absolwent kierunku technicznego

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

Powszechnie uważa się, że wynagrodzenia osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie o specjalnościach technicznych, są wyższe od płac absolwentów kierunków humanistycznych. Czy rzeczywiście występuje taka prawidłowość?

Ciężkie czasy dla absolwentów...

...tu nowość - również kierunków technicznych. Dotąd rozchwytywane osoby po np. budownictwie czy mechanice, mają teraz coraz większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Wielu nie ominie dola innych absolwentów i jedyną szansą na zaistnienie na rynku pracy będą dla nich praktyki.

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

Najwyższe zarobki czekają na absolwentów kierunków ekonomicznych i technicznych. Po studiach warto rozejrzeć się za pracą w prywatnej firmie z przewagą kapitału zagranicznego - najlepiej z branży IT czy telekomunikacji - to tylko część wniosków z badań przeprowadzonych przez portal Wynagrodzenia.pl

Nowe miejsca pracy w LOTOSIE

;KADRA 2009 PKRT" zakłada dużą aktywność Grupy LOTOS na rynku pracy - komentuje Joanna Tyszka, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi Grupy LOTOS S.A. - Rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z uczelniami i szkołami technicznymi z całej Polski w zainteresowaniu ich absolwentów pracą w naszej firmie

Największe studenckie Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej!

, szukających absolwentów uczelni technicznych. Dla wielu Inżynierskie Targi Pracy to niepowtarzalna okazja by zrobić pierwszy krok w kierunku profesjonalnej kariery zawodowej.  Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Studentów BEST, które od ponad 20 lat daje niepowtarzalną możliwość poznania

Co piąta młoda osoba obawia się, że jej zawód zniknie z rynku

Co piąta młoda osoba obawia się, że jej zawód zniknie z rynku

badanych. W drugiej i trzeciej kolejności badani wymieniają pracę w zawodach technicznych (5 proc.) oraz w służbie zdrowia (4 proc.). Najmniej przekonani o dobrych perspektywach w branży są studenci i absolwenci kierunków przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz humanistycznych. Główne

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Ile zarabiali absolwenci różnych uczelni? Rokrocznie tysiące maturzystów staje przed wyborem uczelni, na której podejmie swoje dalsze kształcenie. Decydując się na kierunek studiów z pewnością warto kierować się zainteresowaniami. Czy warto również brać pod uwagę aspekt materialny, czyli przyszłe

100 lat za... Koreą

porównaniu do Korei Polska generuje stosunkowo niewielu absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych (m.in.: elektronika i telekomunikacja, mechanika, teleinformatyka). W 2007 roku Polacy, którzy ukończyli tego typu kierunki studiów stanowili zaledwie 5% wszystkich absolwentów w kraju. W Korei udział ten

Nadchodzą branżowcy

Nadchodzą branżowcy

technikum nie poradził sobie z matematyką, co jest o tyle zaskakujące, że większość kierunków technicznych w Polsce opiera się na znajomości tego przedmiotu. Nie najlepiej wyglądają też wyniki dodatkowych egzaminów na poziomie rozszerzonym, do których musieli podejść w tym roku wszyscy maturzyści. Nie można

Co nowego na studiach podyplomowych?

Co nowego na studiach podyplomowych?

ich prowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Zgoda ta jest wydawana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dlatego, jeżeli w ofercie szkoły specjalizującej się w kierunkach technicznych znajdziemy przedmiot humanistyczny, upewnijmy się, że

[11-12.03.2015] Inżynierskie Targi Pracy

jest to znakomita okazja, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Inżynierskie Targi Pracy (ITP) są wydarzeniem skierowanym do studentów i absolwentów kierunków technicznych. Umożliwiają one bezpośredni kontakt z pracodawcą, co pozwala na zrozumienie oczekiwań i potrzeby obu stron. Studenci mogą zapoznać się

CaseWeek - największy cykl warsztatów inżynierskich w Polsce

to również szansa na zdobycie wpisu do CV lub praktyki, stażu, a nawet pracy. Projekt jest sposobem na zacieśnianie relacji między światem biznesu a uczelniami technicznymi. - Chcemy, żeby jak największa liczba studentów miała szansę dowiedzieć się, na czym polega specyfika branży, w której kierunku

Łańcuszek nieszczęścia

Łańcuszek nieszczęścia

, straciłam tylko rok, a nie dwa. Jednak słowo "straciłam" nie najlepiej tutaj pasuje. Prawdziwsze jest, że zdobyłam o rok więcej doświadczenia od moich rówieśników. W międzyczasie poszłam do pierwszej poważnej pracy, a liczba CV absolwentów kierunku, z którego zrezygnowałam, przynoszona do sklepu

Inżynier na wagę złota

Z badań zarobków absolwentów polskich uczelni wyższych przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak i opublikowanych w kwietniu 2013 roku wynika, że najlepiej zarabia się, mając w kieszeni dyplom uczelni technicznej. Osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zarabiały w 2012 roku

Biura karier do poprawki

kompetencji. Takie szkolenia potrzebne są m.in. studentom i absolwentom uczelni technicznych. Jak wynika z informacji Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com), studenci kierunków technicznych mają złe nawyki w komunikacji i brakuje im umiejętności kierowania zespołem. Na szczęście problemy widzą też

Uczelnia uczelni nierówna, jak wybrać najlepszą?

Uczelnia uczelni nierówna, jak wybrać najlepszą?

Najlepszą sytuację na rynku pracy mają absolwenci kierunków technicznych, informatycy, fizycy, matematycy i filolodzy, którzy wybrali mniej popularne języki, tj. czeski, francuski czy szwedzki. Dobrze radzą sobie też ekonomiści, farmaceuci i lekarze. Choć kierunki humanistyczne co roku przyciągają

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

W 2011 roku Politechnika Krakowska opublikowała raport o absolwentach polskich uczelni. Socjologowie i statystycy przepytali blisko 2 tys. tych, którzy skończyli studia w 2003 roku. - Potwierdziliśmy to, co jest tajemnicą poliszynela: absolwentom szkół technicznych znacznie łatwiej odnaleźć się na

Trudne współpracy początki

Trudne współpracy początki

Kwalifikacji uczelnie zaczęły mieć możliwość tworzenia własnych programów i kierunków studiów odpowiadających na potrzeby pracodawców. Aby to zrobić skutecznie, musiały przeanalizować prowadzone kierunki stu-diów, wypracować systemowe metody gromadzenia informacji zwrotnej od pracodawców i absolwentów w

Eksperci o szansach humanistów na rynku pracy

na rynku pracy wskazują na ryzyko, że już niedługo podaż absolwentów nauk ścisłych może przewyższyć popyt na nich. Może pojawić się także problem z dostateczną liczbą absolwentów po kierunkach humanistycznych i społecznych. Jednak jak mówią eksperci, pamiętać trzeba o tym, że najbardziej efektywne są

Zmiana pracy: kiedy warto to zrobić?

Zmiana pracy: kiedy warto to zrobić?

przełożonych. Poza tym, zwłaszcza w przypadku zmiany branży, początkowo nie posiadamy głębokiej, fachowej wiedzy w nowej dziedzinie. Nawet jeśli jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami specjalistycznych kierunku studiów podyplomowych, brakuje nam doświadczenia i obycia, co może skutkować drobnymi lub

Studia, po których znajdziesz pracę

Studia, po których znajdziesz pracę

samych powodów, jak w przypadku absolwentów medycyny - żyjemy coraz dłużej. Stąd konieczność zapewnienia rosnącej grupie seniorów wykwalifikowanej pomocy. Jak wynika z danych portalu dlastudenta.pl, budownictwo od dwóch lat jest najpopularniejszym kierunkiem technicznym (wyprzedza nawet informatykę). I

Szczęśliwy artysta, smutny pedagog

ona zazwyczaj poniżej posiadanych kwalifikacji. Inaczej studenci nauk technicznych - oni cierpliwie czekają na swój moment. Zazwyczaj skupiają się na jednym kierunku, rzadziej też pracują podczas studiów. W przyszłości jednak oczekują zdecydowanie lepszej sytuacji zawodowej i dochodowej niż humaniści

Warto być specjalistą

Warto być specjalistą

nauczyciela dyplomowanego. Pozostałe osoby wybierały kierunki medyczne - 31 tys., ochronę i bezpieczeństwo - 8 tys., kierunki humanistyczne - 7 tys., społeczne - 7 tys. i prawne - 6 tys. Co ciekawe, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się studia inżynieryjno-techniczne, wybrało je niespełna 4 tys. osób

Pilot

maszyn specjalność lotnictwo. W trakcie studiów, po trzecim semestrze należy wybrać dalszą specjalizację: samoloty, silniki lotnicze, awionika lub właśnie pilotaż. Absolwent lotnictwa uzyskuje licencję pilota, tytuł magistra inżyniera i wykształcenie techniczne z zakresu eksploatacji sprzętu

Majster

nadzorca budowlany, który sprawnie pokieruje pracą swojej ekipy, odciąży kierownika budowy i dopilnuje, by realizacja powierzonego mu odcinka robót szła zgodnie z planem. Od majstra często wymaga się wykształcenia kierunkowego (ukończone studia na kierunku budownictwo) oraz doświadczenia - początkujący

Wygrali start do kariery

(od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) każdego kierunku czy rodzaju studiów oraz absolwenci do 30. roku życia. Aby zostać laureatem, wystarczyło rozwiązać jedno ze 110 zadań konkursowych. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się takie obszary jak nauki humanistyczne, human

Pierwsza praca - pomyśl o CV jak o ulotce

spotykam absolwentów uczelni technicznych, którzy w toku nauki czy dodatkowej pracy zdobyli uprawnienia SEP czy budowlane. Nawet w sytuacji, gdy wydaje się oczywistym, że absolwent danej uczelni posiada tego typu certyfikat, warto informację o nim umieścić w tym miejscu. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy dla

Ile jest warte wykształcenie?

różnym profilu, najlepiej zarabiały te po kierunkach technicznych, takich jak elektronika czy informatyka. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,9 razy większa niż w przypadku najsłabiej opłacanych absolwentów, którzy ukończyli studia pedagogiczne (2 650 PLN). Wysokie płace otrzymywali

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

techniczne, wmawiając wszystkim, że dyplom studiów wyższych załatwi sprawę. Otóż nie załatwi. Obecnie szkoły wyższe techniczne produkują masowo niedouczonych absolwentów, którzy nie są przygotowani do jakiejkolwiek pracy. Oczywiście te 5 proc. absolwentów jest właściwie wykształconych, bo chcieli się po

Maturzysto, wybierz przyszłość

maturzystów chce studiować kierunki techniczne. Po nich jest praca i nie jest to tylko pusty slogan - mówi Robert, programista, absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, który uczelnię skończył pięć lat temu. Pracę znalazł po dwóch miesiącach od obrony pracy magisterskiej. Dziś pracuje już w trzeciej

Jak zdobyć nowy zawód w kilka tygodni?

teście zainteresowani są informowani o wyniku, żeby sami mogli zdecydować, czy chcą się kształcić w tym kierunku. Wśród uczestników są osoby w bardzo różnym wieku, połowa z nich ma od 40 do 50 lat. Akademia śledzi losy swoich absolwentów przez 2 lata od zakończenia kursu. - W zawodzie pracuje 85 proc. z

Co studiować, żeby łatwo znaleźć pracę

chyba dobry sygnał, bo absolwenci kierunków technicznych są poszukiwani na rynku pracy? - Zainteresowanie kierunkami technicznymi jest wciąż za małe. W Polsce idzie na nie 14 proc. młodzieży, w Finlandii 40 proc. Na psychologię u nas jest ponad 20 kandydatów na miejsce, podczas gdy na kierunki

Młodzi, do roboty!

technicznym. Zdaniem pracodawców przyczyną wzrostu bezrobocia w śród młodych było to, że system edukacji był niedopasowany do potrzeb rynku pracy. Zwracali też na to uwagę także eksperci OECD. Z naszych analiz wynikało, że za 5 lat w Polsce potrzeba będzie nawet 75 tys. inżynierów, absolwentów kierunków

Kto zatrudni studenta

Paliszewski przyznaje, że taka strategia ma szansę powodzenia. Zastrzega jednak, że w przypadku Dominika i studentów oraz absolwentów kierunków technicznych, informatycznych, medycznych, związanych z chemią czy biologią, jest ona skuteczna wyłącznie na początku kariery. - Firmy liczą się z tym, że młodą osobę

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

kierunków ścisłych W roku akademickim 2007/2008 na polskich uczelniach studiowało łącznie ponad 1,92 mln żaków. Aż 23% stanowili studenci ekonomii i administracji. 14% studiujących wybrało kierunki społeczne, 12% -pedagogiczne. Tylko 6,7% osób zasiliło grono studentów kierunków technicznych. Niepokojący

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

warsztatów, pod okiem ekspertów z Accenture. Z kolei ramię w ramię z Uniwersytetem Łódzkim i mBankiem firma uruchomiła kierunek "Bankowość i finanse cyfrowe". - Pozwala on połączyć absolwentom kompetencje finansisty i specjalisty ds. IT oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związanym z cyfryzacją

Kogo będą szukać pracodawcy?

nadwyżka humanistów i niedobór absolwentów uczelni technicznych. Efekt jest taki, że ci pierwsi mają spore problemy ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy, a o tych drugich pracodawcy nierzadko zabiegają sami. Na przykład w 2010 roku kierunki ścisłe: informatykę, architekturę i budownictwo

Studia dla każdego, dyplom bez znaczenia

wciąż o lepszy start można zawalczyć, decydując się na kierunki techniczne. O ich przewadze nad humanistycznymi przekonanych jest 64 proc. ankietowanych. To, czy uczelnia jest prywatna czy państwowa, zdaniem 43 proc. nie ma większego znaczenia. Za to tryb studiów nabiera na znaczeniu, blisko połowa (48

Ubywa bezrobotnych po studiach

w każde wyższe wykształcenie, bo z badań wynika, że wszyscy ludzie po studiach lepiej radzą sobie na rynku pracy - mówi dr Czesla. - Jednak trzeba powiedzieć otwarcie, że na rynku najbardziej oczekiwani są absolwentów kierunków technicznych. Chwała olsztyńskiemu uniwersytetowi, że nieśmiało, ale

Lubisz matematykę? Rząd zapłaci ci za studia

Tylko jedna piąta absolwentów szkół wyższych w Polsce to ludzie po kierunkach ścisłych i technicznych, uznawanych za najtrudniejsze. Pozostali wybierają studia społeczne i humanistyczne. Rząd wymyślił program tzw. kierunków zamawianych, aby te proporcje odwrócić. Zdaniem minister nauki Barbary

Być mistrzem po studiach

najczęściej decyduje się na MBA? - Te studia są dla każdego, kto wiąże karierę z awansem na stanowisko kierownicze lub prowadzi firmę. Zarządzaniem zajmują się osoby o różnym przygotowaniu - absolwenci studiów technicznych, informatycy, lekarze, prawnicy, filologowie. Potrzebują nie tylko wiedzy o zarządzaniu

Ile zarabiają kierownicy?

otrzymywali absolwenci kierunków pedagogicznych (4 000 PLN) i rolniczych (4 900 PLN). Najwyższe zarobki osiągały osoby po studiach technicznych związanych z elektroniką i informatyką (7 000 PLN). Pensje kierowników, którzy ukończyli studia podyplomowe, osiągnęły poziom 6 000 PLN. Zarobki absolwentów studiów

Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów

Więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia techniczne - związane z informatyką i elektroniką (5 000 PLN) oraz mechaniką i przemysłem (4 350 PLN). Wyższe od humanistów płace otrzymywali także absolwenci kierunków ekonomicznych (4 250 PLN), medycznych (4 035 PLN) i nauk ścisłych (3 650 PLN). Jak

Kariera czeka na inżyniera

, jakie kierunki mają przyszłość, a jakie trzeba będzie zamykać? Marketing w odwrocie? Zdaniem respondentów rynek "nasyci" się wkrótce absolwentami kierunku marketing i zarządzanie - choć na razie ofert pracy im nie brakuje. Drugim "schodzącym" w cień kierunkiem

Monotonnie, ale stabilnie

, międzynarodowej firmy - podkreśla Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL). - Nie każdemu musi odpowiadać kultura korporacyjna, ale z drugiej strony absolwent np. kierunku filologicznego może znaleźć w korporacji znacznie ciekawszą pracę niż, powiedzmy, w

Zamówienie na inżyniera

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Czy absolwenci tegorocznych kierunków zamawianych naprawdę bez problemu znajdą pracę? dr Wiktor Wojciechowski, współautor raportu "Czego nie uczą polskie szkoły": Nigdy nie ma gwarancji, że po skończeniu jakiegoś kierunku studiów od razu znajdziemy pracę

Konieczne oświecenie kadr w renesansie IT

Chętnych przyciągają perspektywy kariery w IT. Firmy informatyczne coraz częściej zwracają jednak uwagę na niewystarczające dostosowanie programu nauczania szkół technicznych do potrzeb pracodawców. Według rankingu Interbrand's Global Brands 2013, w czołowej dziesiątce największych światowych marek

Graduate Development Program - wyzwanie dla najlepszych absolwentów

Nie oczekujemy od Ciebie doświadczenia zawodowego ani wyjątkowych umiejętności technicznych. Właśnie to zapewnimy Tobie w trakcie naszego Programu. Dołączając do naszego zespołu będziesz miał możliwość przeistoczenia się z absolwenta w doświadczonego profesjonalistę w wybranych obszarach Sprzedaży

A czy Wasza firma zgłosiła się do "Grasz o staż"?

, DLA Piper, Grupa PZU, Grupa TUI, Imperial Tobbaco Polska SA, Infosys BPO Polska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Real, Targi Lublin SA, Urząd Dozoru Technicznego, Zakłady Azotowe "Puławy". Praktyki ufundują m.in. firmy, które zgłaszają się co roku po

Inkubatory nie zawsze są skuteczne

Jacek i Aneta kilka lat temu wpadli na pomysł na biznes. Byli na drugim roku studiów i chcieli kompleksowo organizować śluby i wesela. Do działania przystąpili z zapałem. Jacek zajmował się kwestiami technicznymi, Aneta śledziła najnowsze trendy i wymyślała kolejne pomysły. Przygotowania szły

Programy stażowe

międzynarodowego koncernu. Dla wielu młodych ludzi to często pierwszy krok do zawodowej kariery. Poszukujemy osób kształcących się w kierunkach: technicznym: automatyka przemysłowa, planowanie produkcji, budowa maszyn, utrzymanie ruchu.ekonomicznym: finanse, logistyka, zarządzanie produkcją, jakością, personelem

Okiem pracodawcy: Kimball Electronics Poland

absolwentów elektroniki, elektrotechniki, automatyki, mechatroniki i pokrewnych. Ponadto zatrudnienie w szeregach naszej firmy mogą znaleźć również absolwenci kierunków ekonomicznych, logistyki, chemii, biologii, zarządzania jakością itp. Oprócz kadry inżynieryjnej zatrudniamy w obszarach zarządzania

Emeryci i fachowcy zastępują nauczycieli

starą kadrę. To nie jest pokolenie, które odchodzi z pracy w poszukiwaniu lepszych zarobków, ale nowi już nie przychodzą. I to jest wielki problem - mówi Antoni Juszczyk, dyrektor szkoły. W ciągu ostatnich kilku lat udało mu się przyjąć do szkoły tylko dwóch absolwentów studiów technicznych. I to

Dlaczego w Kielcach nie ma chętnych do pracy

W Świętokrzyskim jest nadmiar pedagogów, ekonomistów i historyków. Brakuje za to budowlańców i absolwentów kierunków technicznych. Dlatego prawie połowa lokalnych firm planuje podwyżki - mówi Wiesław Gumuła, dyrektor oddziału okręgowego NBP w Kielcach. Kielecki oddział NBP przygotował raport o

Panie profesorze, czy pański student znajdzie dobrą pracę?

działu marketingu powiatowego urzędu pracy przy ul. Ciołka w Warszawie. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają weterynarze, pracownicy administracji publicznej, absolwenci z wykształceniem technicznym, informatycy. Dla kogo praca będzie w przyszłości, tego nie wiadomo, nikt nie prognozuje trendów w

Biznes wkracza na uczelnie

pierwszej pracy najlepszych absolwentów uczelni, z którymi współpracujemy. Prezes Morawiecki stawia także na uczelnie techniczne. - Wiem, jak trudno młodym ludziom realizować własne innowacyjne projekty i jak trudno wejść z nimi w świat biznesu. Chcemy sprawić, żeby jak największa liczba kończących studia

"Grasz o staż". Start

"Grasz o staż" to konkurs dla studentów (od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) niezależnie od rodzaju, kierunku studiów i uczelni oraz absolwentów do 30. roku życia. Już po raz 19. organizują go "Gazeta Wyborcza" i firma doradcza PwC. Aby wziąć w nim udział, wystarczy

Stypendia nie skusiły inżynierów

» Pół Polski ma alergię Polski rynek pracy od lat boryka się z deficytem inżynierów. Podczas gdy studia co roku kończą setki tysięcy humanistów, absolwentów kierunków technicznych jest jak na lekarstwo. Z badań przygotowanych przez TNS OBOP dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

absolwenci kierunków filologicznych, czy kulturologicznych. - Te branże dość łatwo się nasycają - ocenia Wiesław Łagodziński, rzecznik GUS. Kierunki ścisłe i techniczne. Martwić może mała liczba przyszłych absolwentów nauk ścisłych - zwłaszcza fizyków i chemików. RCSS prognozuje bowiem rosnące

Czas na kolejne studia

Studia podyplomowe to wydatek od dwóch do nawet kilkunastu tysięcy złotych za semestr - w zależności od kierunku i uczelni. Wiele z nich zacznie się z początkiem marca. Absolwenci studiów magisterskich, którzy chcą podnieść kwalifikacje, gorączkowo przeglądają oferty, porównują ceny, pytają o

Studencie spiesz się do pracy!

- mówi Białoń. Oprócz tradycyjnych staży i praktyk studenci mogą korzystać również z innych sposobów zdobywania doświadczenia zawodowego i to takich, za które sami muszą zapłacić. Płatne kursy dla absolwentów kierunków technicznych w swojej ofercie ma m. in. Fundacja Edukacji Technicznej w Gliwicach. W

Dobre zawody, do których nie trzeba dyplomu

Pierwsza praca sławnych ludzi Praca Twoich marzeń To cała gama różnych zawodów - od kontrolerów ruchu lotniczego zaczynając, przez specjalistę ds. technologii informatycznych, na graczu gier wideo kończąc. Mimo, że trudno byłoby przetrawić tę ostatnią posadę jako potencjalny ruch w kierunku wielkiej

Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

otrzymywali także pracownicy z dyplomem uczelni ekonomicznych i medycznych. Ich miesięczne zarobki to odpowiednio 4 250 i 4 035 PLN. Z kolei wynagrodzenia absolwentów kierunków humanistycznych kształtowały się na poziomie 3 500 PLN. Ważnym czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń na poszczególnych

Kariera po studiach

. Problem polega na tym, że w Polsce trudno mówić o optymalnym kierunku, patrząc na jakość kształcenia. Jak wynika z analizy zamówionej przez resort nauki, w 2013 r. w Polsce znajdą się wolne miejsca pracy dla 46 tys. inżynierów. A w szczególności dla absolwentów: matematyki stosowanej i finansowej, fizyki

Jest praca - zachodniopomorskie

Szukasz pracy w zachodniopomorskim? Zobacz aktualne oferty pracy w naszym serwisie. Jeśli jesteś inżynierem, sprawdź ofertę japońskiej fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim. Nie trzeba mieć doświadczenia, firma zapewnia szkolenia i czeka na absolwentów kierunków technicznych. Ten

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

Droga na studia podyplomowe dla wielu absolwentów jest podobna - Kończysz studia, idziesz do pierwszej pracy, która często nie okazuje się szczytem twoich marzeń. Powstaje pytanie, co dalej. Jak zdobyć kwalifikacje, żeby mieć szansę na coś innego, lepszego. I wtedy pojawia się pomysł na studia

Podyplomowe dla wszystkich

sprzedażowe wybiegają zazwyczaj poza przekazanie podstawowych standardów w sprzedaży. Kształcą już ekspertów i skupiają się na szkoleniu osób zarządzających sprzedażą; postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji - jeden z kierunków tzw. wąskich specjalizacji. Oferuje go Politechnika Śląska. Wybieranie

Kobieta inżynier zarabia mniej

wynika z analizy przeprowadzonej przez Bank Danych o Inżynierach, średnie wynagrodzenie inżynierów reprezentowanych przez mężczyzn to stawka 4679 złotych. Kobiety zarabiają mniej. Średnia stawka kobiet inżynierów wynosi 3697 złotych. Badanie pokazuje, że wśród absolwentów studiów technicznych w każdej

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

czasami dwa kursy w zależności od zawodu i mieć zdaną maturę. Szkolenia w zależności od kierunku trwają od roku do dwóch lat i może wziąć w nich udział praktycznie każdy, kto ma skończone osiemnaście lat (w niektórych przypadkach 16). Kończą się egzaminem państwowym, podobnym do tego, który zdają

Moda jednym maturzystom zaszkodzi, pomoże innym

to wynik wieloletnich rozmów na szczeblu rządowym i wyraźna odpowiedź na prośby chociażby lokalnych władz - mówi. Podobnie zareagowała Politechnika Lubelska. Co prawda plany utworzenia nowego kierunku - fizyki technicznej o specjalności konwersja energii, władze PL miały od dawna, ale ostateczną

Studenci analizują rynek pracy

To wnioski z badań przeprowadzonych przez ArcelorMittal Poland S.A. przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society, na grupie 980 studentów 3, 4 i 5 roku trzech największych ośrodków akademickich kształcących umiejętności techniczne na Śląsku i w Małopolsce

Stażyści zostają w firmach

będzie realizował laureat podczas swojego stażu. Nie mamy ograniczenia, co do branży czy działu, w którym powinna odbywać się praktyka. W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci ze wszystkich kierunków studiów. W zależności od oferowanych praktyk, dobieramy promocję na konkretnych uczelniach i

Czego nie uczy polska szkoła

wprowadzały nowe kierunki. Jeśli to dobra szkoła, absolwent nie będzie miał problemu z pracą. Tendencja jest taka, że odchodzi się od specjalizacji na rzecz wykształcenia ogólnego, najważniejsze jest to, żeby studenci byli otwarci. Twierdzenie, że socjologia, zarządzanie czy turystyka powinny być wykładane

Inżynier na emigracji nie musi zmywać naczyń

Widok polskiego inżyniera serwującego drinki w barze lub wykładającego towar na sklepowe półki nie należy do rzadkości. Część osób woli właśnie w ten sposób zarabiać na zagranicznych rynkach pracy niż zdobywać doświadczenie zawodowe w rodzinnych stronach. Jednak absolwenci kierunków technicznych

Powrót do "Grasz o staż"

tematu, dlatego warto sięgnąć do publikacji i po prostu zacząć pisać. Tu w bardzo dużym stopniu liczy się kreatywność. Jednocześnie praca powinna być zgodna ze wskazówkami zawartymi w zadaniu. Po wysłaniu aplikacji pozostaje tylko czekać i głęboko wierzyć w wygraną. Dlaczego wybrałaś techniczny kierunek

PR-owiec, czyli kto?

- został konsultantem ds. PR. To branża, w której pracy szukają nie tylko byli dziennikarze. Przez lata wybierało ją wielu absolwentów kierunków humanistycznych. Michał z wykształcenia jest historykiem. Jak mówi, pracę w PR zagwarantowały mu trzy atuty: umiejętność pisania, rozmawiania z klientami i gruby

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

marketingu Praca dla starszego specjalisty w Izbie Skarbowej w Warszawie Praca w bankowości Pomyśl, czy nie wolisz być spawaczem - Firmy szukają absolwentów kierunków technicznych: informatyków, logistyków, inżynierów od budownictwa i drogownictwa. Studenci politechnik rozchwytywani są przez pracodawców już

Fizyk

techniczna, która jest także prowadzona jako odrębny kierunek, głównie na politechnikach. To typowa specjalność fizyki stosowanej. Program studiów tej specjalności (również i kierunku) różni się od fizyki uniwersyteckiej tym, że wykłada się tu przedmioty techniczne. Absolwenci są przygotowani do innej

Atos - Great Place to Work

. Obecnie, w czterech oddziałach: w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku firma zatrudnia 1200 osób, wśród których są nie tylko inżynierowie i informatycy, ale także lingwiści oraz absolwenci kierunków humanistycznych. Od początku działalności Atos kładzie duży nacisk na rozwój pracowników, oferując im

Program Menedżerski w zakładach produkcyjnych

Produkcji, Działu Inwestycji czy Działu Logistyki Produkcyjnej) Jakich kandydatów poszukujemy? Jeżeli: jesteś lub niebawem zostaniesz absolwentem wyższej uczelni o profilu technicznym, a w szczególności jednego z wymienionych kierunków: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, inżynieria

Jakie zawody są poszukiwane

musi być jednocześnie osobistym doradcą klienta. Szczególnie wtedy, gdy sprzedaje kosztowne lub wysoce specjalistyczne produkty. Do pracy na stanowiskach przedstawicieli handlowych trafia wielu absolwentów po rozmaitych kierunkach studiów. Wyjątkiem są branże specjalistyczne gdzie potrebne jest

Matematyk

magisterskiej. Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Program takich studiów przygotowuje do pracy w zastosowaniach matematyki. Umożliwia też poznanie najnowszych metod badawczych oraz narzędzi informatycznych. Studenci tego kierunku mają do wyboru zazwyczaj dwie specjalności: matematyka stosowana

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Bednarski, 35 lat, absolwent pedagogiki specjalnej, porusza się na wózku, nie ma pełnej władzy w rękach Jako nastolatek interesowałem się żeglugą śródlądową. Statki, morze, pływanie - to była moja pasja. Wakacje spędzałem na Mazurach. Podczas rejsu jachtem po jeziorze Śniardwy skoczyłem na główkę, trafiłem

Mechatronik

eksploatację nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych oraz nowoczesne urządzenia techniczne. Absolwenci tego wydziału mogą również pracować w serwisach dużych firm (także za granicą), a ponieważ jest to dziedzina ściśle związana z konkretnymi zastosowaniami

Elektronik

Definicja Elektronik jest specjalistą nauk technicznych, zajmującym się obsługą urządzeń, przyrządów elektronicznych, a także ich projektowaniem i konstruowaniem. Może być tylko technikiem, może być także inżynierem dbającym o sprawność urządzeń elektronicznych lub naukowcem

Skusić księgowego i go zatrzymać

dwie koleżanki ze szkoły pracują w księgowości i zarabiają dwie średnie krajowe. Kamińska zrobiła już pierwszy krok w tym kierunku. Ukończyła dwumiesięczne szkolenie podstawowe z rachunkowości, teraz od podstaw szkoli się na samodzielną księgową. W sumie 140 godzin zajęć, nie licząc nauki w domu. O tym

Oferty letnie dla stażystów

szanse mają studenci kierunków ekonomicznych i technicznych. - Kilka razy przyjmowaliśmy praktykantów z uczelni o innym profilu. Jednak mieli zbyt małą wiedzę o ekonomii - tłumaczy Miedzińska. Co się stanie, jeśli nie dostaniesz propozycji praktyki w Fortis Banku w tym roku? Staraj się ponownie w

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

. Absolwenci mniej "opłacalnych" kierunków technicznych (mechanika, budownictwo, przemysł ciężki) zarabiali od 9% (w przypadku pracowników szeregowych) do 20% mniej (w przypadku specjalistów) od osób, które ukończyły automatykę, informatykę bądź elektronikę. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009

Żołnierz

praktyczne (musztra, regulaminy) i teoretyczne (taktyka). Wreszcie przedmiotami kierunkowymi na kierunku technicznym są przedmioty techniczne, a na medycznym - medyczne. Programy studiów w szkołach wojskowych są zwykle sztywne, ale na niektórych kierunkach, np. w WAT stopniowo

Fizjoterapeuta

 tytuł licencjata fizjoterapii z prawem wykonywania zawodu w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego i kinezyterapii. Gdzie do pracy? Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnych ośrodkach i instytucjach, takich jak szpitale kliniczne, wojewódzkie

Wygrali staże i ciężko pracowali

dotychczasowy kierunek studiów - zdrowie publiczne. W pierwszym tygodniu nasz kolega poznawał redakcję, szukał kontaktów i zbierał pierwsze materiały do tekstów oraz pisał notki. - Potem już codziennie zbierałem informacje, chodziłem na konferencje i pisałem teksty. Nawet na stołówkę chodziłem z telefonem i

Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze

pieniądze? Na szkolenia dla bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji już pracujących, modernizację systemu edukacji, podniesienie sprawności administracji publicznej. Za pieniądze z Unii chcemy wesprzeć m.in. te kierunki studiów, które przyniosą Polsce inżynierów, absolwentów nauk ścisłych, informatyków - po

Co warto studiować podyplomowo w Polsce

szkoły nie ma znaczenia, zdarzają się jednak studia, gdzie wskazane są pewne kierunki. Dotyczy to niektórych uczelni, np. technicznych, gdzie zakłada się, że słuchacz ma już wiedzę z danej dziedziny. Czasami uczelnie wymagają kilkuletniego stażu zawodowego lub określonych umiejętności, np. znajomości

Inżynier budowlany

kierunku można wybrać spośród kilku, a nawet kilkunastu specjalności. Wyboru dokonuje się zwykle na III roku. Taki wybór określa zakres tematyczny pracy magisterskiej oraz późniejsze perspektywy pracy. Mogą to być np. konstrukcje budowlane i inżynierskie, które przygotowują absolwenta

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

stanowisk wynikają m.in. z faktu, że studia o profilu technicznym nie cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak ukończenie nawet renomowanej uczelni nie wystarczy, aby zdobyć zatrudnienie. Polacy, którzy chcą skorzystać z propozycji docierających do pośredników z zagranicznych

Pilot

 użytkowania sprzętu lotniczego z uwzględnieniem komputerowych systemów sterowania. Niezależnie od licencji pilota, absolwent specjalności pilotażowej otrzymuje wykształcenie techniczne z zakresu eksploatacji sprzętu lotniczego, szczególnie wyposażenia pokładowego samolotów oraz

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

rozwój polskiego rynku pracy i zapotrzebowanie na wykształconą, wykwalifikowaną siłę roboczą sprawiły, że w ostatnich latach mieliśmy wzmożone zainteresowanie studiami wyższymi. Przyjrzyjmy się zatem dla absolwentów jakich kierunków wynagrodzenia w 2007 roku były najwyższe (tabela 2). Z danych wynika

Gdzie po zagraniczne praktyki?

wybory trzy rodzaje praktyk: - ITEP - International Traineeship Exchange Program - dla studentów marketingu, zarządzania i ekonomii. - TT - Technical Traineeship - dla studentów kierunków technicznych, zwłaszcza informatycznych. - DT - Development Traineeship - dla studentów kierunków społecznych

Realizator dźwięku

realizatorów dźwięku czy reżyserów, jednak po studiach absolwenci wiedzą o dźwięku znacznie więcej niż przeciętny student telekomunikacji czy elektroniki. Wybierają specjalności akustyczne na III i IV roku studiów, po zaliczeniu głównego programu kierunku. Wiedza wyniesiona z takich

Fotografik

dziedzinie nauki (zdjęcia mikroskopowe, techniczne, zdjęcia medyczne - rentgenowskie itp.). Rozwija się też w kierunku zapisu i przetwarzania cyfrowego i już dziś aparaty cyfrowe wraz z akcesoriami prawie dorównują jakością tradycyjnej fotografii analogowej. Status społeczny Choć