dla kogo zasiłek dla bezrobotnych

Bartosz Sendrowicz

Niepoliczalne "śmieciówki"

Niepoliczalne "śmieciówki"

Choć może to dziwić, nie wiadomo, jak duża jest w Polsce skala śmieciowego zatrudnienia. W zależności od tego, kto liczy, rachuby wahają się od niespełna miliona do nawet siedmiu milionów takich umów...

Bezrobotny od urodzenia

Wiele osób ma wyuczony zawód, tylko brakuje im społecznych umiejętności i obycia. Nie umieją znaleźć pracy, albo ją tracą

Bezrobotny z drugiej strony

przyszła do niego taka pani z pytaniem, czy jej mąż może dostać zasiłek dla bezrobotnych. Ma 43 lata. I w swym życiu przepracował zaledwie trzy. - Biedna kobieta - wzdycha portier. Złe skojarzenia Bezrobotni mają wyznaczone dni, kiedy powinni zgłosić się po decyzję, czy należy im się zasiłek czy też nie

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

). Otrzymuje stypendium z urzędu równe zasiłkowi dla bezrobotnych (498,20 zł), urząd opłaca mu też składki: emerytalno-rentową i wypadkową (razem 34,14 proc.). Przyjęcie absolwenta na staż nic więc nie kosztuje pracodawcy! Wyznaczony przez pracodawcę stały pracownik firmy nadzorujący staż i opiekujący się

Niepełnosprawny pracuje

bezrobotnych. Oczywiście, aby otrzymać zasiłek musimy spełniać dwa warunki: PUP nie ma dla nas odpowiedniej propozycji zatrudnienia i jednocześnie, w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, byliśmy zatrudnieni przynajmniej 365 dni. UWAGA: Pamiętajmy, że pracodawcy zatrudniający osoby

Trzy życia dziewczyny z Zambrowa

w głąb czegoś, co nazywa czwartym światem, czyli idzie do urzędu pracy po zasiłek. To koszmar, bo wtedy Iza musi myśleć o sobie w kategoriach bezrobotnej, a to boli. Ale dzień albo dwa dni później idzie na konferencję o programach antykorupcyjnych i siedzi na jednej eleganckiej sali konferencyjnej z

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

się popatrzy na skłonność bezrobotnych do poszukiwania pracy, to okazuje się, że ona jest największa wtedy, kiedy kończy się zasiłek. Podobny mechanizm występuje przy długich wypowiedzeniach - więc raczej należy je zmniejszać, niż różnicować. Proponuję, by zostały zachowane dwa okresy wypowiedzenia

W kosmosie to samotność jest

, racjonalne wyznaczanie wydatków). Wszyscy patrzyli na matkę z zazdrością, a ona się zawstydziła. Uciekła, gdy po wywiadówce Maria Cygan chciała jej pogratulować syna. - Rodzice moich uczniów często sami są zagubieni i zdesperowani - twierdzi Maria Cygan. - Większość z nich jest bezrobotna. Nie są dla dzieci