apply

red.

Lesson 15: Work Permit

Lesson 15: Work Permit

Now check your answers

Lekcja 2: How to read job ads

W dzisiejszym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się, jak ze zrozumieniem czytać ogłoszenia o pracę napisane w języku angielskim - pozwoli wam to uniknąć nieporozumień, aplikowania na stanowiska, które się dla was nie nadają, a w rezultacie - oszczędzić czas i nerwy.

Lekcja 10: Niepełnosprawni na rynku pracy

Praca jest wartością, która umożliwia nam pełne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez zapewnienie jej materialnych warunków egzystencji, określenia roli i statusu w ramach organizacji społecznej. W przypadku choroby i niepełnosprawności, coraz częściej dostrzega się znaczenie pracy jako elementu rehabilitacji społecznej. Dlatego tak ważne jest, aby każdy niepełnosprawny uświadomił sobie możliwość podjęcia pracy, która może mu dać nie tylko dodatkowe źródło dochodu, ale również satysfakcję.

The Plight of Polish workers in Ireland

In those countries, Polish, Hungarian or Baltic nationals can apply for a job freely: they do not require a work permit. According to the European Commission's report, all parties have benefited from that decision. Over the last two years, the economy has grown more in these countries than in other

Lekcja 24: Mobbing

ridicule or his/her isolation or exclusion from a team of colleagues. What is important, all of the conditions above need to exist jointly in order for the definition to apply. According to the law, the employer shall be liable to a mobbing victim, if the employee develops a health disorder or terminates

Lekcja 15: Polscy w Wielkiej Brytanii

work in the UK rarely have the necessary cultural know-how. Most British employers require references from previous jobs and they expect openness, confidence and a sense of humor, while Polish candidates often seem to beg for the job they apply for and to assume an air of servility in order to get it

Lesson 11: Job adverts

driveexcellent communication skills with the personality to influence and motivatecapable of getting the best out of others A highly attractive salary and benefits package. To apply please send your CV and covering letter, detailing current salary and providing 3 references.Wysłuchaj lekcji ''Job adverts

Lesson 87. Anyone can be rich (apparently )

you don't, the chances are you won't succeed. But remember - you do have the power to be wealthy. So don't sit around and moan, do something about it. Apply yourself. Think of an idea. Cultivate a skill. Have a plan. Have a prosperous New Year! Wysłuchaj lekcji Rozwiąż ćwiczenie do lekcji Przeczytaj

Scots not in Pole position on service

Not everyone will complete the process. Many will move on or go home. This is a shame because I would prefer if all of them stayed and took part in the total eradication of all the worst parts of being Scottish. This would apply in particular to our service industries, where the prevailing Scottish

Lesson 23: Poles claim UK child benefit

wziąć ze sobą to apply - złożyć podanie, wystąpić o coś, starać się, ubiegać handout - zasiłek, również: datek, jałmużna automatic right - automatyczne prawo state benfits - zasiłki państwowe under EU rules - w myśl przepisów Unii Europejskiej to qualify for UK benefit - kwalifikować się do zasiłku w

Lesson 6: Poles on top

take up - tu: podnieść, zerwaćroofer - dekarz, dacharzwhole - całygrand - 'patyk' (tysiąc funtów)neighbour - sąsiadguy - facethandyman - 'złota rączka'to fix - naprawiaćto give a ring - zadzwonićto measure - mierzyćto pull up - podnieść, odciągnąćboard - deskahole - dziurato apply a new layer of felt

Cover stars

had I not been taken on [permanently] I would have been able to apply for other jobs with that experience."Słowniczekdaunting - deprymującystint - ograniczone w czasie doświadczeniedoing a spot of maternity cover - wzięcie zastępstwa za osobę na urlopie macierzyńskimget a foot in the door - tu

How a job intverview is like dating

countless books. Although you should try not to get dating books like The Professional Bachelor and interview tomes like Job Interviews for Dummies mixed up. And be careful how you apply the techniques - a friend of mine was once taught to loosen up his vocal chords and jaw by making noises before an

How to look for a new job while still at your old job

. The one enormous caveat to this is that you never, ever admit to using your current company's time or resources to apply for a new job. Do that and your job hunt will certainly continue, after you've been fired. Słowniczek imminent - bliski, nieuchronny subterfuge - wybieg over the years of drudgery

"So what" books

of Jolt Culture, which combines our quest for information - this is, after all, the Age of Information - with our lust for immediate gratification. Trivia books strip meaning from knowledge, providing us with information but not the context we need to apply it. At bottom, they provide us with

The happiest place on the planet

better achieve long and happy lives for all, whilst living within our environmental means. The challenge is - can we learn the lessons and apply them?" The real message that the survey seeks to convey is that the environmental damage being done by the wealthier nations, presumably in the pursuit of