co to jest fundusz pracy

Fundusz Pracy po staremu

Fundusz Pracy nie zostanie jednak zdecentralizowany. Zapowiadało to MSWiA, dementuje - Ministerstwo Pracy

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł brutto. Podwyżka zostanie sfinansowana ze środków zebranych w Funduszu Pracy.

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

pracy". Ograniczenie funduszy na PIP może też oznaczać wstrzymanie podwyżek dla inspektorów, nie mieli ich od ośmiu lat, a lwia część z tych 8 milionów - 5,75 mln zł - miała zostać przeznaczona właśnie na wynagrodzenia osobowe. Cały budżet PIP w 2016 r. miał wynosić około 317 mln zł.

MPIPS wyda 500 mln zł na ochronę miejsc pracy

MPIPS wyda 500 mln zł na ochronę miejsc pracy

związanych z ochroną miejsc pracy. Pozwala ona na pomoc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu ekonomicznego. - Pomoc będzie adresowana bardzo szeroko - do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu, przetwórstwa i - na co zwracam szczególną uwagę

Rząd wesprze firmy dotknięte rosyjskim embargiem

Rząd wesprze firmy dotknięte rosyjskim embargiem

- Rząd ocenia, że dzięki nowym rozwiązaniom zostaną obniżone koszty pracy w przedsiębiorstwach, a w efekcie poprawi się ich sytuacja finansowa. Firmy będą też mogły utrzymać poziom zatrudnienia, co zapewni im gotowość do wznowienia działalności w przypadku poprawy koniunktury - podało Centrum

Związki kontra rząd - zniknie Komisja Trójstronna?

Związki kontra rząd - zniknie Komisja Trójstronna?

wszystko, bo centrale związkowe chcą także, by nowa RDS sprawowała kontrolę nad środkami zgromadzonymi w Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomysłu zastąpienia Komisji Trójstronnej nowym organem nie chce na razie komentować resort pracy, którego szef jednocześnie przewodniczy

Nie będzie pół miliarda na aktywizację bezrobotnych?

rząd nie odstąpi od wprowadzenia elastycznego czasu pracy według projektu rządowego. Ale jednocześnie zadeklarował, że koalicja nie poprze projektu grupy posłów Platformy Obywatelskiej, który szedł jeszcze dalej. Innym postulatem związkowców jest podniesienie płacy minimalnej do 1720 zł. Rząd chce by

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

.), pracowników biurowych i administracyjnych (41 proc.). Jednak niemal co druga firma ma kłopoty z obsadą wolnego stanowiska. Dlaczego? Bo kandydaci nie spełniają oczekiwań (tak odpowiedziało 66 proc. firm) i nie chcą się przeprowadzać za pracą (23 proc.). O dziwo, firmy wiedzą też, że nie płacą najlepiej, a na

Zamiast bezrobocia - mniej godzin pracy

Zamiast bezrobocia - mniej godzin pracy

wszystkie strony. Najprawdopodobniej do kodeksu pracy wejdzie rozwiązanie polegające na obniżaniu pracownikom czasu pracy i pensji w okresie przestoju w firmie. W zamian za to pracownicy dostaną rekompensatę pieniężną z Funduszu Pracy. Ta propozycja bardzo podoba się pracodawcom. Pomysł popiera także rząd

Związkowcy u prezydenta - koniec Komisji Trójstronnej?

Związkowcy u prezydenta - koniec Komisji Trójstronnej?

pośredniej inicjatywy ustawodawczej, tzn. aby rząd był m.in. zobowiązany do rozpatrzenia projektów legislacyjnych uzgodnionych przez członków Rady. Związki postulują, aby Rada miała kontrolę nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Konkluzją spotkania było wspólne stanowisko

Kursy zawodowe - stypendium szkoleniowe i stażowe

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 15-29 lat, bez pracy, opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy). Proponowane bezpłatne wsparcie dotyczyć będzie: - opracowaniu Indywidualnych Planów Działania - 8 godzin konsultacji z doradcą zawodowym, - udziału w

Emerytura umrze razem z tobą

Emerytura umrze razem z tobą

miesiące temu zaproponował, by wprowadzić tzw. emerytury małżeńskie pozwalające dziedziczyć świadczenia po zmarłych mężach i żonach. Projekt ustawy miał przygotować resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, że nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego? - Emerytury małżeńskie trudno będzie

KFK: będziemy kołem zamachowym

Państwowy KFK będzie dofinansowywał prywatne fundusze venture capital (wybrane w konkursie), dając im nawet 50 proc. kapitału na inwestycje. Fundusze te muszą inwestować w firmy średnie i małe (a nawet startujące mikrospółki) a pojedyncza inwestycja nie może być większa niż 1,5 mln euro

PFRON pomoże wejść niepełnosprawnym na rynek pracy

PFRON pomoże wejść niepełnosprawnym na rynek pracy

poprzez strony internetowe PFRON. Projekt skierowany jest do ludzi młodych - do 30. roku życia - o różnym stopniu niepełnosprawności zamierzających wejść na rynek pracy. Udzielone wsparcie podobnie jak w pierwszej edycji będzie polegać m.in. na finansowej pomocy w kontynuacji nauki (opłacenie wpisowego

Praca za unijne dotacje

Praca za unijne dotacje

" nie znaczy gorsze Makowska jest jedną z kilkudziesięciu tysięcy osób, które już skorzystały z funduszy europejskich w programie operacyjnym "Kapitał ludzki". Budżet POKL to aż 11,5 mld euro, czyli - licząc po dzisiejszym kursie - ponad 44 mld zł. To jeden z trzech największych części

Co warto wiedzieć o emeryturze rozpoczynając pracę

się osoby, które w ciągu bieżącego roku rozpoczęły pracę lub inną działalność, z tytułu której przekazywane są składki na ubezpieczenia emerytalne i nie wybrały otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli nie wybierzesz samodzielnie funduszu do 10 stycznia 2004, ZUS wylosuje OFE, którego staniesz się

Krojenie świadczeń

zł. Największy deficyt jest w Funduszu Pracy - zadłużonym na 1,5 mld zł (istnieje niebezpieczeństwo, że w grudniu zabraknie na zasiłki dla bezrobotnych) oraz w pomocy społecznej - blisko 700 mln zł. Jak rząd zamierza wybrnąć z kłopotów? Tego min. Banach nie wyjaśniła. Stwierdziła tylko, że tak trzeba

Bezpłatne szkolenia z pozyskiwania pieniędzy z UE

W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy samorządowi zainteresowani pozyskaniem funduszy na gminne inwestycje. Podczas seminariów dowiedzą się nie tylko, jak poprawnie starać się o unijne fundusze, ale także jak zarządzać unijnymi projektami. 4 miliardy euro czeka

Warsztaty Mama na rynku pracy - jak pogodzić pracę zawodową z życiem osobistym, 19 i 26 stycznia oraz 2 luty, Kraków

publicznego - identyfikacja istniejących barier oraz próba ich eliminacji - prezentacja dostępnych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego Warsztat 2 Płeć na rynku pracy - czym jest zjawisko dyskryminacji, jak je zidentyfikować, jak sobie z nim radzić - ćwiczenia grupowe: identyfikacja

Pracodawco, przyjdź do urzędu

Pracodawco, przyjdź do urzędu

temat możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oferuje VII Nowoczesną Giełdę Pracy. Planowana jest m.in. sesja naukowa "Edukacja a praca" - dla pracodawców, doradców zawodowych

Więźniowie wzięli się do pracy

Więźniowie wzięli się do pracy

ministerstwa sprawiedliwości polski podatnik ma zapłacić za każdego więźnia o 30 proc. mniej. Praca resocjalizujeWedług ks. Adama Jabłońskiego, prowadzącego ośrodek „Przystanek w Drodze” przy zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, praca jest czymś, co daje więźniom nowy sens w życiu. Ksiądz prowadzi

X Studenckie Targi Pracy i Praktyk

propozycję rekrutacyjną przedstawią pracodawcy reprezentujący następujące branże: finanse, bankowość, doradztwo personalne, FMCG, BPO, pośrednictwo personalne, IT, a także służby mundurowe oraz fundusze strukturalne. Zapraszamy także do udziału w debacie poświęconej rynkowi pracy "Maraton do Pracy"

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

aktywizacyjne, pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy. Dla młodych bezrobotnych (do 25. roku życia) skróci się z 6 do 4 miesięcy okres, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub

Doradca finansowy

Praca doradcy finansowego Praca doradcy finansowego polega na udzielaniu specjalistycznych, popartych wiedzą merytoryczną porad z zakresu zarządzania finansami, lokowania kapitału, kredytów i oszczędności. Jeżeli doradca finansowy jest osobą niezależną, niezwiązaną z żadną instytucją finansową

[19.03.2014] Targi Pracy "Spotkanie z pracodawcą"

, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na naszych targach będziesz mógł znaleźć oferty pracy, praktyk i staży, zarówno z branży ekonomiczno - finansowej, ale także wiele innych, ciekawych propozycji.

Prezydent podpisał ustawę, która ma usprawnić działanie urzędów pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy. Nowela wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia. Część nowych rozwiązań ma funkcjonować od połowy roku. Wejście w życie kilkunastu innych zapisów nowelizacji określono na początek 2015 r.

Rząd proponuje, by w 2016 r. płaca minimalna wynosiła 1850 zł

Propozycja rządu nie oznacza, że wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej jest już przesądzona. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje bowiem, że partnerzy społeczni mają czas do 15 lipca, by uzgodnić pomiędzy sobą wysokość tej stawki na kolejny rok. Jeśli jednak im się to nie uda

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

Polacy muszą wcześniej wchodzić na rynek pracy. Obecnie statystycznie za pierwszym zajęciem rozglądamy się w wieku 23 lat. Młodzi Niemcy, Duńczycy, Holendrzy, czy Anglicy pierwsze zawodowe kroki stawiają od 4 do 6 lat wcześniej niż Polacy. I w tych krajach bezrobocie wśród osób młodych jest znacznie

Mamy jednocyfrowe bezrobocie

poszukujących pracy, pełniejsze otwarcie się urzędów na współpracę z pracodawcami i dostosowanie wsparcia do potrzeb bezrobotnych. To także efekt przekazanych środków z Funduszu Pracy. Przed 4 laty dysponowaliśmy kwotą ok. 3,4 mld zł na aktywne formy walki z bezrobociem. W przyszłym roku będzie do dyspozycji ok

Kierownik projektu

umiejętności zarządzania czasem własnym i innych, duże zdolności organizacyjne, komunikatywność, umiejętność zarządzania budżetem oraz sprawnej analizy informacji. Dobrym wstępem do kariery kierownika projektu jest praca na stanowisku asystenta kierownika projektu. Kierownik projektu - zarobki Zarobki

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

podjęcie działalności gospodarczej. Grant na telepracę to instrument kierowany do pracodawcy albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie telepracy m.in. bezrobotnych rodziców wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Pracodawca zatrudniający taką osobę otrzyma z Funduszu Pracy fundusze do

Eksperci: bezrobocie spada m.in. dzięki reformie urzędów pracy

szczególnie łagodnym przebiegiem zimy w Polsce, więc wpływ czynników związanych z klimatem, np. w branży budowlanej, nie jest już tak istotny. Kolejnym czynnikiem, który powoduje, że bezrobocie w marcu spadło już drugi rok z rzędu jest szybsze i sprawniejsze przekazywanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych

Własna firma po "pięćdziesiątce"

oraz udział w szkoleniach z tego, jak założyć i prowadzić firmę możemy otrzymać w urzędzie pracy. Pozostaje jeszcze kwestia zdobycia funduszy na uruchomienie działalności. I tu dobra wiadomość - źródeł dofinansowania jest kilka. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Aby ubiegać się o pożyczkę

Dotacje na firmy pomogły?

na miesiąc jest lepiej. Przydają się szkolenia, które były prowadzone w trakcie projektu - mówi Tomasz Czernek z firmy WoodLandia z Izbicka w województwie opolskim, która zajmuje się produkcją elementów i ozdób z drewna. Oprócz funduszy unijnych na zakładanie firm co roku są pieniądze z Funduszu

Co z pracą dla uchodźców?

. Samorządowych funduszy wcale nie jest mało. W latach 2012-2014 r. było to 2 mln zł. Wie pan, ile wydano? Zgaduję, że sporo zostało. KG: W 2013 r. wydano 318 tys., a w 2014 r. - 375 tys. zł, czyli w sumie niecałe 700 tys. zł, m.in. na szkolenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Czego urzędnicy dowiedzieli

Obywatele tych krajów strajkują najczęściej

  pięciu lat na stałe mieszka we Francji. Jej zdaniem Francuzi po prostu lubią demonstrować. - Sądzę, że zamiłowanie do wszelkich strajków i protestów jest u Francuzów związane z silnym przywiązaniem do tego co dała im rewolucja, czyli do zasad: „wolność, równość, braterstwo”. To

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

jeżeli niepełnosprawny znajdzie pracę, bez pomocy i wsparcia drugiej osoby, nie jest w stanie jej utrzymać. Co robi trener pracy? Projekt dotyczący trenerów pracy był prowadzony od listopada 2013 roku do lipca 2014 r. na terenie 5 województw (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie, podlaskie, podkarpackie

[10.12.2014] Fundusze Europejskie 2014-2020. Nowy rok - nowe możliwości!

Tego dnia dowiesz się: . gdzie i jak starać się o dotacje z Unii Europejskiej? . w jaki sposób zrobić to z zyskiem? . czego unikać i na co uważać przy składaniu wniosków? . na co możesz dostać dotacje? . jakie są szanse, a jakie zagrożenia przy korzystaniu z Funduszy UE? Boimy się tego czego nie

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 listopada 2013 roku, partner projektu, firma Ingeus prowadzi aktywizację 1 tys. osób długotrwale bezrobotnych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, oświęcimskim, chrzanowskim, gorlickim i w mieście Nowy Sącz. Celem projektu jest zatrudnienie i utrzymanie pracy przez 35

Nadchodzą branżowcy

edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła nawet miniony rok szkolny "Rokiem Zawodowców", skierowała też spore fundusze unijne na wzmacnianie właśnie tych szkół. - W tym sensie to, co chce zrobić minister Zalewska będzie kontynuacją naszych działań - uważa Kluzik-Rostkowska. Ale branżówka od

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

już charakteru należnego. Jakie to wymogi? Przede wszystkim firma powinna w pierwszej kolejności określić, w co chce wyposażyć stanowisko i przedstawić staroście kalkulację kosztów. Ten oceni, na ile jest ona zasadna, i przyzna firmie fundusze na nowe miejsce pracy. Zatrudnienie nie może trwać krócej

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

zostanie fundusz wynagrodzeń osobowych, co pozwoli podnieść inspektorskie pensje. - Musimy utrzymywać kadrę specjalistów i pozyskiwać nowych, a przy tych płacach, które oferujemy zwłaszcza na początku kariery, jest to coraz trudniejsze - mówiła GIP. Warto podkreślić, że na niskie wynagrodzenia inspektorzy

Miliony na poprawę bezpieczeństwa w firmach

Co roku w Polsce dochodzi do niemal 100 tys. wypadków przy pracy, w tym kilkuset śmiertelnych. Bezpieczeństwo ma poprawić projekt realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP). W 2015 roku do rozdania jest niemal 45 mln zł

Polacy chcą podwyżek, firmy płacą niechętnie, ale zamierzają zatrudniać

- Kondycja polskiego rynku pracy w 2015 roku jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, rośnie popyt inwestycyjny i konsumpcja. To wszystko przekłada się na stabilny wzrost gospodarczy, który stymuluje rynek pracy - mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service. Dodaje

MPiPS: - Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc

173 tys. Ostatni spadek w październiku mieliśmy w 2008 r., kiedy sytuacja na rynku pracy była bardzo dobra - powiedział w trakcie czwartkowego briefingu minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem większość z 260 tys. osób znalazła pracę dzięki Funduszowi Pracy, który wspomaga aktywność

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

wystąpić także sam mąż. Niezależnie od powyższego, jeżeli umowa się rozwiąże, mąż będzie miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli jego wynagrodzenie, od którego opłacano składki na ZUS (ponieważ mąż ukończył 60 lat, firma nie musiała opłacać za niego składek na Fundusz Pracy), odpowiadało co najmniej

Nowe zasady wypłat dla celników na zwolnieniu. 20 proc. "ozdrowiało"

otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia, a nie 100 proc., jak było dotychczas. Od tej zasady wprowadzono oczywiście wyjątki, np. w przypadku, gdy zwolnienie związane jest z wypadkiem w drodze do pracy, celnik dostaje pełną pensję. 20 proc. mniej pieniędzy i zwolnień Dziś Ministerstwo Finansów pochwaliło te

Minister pracy: jestem otwarty na dyskusję o formule dialogu

- według różnych źródeł - nawet ponad sto tysięcy osób. Związkowcy zapowiedzieli, że wrócą na forum Komisji, ale po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich było odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji, którym jest minister pracy. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele trzech central związkowych

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

rynku pracy. Dziś co czwarta osoba w wieku do 25 lat w Polsce nie ma pracy. Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować pod adresem:

Szkolenia cudzoziemców w ramach kampanii "Bezpieczna praca w Polsce"

W ramach - współfinansowanej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - akcji, do wiosny 2015 roku w Polsce i na Ukrainie przeprowadzona zostanie seria spotkań dla cudzoziemców z zakresu bezpieczeństwa podejmowania pracy w Polsce. Będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez PiS projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Przewiduje on pomoc dla bezrobotnych do 35. roku życia, mieszkających w małych miastach i wsiach, gdzie problem ze znalezieniem pracy jest największy. Ramy wiekowe nie zostały

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

miesiące. Państwo zrefunduje też takiej osobie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ułatwienia przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc

Minister pracy od młodych

nich wybrać to, co jest realne do przeprowadzenia. "Problem zmniejszenia bezrobocia wśród młodych jest jednym z priorytetów tego rządu. Dla mnie ta odpowiedzialność jest jeszcze większa, bo dotyczy mojego pokolenia" - powiedział w naszej akcji nowy minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz z

Czy w tym roku bezrobocie będzie jednocyfrowe? Minister pracy: - Jest na to szansa

- W wakacje poziom jednocyfrowy powinien być z dużą pewnością osiągnięty, ale ważne jest jego utrzymanie do końca 2015 r. - powiedział dziennikarzom w piątek Kosiniak-Kamysz. Zastrzegł, że będzie to zależeć i od wzrostu gospodarczego, i od szybkiego uruchomienia Europejskiego Funduszu Społecznego

"Gwarancje dla młodych": Polska miała dostać 2 mld zł na walkę z bezrobociem. Pieniędzy nie ma, bo ustawa utknęła w Sejmie

Chorwacja - tam zajęcia nie ma co druga młoda osoba. Polska jest europejskim średniakiem: pracy u nas nie ma co czwarta osoba do 25. roku życia. Te alarmujące dane skłoniły KE do przeznaczenia dodatkowych funduszy na wsparcie młodych. Łącznie było to 6 mld euro, nasz kraj miał otrzymać - w przeliczeniu - 2

Koniec Komisji Trójstronnej?

własnych przewodniczących zmieniających się rotacyjnie jest rotacyjne i sekretariaty. Pracodawcy chcieliby utworzyć też lożę ekspertów składającą się z 3-6 osób, autorytetów w zakresie spraw wchodzących w kompetencje Rady Dialogu Społecznego, m.in. finansów, problemów rynku pracy, prawa. Loża pełniłaby

Niż uderza w nauczycieli

młodzieży, bez policealnych, zmalała o 1,521 mln - wylicza Sadlak. Kto może być spokojny o pracę? Są jednak wśród nauczycieli grupy, które przynajmniej na razie o pracę mogą być raczej spokojne. - Zwiększa się liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, co jest wynikiem korzystnej demografii, jak i

Męcina: bezrobocie w maju wyraźnie w dół

prowadzącym do zmniejszenia bezrobocia musi równolegle towarzyszyć poprawa jakości pracy. Dlatego - przypomniał - powstał fundusz szkoleniowy, którego zadaniem jest pomoc osobom po 40. roku życia. - Im potrzebne jest permanentne podnoszenie kwalifikacji, bo to zapewnia stabilizację na rynku pracy

Telepraca w Polsce wciąż za mało popularna

zatrudnia pracowników w ten sposób. Zdaniem ekspertów rynku pracy w dzisiejszej gospodarce nawet co trzeci pracownik mógłby wykonywać swoje obowiązki z domu, bez szkody dla działalności firmy. Czemu więc taki rodzaj pracy jest tak niepopularny nad Wisłą? Bo firmy narzekają, że zapisy prawa pracy to

Dobry rok dla rynku pracy

, zwiększania buforów kapitałowych, zasilania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z okazji bankructw w segmencie kas i banków spółdzielczych, a także planowanego wprowadzenia podatku bankowego. Szanse na znalezienie pracy w branży oraz poprawę warunków zatrudnienia rosły w 2015 r. głównie ze względu na dynamiczny

Rolnik

Praca rolnika "Rolnik indywidualny to osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat

Brak doświadczenia nie musi być przeszkodą

praktykantów, a to już o krok od stałego zatrudnienia w firmie. Wolontariat Pracodawcy często uznają wolontariat za równie wartościowy co doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej. Warto wybierać projekty, które pozwolą nam rozwinąć posiadane umiejętności lub dadzą szansę na nauczenie się rzeczy, które mogą się

Nowe zasady w urzędach pracy

bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. - To jest rzecz, która w wymiarze pracy urzędników powiatowych urzędów pracy miałaby bardzo namacalne skutki z kierowaniem tego wsparcia do tych, którzy najbardziej go potrzebują - ocenił Kosiniak-Kamysz. Wiceminister pracy Jacek Męcina zadeklarował wcześniej, że

MPiPS: nowe przepisy o promocji zatrudnienia

Planowane zmiany w ustawie mają m.in. zwiększyć efektywność działania urzędów pracy oraz lepiej dostosować ich ofertę do potrzeb bezrobotnych. Na razie projektem zajmuje się rządowy komitet cyfryzacji; wkrótce dokument ma pochylić się nad nim rząd. - Realizacja celów tej ustawy nie jest zagrożona

[18.03.2014] Targi Pracy w Zielonej Górze

również miejsce spotkania ludzi przedsiębiorczych, myślących o założeniu własnej firmy. Swoją ofertę przedstawią instytucje na co dzień zajmujące się promowaniem przedsiębiorczości a także instytucje rynku pracy. Po raz kolejny Biuro Karier przygotowało "Lożę Ekspertów", która będzie miejscem

Wyrok, który przekreśla karierę

, nadmienia też dr Piotr Jóźwiak. - Nie każdy, kto jest wpisany do krajowego rejestru karanych, dopuścił się ciężkiej zbrodni - mówi. - Są tacy, którzy znaleźli się przed sądem z czystej głupoty albo popełnili stosunkowo błahy czyn, który nie miałby wpływu na jakość świadczonej przez nich pracy - wyjaśnia

Lepsza praca tymczasowa

;tymczasowym" pracownikom bezpieczne warunki pracy - tak było w 37 proc. badanych firm. Co ciekawe, odsetek firm łamiących różne prawa pracowników na "regularnym" rynku jest wcale nie mniejszy. Na przykład co drugi pracodawca narusza przepisy o legalności zatrudnienia, czyli np. wypłaca część

Bezrobocie wciąż w górę

kolejny te pieniądze posłużą celom innym niż te, do których Fundusz został powołany. Jednocześnie trzeba podkreślić, że miejsca pracy tworzy gospodarka i konieczne jest nieustanne optymalizowanie warunków prowadzenia biznesu w Polsce - tłumaczył Piotr Rogowiecki, ekspert organizacji Pracodawcy RP. Co

PIP: walka z nielegalnym zatrudnianiem wymaga zmiany prawa

dotyczących zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie dotyczyły 96,2 tys. osób objętych kontrolą (9,3 proc.) i zostały ujawnione w co czwartym podmiocie kontrolowanym: niezgłoszenie do ZUS stwierdzono w 6,7 tys. skontrolowanych podmiotów, nieterminowe zgłaszanie

Wybierz siebie

Autor: James Altucher Cena: 44,90 PLN Wydawnictwo: MT Biznes ISBN: 978-83-7746-832-6 okładka: miękka ze skrzydełkami Fragment książki: http://p.elibri.com.pl/?record_reference=73c2b2a20bdeb597d749 Świat się zmienia. Rynki się załamują. Miejsca pracy znikają jedno po drugim. Branże przeżywają

Urzędy wymuszają zatrudnienie, żeby sztucznie zawyżyć statystyki

Nysie. Dodaje, że nie oczekuje gwarancji od firm, do których jego urząd sam zwraca się z prośbą o przyjęcie stażysty. Tworzenie rankingu jest jednym z założeń reformy urzędów pracy, która miała wejść w życie na początku tego roku. Jego wyniki zadecydują, które urzędy dostaną dodatkowe pieniądze na

Elastyczny rynek pracy czy wolnoamerykanka?

kategorii za wszelką cenę wcale nie musi oznaczać wysokiej jakości rynku pracy. Raport Heritage Foundation i "The Wall Street Journal" jest syntezą danych różnych organizacji, np. Banku Światowego, Transparency International czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jeśli nie związki, to co?

w danej firmie czy termin i tryb zgłaszania kandydatów. -Najrozsądniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 20 pracowników i w których nie działa związek zawodowy ani rada pracowników, jest ustalenie w regulaminie pracy lub innym wewnętrznym dokumencie sposobu wyboru i

Z huty na bruk. 300 osób straci pracę

refundowanych stanowiskach pracy. Samorząd Częstochowy dostał na ten cel ok. 4,2 mln zł z Funduszu Pracy. Od początku sierpnia w urzędzie zarejestrowało się blisko 680 byłych hutników oraz 55 osób z firm kooperujących z hutą.

Młody firmie nie pasuje

Sytuacji młodych na rynku pracy uważnie przyjrzał się Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Z jego raportu* wynika, że wśród małych i średnich firm szukających rąk do pracy, co druga miała kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Jak to możliwe, skoro - jak podaje Eurostat - bezrobocie wśród

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Bartosz Sendrowicz: Jakich umiejętności według pana - jako pracodawcy - brakuje młodym? Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz: Pracodawcy wskazują, że szczególny nacisk kładą m.in. na współpracę w grupie. Także dla mnie jako pracodawcy jest to kluczowe. Chodzi o

Komisja Trójstronna bez związków i bez uchwały o płacy minimalnej

, środki z Funduszu Pracy, ale nie ograniczaj się do tego, bo masz bardzo dużo niższe koszty pracy - mówił minister. Koniec taniej pracy, potrzebna radykalna podwyżka W ocenie Kosiniaka-Kamysza na rynku europejskim Polska nie może bazować na konkurencyjności wyłącznie z powodu niskich kosztów pracy, taniej

Rząd dopłaci do pensji pracownikom

W projekcie znalazły się sprawdzone rozwiązania z ustawy antykryzysowej, która obowiązywała w latach 2009-11. Chodzi m.in. o elastyczny czas pracy. Rząd zamierza też dopłacać do tzw. postojowego, czyli sytuacji, w której ze względu na malejącą liczbę zamówień przedsiębiorcy ograniczają produkcję

Urząd pomoże przedsiębiorczym

Pan Stanisław jest inżynierem budownictwa. Przez lata pracował w urzędzie miasta, ale kilka lat temu tę pracę stracił. Przez ponad rok szukał innej, ale bez skutku. Dlatego postanowił założyć swoją firmę i nadzorować budowy, bo na tym znał się najlepiej. Jednak rok na bezrobociu wyczerpał jego

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Pracodawca, czyli rząd naszego kraju wymaga m.in. wyższego wykształcenia (magister), polskiego obywatelstwa i niekaralności. Potrzebne są też kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wymagana jest

Pracodawcy i związkowcy - jednym głosem o podwyżkach dla pielęgniarek

przepisy są "bardzo lakoniczne i nie odpowiadają na pytania dotyczące relacji zapisów rozporządzenia do np. Kodeksu pracy". Dodają, że należy stworzyć nowy system wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych. - W naszej ocenie nie można zachować przepisów w obecnym

To był udany rok na rynku pracy

kryzysu. W poprzednich latach bezrobocie po wakacjach albo rosło, albo nie zmieniało się. To pokazuje, że ożywienie na rynku pracy jest faktem i z optymizmem możemy patrzeć na kolejne miesiące. Pensja minimalna rośnie Jej wysokość co roku ustalana jest podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej, w której

Co nas czeka w 2015 r.?

programowej Krajowego Zjazdu Delegatów (naszej najwyższej władzy) i kierunek, w którym będzie dążyć "Solidarność" nie tylko w 2015 r., ale przez całą najbliższą kadencję. Będziemy dążyć do zwiększenia ilości dobrych umów o pracę i, co się z tym wiąże, ograniczenia stosowania umów śmieciowych

Są województwa, gdzie większość bezrobotnych nie ma 34 lat

, niższe składki na Fundusz Pracy za zatrudnienie młodych ludzi. - Pomysł jest dobry, ale jeżeli minister pracy myśli, że zaktywizuje tę grupę za 120 mln zł, to jest w błędzie. Potrzeba co najmniej miliarda, by efektywnie przeprowadzać staże i dać pieniądze na rozwój własnej działalności - uważa prof

Rząd dopłaci połowę pensji w kryzysie

dopłacałoby państwo, a pieniądze pochodziłyby z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Takie rozwiązanie będzie tańsze niż aktywizacja tych osób, gdyby zostały one bez pracy - mówił dziś na spotkaniu z dziennikarzami minister Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie

Biegły rewident

Praca biegłego rewidenta Biegły rewident (inaczej audytor) zajmuje się badaniem i ocenianiem sprawozdań finansowych firm i instytucji. Zawód biegłego rewidenta w Polsce pojawił się w 1991 roku. Jest to funkcja zaufania publicznego. Biegli rewidenci mogą zarówno kontrolować finanse z ramienia

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia przygotowany przez PiS

Według projektodawców celem Narodowego Programu Zatrudnienia (NPZ) miało być stworzenie rozwiązań prawnych, które wspierałyby tworzenie miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych. Co proponowali posłowie PiS? Przedsiębiorcom m.in. możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania

Asystenci pomagają w szkole

stosunku do dzieci m.in. na lekcjach wychowania fizycznego, w czasie obiadu czy kiedy trzeba zaprowadzić dzieci do biblioteki lub na stołówkę. Widzimy duże zadowolenie rodziców i jest jeszcze bezpieczniej - mówi. - Asystenci są bardzo zaangażowani w pracę i widać, że lubią to, co robią. Oczy im się świecą

Duda do Tuska: wysokie bezrobocie to wina rządu

Piotr Duda w programie "Graffiti" w Polsat News mówił, że jego organizacja będzie bronić obecnych zapisów w kodeksie pracy. - Jestem długodystansowcem, nie poddaję się. W ubiegłym roku przegraliśmy bitwę dotyczącą podniesienia wieku emerytalnego. Ta ustawa zaskarżona jest do Trybunału i w

Inkubatory nie zawsze są skuteczne

finansowa w startup jest często kluczowa przy budowaniu, komercjalizacji, a w dalszej perspektywie - internacjonalizacji biznesu - mówi Monika Cyboran-Trzebińska. - Pozostają więc fundusze unijne, na które jeszcze przez najbliższe pięć lat mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy, co w połączeniu z wyposażonymi w

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

Bartosz Sendrowicz: Co było mocną stroną młodego Władysława Kosiniaka-Kamysza na rynku pracy? Władysław Kosiniak-Kamysz: Wybrałem zawód, w którym o pracę jest o niebo łatwiej niż w innych branżach. Po studiach medycznych wiedziałem, że nie będę miał problemów jako lekarz. Zawsze będzie

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie jest tak restrykcyjna, jak ta o pracę. Wykonawca może sam ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonania pracy. Nie podlega bezpośrednim poleceniom szefa. Ale, zgodnie z kodeksem pracy, szef musi zapewnić wynagrodzenie, a także bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

. Płatnikiem składek ma być podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych może przynieść dodatkowe pieniądze do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, szacowane na ok. 350 mln zł. Zlecenia ze składką od 2016 r. Parlament zdecydował też, że oskładkowanie umów zleceń do

Młodym trzeba mówić, w jakich zawodach będzie praca

Rostowski zamroził kilka miliardów złotych, które wpłynęły do kasy Funduszu Pracy. Sztucznie ratują budżet, a nie aktywizują bezrobotnych. Jest pan surowy wobec rządu w sprawie przeciwdziałania bezrobociu. - I bez mojej oceny widać, że źle działa. Świadczą o tym comiesięczne dane GUS o stopie bezrobocia

Poszukiwany/poszukiwana na rynku pracy, czyli SKAi w kolejnej fazie

. Serwis pomoże kandydatom na wyższe uczelnie w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Umożliwi też kontakt pomiędzy studentami, absolwentami i potencjalnymi pracodawcami. SKAi jest adresowany do czterech grup: -Uczelni, które będą dostosowywać programy kształcenia do potrzeb rynku pracy; -Uczniów

Grecja: odbudowa miejsc pracy za 20 lat

, będące warunkiem udzielenia Atenom pomocy ze strony międzynarodowych wierzycieli. Bezrobocie jest najwyższe w eurostrefie: wynosi 27,6 proc. Bez pracy pozostawało 1,38 mln ludzi. Z 400-stronicowego raportu, który GSEE przedstawił w czwartek wynika, że w końcu tego roku bezrobocie jeszcze wzrośnie, nawet

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

znaczenie miało ożywienie gospodarcze, które wreszcie przełożyło się na rynek pracy oraz interwencje urzędów pracy, czyli efektywne wykorzystywanie środków z Funduszu Pracy. Na początku roku środki te były przeznaczane m.in. na aktywne formy walki z bezrobociem w tym na: wspieranie programu staży

Kto posprząta w ZUS-ie?

tego opłacany jest np. koszt zakupu uniformu, sprzętu, dojazd do pracy. Po odjęciu kosztów i marży dla firmy, a także kosztów ubezpieczenia pracownika, osoba wykonująca pracę na rękę otrzyma mniej więcej połowę tej kwoty. W praktyce więc sprzątaczki i ochroniarze często pracują za głodowe stawki: 3-4