absolwent szkoły gastronomicznej i handlowej

Ewa Karendys

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Kucharze, ekspedienci, elektrycy budowlani i pokrewni, robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe, spawacze - pracowników w tych zawodach najbardziej brakuje na Pomorzu. Jednocześnie pracodawcy coraz trudniej znajdują odpowiednie osoby do pracy właśnie na tych stanowiskach.

Jest życie po korporacji?

- Teraz liczę się z każdym groszem. I wcale nie mam poczucia wolności, bo wiem, że ciągle jest ktoś nade mną. Myślę o nowym biznesie. Ale takim prawdziwym, tylko moim... - mówi Magda, która odeszła z pracy, by zainwestować we franczyzę. Czy warto rzucić korporację i rozkręcać własny biznes?

II Akademickie Targi Pracy JOBBING

10 marca 2008 roku w godzinach 10-17, w salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się drugie Akademickie Targi Pracy JOBBING. Organizatorem jest 15 warszawskich uczelni.

Trzy paki na baciku i spoko

monopolowym. Powiedział, że odchodzi. - Zezłościli się i powiedzieli, że mi jeszcze mniej zapłacą, bo zerwałem umowę - mówi Adam. Czy Pan Bóg zadzwoni I Adam, i Piotrek trafili do technikum mechanicznego przypadkiem. Zdawali do liceum gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych. Adama namówili rodzice (mama

Logistyk

. (0-91) 481 71 15, www.sus.univ.szczecin.pl Katedra Logistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na trzecim roku prowadzi logistykę jako przedmiot obligatoryjny. Przedmioty fakultatywne to m.in.: zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, heurystyka logistyczna. Szkoła Główna Handlowa w