choroby zawodowe

kps

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe i okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym (lista ważna od 3 lipca 2009 r.).

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata

Zwyczajnie Aktywni zawodowo, mimo aktywnej choroby

realizować się zawodowo. Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ), do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskieg-Crohna (ChLC), dotykają najczęściej osoby młode pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, będące w pełni aktywności zawodowej. Szacuje się, że w Polsce na ChLC cierpi około 10-15

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

zwierząt - 1 miesiąc pokrzywka kontaktowa - 2 miesiące fotodermatozy zawodowe - 2 lata 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - 1 rok przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - 1 rok przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób

Lista chorób zawodowych

Jak czytać listę? Najpierw wymieniamy choroby i schorzenia uznane za zawodowe, po myślniku - grupy zawodowe szczególnie na nie narażone. Po kropce podajemy minimalny czas, w którym muszą występować udokumentowane objawy choroby (w nawiasie wymieniamy informacje szczegółowe). Alergiczny nieżyt nosa

Psycholog o chorobach zawodowych

Aneta Borowiec: Skolioza, choroby płuc, naderwane struny głosowe to choroby zawodowe, o których wiemy wszyscy. Ale przecież są i inne, mniej widoczne, często lekceważone... Marek Sztomberski (psycholog, absolwent psychologii KUL. Współwłaściciel "Kulesza Sztomberski" Institute of business

Lista chorób zawodowych

Choroby zawodowe Minimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy choroby Szczególnie narażone grupy zawodowe 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub następstwa wywołane następujące

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

Czy każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową? Oczywiście, nie! Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. nauczyciel może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu astmy). Po drugie, choroba musi znajdować się w wykazie

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Oczywiście nie każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową. Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. wykładowca uniwersytetu może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu pylicy). Po drugie, musi znajdować się w wykazie

Jak w ostatnich latach zmieniły się choroby zawodowe?

układu nerwowego i narządów ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, np. choroby stawów rąk u dentystów, dyskopatia u pielęgniarek. W przyszłości niewątpliwie wzrośnie liczba patologii związanych z wykonywaniem ruchów monotypicznych, np. przy komputerze. Lista chorób zawodowych wprawdzie ulega

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek

Znamy kolejnych "Zwyczajnie Aktywnych" - zakończenie drugiej edycji projektu

zajęcia warsztatowe, ale zamierza także zbudować ogólnodostępną platformę internetową z poradami dla osób cierpiących na choroby reumatyczne. Dzięki realizacji nagrodzonych projektów możliwa będzie aktywizacja zawodowa chorych, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać dotychczasową

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Poradzić sobie z codziennymi obowiązkami w pracy, wymaganiami stawianymi przez przełożonych, rozwijać swoje kompetencje, być cenionym członkiem zespołu i mieć szerokie grono znajomych z pracy - to zwyczajne marzenia, zwyczajnie aktywnych zawodowo. Jednak dla chorych na autoimmunologiczne choroby

[10.09.2013]Chorzy też mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Autoimmunologiczne choroby zapalne często dotykają ludzi młodych z wielkimi chęciami i świetnymi pomysłami na życie, a których blokują w ich realizacji codzienne dolegliwości związane z chorobą - częste wizyty w toalecie, nieestetyczny wygląd skóry, czy długotrwałe bóle stawów. Dzięki odpowiedniemu

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

Wszyscy wiedzą, że praca oprócz tego, że potrafi dać mnóstwo satysfakcji, niszczy też zdrowie. I to dosłownie. Uporczywy kaszel, szum w uszach, problemy z oddychaniem, wypryski na skórze - to wszystko mogą być objawy choroby zawodowej. Co to znaczy? Choroba zawodowa to taka, która znajduje się w

Na co najczęściej chorujemy?

W ub. roku stwierdzono niecałe 5 tys. przypadków chorób zawodowych, a jeszcze pięć lat temu było ich 12 tysięcy. Prawie jedna piąta stwierdzonych chorób dotyczyła uszkodzeń narządu głosu, jedna piąta - słuchu, na kolejnych miejscach są choroby płuc i zakaźne. Skąd ta poprawa statystyk? Prof

Co trzy minuty w UE umiera w pracy jedna osoba

umiera 5720 osób. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że kolejne 159 500 pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając obie te liczby, szacuje się, że co trzy i pół minuty ktoś w UE umiera z przyczyn związanych z pracą. Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w

"Zwyczajnie Aktywni" po raz trzeci wspierają pacjentów na rynku pracy

reprezentujące w realizacji celów na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska pacjentów. Inicjatywa "Zwyczajnie Aktywni" do tej pory była adresowana do organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru reumatologii, gastroenterologii oraz dermatologii. W tym

Kosmetolog

w przypadku kosmetyczki, ani też na farmakologicznym leczeniu chorób skóry, do czego powołany jest dermatolog. Kosmetolog ma do dyspozycji szeroką gamę metod pozafarmakologicznych. Na podstawie posiadanej wiedzy medycznej kosmetolog zajmuje się profilaktyką chorób skóry, zaleca odpowiedni styl życia

Ile kosztuje nas depresja?

Ile kosztuje nas depresja?

(30-59 lat), większość z nich to kobiety. W pracy zamiast na L4 Dane dotyczą tylko osób, które z powodu depresji, wypalenia zawodowego lub innych zaburzeń emocjonalnych nie pojawiły się w pracy. Nie uwzględniają tych osób, które mimo choroby przychodziły do firmy i pracowały o wiele mniej efektywnie

Chory przez pracę

Chory przez pracę

warunki pracy. Sprawdź, czy twoja choroba może być uznana za zawodową. Zawodowa czy nie? Żeby schorzenie oficjalnie zostało uznane za związane z pracą, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinno być w spisie chorób zawodowych. Ten wykaz bardzo ściśle określa również to, jak długo powinno trwać

Świadczenia obowiązkowe

Obligatoryjne, materialne elementy wynagrodzenia pracownika, których zakres zależy od podstawy prawnej. Obowiązkowe są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: w razie choroby, w razie macierzyństwa, z tytułu następstw wypadków przy pracy, z tytułu choroby zawodowej.

Pracownicy IT też chcą na wcześniejszą emeryturę

wcześniejszej emerytury informatycy? 78 proc. uważa, że w pewnym wieku ich wiedza będzie po prostu przestarzała i nie będzie odpowiadać wymaganiom rynku. Pozostałe 12 proc. obawia się dyskryminacji ze względu na wiek. Do tego dochodzą choroby zawodowe związane z ciągłym siedzeniem przy komputerze. Wydaje się to

Stres w pracy nie pomaga. Jak z nim walczyć?

działać efektywnie. Dlaczego wybieramy życie w chronicznym stresie? Przewlekły stres obniża działanie układu odpornościowego, co może wywoływać wiele poważnych chorób określanych mianem cywilizacyjnych. Dlaczego więc tak wielu polskich pracowników nawet nie próbuje się od niego uwolnić? Można

Gdy praca nas wypala

partnerzy i osoby z depresją. Od koleżanki usłyszała krótką diagnozę, jak się później okazało trafną: jesteś wypalona. - Raczej spodziewałam się usłyszeć to po 30 latach pracy, ale na mnie widocznie padło wcześniej - mówi. Ambitni w grupie ryzyka Wypalenie zawodowe nie jest chorobą, a przynajmniej nikt go

Psychiatra

Praca psychiatry Psychiatra zajmuje się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych, zaburzeń umysłowych, emocjonalnych i behawioralnych. Zajmuje się również profilaktyką i zapobieganiem tym schorzeniom. Praca psychiatry polega także na badaniu uwarunkowań psychologicznych

Firmowy kłębek nerwów

zawodowego i kiepskie relacje w pracy. - W krótkiej perspektywie stres powoduje lub nasila wypalenie zawodowe, odbiera pracownikom inicjatywę, kreatywność, pomysłowość i wyraźnie obniża ich zaangażowanie - mówi prof. Sylwiusz Retowski z sopockiego oddziału SWPS. A są to cechy najbardziej dziś pożądane przez

Higienistka stomatologiczna

młodzieży mającej na celu uświadamianie zagrożeń związanych z chorobami zębów i dziąseł oraz propagującej odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej. Higienistka stomatologiczna, na zlecenie lekarza stomatologa i pod jego nadzorem, może też wykonywać proste zabiegi stomatologiczne i profilaktyczne

Fryzjer

pracę fryzjera, wystarczy wykształcenie zasadnicze kierunkowe. Należy ukończyć szkołę zawodową fryzjerską lub technikum o profilu fryzjerskim, ewentualnie policealne studium fryzjerskie. Wraz z ukończeniem każdej z wymienionych szkół otrzymuje się uprawnienia do wykonywania zawodu. Kolejnym etapem jest

Połowa Polaków uważa, że chorzy na serce pracują gorzej

Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w kwietniu tego roku udowodniły potrzebę zorganizowania programu społecznego, którego celem będzie edukacja Polaków na temat możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia. Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo

L4 z powodu grypy? Nie w Polsce

mimo grypy". W tej grupie najwięcej było osób samozatrudnionych i pracowników mikroprzedsiębiorstw. Najwięcej respondentów - 58 proc., uzależniało wykonywanie zawodowych obowiązków od stopnia nasilenia objawów choroby. Próbowali zostać w domu, gdy np. gorączka przekroczyła 38 stopni. W tej grupie

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim: jak się przygotować?

. Część przyznaje, że przez długą przerwę kompletnie wypadła z zawodowego rytmu. Nie wiem, jak będzie ze mną, ile zmieniło się od czasu, kiedy wysłałam ostatniego służbowego maila. Boję się, że będę musiała zaczynać wszystko od początku – przyznaje Justyna. O tym, co zrobić, żeby powrót do pracy był

Chirurg

; kardiochirurgia zajmująca się leczeniem serca i operacjami na otwartym sercu; neurochirurgia specjalizująca się w chorobach układu nerwowego. Poza tym w zakresie chirurgii znajdują się takie dziedziny jak urologia, chirurgia urazowa, onkologia, ortopedia, chirurgia plastyczna i inne. Chirurdzy pracują w

Odpoczynek przed telewizorem się nie liczy

respondentów aktywnych zawodowo i jedna piąta niepracujących. Ulubione dyscypliny: jazda na rowerze, bieganie i pływanie. Tenis czy squash to rozrywki dla majętnych. W ten sposób relaksowało się zaledwie 2 proc. badanych. Nasze zasiedzenie i brak aktywności martwi lekarzy - bo to wpływa na choroby kręgosłupa i

Lekarz

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, czyli diagnostyką, leczeniem i przede wszystkim profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy wykonuje zatem wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników, uczniów, badania kierowców

Nauczyciel śpi spokojnie

pierwszego kontaktu. Przyznawany będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Zmieni się również jego wymiar i wydłuży staż

Co mogą stracić nauczyciele?

potwierdzić lekarz medycyny pracy. To on miał określać, czy faktycznie stan zdrowia pedagoga wskazuje na wypalenie zawodowe bądź pojawia się ryzyko wystąpienia jednej z chorób zawodowych. Jeżeli nauczyciel spełniłby wszystkie kryteria, otrzymałby maksymalnie rok urlopu dla poratowania zdrowia. Ten okres

Nauczyciele protestują

urlopu. Po skorzystaniu z urlopu o następny nauczyciel może się upomnieć nie wcześniej niż rok od dnia zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego. Jego celem w dużej mierze jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu lub innym chorobom zawodowym. Urlop dla poratowania zdrowia jest jednym z nauczycielskich

Wieczny student - to brzmi... dumnie

dostosowany jest do osób pracujących zawodowo, a zwięzła i konkretna formuła pozwala na przyswojenie dużych zasobów wiedzy w relatywnie krótkim czasie. Ponieważ każda z uczelni może opracować własny program i otworzyć nowy kierunek, wybór ścieżek kształcenia jest bardzo szeroki i - co ważne, a może i

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

ochrony środowiska naturalnego - jeżeli w firmie zdarzy się wypadek, SIP jest jedną z osób analizujących przyczynę jego powstania - sprawdzanie, co firma robi, aby zabezpieczać pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi Wykonywanie powyższych zadań wymaga uprawnień do wstępu do wszystkich

Stomatolog

Praca stomatologa Praca stomatologa polega na leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, przyzębia i jamy ustnej. Stomatologię można podzielić na kilka specjalizacji: wyróżniamy stomatologię zachowawczą, która zajmuje się profilaktyką i leczeniem próchnicy, endodoncję, czyli dziedzinę zajmującą się

Dermatolog

Dermatolog - charakterystyka zawodu Dermatolog to lekarz zajmujący się diagnozowaniem i terapią schorzeń skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy lub

Psychoonkolog niezbędny

Agnieszka zachorowała na chłoniaka Hodgkina, nowotwór układu krwiotwórczego i leczyła się w szpitalu w zachodniej części kraju. Przez prawie rok nikt nie mówił jej, co się z nią dzieje, żyła w ogromnym stresie i poczuciu niepewności. Lekarze powtarzali jak mantrę, że choroba jest chemiooporna

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

, warto postarać się o tę decyzję na piśmie. Takie działania również mogą być przez sąd uznane za odmianę mobbingu. Jeśli prześladowana przez przełożonego osoba ma z tego powodu problemy ze zdrowiem, powinna udać się do lekarza i uzyskać potwierdzenie, czy mobbing rzeczywiście mógł być przyczyną choroby

Dlaczego praca tak bardzo stresuje Polaków? Wysokie wymagania poznawcze, presja na wyniki i... ludzie

stresu w pracy z życiem pozazawodowym, która wydaje mi się najbliższa prawdy, mówi, że to się odbywa na zasadzie wzajemnego wpływu. Życie zawodowe wpływa na nasze życie prywatne i odwrotnie. Np. rozwód, kłopoty z dziećmi, choroba w rodzinie i stres z nimi związany może wpływać na naszą pracę. Ale to, o

Komfort w pracy to podstawa

Środowisko pracy może niekorzystnie wpływać na pracowników. Praca może szkodzić podwójnie - psychicznie i fizycznie. Stres w pracy Ten pierwszy wymiar dobrze rozumie Kinga. Ma 27 lat, zawodowo zajmuje się "sprzedawaniem produktów finansowych". Oznacza to, że na chleb zarabia, namawiając

Emeryt poszukiwany

Według danych GUS w 2012 r. w Polsce było ponad 260 tys. pracujących emerytów i rencistów. Powody, dla których emeryci decydują się na pracę, są różne. Czasem wynika to z chęci pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowań. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Przywileje budżetówki

poratowania zdrowia. Będzie on udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Skorzystać będą mogli z niego nauczyciele z 20-letnim, a nie jak do tej

Wykorzystać każdą chwilę życia

niemożliwe, gdyby kilkadziesiąt osób - lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelana i pracowników biurowych - oraz drugie tyle wolontariuszy nie podjęło decyzji, że chce pracować w hospicjum. Miejscu, w którym dla wielu głównym obowiązkiem zawodowym jest umożliwienie dziecku godnej śmierci

Medyczne podyplomowe

ich opiekunami od momentu zdiagnozowania, poprzez leczenie, wyleczenie, a niekiedy nawrót choroby i śmierć. Ważną częścią zajęć są również wykłady dotyczące wypalenia zawodowego. To bardzo obciążająca psychicznie praca i celem studiów podyplomowych jest również pokazanie, jak sobie radzić w trudnych

Wellbeing w pracy- czym jest i jak go osiągnąć?

równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Dlaczego to tak ważne? Żyjemy w czasach, w których normy kulturowe funkcjonowania przedsiębiorstw nie sprzyjają naszym biologicznym skłonnościom. Presja, niepewność zatrudnienia, nadmierne obciążenie pracą. Eksperci oceniają, że choroby wywołane pracą biurową

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

pani Justyny nie wyszło na jaw, bo ZUS jej nie skontrolował. Ale podobnych jest więcej. Winni są nie tylko "chorzy". Związki zawodowe przekonują, że np. firmy z branży budowlanej zmuszają pracowników do brania "lewych" zwolnień, gdy nie ma zamówień. Na fikcyjne przewlekłe choroby

Belgia: Zachorowałeś? Lekarz przyjdzie do domu i to sprawdzi

Proponowane przepisy zakładają, że pracownik, który z powodu deklarowanej choroby zostanie w domu będzie musiał czekać na doktora. Ten będzie musiał pojawić się w ciągu czterech godzin, od momentu otrzymania informacji o konieczności zweryfikowania stanu pacjenta. Ale nie wcześniej niż o 7 rano i

Weekend wolny czy pracujący

jego wytycznymi na sprawy zawodowe przeciętny Polak powinien poświęcać 40 godzin tygodniowo. W dużym uproszczeniu daje to 160 godzin miesięcznie, a te pomnożone przez 12 miesięcy 1920 roboczogodzin rocznie. W obliczeniach nie uwzględniono świąt, dni urlopowych czy zwolnień lekarskich. Praca po

Zawody, w których stresu jest najwięcej

Amerykański portal Career Cast opublikował listę najlepszych i najgorszych zawodów 2016. W rankingu uwzględniono cztery kryteria - dochód, perspektywy rozwoju zawodowego, środowisko pracy i poziom stresu. W tym ostatnim punkcie badacze wyłonili jedenaście czynników wpływających na emocjonalne

Wypadek w pracy. Co robić?

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami). Chodzi m.in. o współpracowników na umowie agencyjnej czy umowie-zleceniu. Przepisy nie dotyczą jednak umowy o dzieło. Warto dodać, że wypadkom przy pracy mogą także ulec posłowie lub senatorowie i słuchacze

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

pewne ryzyko związane z nowym środowiskiem zawodowym. Jeśli jednak jesteśmy zatrudnieni w firmie kilka lat, to chcemy czegoś więcej, niż tylko kolejnej podwyżki. Na przykład dodatkowych szkoleń - mówiła. Dodała jednak, że niektóre firmy "zamykają pracowników w złotej klatce". Oferując szereg

Konferencja bez śladu stresu!

zmianami w życiu osobistym i zawodowym. Ze strony organizatora wystąpił Wojciech Eichelberger, który omówił sposoby pobudzenia ukrytych zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem.Zwrócił uwagę, że pracownicy korporacji w codziennej pracy wydatkują z siebie energię porównywalną do wydatków

Life work balance

firmie ma uczynić je bezpiecznymi oraz przyjaznymi dla człowieka. Wszystkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Montaż manipulatorów, stosowanie nowych rozwiązań transportowych, montaż zintegrowanych

Kariera puszczona z dymkiem

uzależnione od nikotyny zwykle nawiązują relacje ze współpracownikami dotkniętymi podobnym nałogiem, więc ich spotkania mają charakter towarzyski, a nie zawodowy. Zatem przerwy na papierosa wiążą się nie tylko z kilkuminutową nieobecnością, ale również dodatkowym czasem, jaki pracownik musi przeznaczyć na

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

społecznych oraz kontroluje i orzeka w sprawach czasowej niezdolności do pracy. Zanim powstał ZUS za społeczne ubezpieczenie Polaków odpowiadało 5 odrębnych instytucji: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Zakład Ubezpieczeń Pracowników

Zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku

Europa pod opieką

, niekoniecznie związane z pracą zawodową. Wystarczy, że kandydat do pracy opiekował się kimś starszym w rodzinie. - Wszystkie te informacje są weryfikowane podczas rekrutacji - mówi Lisowska. - Jeśli ktoś opiekował się chorym na demencję, to powinien znać objawy tej choroby. Praca za granicą wiąże się z wyjazdem

W pracy, czyli w podróży

kawiarni znam już całkiem dobrze - opowiada. Poza domem spędza w sumie kilkanaście tygodni w roku, ale pracy na "stacjonarną" nie zamieniłby za nic w świecie. - Ostatnio musiałem odwołać dwie delegacje - jedną przez strajk niemieckich pilotów, a drugą przez chorobę. Dwa miesiące biurowej pracy to

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

informacji na temat stosunku pracy. Taka informacja powinna zawierać: nazwę pracodawcy, czas i miejsce rozpoczęcia pracy, opis obowiązków, wysokość wynagrodzenia, liczbę godzin pracy, informacje o urlopie wypoczynkowym, termin wypowiedzenia umowy, informacje o związkach zawodowych działających w miejscu

Znów uwierzyć w siebie

. I co im pani wtedy mówi? - Że takie podejście nie jest dla nich dobre. Dorosłe kobiety powinny rozwijać się zawodowo, być niezależne finansowo. Znam wiele historii żon przy mężu, których morał jest taki, że życie jest przewrotne i łatwo zostać na lodzie. Z różnych powodów: są rozwody, choroby

Kosztowne zwolnienia chorobowe

Właściwie w każdym przypadku choroba wiąże się z dużymi wydatkami. Z jednej strony każda osoba udająca się na zwolnienie musi przeznaczyć część swoich prywatnych środków na leczenie, a z drugiej, nie wykonuje w tym czasie swoich obowiązków zawodowych i pobiera część swojego wynagrodzenia. Na

Pełna głowa, dziurawa kieszeń

Doktorantka biotechnologii, która prowadzi badania w placówce naukowej, nie podaje imienia, bo szef bywa drażliwy. Ma szczęście - udało jej się dostać pracę w branży, która zawsze ją fascynowała. W dziedzinach związanych z medycyną tytuł naukowy jest pewną rekomendacją zawodową. Wymaga jednak

Różne oblicza pracoholizmu

żona nie musi pracować. Kobieta od lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, ale orzecznicy ZUS konsekwentnie odmawiają przyznania renty. Czasami po głowie chodzi jej myśl, żeby przestać brać leki. Może wtedy choroba wyniszczy jej organizm zgodnie z wytycznymi z tabelki i przyznają jej świadczenie

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

powieść fantastyczną. Niechlubnym standardem wśród polskich pracodawców jest brak zrozumienia dla problemów rodzinnych pracownika, takich jak choroby dzieci czy konieczność wcześniejszego wyjścia z pracy np. z powodu wywiadówki. Bardzo często o wiele lepsze warunki zapewniają pod tym względem zagraniczne

Wypalony jak menedżer

wypoczynkowych i chorobowych skutkują wypaleniem zawodowym i frustracją. A ta z kolei prowadzi do chorób, depresji i problemów z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi W parze z przemęczeniem zawodowym menedżerów idzie też niska efektywność pracy. Jak

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową Ustawodawca w

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Nauczyciele, a jest ich 661 tys., to jedna z najczęściej i najchętniej rozliczanych przez społeczeństwo grup zawodowych. Powodów jest kilka. Po pierwsze zamiast pod Kodeks pracy podlegają pod Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa również ich przywileje. Najwięcej emocji budzą

Matka wraca do pracy

choroby dziecka, wychodząca z pracy przed czasem i spóźniająca się notorycznie "bo były korki w drodze do żłobka". Na liście jej grzechów jest również miganie się od dyżurów w godzinach wieczornych czy w dni świąteczne, zrzucanie obowiązków na innych pracowników. Trzymać rękę na pulsie

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

pomieszczenia na gabinet, salę wykładowo - edukacyjną, czy biuro. Pomoc społeczna Na nią trudno liczyć osobie wykształconej, dotąd aktywnej zawodowo. Najszybciej pomoc otrzyma bezdomny, a zwłaszcza niepełnosprawny z powodu choroby alkoholowej. Ogólnie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo pomocy ze strony

Informacje o zainteresowaniach w CV? To nielegalne! O co może pytać pracodawca?

Marta Piątkowska: Pracodawcy chcą wiedzieć coraz więcej na temat przyszłych pracowników. O co mogą pytać? Weronika Papucewicz: Odpowiedź znajdziemy w kodeksie pracy. Informacje, które powinny pracodawcom wystarczyć, to dane osobowe i adresowe oraz zdobyte doświadczenie zawodowe i przebieg edukacji

Praca tymczasowa - zalety i wady

marketingu), aż do stanowisk specjalistycznych. Niezależnie zatem od specjalizacji i wykształcenia pracownika, agencje niemal zawsze mają oferty pracy na wiele różnorodnych stanowisk dla młodych pracowników. Osobom po dłuższej przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym lub przewlekłą chorobą zatrudnienie

Po szarej stronie rynku

sytuacji - mówi Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP. Rzeczywiście, osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym jest po szarej stronie rynku pracy czterokrotnie więcej niż tych z dyplomem uczelni wyższej. Rafał, 28-latek z Lubelszczyzny, innej pracy nie zna. Skończył szkołę zawodową na kierunku

Co nowego na studiach podyplomowych?

umiejętności w zakresie psychogeriatrii. Program obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące chorób i zaburzeń wieku podeszłego oraz ich przebieg i rokowania, filozoficzne i aksjologiczne zagadnienia związane z kresem życia, zagadnienia tanatopsychologii, społeczne aspekty starości, obciążenia zawodowe opiekunów osób

Wypadek w pracy - co robić?

lub w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik robił coś, co nie było jego obowiązkiem). Uwaga: Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami) wypadkowi przy pracy mogą też

Prawo do zasiłku chorobowego

dobrowolnie), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana: urlopem wychowawczym urlopem bezpłatnym odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 25.6.1999 r.) Z powyższego wynika, że nie osiągnęła Pani okresu wyczekiwania (wynika to

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Groźny mobbing w pracy

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Wywołują one zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Uwaga! Sprawcą mobbingu może

Chora dusza emigranta

działać. Pojawia się depresja. - Powodów tej choroby na emigracji może być kilka - tłumaczy Elwira Fiećko z Polskiej Poradni Psychologicznej w Norwegii. - Najczęściej jest to nieumiejętność dostosowania się do rzeczywistości emigracyjnej, tęsknota za krajem i wreszcie kryzys rodzinny. Oddalenie od

Dokąd Polacy jadą za chlebem

" stanowiska Analitycy CBOS przyjrzeli się, które grupy społeczno-zawodowe najczęściej wyjeżdżają do pracy w innych krajach. Są to głównie robotnicy wykwalifikowani (26 proc.) oraz pracownicy usług (22 proc.). Potwierdza to Przemysław Osuch. - Polacy wyjeżdżają jako specjaliści średniego i

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

konsekwencje zawodowe. Uważa, że wyrażał jedynie merytoryczną ocenę tego, jak działa apteka. - Raz pozwoliłem sobie na uwagę wobec dyrektora: "Jest pan złym dyrektorem, jak pan traktuje ludzi?" - mówi Sawicki. - Wypowiadał te słowa w obecności innych pracowników szpitala, we wzburzeniu i chorobie, co

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

Każdy obywatel jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej może podjąć pracę w każdym z nich, ale ze swobody przepływu pracowników w UE korzysta dziś zaledwie trzy procent Europejczyków. Dlaczego tak mało? Przyczyn jest wiele. Dwie najważniejsze, to nieuznanie kwalifikacji zawodowych

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Praca służy kobietom

koleżanki. Jeszcze gorszy stan zdrowia zgłaszały samotne matki; najwięcej chorób zarejestrowano u kobiet bezdzietnych. Badanie dotyczyło brytyjskich obywateli obojga płci urodzonych w 1946 roku. W kwestionariuszu pytano ich o stan zdrowia w wieku 26, około 40 i 54 lat. Ochotnicy mieli też opisać swój status

Mniej wypadków przy pracy

Działająca przy Sejmie Rada chce sprawdzić w jakich warunkach pracują obecnie Polacy. W czwartek 3 listopada zebrała informacje od ZUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Okazuje się, że zmalała liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu chorób zawodowych i

Rok pełen postanowień

badań amerykańskich psychiatrów Thomasa Holmesa i Richarda Rahe'a poziom stresu z nią związany jest porównywalny np. do śmierci przyjaciela. A stałe oddziaływanie tak intensywnego stresu może prowadzić do kłopotów zdrowotnych - bezsenności, nerwicy czy chorób wrzodowych. Aby tych wszystkich przykrych

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

; *medycyny pracy - czyli regularne wysyłanie pracownika na kontrole lekarskie w celu szybkiej diagnostyki i zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych; *ekonomii pracy - dbania o to, żeby wydajność pracowników była na optymalnym poziomie; *oraz psychologii pracy. Pracodawcy, którzy podkreślają, że tworzą

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych, wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, zapoznają

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Bezpieczny wyjazd

, czy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza brak składek emerytalnych i w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku - płatność za wszystkie świadczenia medyczne. Ponadto jeśli pracodawca nie podpisuje umowy i oferuje pracę w szarej strefie, nigdy nie mamy gwarancji wypłaty wynagrodzenia, bo

BHP i ochrona zdrowia pracowników

podróżach służbowych (art. 229 § 6 k.p).Ponadto pracodawca powinien zastosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z pracą. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia

Stres w pracy: da się nim zarządzać

samą wysokość pensji, ale to, w jaki sposób pracownicy są doceniani, jakie mają szanse rozwoju zawodowego, awansu, zdobywania nowych kompetencji itp. Tutaj Polacy czują duży niedosyt. Dodatkowo mogą to być niewłaściwe warunki fizyczne pracy, które nie tyle wywierają szkodliwy wpływ na nasz organizm

7 maja 2008, konferencja Kadry dla Biznesu, Poznań

praktyce bywa różnie. Coraz większa ilość zleceń, ogólny wzrost gospodarczy i brak rąk do pracy sprawiają, że na chorowanie nie ma czasu. Również pracownicy reagują i leczą swoje choroby dopiero wtedy, kiedy poważnie przeszkadzają im w funkcjonowaniu i normalnej aktywności zawodowej. - mówi Piotr

Czy open space ma sens?

takiej pracy na hali, oprócz stresu, jest kompletne wyłączanie się również w domu. Jeśli robię coś wymagającego skupienia, to "odcinam się" i nie słyszę jak dziecko płacze albo żona coś do mnie mówi. Rodzaj choroby zawodowej" - pisze vtss. Również Krzysztof Kosy, psycholog z Wydziału

choroby zawodowe

Wykaz chorób zawodowych

Choroby zawodowe - to dolegliwości, których przyczyną są czynniki szkodliwe dla zdrowia, związane z charakterem wykonywanej pracy zawodowej. Mogą one wynikać ze środowiska pracy lub ze sposobu jej wykonywania, np. czynności wymagające stałego forsowania kręgosłupa. Przyczyną może być też przebywanie w niezdrowych warunkach, np. w hałasie, w miejscu o nieodpowiednim oświetleniu czy w miejscach, w których występuje promieniowanie.

Jak można zapobiegać chorobom zawodowym?Zapobieganiom powstawaniu chorób zawodowych należy do obowiązków pracodawcy. Zwykle odbywa się to za pomocą skrócenia czasu pracy, jednocześnie bez zmniejszania wysokości zarobków (które wynoszą tyle, ile przy standardowym etacie).

Wykaz chorób zawodowych jest regularnie aktualizowany, występuje w formie Rozporządzenia Rady Ministrów. Do najczęściej występujących zalicza się między innymi pylicę, ołowicę, gorączkę metaliczną, rozedmę płuc, chorobę mikrofalową oraz zespół cieśni nadgarstka.