cfo

oprac. organizatorzy

Harvard Business Review Polska i GazetaPraca.pl zapraszają na konferencję CFO Forum, Warszawa

Harvard Business Review Polska i GazetaPraca.pl zapraszają na konferencję CFO Forum, Warszawa

To unikalne, coroczne wydarzenie nakierowane na podniesienie kompetencji strategicznych, wymianę doświadczeń i zwiększenie strategicznej roli osób zarządzających finansami w firmie

Lesson 35: 4 stages of your career. Stage 3: The Top Player

even be a Top Player now - on your way to becoming the MD, the CEO or the CFO maybe. You've got lots of experience and you know your job inside out. But - you no longer want to be heavily involved in everyday stuff. You are looking more at the strategic side, you delegate more and try to get the best

Chief Financial Officer - dyrektor finansowy

finansowemu może podlegać również dział personalny (zwłaszcza w kwestii płac). W zakresie budżetu i spraw finansowych do CFO raportują też kierownicy wszystkich innych działów, a zwłaszcza administracja.Zakres obowiązków: przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie bieżącej działalności

Lesson 36: 4 stages of your career. Stage 4: The Sage

According to experts, there are 4 stages in your professional career; you start as the Eager Beaver, then transform yourself into the Peak Practitioner and later on you become the mighty Top Player. But you are over 50 now. Still enjoying being an MD, a CEO or a CFO maybe? Or looking for

Credit Manager - kierownik ds. kredytów

członka zarządu: dyrektor departamentu, działu, filii lub oddziału, Country Manager (dyrektor wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor regionalny dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; CFO, vice prezes; prezes; CEO). Wynagrodzenie: na podstawie danych TMP Worldwide

Chief Accountant - główny księgowy

zastępcy głównego księgowego, kolejnym - głównego księgowego/samodzielnego księgowego, wreszcie - kontrolera finansowego (Financial Controller)/dyrektora finansowego (Chief Financial Officer - CFO). Potem można awansować na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych (COO)/dyrektora zarządzającego (Managing

Popularne skróty związane z biznesem, pracą i korespondencją biurową

Cert certificate certyfikat CFO chief financial officer dyrektor do spraw finansów Co Company kompania, spółka

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

stanowiska dyrektora działu ds. podatkowych/dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer)/partnera w firmie konsultingowej. Zwieńczeniem kariery mogą być obowiązki dyrektora ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/dyrektora zarządzający (Managing Director)/dyrektora generalnego (General

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

generalny, często też bezpośrednim przełożonym jest dyrektor finansowy (CFO). Podwładni: pracownicy działu wynagrodzeń lub księgowości (księgowi, specjaliści ds. kadrowo-płacowych), administratorzy działu personalnego. Zakres obowiązków: zarządzanie systemem wynagrodzeń i całokształt spraw związanych z

Financial Controller - kontroler finansowy

zająć pozycję starszego analityka finansowego/ głównego księgowego (Chief Accountant)/ samodzielnego księgowego (Independent Accountant). Kolejnym etapem może być pozycja kontrolera finansowego (Financial Controller)/ dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer). Następnie można zająć