bgk

PAP

Wkrótce firmy będą mogły starać się o kredyty gwarantowane przez BGK

Wkrótce firmy będą mogły starać się o kredyty gwarantowane przez BGK

- Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy będą mogły po 15 marca występować do banków o kredyt obrotowy z gwarancją spłaty udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program będzie trwał dwa lata, w tym roku firmy nie zapłacą za gwarancję.

Drogowe obligacje BGK za 200 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził pierwszą po wojnie emisję obligacji. Uzyskane od zagranicznych inwestorów 200 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe.

Szykują się zmiany w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Na wtorkowym posiedzeniu rada nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego może dokonać zmian w zarządzie - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. BGK to jeden z najważniejszym polskich banków, bo obsługuje państwowe programy wykorzystujące pieniądze z UE

Kredyty z programu "Pierwsza praca"

wzięli pożyczkę. W ciągu ostatnich dwóch lat rząd wydał na "Pierwszą pracę" ponad pół miliarda złotych. Pożyczki absolwentom przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. A pomysły na biznes mogą być różne. Zapytałem kiedyś dyrektora BGK Wojciecha Rzepkę, czy kredyt dostanie hiphopowy zespół, który

Bezrobocie w UE znowu w górę

Bezrobocie w UE znowu w górę

prawne. Nowela zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie ręczył nawet za 60 proc. wartości kredytów udzielanych przez banki komercyjne małym i średnim przedsiębiorstwom. BGK otrzyma na ten cel 30 mld złotych, co ma w sumie uruchomić aż 50 mld w kredytach dla MSP. Jeszcze w tym miesiącu część środków

NIK skontrolował "Pierwszą pracę"

skorzystać z atrakcyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystało je zaledwie 239 osób. Inspektorzy sądzą, że przyczyniły się do tego m.in. opóźnienia w wypłacie pożyczonych pieniędzy (BGK zbyt późno dostawał na ten cel pieniądze z budżetu).

Gdzie jest praca?

Gdzie jest praca?

niektóre osoby prawne podpisał niedawno prezydent. Zgodnie z nią Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował kredyty udzielane przez banki komercyjne małym i średnim firmom. BGK ma ręczyć za 60 proc. kredytu, otrzyma na ten cel aż 30 mld zł. Jeszcze w marcu część środków ma zostać przekazana BGK

Bezrobotne małżeństwa dostaną pożyczki od państwa

- maksymalnie 1200 zł miesięcznie. Potem nastąpią 2 lata karencji, czyli okresu wolnego od spłat. W ciągu kolejnych 8 lat pożyczka będzie musiała zostać zwrócona, bez odsetek oraz dodatkowych opłat. Pieniądze na pomoc będą pochodziły z Funduszu Pracy, ale wypłacać będzie ją Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK

Praca dla absolwentów debata o programie "Pierwsza praca"

Hausner. I właśnie kredyty były tematem drugiej części audycji. Pałeczkę od ministra pracy przejął szef BGK Wojciech Rzepka. Ten bank pożycza absolwentom pieniądze. Minimalna kwota, jaką można dostać, wynosi 5 tys., a maksymalna 40 tys. zł. Oprocentowanie oraz warunki przyznania pożyczki są preferencyjne

Wynagrodzenia w firmach w XI wzrosły o 11,0% r/r, zatrudnienie o 4,9% r/r - analitycy

pod tegoroczny wzrost. Również w tym roku dodatkowa pensja barbórkowa w górnictwie zostanie wypłacona w grudniu" - tłumaczy Maja Goettig. Natomiast ekonomista banku BGK Konrad Soszyński dodaje, że utrzymywanie się wysokiej dynamiki wynagrodzeń, a także zatrudnienia, jest pochodną stale rosnących

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

absolwent, ale jako pracodawca. Kredyt w BGK może też wziąć osoba, która rozszerza lub zakłada swoją działalność, pod warunkiem że zatrudni absolwenta. Przez kilka lat Tadeusz był agentem ubezpieczeniowym. - Zacząłem pracować w 1998 r., swoją szansę widziałem w reformie emerytalnej. I sprawdziło się - do

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

. Przeżywający problemy finansowe absolwent, który zaciągnie pożyczkę, będzie miał możliwość ubiegania się o zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetek oraz wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty na czas odbywania zasadniczej służby wojskowej, zastępczej bądź przeszkolenia wojskowego. - pożyczka z BGK

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

szansę założyć firmę za pieniądze pożyczone w Banku Gospodarstwa Krajowego. Miesiąc temu Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisało z BGK nową umowę. Z tej formy pomocy może skorzystać osoba bezrobotna do 25. lub 27. roku życia (jeśli legitymuje się dyplomem wyższej uczelni) albo pracodawca, który za