asystent w biurze zarządzania ryzykiem

sprawdź też:

asystent

Agata Kinasiewicz

8 zawodów, które miały zniknąć, a dziś są na topie

8 zawodów, które miały zniknąć, a dziś są na topie

Eksperci wieścili osobom je wykonującym szybkie przejście na bezrobocie. "Zastąpią ich roboty", "nie są już nikomu potrzebni" - mówili."Przekwalifikujcie się jak najszybciej" - mówili. I... nie mieli racji.

Milioner na kredyt

plajtowała. Badacz przejść fazowych Na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej skończył fizykę techniczną ciała stałego. Chciał zostać asystentem. Nie udało się. Pochodzi z Radomia, jego ojciec pracował w hucie szkła. Pod koniec lat 70. w Radomiu powstała Wyższa Szkoła Inżynierska. - Tworzyliśmy