bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Sylwia Kociszewska*

Trudne współpracy początki

Trudne współpracy początki

O potrzebie współpracy między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami mówiło się od wielu lat dużo i abstrakcyjnie, szczególnie w kontekście cyklicznych doniesień o poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Obie strony wzajemnie deklarowały potrzebę współpracy i w równym stopniu okazywały bezradność lub brak pomysłu na jej rozwijanie. Czy można już mówić o przełomie?

Po karierę do biura? To nie takie proste

W większości niedoinwestowane i traktowane po macoszemu. Choć mają służyć studentom ci omijają je szerokim łukiem. Dlaczego biura karier nie spełniają swojej roli?

Jak przygotować młodych do rynku pracy? Zmienić system finansowania uczelni

Uczelniom brak odpowiednich bodźców finansowych do podnoszenia jakości kształcenia. Problem rozwiązałoby wprowadzenie proefektywnościowych kryteriów przyznawania dotacji budżetowej - takie wnioski płyną z raportu "Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy", przygotowanego przez ekspertów Fundacji im. Lesława A. Pagi i debaty zorganizowanej przez Fundację.

Czy szkoły policealne dają pracę?

Czy szkoły policealne dają pracę?

. Według Agnieszki Hilczer z Centrum Doskonalenia Zawodowego, powołującej się na coroczne badania powiatowego urzędu pracy w Poznaniu, bezrobocie wśród tamtejszych absolwentów szkół policealnych jest nieco wyższe (5,7 proc. w przypadku szkół publicznych) niż wśród absolwentów szkół wyższych (3 proc.). Ale

Jeśli nie studia, to co?

Jeśli nie studia, to co?

? - Może stracą, a może zyskają? Aktualnie obserwujemy na rynku pracy wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych, ale też pracodawców poszukujących kompetentnych pracowników, których wśród tych absolwentów znaleźć nie mogą. To oznacza, że nie ma pewności, że to studia są gwarantem

Wygrali start do kariery

Wygrali start do kariery

(od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) każdego kierunku czy rodzaju studiów oraz absolwenci do 30. roku życia. Aby zostać laureatem, wystarczyło rozwiązać jedno ze 110 zadań konkursowych. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się takie obszary jak nauki humanistyczne, human

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

przekwalifikować. Nie tylko w Polsce młodzi mają problem z zatrudnieniem. W zeszłym roku jeden na pięciu absolwentów szkół wyższych w Wielkiej Brytanii nie miał pracy. Był to najwyższy poziom bezrobocia wśród młodych odnotowany od połowy lat 90. Z danych brytyjskich urzędów statystycznych wynika, że ok. 40 proc

Zawody, które mogą zniknąć

Zawody, które mogą zniknąć

"Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych", dokumentu publikowanego przez resort pracy. - Jednym z argumentów było rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół policealnych tych specjalności - wyjaśnia Joanna Dębek, rzeczniczka MEN. - Według raportów Ministerstwa Pracy i Polityki

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

. - Problemem polskich szkół jest bardzo mała dostępność poradnictwa edukacyjno-zawodowego - mówi Bruski. - Często absolwenci szkół po raz pierwszy spotykają doradcę zawodowego dopiero, gdy stają się bezrobotni. Raport powinien być wykorzystywany w szkołach. Wychowawcy mogą pokazywać uczniom, jak dziś wygląda

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

techniczne czy medyczne. Ale ci, którzy wybrali szkolnictwo wyższe o charakterze ogólnym, mają już znacznie trudniej, bo nie mają twardych umiejętności zawodowych. Czasami absolwenci uczelni technicznych mają dziesięciokrotnie większy wybór ofert pracy. Większość nie kończy jednak uczelni technicznych. - To

Przyjmą każdą pracę

Przyjmą każdą pracę

Jeszcze w 2008 r. było ich niewiele ponad 300 tys. Na dodatek według GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych. - Jak to możliwe? Całe życie mama mi powtarzała, że kto się nie chce uczyć, będzie nosił paczki w sklepie. A magister będzie miał

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Jak młodym pomóc wejść na rynek pracy? Czy trzeba pomagać im, czy pracodawcom? Szczególnie, że dziś na jedno miejsce pracy przypada nawet 27 osób poszukujących zajęcia. A w ciągu najbliższych czterech lat na rynek pracy wejdą 2 mln absolwentów szkół wyższych. Eksperci (ekonomiści, członkowie

Praca jest, brakuje umiejętności

Praca jest, brakuje umiejętności

są największe trudności. Wymieniać można dłużej, bo problem został przeanalizowany na wielu płaszczyznach, ale konkluzja jest jasna - jeżeli nic się nie zmieni, jedna z najszybciej rozwijających się branż, będzie miała luki kadrowe przy równocześnie wysokiej stopie bezrobocia wśród młodych. Do kogo

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Uczestnicy konferencji - ok. 500 osób - w jej trakcie brali udział w sondzie. Na pytanie "Czy Unia Europejska ma pomysł na walkę z bezrobociem wśród młodych?" aż 39 proc. głosujących odpowiedziało "nie", tyle samo - "tak", a co piąta osoba wstrzymała się od głosu. Pod

Uczelnie wyższe, ale czy lepsze?

Co równie ważne - dostęp do wykształconej kadry w dużej mierze determinuje ilość i jakość zagranicznych inwestycji. A polscy absolwenci nie są przygotowani do pracy w zaawansowanym środowisku biznesowym. Potwierdzają to statystyki. W marcu 2010 r. bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w

Ubywa bezrobotnych po studiach

4889. Teraz jest o prawie 10 proc. mniej - mówi Czesla. - To cieszy tym bardziej, że w 2008 roku przybyło absolwentów szkół wyższych. I wylicza przyczyny spadku: młodzi ludzie są bardziej mobilni, ekonomiści, politolodzy czy socjolodzy nawet jeśli nie znajdują pracy w swoim zawodzie, decydują się na

Studenci aktywni na rynku pracy

Studenci aktywni na rynku pracy

Co trzecia młoda osoba aktywna na rynku pracy pozostaje bez stałego zatrudnienia. Co więcej - według prognoz w ciągu kilku najbliższych lat wskaźnik ten może wzrosnąć do 50 proc. Wśród absolwentów szkół wyższych w III kwartale 2013 r. bezrobocie wynosiło ok. 24 proc. Aby nie dołączyć do grona osób

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

". Profesor od 2000 r. analizuje warunki i jakość życia Polaków. - Jeszcze 10 lat temu wystarczył licencjat, żeby zadowolić rodziców. Dziś pragną widzieć w dzieciach magistrów, a nawet doktorów. Niezależnie od tego, co się mówi o bezrobociu wśród absolwentów studiów i umowach śmieciowych, ciągle

Młodzi trzy razy nic

powodu bezrobocie wśród młodzieży jest zawsze wyższe niż w populacji ogółem. Ale recesja spowodowała znaczne pogorszenie - kryzys zawsze najbardziej odbija się na młodych. Widać to po rosnącej liczbie NEET-sów. NEET słono kosztuje Co sprawia, że jedni stają się NEET-sami, a inni nie? Zdaniem autorów

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

zdaniem niepokojące jest to, że mimo zróżnicowanych systemów aktywizacji w UE, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, nadal niemal cała Unia Europejska boryka się z problemem narastającego bezrobocia wśród młodych ludzi. Z najnowszych badań CBOS wynika, że ponad 70 proc. Polaków pozytywnie

Niechciani na rynku pracy

Niechciani na rynku pracy

Grecji - bezrobotnych było tam aż 30 proc. Młodych bez pracy przybywa, wielu to absolwenci uczelni. Dane GUS mówią, że co trzeci bezrobotny, który nie ukończył 27 lat, ma dyplom szkoły wyższej. Dyplom i co? I nic Anna Woźniak, 26 lat, w zeszłym roku skończyła marketing i zarządzanie. W kilkunastu

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

prawie rok (11,9 miesiąca). Co ciekawe, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych znajdowali pracę szybciej niż pracownicy ze średnim wykształceniem. Ci pierwsi potrzebowali na to niespełna 10 miesięcy, drudzy ponad miesiąc dłużej. Z analizy kierunków wykształcenia bezrobotnych wynika, że najszybciej

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

program gwarancji dla młodych. Pod koniec lutego na tę propozycję przystali unijni ministrowie pracy. Osiągnięcie porozumienia w ciągu trzech miesięcy to na unijne standardy prawdziwy rekord szybkości. To dlatego, że bezrobocie wśród młodych jest już palącym problemem w całej Europie. Jak podaje Eurostat

Czego pragną pracodawcy

. Studia czy doświadczenie Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych otworzyło dyskusję na temat tego, ile warty jest dzisiaj dyplom i czy bez studiów można znaleźć dobrą pracę za godziwe pieniądze. Eksperci przekonują, że jest to możliwe. - Tak naprawdę wszystko zależy do stanowiska. Tam, gdzie

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

pracownicy handlu, a jednocześnie wielu z nich pozostaje na bezrobociu, tylko czasem z powodu złych kwalifikacji, częściej z innych przyczyn. Należy też pamiętać, że można zmieniać zawód. Absolwenci szkół wyższych mają większą zdolność do zmiany zawodu niż inne osoby. Już w 2000 r. prowadziłam badania, z

Kogo brakuje, a kto ma braki

lat powstało aż 45 tego typu szkół. Konkurencją dla nich są niepubliczne placówki. Uczniowie przychodzą tu po gimnazjum albo liceum, a ostatnio przybywa absolwentów szkół wyższych, najczęściej humanistycznych. Rośnie też popularność prywatnych zaocznych szkół zawodowych, które w ciągu dwóch lat są w

Debata w Radiostacji Gazeta.pl: Jest robota

m.in.: kurator z Krakowa Jerzy Laskowski, doradca personalny z firmy Take-It Arkadiusz Świderski, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku Roland Budnik. Rozpoczął Hausner (w tle puszczono piosenkę Tedego "Wyścig szczurów"), i to pesymistycznie. - Bezrobocie wśród absolwentów to ogromny

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

dramat przeżywać będą absolwenci studiów nauczycielskich - mówi Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Jest ich ponad dwa razy więcej niż studentów innych nauk społecznych - przede wszystkim psychologów. A to kierunek, który ma przyszłość. Rosnąć będzie popyt na specjalistów od

To nie jest emigracja - mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu

okazały się prawdziwe. Nie przewidziałem wówczas dwóch spraw - eksplozyjnego rozwoju tanich linii lotniczych ułatwiających okresowe wyjazdy oraz bardzo groźnego i nasilającego się zjawiska wyjazdów do pracy absolwentów szkół wyższych: młodych lekarzy, inżynierów, informatyków, a więc osób kończących

Targi Pracy Jobbing - wywiad z organizatorami

bardzo chętnie przyjmują naszych studentów i absolwentów do działów HR, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i problematyki rekrutacji. Zainteresowanie to jest pochodną tempa wzrostu gospodarki i inwestycji. W przypadku szkół wyższych o różnych profilach edukacyjnych może to oczywiście różnie wyglądać

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

Agata Kulczycka: Osobowość przyszłych pracowników jest dziś najważniejsza dla pracodawców w Polsce? Barbara Przywara*: W 2005 r. przeprowadziliśmy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie badania porównujące preferencje naszych pracodawców i pracodawców niemieckich z regionu

Brytyjska szkoła - jaka jest?

konsultant albo zastępca dyrektora szkoły. Takie role są z reguły lepiej płatne i nie wymagają od nauczyciela regularnego kontaktu z klasą. Co się dzieje, kiedy doświadczeni nauczyciele załapują się na wyższe stanowiska? Nauczanie zostaje w rękach młodych, świeżo upieczonych absolwentów. Nauczyciel

Pomoc publiczna w walce z bezrobociem

poszukiwaniu pracy. O dofinansowanie mogły się starać uczelnie, organizacje studenckie oraz inne instytucje z osobowością prawną działającą na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. W biurze kariery Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie studenci wypełniają

Gdzie dają pracę w Polsce

personalnego HRK. Czy nowy trend zmieni coś na mapie bezrobocia? Nasi rozmówcy unikają jednoznacznych odpowiedzi. Z jednej strony zagraniczne koncerny zatrudniają nie tylko specjalistów (którzy nie mają kłopotów z pracą), ale i absolwentów, którzy do tej pory zawyżali statystki bezrobocia. Ale też np. na

Program "Pierwsza praca"

W styczniu bezrobocie doszło do katastrofalnego poziomu 18 proc. (3,2 mln bezrobotnych). Co w tej sytuacji proponuje minister pracy Jerzy Hausner? Przede wszystkim stworzony dla absolwentów program "Pierwsza praca". Pomóc na początku Bezrobocie wśród absolwentów wynika z nawarstwienia

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

na trzecim roku - twierdzi dr Krzysztof Bondyra, socjolog, koordynator badań, których celem jest sprawdzenie zgodności oferty edukacyjnej szkół wyższych z potrzebami pracodawców. Według niego absolwenci szkół średnich mogliby wybierać lepiej. - Wolą jednak kierunki łatwe i przyjemne. Na których nie

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

stanowisk wynikają m.in. z faktu, że studia o profilu technicznym nie cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak ukończenie nawet renomowanej uczelni nie wystarczy, aby zdobyć zatrudnienie. Polacy, którzy chcą skorzystać z propozycji docierających do pośredników z zagranicznych

Pokolenie bezrobotnych

wyższej szkoły, ale to, jaką szkołę się skończyło, jaki wydział. Pracodawcy chętnie sięgają po absolwentów tych uczelni, z których wywodzą się inni sprawdzeni pozytywnie pracownicy. Pojawia się też opinia, że zbyt dobre wykształcenie może okazać się barierą w szukaniu pracy. - Te badania po raz pierwszy

Asystentka szefa

sekretarki. Z drugiej strony swoje CV z listami motywacyjnymi przysyłają studenci kończący naukę bądź świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych. Bardzo dużo jest wśród nich magistrów zarządzania, marketingu albo absolwentów kierunków związanych z finansami. Wiele osób, które zgłaszają chęć pracy jako

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się zarówno na poziomie podstawowym, średnim, jak i wyższym. Dostępność szkół podstawowych i średnich jest jednakowa dla dziewcząt i chłopców. Dane dotyczące liczby dziewcząt wśród uczniów i absolwentów szkół średnich zawodowych wskazują, że średnio w latach 1991-1997 w

Zmiana zawodu

Magdalena Kurpiewska. Płotki i grube ryby Bezrobocie dotyka także coraz częściej i menedżerów wyższego szczebla. Oni też muszą zacząć myśleć o zmianach. - Tym osobom jest szczególnie trudno. Nie zapominajmy, że zmiana wykonywanego zawodu może oznaczać zaczynanie kariery od nowa, nie mówiąc już o tym, że

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

stanowiska, ale nie trzeba na nie czekać. Swoje dokumenty można przynieść zawsze do kadr w Izbach Celnych. Gdy kandydat przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, dostaje się na trzyletni okres próbny. Kto ma największe szanse? - Nie ma co ukrywać, że preferowane jest wykształcenie wyższe - mówi Aleksandra Pokora

Rodaku, zrób to sam

. Kształcenie zbyt wąskie, specjalistyczne ogranicza możliwości absolwenta na rynku pracy. Dzisiaj dobra szkoła (na każdym poziomie kształcenia) to taka, która rozwija umysł, zwiększa giętkość myślenia i uczy innowacyjności. Niepokojące jest, że od połowy lat 90. bezrobocie w Polsce staje się dziedziczne. W

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

instytucjach rynku pracy. Zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, na podstawie której działała "Pierwsza praca". Do 1 czerwca br. głównymi beneficjentami programu byli absolwenci. Teraz jest mowa o wszystkich "bezrobotnych do 25. roku życia". Zacznij od stażu Może z

W kosmosie to samotność jest

Dorocie kredyt studencki. - Mama boi się, że przy takim bezrobociu nie znajdę pracy i go nie spłacę - mówi Dorota. - Ja o tym nie myślę. Wiem jedno - muszę studiować. Po podstawówce tylko Dorota (jedyna z całej szkoły) zdecydowała się wyjechać do Kielc. Dostała się do prestiżowego II Liceum Ogólno

Raport AIG i Gazety Wyborczej: Praca dla młodych (omówienie)

jeszcze nie pracujący (36 proc.); uczący się i pracujący (12 proc.); pracujący, którzy skończyli już naukę (25 proc.). Nie walczą jak lwy "Sytuacja na rynku pracy jest kiepska, tragiczna, załamująca. Najlepiej, żeby człowiek miał góra 20 lat, wykształcenie wyższe, za sobą wiele lat pracy w

Co studiować, by się wpasować?

Twoje szanse zwiększają studia. Ale to już nie wczesne lata 90., kiedy po dyplomie można było przebierać w ofertach. Teraz z wykształceniem trzeba trafić w niszę na rynku pracy. I jeszcze mieć pomysł, jak się w niej usadowić. Na wejściu masz też blisko 20-procentowe bezrobocie, wśród młodych ludzi

Śląsk. Nielegalni górnicy

jedna trzecia zatrudnionych. Ponad 70 tys. górników wybrało pięcioletnie urlopy - podczas których teoretycznie mieli dostawać 75 proc. ze swoich średnich ostatnich pensji. Ale naprawdę często mają wyższą pensję niż ich koledzy, którzy zostali w kopalni. Wystarczyło przez ostatnie trzy miesiące

Na Wyspie Skarbów

'89 To Dzieci Przełomu - urodzeni w drugiej połowie lat 60. i pierwszej połowie dekady Gierka. W chwili Wielkiego Przełomu chodzili do szkół średnich, studiowali, kończyli studia i podejmowali pierwszą pracę. Jeszcze nie w pełni "dorośli", ale mający świadomość zachodzących wokół zmian. W

"Gdybym mogła cofnąć czas, zdawałabym na kierunek, po którym od razu miałabym fach w rękach". Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii?

- ok. 1,5 tys. zł, nie wpływała na konto regularnie. Koszty rehabilitacji syna skoczyły do 3 tys. zł miesięcznie. Zadłużyliśmy się, ale dzięki zajęciom dziś syn chodzi do szkoły integracyjnej i doskonale sobie radzi wśród rówieśników. Żeby więcej zarabiać, zapisałam się na kurs profesjonalnego