cba praca

Renata Grochal

CBA nie zajmie się SKOK-ami?

CBA nie zajmie się SKOK-ami?

Od wczoraj mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednak prawdopodobnie nie zajmie się ono doniesieniem posłów PO w sprawie lobbowania przez posła PiS na rzecz SKOK-ów

Być jak agent CBA

Inwigilacja, przesłuchania... Życie codzienne agenta CBA? Nie tylko. To coraz popularniejszy sposób na integrowanie pracowników

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje grup zawodowych to temat, którego poruszanie zawsze budzi wielkie emocje, a projekty zmian w tym zakresie są szeroko komentowane. Głosy wielu obserwatorów mówią o przywilejach zawodowych jako reliktach poprzedniego systemu, grupy zawodowe żywo argumentują zasadność takich rozwiązań, ekonomiści wskazują na gospodarcze ich skutki, a prawodawcy zdają się lawirować między argumentami wszystkich stron w obawie przed utratą poparcia politycznego.

Praca w polskich służbach specjalnych

CBA złożyło aż 12 tys. osób. Piotr Kaczorek, Wydział Komunikacji Społecznej CBA: - W sytuacji ujawnienia poważnych przestępstw i mechanizmów korupcyjnych na szczytach władzy otrzymujemy trzy razy więcej zgłoszeń niż zwykle. Ale co roku pracę w elitarnych służbach dostają nieliczni. Piotr Niemczyk

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Jeszcze dwa lata, rok temu etat w budżetówce był jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Gwarancja stałej pracy podczas kryzysu kusiła nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o państwowej posadzie. Dla przykładu w 2009 roku na ogłoszenie o pracę na stanowisko sekretarki w Urzędzie

PO: PiS sprzyja SKOK-om

działają jak banki, to nie podlegają nadzorowi bankowemu. Nie płacą też podatku dochodowego (są z niego zwolnione od 2003 dokońca2006r.). Według Nitrasa SKOK-om w Sejmie sprzyjają posłowie PiS Artur Zawisza i Jędrzej Jędrych. - Zawisza bardzo mocno lobbował na ich rzecz podczas prac nad ustawą o