budownictwo drogowe

ZOBACZ, KTO TWORZY NASZ ZESPÓŁ

Zatrudniamy głównie specjalistów w zakresie budownictwa drogowego, mostowego, kubaturowego, kolejowego, jak również ochrony środowiska i inżynierii sanitarnej. Firma bierze udział w realizacji wielu prestiżowych kontraktów. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie naszych pracowników. Pracują dla

Chińczycy chcą budować Polskę

- Mamy oferty od Chińczyków. Są skłonni pracować na polskich budowach za minimum 600 dol. miesięcznie - przyznał minister budownictwa Andrzej Aumiller w czasie poniedziałkowej konferencji poświęconej zatrudnieniu w budownictwie. Aumiller zapowiedział, że będzie przekonywał rząd do otwarcia naszego

Inżynier budowlany

(np. budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej - szkoły, szpitale), przemysłowym, komunikacyjnym (drogowe i kolejowe), sanitarnym (komunalne), energetycznym, wiejskim, sakralnym czy obronnym. W procesach budownictwa współdziałają inwestorzy, projektanci budowli (architekci

Młodych inżynierów czeka bezrobocie?

Obecna sytuacja na rynku budownictwa infrastrukturalnego nie napawa optymizmem. Przetargi na inwestycje drogowe zaczynają płynąć węższym strumieniem. Z realizowanych kontraktów docierają informacje o problemach z dostawami kruszyw, terminowością realizacji prac, niedoborze kadry, niskich marżach

Skanska odpowiedzialna społecznie

Forum Światowego w 2004 r. dotyczącej zwalczania korupcji w budownictwie oraz utworzenie na poziomie Zarządu Grupy Skanska stanowiska menedżera ds. różnorodności kadry pracowniczej w celu zwiększenia liczby kobiet wśród pracowników Skanska. Również w Polsce nasza firma prowadzi szereg działań

Ofert pracy przybywa. Gdzie i dla kogo? Raport GazetaPraca.pl

tak duży, bo modernizująca się gospodarka po prostu ich potrzebuje. - Informatyka odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa. To dzięki niej np. działają światła drogowe, a my możemy robić przelewy bankowe. Także firmy korzystają z coraz bardziej złożonych systemów

Konkurs "Buduj dla Pomorza" rozstrzygnięty, Pomorskie

Buduj dla Pomorza to program, dzięki któremu osoby bez zawodu, lub posiadające zawód niepopularny na rynku pracy, mogą uzyskać nowe kwalifikacje i pracę.Oferujemy szkolenia i staże w zawodach bardzo poszukiwanych, związanych z budownictwem ogólnym i drogowym - mówi Tadeusz Adamejtis, wicedyrektor

Inżynier w kryzysie

Inżynier w kryzysie

? Według przewidywań i szacunków specjalistów, kryzys w znacznie mniejszym stopniu dotknie sektor energetyczny, przemysł farmaceutyczny, FMCG czy budownictwo drogowe. Pozytywne nastawienie znacznej grupy inżynierów swoje uzasadnienie znajduje również w prognozach inwestycyjnych na najbliższe lata. Ogromny

Zakończyło się Francuskie Forum na rzecz zatrudnienia

Zakończyło się Francuskie Forum na rzecz zatrudnienia

. Pracodawcy reprezentowali najczęściej branże hotelarstwa, dystrybucji, usług finansowych oraz budownictwo. Propozycje dotyczyły nie tylko zatrudnienia w zawodach manualnych. Blisko 100 ofert skierowanych było do inżynierów, w przypadku których znajomość języka francuskiego mogła być dodatkowym atutem. Duże

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

wybrał medycynę, młodszy - prawo. O ich życiu zdecydowała chęć podtrzymania firmy rodzinnej. I teraz zajmują się rozbiórkami, pracami ziemnymi i drogowymi. - Choć lekarz, i to praktykujący, mój syn zna się teraz lepiej na budownictwie niż niejeden inżynier - chwali Stanisław Miazga. Drugi syn nawet nie

Praca dzięki Euro 2012 - póki co jest marnie

polityków jak wiele dzięki temu zyskamy. Jedną z głównych obietnic, był ogromny wzrost ilości miejsc pracy. Na początku w budownictwie, a potem w innych gałęziach gospodarki z turystyką na czele. Przecież każdy kibic, który zobaczy nasz piękny kraj, najprawdopodobniej będzie chciał tu wrócić, a już na pewno

Zamówienie na inżyniera

inżynierowie mechanicy, ale też inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska czy elektrycy. Czyli chyba wszystko w porządku. - Nie. To badanie pokazuje bardzo ogólnie, w jakich branżach w najbliższych latach może brakować najwięcej fachowców. Nie jest ono jednak wystarczające, aby na jego podstawie

Którzy inżynierowie są najlepiej opłacani? - płace we wrześniu 2010 r.

metalowa. Niezmiennie najwyżej plasuje się branża "budownictwo, nieruchomości, development" (średnie wynagrodzenie: 5 967 zł). Po 4,8-procentowym wzroście średniej płacy z trzeciego na drugie miejsce wskoczyła branża IT (5 580 zł). Dobrze wypadła też branża motoryzacyjna. 3-procentowy wzrost

Lista chorób zawodowych

- spawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu. 3 dni. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu - zatrudnieni w zakładach przetwórstwa azbestu, w budownictwie przy usuwaniu wyrobów azbestowych, w stoczniach remontowych. 3 lata (wysięk opłucnowy), w pozostałych przypadkach nie

Wizerunek polskich imigrantów w brytyjskich mediach

Wizerunek polskich imigrantów w brytyjskich mediach

imigrant był uczciwy i pracowity. Dziś: pijak, zadymiarz i pirat drogowy" - takie słowa padają w angielskiej prasie, a tym samym burzą one mit sielankowego obrazu pracowitego Polaka. Oto pewna historia opisana na łamach The Telegraph przez Sebastiana Cresswell - Turnera brytyjskiego dziennikarza

Aaaaaamatora zatrudnię

narzekają na nierówności pod kołami samochodów. Największą wpadką drogowców jest jednak al. Prymasa Tysiąclecia, która kosztowała ponad 300 mln zł. Zaledwie trzy lata po otwarciu pojawiły się pierwsze ubytki. Niedawno, ku zdziwieniu kierowców, ulica znów była remontowana. - Gdzie się podziały drogowe

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

fizyczni oraz mechanicy. Do tej grupy autorzy badania zaliczyli m.in. cieśli, stolarzy, ślusarzy, murarzy, hydraulików, elektryków, operatorów wózków widłowych i spawaczy. Polacy wykonujący takie zawody są mile widziani na zagranicznych rynkach pracy, nie tylko w budownictwie, ale też w stoczniach czy w

Lista chorób zawodowych

4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: - Osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa azbestu, w budownictwie przy usuwaniu wyrobów azbestowych, pracownicy remontowi stoczni Górnicy kopalń węgla, osoby narażone w pracy na kadm, krzemionkę

Znaleźć pracę po wyroku

Znaleźć pracę po wyroku

, niewiele to jednak dało. Spadek popytu na pracę więźniów można tłumaczyć regułami gospodarki rynkowej i pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy w latach 90. - branże, zatrudniające sporo skazanych (budownictwo, kolejnictwo, rolnictwo) zaczęły podupadać. Skazani garną się do pracy (gotowi są przyjąć nawet

Praca w polskich służbach specjalnych

potraktowane liczne wykroczenia drogowe kandydata, nie zdyskwalifikuje go też pewnie to, że w młodości zapalił trawkę. Ale wystarczy, że w trakcie postępowania wyjdą na jaw kontakty ze środowiskiem przestępczym i z wymarzoną pracą będzie można się pożegnać. Kluczowe u kandydatów jest wykształcenie i zdolności