombinować w pracy

Wieczny urok delegacji Piotrek, 30-letni absolwent Politechniki Wrocławskiej, w Warszawie pracuje od 2 lat, cały czas w tej samej firmie - jednym ze stołecznych przedsiębiorstw energetycznych. - W sumie nie jest źle, te 3 tysiące na rękę mam, ale z drugiej strony jestem tu dość długo, a szans na

Jak szukać pracy?

rekruterem a kandydatem tzw. chemia i wybrana zostaje osoba, która naprawdę niczym się nie wyróżnia. Tym bardziej że absolwenci są podobni do siebie, podobnie mówią, podobne umiejętności mogą zaoferować. To może błąd pracodawcy, że nie zawsze wybierze tego najlepszego kandydata, ale chyba błąd nie do

Bez matematyki kariery nie zrobisz

audytoryjnej - twierdzi Dariusz Wacławek, absolwent Inżynierii Środowiska na PG, właściciel firmy Eureka z Gdyni. - Dzięki praktycznym umiejętnościom z przedmiotów ścisłych przedarłem się do branży nowych technologii, założyłem swoją firmę i rozwinąłem ją. Wyręczyć licea Pomysł zorganizowania zajęć

Strażak

kandydatów obowiązuje test z chemii, fizyki i języka obcego oraz egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego. Składa się na niego bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku nachwytem, badania psychologiczne oraz ocena stanu zdrowia przez komisję lekarską

Inżynier budowlany

kierunku można wybrać spośród kilku, a nawet kilkunastu specjalności. Wyboru dokonuje się zwykle na III roku. Taki wybór określa zakres tematyczny pracy magisterskiej oraz późniejsze perspektywy pracy. Mogą to być np. konstrukcje budowlane i inżynierskie, które przygotowują absolwenta

Marynarz - nawigator

morskiego, pomiary hydrograficzne, oznakowanie nawigacyjne i połowy morskie (tylko w Szczecinie), które są prowadzone ściśle według standardów Unii Europejskiej i z myślą o tym, że absolwenci będą pracować w całej Europie. W Gdyni istnieją jeszcze systemy bezpieczeństwa

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

. W marcu zapisała się na listę bezrobotnych absolwentów, kilka tygodni później dowiedziała się o programie staży dla absolwentów. - Stażystów szukało kilka instytucji i firm, nie wiem dlaczego, ale zdecydowałam się na policję - opowiada. Nikt z jej rodziny nie pracuje w policji, o policji wiedziała

Żołnierz

jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju. Status społeczny Pozycja żołnierza dziś jest nieco inna niż kilkanaście lat temu. Wojsko wciąż cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem, a rozluźnienie

CV świeżo "upieczonego" absolwenta

, umiejętności wejścia do firmy i znalezienia w niej zajęcia dla siebie - mówi Magdalena Kurpiewska, szef działu rekrutacji w firmie Job Center. Świeżo upieczeni absolwenci, którzy nie mają jeszcze na swoim koncie żadnego doświadczenia zawodowego, piszą również o swoich zainteresowaniach. - Kolejność ich

Metalurg

 w. w takich dziedzinach, jak chemia, fizyka i metaloznawstwo oraz doskonalenie hutnictwa, zapoczątkował nowoczesną metalurgię. Odkryto w tym czasie wiele metali nieżelaznych, których początkowo używano jako składniki stali stopowych (żelazostopy). Nastąpił podział na hutnictwo

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa 00-215 ul. Sapieżyńska 10 a tel. 22 536 0259 fax 22 536 0220 www: www.batory.org.pl, email: ekulik@batory.org.pl osoba do kontaktu: Ewa Kulik-Bielińska studentów i absolwentów (najchętniej nauk społecznych, public relations lub dziennikarstwa)_ do pracy w

Dwie strony bejsbola

. Wojciech Orliński (29 lat) - absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz działu kultury "Gazety" (przedtem "Wiadomości Kulturalnych"), współredaktor pisma "Lewą nogą".

Śląska lista płac

inspektoracie ZUS w średniej wielkości mieście, tegoroczny absolwent wyższej uczelni, jego pensję refunduje urząd pracy w ramach programu Pierwsza Praca 600 zł netto - tyle w najlepszych miesiącach wyciąga student, który dorabia sobie do stypendium roznoszeniem ulotek w Bielsku 600 - 1100 zł - sprzedawczyni

Studia kupię. Najchętniej ekonomiczne

dostarczył mi wyniki swoich dwudziestoletnich badań z ortopedii. Mnóstwo fiszek z dokładnie opisanymi przypadkami. Składam je w całość. Przećwiczyłem to już kiedyś na magisterce z chemii. Tematu nawet nie potrafię powtórzyć, a napisałem. - Płaci mi się dopiero po ostatniej konsultacji z promotorem - dodaje

Co studiować, by się wpasować?

Polski z pewnością będą potrzebni specjaliści od ochrony środowiska. W gminach i w zakładach pracy - twierdzi prof. Andrzej Górniak z uniwersytetu w Białymstoku. W uniwersyteckim gabinecie zaczynamy wyobrażać sobie przyszłość Marcina Bralskiego. Prawdopodobnie absolwenci ochrony środowiska będą w

Znaleźli pracę i...

urzędzie pracy w grudniu, a ja odebrałem je w maju. Niemieckie przepisy są bardzo rygorystyczne w kwestii zatrudniania cudzoziemców. Ich urzędy pracy skrupulatnie sprawdzają, czy istnieje potrzeba zatrudnienia obcokrajowca. Radek, 25 lat z Warszawy Rok temu skończyłem chemię na Politechnice Warszawskiej