abw

Future Centre

Lekcja 33: "Selbstständigkeit - Vor- und Nachteile"

Lekcja 33: "Selbstständigkeit - Vor- und Nachteile"

Sicher hat es viele Vorteile sich selbstständig zu machen. Man muss aber auch bereit sein, die Nachteile in Kauf zu nehmen. Für viele kommt es von vornherein nicht in Frage, sich Sslbstständig zu machen, weil Sie nur die Risiken sehen. Sicher sollte man vernünftig abwägen, bevor man sich selbstständig macht, aber dazu gehört es auch, die positiven Seiten zu betrachten. Zunächst möchten wir kurz auf den Punkt eingehen, w as eine Selbstständigkeit ist und was Sie fordert.

Ile zarabia haker?

Hakerzy są zmorą banków, urzędów i korporacji, które boją się utraty poufnych danych. Od niedawna stali się też zagrożeniem dla różnego rodzaju portali - w ten weekend ich ofiarą padły np. strony internetowe Sejmu, ABW, MON, PSL i inne witryny rządowe.

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

Chcesz zostać polskim Bondem lub analitykiem tajnych służb? Masz szansę, jeśli skończyłeś niedawno prestiżowy kierunek studiów, najlepiej prawo czy stosunki międzynarodowe, znasz dwa języki obce, lubisz ludzi

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

ograniczenia przywilejów emerytalnych w ostatnim czasie. Zmiana ustaw o emeryturach mundurowych doprowadziła do wydłużenia czasu aktywności zawodowej, upoważniającego do pobierania wcześniejszego świadczenia. Funkcjonariusze policji, wojska i innych służb (np. ABW czy BOR), którzy rozpoczęli służbę przed 2013

Praca w polskich służbach specjalnych

- Łaba, rzecznik prasowy krakowskiej delegatury ABW: - Dzisiaj nasza agencja traktowana jest przez ludzi jak każdy inny pracodawca. Przysyłają CV ze zdjęciem i czekają na odpowiedź. A my odpowiadamy tym kandydatom, którzy nas zainteresują. Rekrutacja zawsze jest wieloetapowa. - To skomplikowane. Wygląda

Pracownik wywiadu

wykształcenia, znajomość języków obcych i umiejętność obsługi programów komputerowych. Jeśli lokalna komórka ABW lub AW, do której kandydat powinien się zgłosić, uzna to za konieczne, musi on poddać się badaniom psychofizjologicznym. Jeśli się okaże, że placówka nie chce przyjąć kandydata, nie musi mu

Ani James, ani Bond

Ani James, ani Bond

fizycznej i mienia", ale, jak zapewnia dyrektor Zdzisław Dałek, przygotowuje też do pracy detektywa. W programie nauczania jest blok prawniczy, ogólny i zawodowy z zajęciami z ochrony osób, obiektów, detektywistyką oraz ćwiczeniami na strzelnicy. - Nasi absolwenci znajdują pracę w ABW, policji, straży

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

czy Polskiej Akademii Nauk. Ustawa nie dotyczy sędziów, prokuratorów, policjantów, zatrudnionych w służbie więziennej, straży granicznej, służbie celnej, straży pożarnej, ABW, CBA i innych służbach mundurowych. Zwolnienia nie dotkną też tych, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

naszych ludzi cenią za umiejętności - mówi dyrektorka. Ci ambitni, którzy zostają w Polsce i podnoszą kwalifikacje, szybko wskakują na stanowiska kierownicze. Wielu idzie też do służb: dostają się do policji, straży granicznej, ABW. Przyjmują ich z otwartymi rękami. Nie tylko osiłek Ochroniarzami chcą

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

niekaralność i dobrą opinię. 3.Kto nie może być ławnikiem? Pracownicy sądów powszechnych, sądów wojskowych, NSA, prokuratury. Ale ławnikiem może zostać lekarz, którzy orzeka w sądzie dyscyplinarnym izby lekarskiej. Policjanci, a także strażnicy graniczni, strażnicy miejscy, pracownicy ABW, inspekcji sanitarnej