bezrobotny długotrwale

Bartosz Sendrowicz

Jak wesprzeć długotrwale bezrobotnych?

Jak wesprzeć długotrwale bezrobotnych?

Dzięki zmianom w prawie urzędy pracy, pomagając trwale bezrobotnym, mogą posiłkować się wiedzą ekspertów z prywatnych agencji zatrudnienia. Jak wygląda taka współpraca?

Praca jest, ale bezrobotni do niej nie dojadą

W małopolskich Dobczycach działa strefa przemysłowa. W Bochni, 30 km dalej, swoją siedzibę ma firma Ingeus zajmująca się aktywizacją długotrwale bezrobotnych. W Dobczycach jest dla nich praca, ale nie ma autobusu, którym mogą do niej dojechać

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

reforma, która wprowadziła możliwość współpracy podmiotów publicznych i prywatnych pozwoli Przywrócić na rynek pracy więcej osób długotrwale bezrobotnych. Jak znaleźć pracę dla długotrwale bezrobotnego? Program aktywizacyjny polegać będzie na dokonaniu całościowej diagnozy sytuacji zawodowej klienta

Wyzwania aktywizowania

Prawo do włączenia firm prywatnych w proces aktywizacji długotrwale bezrobotnych dała nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jako pierwsze w kraju z tej możliwości skorzystały władze woj. małopolskiego. Tamtejszy Wojewódzki Urząd Pracy (Kraków) podjął się realizacji

Pobudka! Jedziemy do pracodawcy

Pobudka! Jedziemy do pracodawcy

urzędów pracy i centrów pomocy społecznej uczyło się, że czasami żeby pomóc bezrobotnemu, trzeba go na początek wysłać do lekarza i kosmetyczki. Fanaberie? - Wcale nie - mówią eksperci. Tak właśnie działają nowoczesne programy przywracania na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Ile to zajmuje, by

Urzędy nie dają rady, bezrobotnym pomaga firma

Firma od ponad dwudziestu lat pomaga osobom długotrwale bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Powstała w 1989 r. w Australii. Z czasem utworzyła kolejne oddziały we Francji, Niemczech, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii a także Arabii Saudyjskiej. W 2010 r. pojawiła się na polskim rynku, gdzie

Młodzi do aktywizacji

Jednym z uprawnień jest preferencyjne traktowanie przy przedstawianiu ofert zatrudnienia w lokalnym urzędzie pracy. W okresie 6 miesięcy od rejestracji w "pośredniaku" każdej młodej osobie musi zostać przedstawiona co najmniej jedna propozycja zatrudnienia lub stażu. Bezrobotna młodzież

Mamy ponad 1,3 mln bezrobotnych, a brakuje pracowników

Mamy ponad 1,3 mln bezrobotnych, a brakuje pracowników

sygnalizują problemy ze znalezieniem nowych pracowników. Dlaczego? Ponieważ ponad 56 proc. z nich to osoby długotrwale bezrobotne, które od ponad 20 lat nie były aktywizowane. Kogo szukają pracodawcy Zaplanowane jeszcze na ten rok rekrutacje w głównej mierze będą dotyczyły podstawowych stanowisk pracy, w

Wyrwać się z bezrobocia

Wyrwać się z bezrobocia

wrażliwa okazała się grupa długotrwale bezrobotnych, czyli osób, które były zarejestrowane w pośredniaku przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 24 miesięcy. To często ludzie chorzy, z nałogami, wykluczeni społecznie. - Długotrwały brak zajęcia zrujnował ich samoocenę, sami więc pracy nie znajdą, bo

W 2017 r. firmy będą się biły o pracowników

W 2017 r. firmy będą się biły o pracowników

ponad 56 proc. wszystkich bezrobotnych stanowią Polacy długotrwale nieobecni na rynku pracy, a przywrócenie ich z powodzeniem do aktywności zawodowej wymaga wielomiesięcznych zabiegów – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. Demografia nie pomaga Jesteśmy

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

. Początkowo czuć od niego potem, potem zapach jego ciała nabiera specyficznego charakteru, stając się fetorkiem przypominającym wykwintny francuski ser. Długotrwale bezrobotny ma szansę śmierdzieć tym, co leży latem na łące. Nie tylko nie może się umyć, ale także nie ma sposobności, aby wyprać swoje rzeczy

Jak pomagać bezrobotnym?

Jak pomagać bezrobotnym?

wynagrodzenia (30 proc.) dla firmy zatrudniającej długotrwale bezrobotnego z tej grupy wiekowej oraz zwiększenie udziału osób starszych w kształceniu ustawicznym. Dla drugiej grupy ministerstwo szykuje m.in.: granty na telepracę, zwiększenie o 320 mln zł dotacji na tworzenie przedszkoli w 2013 r. oraz pokrycie

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 listopada 2013 roku, partner projektu, firma Ingeus prowadzi aktywizację 1 tys. osób długotrwale bezrobotnych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, oświęcimskim, chrzanowskim, gorlickim i w mieście Nowy Sącz. Celem projektu jest zatrudnienie i utrzymanie pracy przez 35

Nowa szansa dla bezrobotnych?

pracy. W drugiej grupie znajdą się bezrobotni, którzy zanim dostaną konkretną ofertę muszą podnieść swoje kwalifikacje. Oni będą mogli skorzystać ze wszystkich usług oferowanych przez urzędy, jak np. staże czy szkolenia. Trzecia grupa obejmie osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem

Komisja Europejska nagradza Polaków za aktywizację osób starszych

Komisja Europejska nagradza Polaków za aktywizację osób starszych

długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z wykształceniem podstawowym lub ponadgimnazjalnym. Wśród uczestników znalazły się 22 osoby niepełnosprawne. W sumie na unijne projekty dla osób niepełnosprawnych przeznaczono ponad 952 mln zł. Z pomocy łącznie skorzystało ponad 171 tys. osób.Program "

Portret polskiego bezrobotnego

Portret polskiego bezrobotnego

piąte (43 proc.), choć wciąż jest zdecydowanie mniejsza niż długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej roku (55 proc.). Wśród badanych, którzy są bez pracy najwyżej rok, co szósty (16 proc.) nie ma zatrudnienia od sześciu do dwunastu miesięcy, niemal tyle samo (17 proc.) - od trzech do

Dotacje na firmy pomogły?

Dotacje na firmy pomogły?

. - Zamierzamy stosować zarówno dotacje, jak i pożyczki. Wsparcie bezzwrotne będzie skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli do osób po 50. roku życia, kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich

Leasing pracowniczy szansą dla cudzoziemców?

Leasing pracowniczy szansą dla cudzoziemców?

długotrwale bezrobotni. Tylko co trzecie przedsiębiorstwo w Niemczech gotowe jest dać im szansę powrotu do czynnego życia zawodowego. Kto przebywa na bezrobociu dłużej niż parę miesięcy, ten może tak spędzić resztę życia, twierdzą eksperci z Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Działalności Zawodowej (IAB) w

Bezrobotny sam jak palec

bezrobocia jest w komfortowej sytuacji. Ale z punktu widzenia ilości osób obsługiwanych przez urząd pracy jest gorzej niż źle. W stolicy tylko 80 osób zajmuje się aktywizowaniem bezrobotnych. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w Polsce połowa bezrobotnych to osoby długotrwale bez pracy, to niemożliwe, by 8

Mama bez pracy, dziecko bez perspektyw

motywację, problemy ze snem, zaburzenia łaknienia. To, że bezrobocie rodziców jest dla potomstwa ogromnym obciążeniem, potwierdza profesor Augustyn Bańka, psycholog społeczny z katowickiego oddziału SWPS: - Utrata pracy przez rodziców i długotrwałe bezrobocie to ogromny problem dla rozwoju psychicznego

Aktywne polityki rynku pracy

funkcjonowania rynku pracy z zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Między innymi ułatwiają powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnym, osobom powracającym po okresie nieobecności oraz wspierają wchodzenie na rynek ludzi młodych. Niektóre z aktywnych polityk rynku pracy ukierunkowane są

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

; pięćdziesięciolatkowie, długotrwale bezrobotni, czasem niepełnosprawni. Z drugiej strony uczestnikami są instytucje kultury. - W Małopolsce jest dużo galerii, muzeów, domów kultury. Mają wielkie ambicje programowe, ale brakuje im ludzi - mówi Włodzimierz Kurdziel, kierownik projektu "Konserwator". Wyjątkowe

Jakie zawody mają przyszłość?

przyjęła ambitny plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W 2020 roku około 20 proc. energii powinno być produkowane z odnawialnych źródeł energii, m.in. słońca, wody czy wiatru. Co to oznacza dla Polski? - Dla kraju, którego gospodarka jest tak oparta na węglu, oznacza to długotrwałą przebudowę

Bezrobotni magistrowie na Mazowszu

miło 5 tys. osób. Teraz samych długotrwale bezrobotnych magistrów jest blisko 7 tys. - Jest coraz więcej uczelni i studiowanie stało się niejako powszechne. Jednak często kierunki, jakie oferują szkoły, nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Studenci nie uczą się też jak szukać pracy. Dlatego nie

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

. Zwykle oznacza to dyscyplinarkę, chociaż może się zdarzyć, że zwolniony zostanie w ten sposób pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu. Prawo do zasiłku tracą także ci bezrobotni, którzy wyjadą za granicę i z tego powodu nie będą mogli podjąć pracy proponowanej przez urząd. Nawet jeśli ich

Jak walczyć z bezrobociem?

zwolnić swoich pracowników, tym chętniej też zatrudniają. Tam, gdzie prawo restrykcyjnie chroni pracowników, więcej jest długotrwale bezrobotnych, bo trudno znaleźć nową pracę. Liderzy związkowi doskonale o tym wiedzą, ale starają się wprowadzić ludzi w błąd, tłumacząc, że liberalizacją Kodeksu pracy

Staż z urzędu pracy

limit przesunięty jest na 27 lat i 12 miesięcy od daty na dyplomie) lub młodsi niż 50 lat. Na staż kwalifikują się także kobiety wracające do pracy po urodzeniu dziecka, osoby długotrwale bezrobotne lub takie, którym kończy się kontrakt socjalny. Pozostałe kryteria, po spełnieniu których jest szansa na

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

motywacji czy zaangażowania wśród osób szukających pracy. Zasadniczy wpływ na długość okresu poszukiwania pracy ma wykształcenie. Osoby z dyplomem szukały pracy najkrócej - 9,2 miesiąca, natomiast bezrobotnym najgorzej wykształconym (wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe) zajmowało to

Koniec bezrobocia? Jest praca, ale nie ma komu jej przyjąć

; Nie ma już kogo zatrudniać. Niemal wszyscy, którzy mieli w miarę aktualne kompetencje i chęć do pracy, znaleźli zajęcie – tłumaczy prof. Kryńska. Oznacza to, że zaplecze kadrowe pracodawców właśnie się wyczerpało. Obecnie ponad połowę zarejestrowanych osób stanowią długotrwale bezrobotni. Im nie

Bezrobotny od urodzenia

. Od miesiąca nie odpowiedziała na żadną ofertę pracy. Liczy na los i że ktoś ją z tej trudnej sytuacji wyciągnie. Żyje z dnia na dzień, przestała robić plany, straciła marzenia. Ile osób w Polsce jest podobnych do Renaty - nie wiadomo. Ilu długotrwale bezrobotnych nie umie sobie poradzić, jest

Szkolisz? Daj pracę

wszystko płacił urząd pracy - mówi Kordian Kolbiarz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Wymagana efektywność, czyli procent osób, która po stażu czy szkoleniu podejmie pracę, jest różna w zależności od wieku bezrobotnego, a także od źródła finansowania. Czy finansują je pieniądze z programu

Czeka ponad 2 mld euro

wysokiego poziomu zatrudnienia - pieniądze z EFS przeznaczane są m.in. na wspieranie bezrobotnej młodzieży do 25. roku życia, długotrwale bezrobotnych, pracowników zatrudnionych, którzy z różnych powodów są zagrożeni bezrobociem. EFS finansuje różne projekty, które przyczyniają się do podnoszenia

Bezdomni sprzątają po kandydatach do Sejmu

do czyszczenia latarń z drobnych ogłoszeń i plakatów wyborczych wyszło na ulicę Powstańców dwudziestu bezrobotnych. - Zwykle to mężczyźni w średnim wieku, długotrwale bezrobotni, z problemami alkoholowymi. Ale są też tacy, którym powinęła się noga - mówi Bożena Antończyk, dyrektorka ośrodka. Karol

Tu potrzeba ludzi do pracy

Południowej Europy. W Grecji czy Hiszpanii długotrwała recesja sprawiła, że bezrobocie przekroczyło 25 proc. Nad Wisłą obeszło się bez takiej katastrofy. Do tego w latach 2009 i 2010 na wspieranie Polaków bez pracy rząd wydał niemal 13 mld zł. To więcej niż w czterech poprzednich latach (2005-2009) razem

Bezrobocie nam wciąż maleje, maleje i maleje

lat temu największą grupą byli młodzi do 24 lat, osoby po zawodówkach i na bezrobociu od 6 do 12 miesięcy, to teraz głównie są to osoby długotrwale bezrobotne, czyli te, które bez pracy sa ponad dwa lata, i osoby powyżej 50-tki. Ich aktywować najtrudniej. Ale to właśnie zadanie dla pośredniaków na

Nie mam pracy, bo jestem kobietą

ekonomistka) nie zgodziła się na pensję 900 zł brutto. Ale są też obiektywne przeszkody. Ponad połowa długotrwale bezrobotnych kobiet ma raptem wykształcenie zawodowe lub podstawowe. Kobiety nie wierzą w swój sukces. I tylko co czwarta uważa, że praca może przynieść satysfakcję. Winna jest też oczywiście

Zmiany: na lepsze?

rynek pracy lub długotrwale bezrobotnych. Nowe zasady dla pracujących za granicą W ostatnich miesiącach rząd intensywnie pracował też nad unijną dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników za granicę. Chodzi o osoby, które w ramach swojej umowy świadczą pracę w innym państwie. Nad dyrektywą obradują

Wyrwać z bezrobocia - komentuje Rafał Kalukin

otwierają się przed bezrobotnymi. Przyjmijmy ich jak najwięcej na rachmistrzów. Jest już w Polsce 3,2 mln bezrobotnych. Tylko co piąty ma prawo do zasiłku. Dla ludzi bez pracy nawet kilkaset złotych, które można zarobić przy spisie, to szansa na podreperowanie domowych budżetów, na kupno dziecku zeszytów i

Czy bezrobotny potrzebuje języka?

wsparciu ze środków unijnych bezrobotni mogą uczyć się języków obcych za darmo. Mogą też wybrać kursy modułowe - język z podstawami zawodu, np. barmana czy kelnera. Informacje dotyczące kursów dofinansowywanych z EFS znajdują się na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl. Czy jednak kursy językowe

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

bezrobotni do 25 roku życia GRUPA 2 bezrobotni długotrwale to bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat GRUPA 3

Kościół czynnie włącza się do pomocy bezrobotnym

kredyt na rozruch własnej firmy. I właśnie organizowaniem pomocy dla bezrobotnych, ale przedsiębiorczych zajmie się fundacja Nadzieja. Będzie m.in. udzielać darowizn do 5 tys. zł i preferencyjnych pożyczek do 50 tys. zł na zakładanie małych, rodzinnych firm. - W Wielkiej Brytanii taka metoda postępowania

Bezrobotni magistrowie

innymi o rynku pracy. To profilaktyka, a co możecie zaproponować dzisiejszym bezrobotnym? - Chcemy zorganizować grupy wsparcia dla studentów i absolwentów długotrwale bezrobotnych - czyli powyżej sześciu miesięcy. Na takich zajęciach psychologowie pomagają im uwierzyć, że są wartościowi. To największy

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy co najmniej od roku w ostatnich dwóch latach). Prace interwencyjne: zatrudnienie bezrobotnego, które jest następstwem umowy zawartej między pracodawcą a starostą (reprezentowanym przez PUP). W ramach prac interwencyjnych mogą być zatrudniani jedynie

Jak uratować CV

Paliszewski, ale przypomina, że o taką pomoc do prywatnych firm zwraca się państwo. Jednym z planów Ministerstwa Pracy jest zaangażowanie prywatnych służb zatrudnienia w aktywizowanie bezrobotnych, zwłaszcza tych długotrwale. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych będzie tylko jednym z elementów wsparcia, do

Nie patrz w sufit - rozmowa z psychologiem o bezrobociu

Aneta Borowiec: Długotrwałe bezrobocie prowadzi do poważnych zmian osobowości, psychologowie nazwali to syndromem bezrobotnego. Czym się on objawia? Elżbieta Sołtys*: Wyróżniamy kilka faz syndromu. Pierwszą nazywamy heroiczną - osobie, która straciła pracę, świat wali się na głowę, ale jest

Praca przyjechała do nich

do tego, że rejestracja w urzędzie pracy wystarczy. Ich bierność w dużej mierze polega na tym, że są już zniechęceni długotrwałym bezrobociem i nie szukają nowych rozwiązań. Na przykład praca za granicą: jeżeli nigdy nie wyjeżdżali, kojarzy im się z czymś mało wiarygodnym, trudnym do zrealizowania i

Jak się sprawdza ustawa o promocji zatrudnienia

. roku życia, bez kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym, bez uprawnień do wykonywania jakiegokolwiek zawodu), samotnie wychowujący dzieci do 7. roku życia, niepełnosprawni osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy co najmniej od roku w ostatnich dwóch latach

W Polsce pracuje się krócej a emeryci są najmłodsi

zawodową swoich obywateli, i te, w których znacznej części siły roboczej się nie wykorzystuje. Główne problemy rynku pracy w tych państwach to niskie wskaźniki zatrudnienia w niektórych grupach społecznych, duża liczba osób długotrwale bezrobotnych (powoduje to, że trudno im wrócić na rynek pracy) i duży

Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze

społecznym będzie trafiać do Polaków dzięki samorządowcom. W priorytecie VI ("Rynek pracy otwarty dla wszystkich") jest zarezerwowane aż 1,918 mld euro! Te pieniądze mają pomóc długotrwale bezrobotnym i biernym zawodowo w znalezieniu zajęcia. Chodzi przede wszystkim o: kobiety (zwłaszcza samotne

Niechciani na rynku pracy

Grecji - bezrobotnych było tam aż 30 proc. Młodych bez pracy przybywa, wielu to absolwenci uczelni. Dane GUS mówią, że co trzeci bezrobotny, który nie ukończył 27 lat, ma dyplom szkoły wyższej. Dyplom i co? I nic Anna Woźniak, 26 lat, w zeszłym roku skończyła marketing i zarządzanie. W kilkunastu

Ucz się za pieniądze z Unii

, mocno sprecyzowanej grupy społecznej, na przykład właśnie do rolników lub kobiet po 45 roku życia, długotrwale bezrobotnych. Trzeba spełniać określone kryteria, by się na nie dostać - tłumaczy. Zdarza się, że nie zakwalifikują się na nie ludzie np. ze średnim wykształceniem, bo priorytet mają ci z

Białe plamy w CV

artystycznych doświadczeń oraz informacje o udziale w projektach teatralnych: Dlaczego na CV wysyłane przez panią Marlenę nie ma odzewu od pracodawców? Pani Marlena przedstawia się jako osoba długotrwale bezrobotna, a właściwie jako absolwentka, która jeszcze dotychczas nigdzie nie pracowała. Życiorys jest

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

stypendium i liczba dni wolnych). Mogą z niego skorzystać wszyscy długotrwale bezrobotni oraz osoby powyżej 50. r. życia. Ten staż trwa do pół roku. Możesz dostać dotację Bezrobotny ma szansę na jednorazową dotację nie wyższą niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia brutto (ok. 11,5 tys. zł). Jest

Cel: utrzymać etat

konieczne. Rezygnujemy z poprawy warunków życia, na przykład zmiany mieszkania na większe, czy wymiany samochodu na nowszy. Nie chcemy brać na siebie długotrwałych zobowiązań finansowych, bo nie wiemy, jak długo będziemy w stanie spłacać raty. Częściej chorujemy, mamy problemy ze snem. Tracimy umiejętność

Dużo szczegółów, mało konkretów

ciekawe prace, ale na podstawie życiorysu wydaje się być osobą długotrwale bezrobotną, ¨ życiorys z nazwami firm, ale bez nazw stanowisk lub opisu osiągnięć. Najważniejsza zasada to taka, że CV powinno być przejrzyste, konsekwentne i napisane tak, aby ułatwić wyciąganie wniosków i nie utrudniać

(Nie)doceniony "Kapitał ludzki"

zatrudnienia; pomoc dostało 265 tys. osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich); ponad 63 tys. osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 33 tys. przedsiębiorstw uzyskało wsparcie w ramach

Powolne niszczenie pracownika

do sądu pracy. Albo dostaję wypowiedzenie (gdybym zwolniła się sama, przez kilka miesięcy nie mogłabym liczyć na zasiłek dla bezrobotnych) albo występuję do sądu. Szefowa się przestraszyła. Następnego dnia miałam wypowiedzenie na biurku. Dochodziłam do siebie przez pół roku. Ale udało się. Pomagam

Czyja ta Anglia?

przez imigrantów ze wschodniej Europy. W programie prezentowanym przez Brytyjczyka Evana Davisa, bezrobotni z miasteczka Wisbech w Cambridgeshire narzekali, że nieustannie odrzucani są przy naborze do pracy w fabrykach wyłącznie dlatego, że są Brytyjczykami. Tej tezie sprzeciwia się jednak w programie

Dopłaty do gosposi - nowy pomysł Ministerstwa Gospodarki

wiadomo jeszcze, jaki byłby limit odliczeń. Według projektu taką gosposią lub nianią mogłyby być osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). W wyszukiwaniu kandydatów mają pośredniczyć urzędy pracy. Nianie i gosposie będą zatrudniane na umowę zlecenie lub o

Matka Polka - Czy Kobieta Pracująca - kim jest dzisiejsza bizneswoman?

, które mają dzieci mogą pracować, ale praca powinna mieć charakter dodatkowy. Jedynie co trzeci badany był zdania, że wszystkie kobiety powinny pracować. "Realizując projekt zaobserwowaliśmy wiele innych niepokojących zjawisk wśród długotrwale bezrobotnych kobiet - mówi Dominika Stelmachowicz-Pawyza

Rozmowa o końcu kryzysu i szansach na pracę

zajęć w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Ktoś musi się nimi zająć. A co z długotrwale bezrobotnymi? - Politycy mówią, że trzeba ich aktywizować. Postawić na agroturystykę, małą przedsiębiorczość, stworzyć nowe miejsca pracy. Wydaje mi się, że szansą dla nich jest Unia Europejska. Dysponuje ona

Ile nas kosztuje robienie kariery?

zapomniał, bo nigdy jej nie wyłączał. Miesiąc temu dostał wypowiedzenie. Miał myśli samobójcze. Kiedy zaczęły się nasilać, poszedł do psychiatry. Robotnik z zakładów tłuszczowych. Przez 27 lat obsługiwał machinę wlewającą margarynę do kubków. Trzy miesiące temu - redukcja. Zasiłek dla bezrobotnych, wizyta

Wywiad z Agnieszką Luck

wypromować te rozwiązania stworzone przez Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju, które mają na celu zwiększanie dostępu do edukacji grup określonych w programie jako docelowe: kobiet po długiej przerwie w pracy, osób niepełnosprawnych, osób 45+ czy długotrwale bezrobotnych. Ważne jest także , aby uświadomić

Biskupi o bezrobociu

Zimonia. To pierwsza tak dogłębna analiza skutków bezrobocia w Polsce i sposobów na jego ograniczenie wydana przez dostojnika kościelnego. "Kościół chce być >Kościołem bezrobotnych<, wspólnotą, która pomaga odnaleźć się wszystkim tym, którzy popadają w izolację społeczną, którzy tracą sens

Junk job - kiedy praca staje się udręką

czy długotrwałych szkoleń. Popularne zawody w "junk branży" wiążą się z pracą wykonywaną w supermarketach, firmach sprzątających, barach szybkiej obsługi, hotelach czy też firmach ochroniarskich. Pracownik w supermarkecie układający towary na półce, pan otwierający szlaban przy wjeździe na

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

pozostających bez pracy do 24 miesięcy - kobiety stanowią ok. 47%, natomiast wśród bezrobotnych przez ponad 24 miesiące - już 63%. W III kwartale 2003 roku przeciętny okres poszukiwania pracy wynosił 16,1 miesiąca i był dłuższy dla kobiet (16,5 miesiąca) niż dla mężczyzn (15,7 miesiąca). Zjawisko długotrwałego

Światowe spowolnienie gospodarcze - kiedy nadejdą lepsze czasy

głębokie, ani długotrwałe, ani też nie obejmowały całej światowej gospodarki. Jednak marzenia o tym, że dzięki skutecznej polityce makroekonomicznej ta faza cyklu zostanie wyeliminowana i w gospodarce rynkowej będzie panowała nieustannie dobra koniunktura, na razie się nie ziszczają. Istnieje wiele teorii

Studia, po których jest praca

- powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Katarzyna Opalińska, rzecznik szczecińskiej uczelni. Dotychczas pracownicy zatrudnieni np. na platformie wiertniczej przechodzili przed rozpoczęciem pracy długotrwałe, zależne od konkretnych zadań, specjalistyczne szkolenia. Jako studia pierwszego stopnia (licencjackie