druk umowy o pracę

oprac. borow

Uważaj na te paragrafy!

Uważaj na te paragrafy!

Wiele umów z pośrednikami to kilka stron zapisanych drobnym maczkiem. Trudno się oprzeć wrażeniu, że celowo sformułowano je tak szczegółowo, aby przemycić wygodne dla pośrednika postanowienia. Poniżej zamieszczamy przykłady niedopuszczalnych zapisów z prawdziwych umów, które agencje przedstawiają do podpisania osobom chętnym do pracy za granicą. Nasze komentarze oznaczyliśmy tłustym drukiem

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. solidnie kontrolował Polaków na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymał 62,9 tys. nieprawidłowych zwolnień, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

, ale dzięki stypendium stypendium Joseph Conrad Scholarship z British Council nie musiałam się martwić o finanse. Na Uniwersytecie w Bath uzyskałam tytuł Master of Arts in Contemporary European Political Culture, tzw. Euromasters Programme. Jeszcze w trakcie pisania pracy podyplomowej wysłałam

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

, znosi obowiązek wydawania świadectw pracy po każdym rozwiązaniu lub ustaniu umowy o pracę. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 stycznia 2010 roku, co daje szansę wielu pracodawcom zmuszonym w zeszłym roku do dużej redukcji załogi na szybkie uzupełnienia braków kadrowych, zwłaszcza w przypadku prac

Unia Europejska: jak nie stracić na wyjeździe do pracy

się na wyjazd z konkretną firmą, sprawdź, czy ma ona certyfikat. Po drugie - umowa z pośrednikiem Twoją szpadą w walce o swoje prawa będzie Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Najważniejszym obowiązkiem pośrednika, wynikającym właśnie z tej ustawy, jest

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

, druków z zakresu prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy - komentarz, Warszawa 1996, s. 109 i 189; J. Piątkowski, Wprowadzenie do nowego prawa stosunku pracy, Toruń 1996, s. 217 i 258; W. Masewicz, Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę, Warszawa 1997, s. 62 i 85; E. Chmielek-Łubińska, Urlopy

Okres wypowiedzenia

. Brzozowski, Rewizje nadzwyczajne i pytania prawne Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 1988 r., PiZS Nr 1-3/1990, s. 68; J. Iwulski, Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - art. 361 KP, PS Nr 3/1993, s. 26; S. Piwnik, Wzory umów, pism, druków

Zapis czatu z organizatorami Hiszpańskich Targów Pracy - 19-20 października 2007 w Pałacu Kultury i Nauki

oczywiście, np. lekarze)? Marcin_Grodzki#: obowiązują dokładnie te same zasady co w Polsce, istnieją umowy na czas określony i nieokreślony, natomiast w każdym wypadku zawierana jest umowa o pracę, w takiej czy innej formie. Druk umowy o pracę jest standardowy, gdzie wyszczególnione sa podstawowe informacje

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Uwaga! Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny, bo mówi o tym, co grozi pośrednikowi, gdy na miejscu nie będzie dla ciebie pracy. Jeżeli z umowy wynika, że pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za to, co się wtedy stanie

Jak nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom

uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności itp., c) pośrednik nie może natomiast żądać: przedpłat, kaucji, wynagrodzenia pracowników, opłat za wyjazdy pracowników agencji, pokrycia kosztów rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy, ogłoszeń prasowych i opracowania umów. Mówi o tym (art

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

na umowę o pracę. Jednak inspektor pracy może wytoczyć powództwo do sądu pracy na rzecz pracownika, gdy stwierdzi, że umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło, czy o świadczenie usług) w istocie jest umową o pracę. Takie powództwo będzie teraz ułatwione, gdyż wchodzi w życie definicja pracy

Formalności po przyjeździe do Hiszpanii

policji ( Policia Nacional ) zajmujących się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców, przedstawiając ważny paszport lub dowód osobisty oraz jego fotokopię, zaświadczenie o zameldowaniu oraz wyjaśnienie uzasadniające potrzebę uzyskania NIE (np. wstępna umowa o pracę). Numer NIE jest równoznaczny z numerem

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

). Jeśli na koncie coś jest... Policz, czy są to wszystkie należne ci pieniądze. Jak? Spytaj pracodawcy lub sprawdź w umowie o pracę, ile wyniosła twoja pensja brutto za okres, w jakim należysz do funduszu. Otrzymaną sumę wszystkich pensji za miesiące z okresu należenia do OFE przemnóż przez 7,3 proc

Własna firma krok po kroku

Własna firma krok po kroku

również numer rachunku bankowego firmy (czasami US wymaga przedstawienia umowy o prowadzonym rachunku bankowym). Zdarza się również że podczas zakładania konta bank wymaga do zawarcia umowy numer NIP. Można powiedzieć że jest to sytuacja patowa dla przedsiębiorcy jednakże póki przedsiębiorca nie prowadzi

Jak założyć firmę w...

znalezienia mieszkania. Z umową wynajmu należy się udać do urzędu meldunkowego (Einwohnermeldeamt) i tam wypełnić druk zameldowania. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydaje urząd ds. gospodarczych (Gewerbeamt). Musimy pokazać dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie o zameldowaniu oraz dokumenty

Zasiłki rodzinne w UE

). WAŻNE - RAMKA Podpisanie umowy o pracę (legalnej!) powoduje, że pracodawca polski lub zagraniczny musi odprowadzać składki. Ubezpieczeniu społecznemu możemy podlegać tylko w jednym państwie. Którym? W prawie UE podstawową jest zasada miejsca pracy. To znaczy, że ubezpieczeniu

Listonosz ma dość, więc strajkuje

Listonosz ma dość, więc strajkuje

Poczty miała miejsce w sobotę, jednak nie doszło wówczas do porozumienia. Tym razem strajkować będą nie tylko listonosze, ale zamknięte są również placówki pocztowe. 1,5 tony listów miesięcznie Doręczyciele bronią się, mówiąc o nawale pracy i rosnącej odpowiedzialności. Liczba przesyłek lawinowo rośnie

Gdzie będzie praca w Hiszpanii i Portugalii

usługowej, jest zrównanie wynagrodzenia z płacą minimalną. Ponadto pracodawcy portugalscy starają się unikać zatrudniania pracowników na umowę o pracę, a dość powszechna jest praca na zasadzie samozatrudnienia - podkreśla. W Portugalii pracuje w tej chwili ok. 500 Polaków. Choć nie jest to kraj, w którym

Z punktu widzenia kasjera

Z punktu widzenia kasjera

zaczęli przydzielać pracownikom sześciocyfrowe numery, z równym spokojem wydaje się formularz do przyjęcia, jak druk o zwolnienie. Chodzi już tylko o to, żeby w tej fali przypływów i odpływów materiału ludzkiego zachować względną równowagę. Ostatnio coraz częściej wspomaganą pracownikami wypożyczanymi na

Wyjazdy typu Work & travel do USA

wziąć udział w programie, gdy termin obrony pracy magisterskiej przypada we wrześniu lub październiku. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich pojadą pod warunkiem, że przedstawią zaświadczenie o ciągłości studiów. Jaka praca? Uczestnicy programu pracują najczęściej w kurortach, hotelach, parkach

Jak się leczyć w Europie

płacisz pełną cenę, potem ubiegasz się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych (składasz zaświadczenie, na co się leczyłeś i ile to kosztowało) - wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami (nawet gdy otrzymałeś droższe świadczenia). Koszty, które ponosisz sam: w przypadku

Tam gdzie rosną borówki

wyjazdów do prac okresowych i sezonowych do krajów Unii Europejskiej. Rok później kilkadziesiąt osób, które wyjechały do Szwecji za pośrednictwem tej firmy, powiadomiło prokuraturę w Łodzi o oszustwie dokonanym przez Wspólny Dom. Ludzie skarżyli się, że za 150 dolarów firma miała wskazać miejsca, gdzie

Papiery - jednym przeszkadzają, innym dają zajęcie

ewidencji czasu pracy, w której zaznacza się dni nieobecności, także urlop. Ale firma może mieć wewnętrzny regulamin, który wymaga pisemnego wystąpienia o wniosek. Po co? - Najczęściej po to, by w razie czego mieć podkładkę dla kontrolujących. Niech pan spróbuje wytłumaczyć urzędnikowi, który od 30 lat