badania okresowe do pracy

7 pytań, które powinieneś zadać rekruterowi

W większości polskich firm rozmowa kwalifikacyjna jest raczej przesłuchaniem niż dialogiem. Tymczasem wystarczy zadać kilka pytań rekruterom, by oszczędzić sobie wielu rozczarowań w nowym miejscu pracy. Podpowiadamy, o co zapytać

Ocena okresowa na piątkę

Ocena okresowa na piątkę

, daje niezbędny punkt odniesienia. - Tworząc kryteria oceny trzeba jednak pamiętać, że poddaje się jej nie tylko same wyniki pracy, ale także postawy. Powinny to być zawsze kwestie kluczowe dla całej organizacji i zgodne z jej wewnętrzną kulturą. Oceny okresowe to dobre narządzie do kształtowania

Lekarz

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, czyli diagnostyką, leczeniem i przede wszystkim profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy wykonuje zatem wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników, uczniów, badania kierowców

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

stabilny poziom obrotów, które mogą się okresowo wahać w zależności od podaży na pracę tymczasową. Najgorszy wynik spośród badanych rynków dotyczy Francji, gdzie spadek obrotów osiągnął poziom -5,5 proc. W raporcie analitycy wskazali na Polskę jako na rynek o zrównoważonym i regularnym tempie wzrostu. Tab

Obecność obowiązkowa

Obecność obowiązkowa

pracy, mimo że są chorzy. Część mówiła, że trudno się dostać do lekarza. Kiedy dzwonią do przychodni, aby się zarejestrować, okazuje się, że mają termin za cztery dni. W tym czasie mogą już wyzdrowieć z przeziębienia czy innej choroby. Mówiąc o profilaktyce, nie możemy zapomnieć o badaniach okresowych

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

najmniej 3 lata. Pracodawcy postulują, żeby okres umów na czas określony wynosił 48 miesięcy. Chcą też wydłużenia czasu pracy na okres próbny do 6 miesięcy (obecnie 3). Tylko trzy umowy okresowe Związkowcy: Popierają wprowadzenie limitu. Pracodawcy: Nie widzą potrzeby ograniczania dopuszczalnej liczby

Podwyżka na wyciągnięcie ręki

W kwestiach technicznych sytuacja na rynku pracy ulega poprawie i w coraz większej liczbie branż mówi się o początkach rynku pracownika. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie we wrześniu spadło do 9,7 proc. - to najlepszy wynik od końca 2008 roku. Z badań przeprowadzonych m.in

BHP i ochrona zdrowia pracowników

pracodawca ma obowiązek skierować pracownika lub kandydata na pracownika na wstępne, okresowe badania lekarskie, a dodatkowo niekiedy także na badania kontrolne (w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Jednakże w razie choroby przekraczającej 30 dni pracodawca nie może wymagać

Zdrowie

umożliwiających dostęp do prawie wszystkich specjalistów. Od września 2010 roku na terenie fabryki działa Przyzakładowe Centrum Medyczne Medicover, w którym pracownicy mogą na miejscu wykonać badania okresowe medycyny pracy, badania laboratoryjne czy skorzystać z pomocy internisty.  

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

słabnący stan zdrowia. Pracuję w zawodzie, gdzie wymagany jest dobry wzrok i słuch, więc kiedy nie przeszedłem tych badań pracodawca był zmuszony zatrudnić mnie na innej umowie niż umowa o pracę z pominięciem badań okresowych i tylko w ten sposób będę mógł nadal pracować na tym stanowisku pracy do 67 roku

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

znaleźć informacje w internecie. W Polsce badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Wyniki przedstawiono na skali od 0 do 500. Średnia dla krajów OECD w zakresie rozumienia tekstu wyniosła 273 punkty - Polska z wynikiem 267 punktów znalazła się na 19. miejscu. Gorsi są tylko Włosi, Francuzi

Fundraiser: profesjonalny żebrak. "Jestem pośrednikiem dobra"

Fundraiser: profesjonalny żebrak. "Jestem pośrednikiem dobra"

- Zawód? - zapytał go lekarz podczas okresowego badania. - Fundraiser - odpowiedział. - A czy nie może pan do mnie mówić w języku ojczystym? - Proszę więc wpisać: "skutecznie i profesjonalnie żebrzący na rzecz organizacji pozarządowych, ludzi chorych i potrzebujących w obszarze działań

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. § 3. Okresowe i

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Pracodawca zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. - Umowa na zastępstwo to niedoceniane przez pracodawców narzędzie, wspierające nieprzerwane

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ośmiogodzinny dzień i pięciodniowy tydzień pracy. Firma zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Dla zleceniobiorców taka umowa to marzenie. Oni pracują bez żadnych przywilejów i to często przez

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

przypadków kandydaci oczekują możliwości rozwoju zawodowego, pracy z ekspertami, z najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie oraz udziału w ciekawych, ambitnych projektach. Kandydaci wiedzą, że jesteśmy bankiem polskim, stąd też wszystkie projekty prowadzą od początku do końca nasi lokalni pracownicy. Ze

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

sukcesywnego ograniczania dodatków socjalnych. Co konkretnie ma się zmienić? Urlop dla poratowania zdrowia Zamiast do lekarza pierwszego kontaktu, jak to było dotychczas, nauczyciel będzie musiał udać się do lekarza medycyny pracy, który na podstawie badań i wywiadu określi, czy istnieją przesłanki do tego

PSZK ogłasza plebiscyt na najbardziej "Prozdrowotną organizację"

Plebiscyt ma na celu wyróżnienie firmy w sposób szczególny dbającej o zdrowie i dobrą kondycję swoich pracowników m.in. poprzez zapewnienie pakietów opieki medycznej, umożliwienie wykonywania badań profilaktycznych i okresowych, zapewnienie zdrowych i komfortowych warunków pracy, a także możliwość

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

pracy. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie

Pracodawca cię oceni

Pracodawca cię oceni

Mimo że okresowa ocena pracowników ma same zalety, to najczęściej stosują ją większe firmy, w mniejszych może mieć charakter mniej formalny. Polega na wartościowaniu zachowań, postaw i cech osobowościowych oraz poziomu wykonania zadań z perspektywy ustalonych celów i misji firmy. Do jej

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. § 2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pracownika młodocianego do pracy należy go obowiązkowo skierować na badania lekarskie, które powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Gdyby w czasie wykonywania pracy okazało się, że ta praca zagraża zdrowiu młodocianego (potwierdzona badaniami

7 maja 2008, konferencja Kadry dla Biznesu, Poznań

poświęcona problematyce odpowiedzialności pracodawców za opiekę zdrowotną pracowników. Odpowiedzialność pracodawców za zdrowie pracowników w sensie prawnym reguluje Kodeks Pracy. Okresowe i kontrolne badania "kodeksowe" nie mają jednak wiele wspólnego z możliwością diagnozowania ogólnego stanu

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

ma prawa do zasiłku. Drugi powód to odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do

Kasjer jest w cenie

, chociażby do toalety. Trzeba tylko uprzedzić klientów i zamknąć bramkę. Znacznie poprawiły się też warunki finansowe. Na początku zarabiałam 640 zł, dziś za tę samą liczbę przepracowanych godzin już 1040 zł. Wynika to z braku rąk do pracy - mówi. Dodaje, że dla ułatwienia zrezygnowano z codziennych

Jak założyć własną firmę

można wystąpić również do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Decydując się na taki krok powinniśmy przygotować komplet oryginałów następujących dokumentów: dowodu osobistego, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

łatwiej udowodnić (a więc też uzyskać odszkodowanie i rentę). Potem do poradni medycyny pracy (badanie jest bezpłatne, ale musisz mieć skierowanie od lekarza). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim (przy Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy). Tutaj sprawdzą, czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

jest na liście i czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem a warunkami pracy. Badanie w specjalistycznych placówkach medycyny pracy jest bezpłatne. Uwaga! O twoim zgłoszeniu do poradni zostaną powiadomione inspekcje - sanitarna i pracy - które wystąpią do twojego pracodawcy o "dokumentację

A może seks z robotem?

nawet, czy zmuszenie robota do stosunku - kiedy on nie chce, bo np. aktualizuje swój system lub ma po prostu zaprogramowane okresowe "nie" dla seksu - będzie uznawane za rodzaj gwałtu? Prof. Arkin jest ekspertem od robotyki Instytutu Technologicznego Stanu Georgia w USA. Jego badania finansuje

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop to w każdej firmie drażliwa sprawa, zwłaszcza teraz, gdy wiele firm pozwalniało pracowników i liczy się każda para rąk do pracy. Ale nie poddawaj się. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, należy mu się za ten czas pełne wynagrodzenie. I nie może się tego prawa

2008 - rok podwyżek

. Po pierwsze - informacyjna potrzeba coraz większej liczby firm powoduje liczniejszy udział w badaniach wynagrodzeń, co z kolei wpływa na zwiększenie i zarazem zmianę badanej próby z roku na rok. Jeśli do badania przyłączają się organizacje, które płacą poniżej mediany rynkowej, wpływa to na obniżenie

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

pójdzie do pracy np. w hipermarkecie albo przy ochronie magazynu. To zwykle "odmóżdżające" zajęcia: po 10-12 godzin stoi się i pilnuje budynku, za bardzo niskie stawki. Ale my każdemu dajemy takie podstawy, żeby mógł poradzić sobie dalej kształcąc się w tym kierunku. Na przykład na studiach z

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

Szukasz pracy na stanowisku TU kierownika ds. importu/eksportu? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Stanowisko to spotyka się najczęściej w międzynarodowych koncernach z sektora FMCG, w branży elektrotechnicznej, budowlanej, logistycznej; wiele firm zajmujących się dystrybucją jest jednocześnie

Coaching w polskich firmach

momencie, gdy firma zwiększa liczbę pracowników do ponad 20 osób. I właśnie wtedy pojawia się potrzeba coachingu, który pomaga ujednolicać standardy pracy, poprawia komunikację i pokazuje pracownikom, że firmie na nich zależy, bo chce, by cały czas uczyli się czegoś nowego. To jest naprawdę motywujące. W

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia

Polska Lista Płac 2004 - odc. 1. Pensje do 1500 zł

hipermarkecie z Tesco w Poznaniu. Zatrudnia go na umowę-zlecenie agencja pracy tymczasowej i "wypożycza" do hipermarketu. Pracuje 10-20 godzin w tygodniu. Studiuje dziennie zastosowanie informatyki, zna angielski i niemiecki. Na obecnym stanowisku od niecałego roku. 550 zł na rękę - telemarketer w