druk umowa dzieło

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. solidnie kontrolował Polaków na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymał 62,9 tys. nieprawidłowych zwolnień, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

Coraz częściej zdarza się, że pracodawca mówi: dam ci zarobić, ale załóż własną firmę, bo nie chcę mieć wobec ciebie zobowiązań. Ale czasem sam pracownik woli pracować na własną rękę, bo w ten sposób ma więcej pieniędzy. Samozatrudnienie znalazło stałe miejsce na rynku pracy

Z punktu widzenia kasjera

Z punktu widzenia kasjera

zaczęli przydzielać pracownikom sześciocyfrowe numery, z równym spokojem wydaje się formularz do przyjęcia, jak druk o zwolnienie. Chodzi już tylko o to, żeby w tej fali przypływów i odpływów materiału ludzkiego zachować względną równowagę. Ostatnio coraz częściej wspomaganą pracownikami wypożyczanymi na