dyskryminacja ze względu na wiek

wp

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

- Urzędnicy, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia - właśnie w tych zawodach w Polsce jest najwięcej ofiar dyskryminacji ze względu na wiek, uważa gdańskie Stowarzyszenie Antymobbingowe

Jak za granicą walczą z dyskryminacją pracowników ze względu na wiek

Kłopoty ze znalezieniem nowej pracy mają wszyscy, lecz prawdziwe schody zaczynają się po czterdziestce - a im więcej po, tym gorzej.

Starszy nie znaczy gorszy

Jak poradzić sobie z dyskryminacją pracodawców ze względu na dojrzały wiek?

Pracownicy IT też chcą na wcześniejszą emeryturę

wcześniejszej emerytury informatycy? 78 proc. uważa, że w pewnym wieku ich wiedza będzie po prostu przestarzała i nie będzie odpowiadać wymaganiom rynku. Pozostałe 12 proc. obawia się dyskryminacji ze względu na wiek. Do tego dochodzą choroby zawodowe związane z ciągłym siedzeniem przy komputerze. Wydaje się to

Rząd chce odmłodzić pracowników: 50-tka to nowa 40-tka?

Rząd chce odmłodzić pracowników: 50-tka to nowa 40-tka?

marginalizacji i wykluczaniu osób starszych, walkę z dyskryminacją ze względu na wiek. Mówiła o konieczności promowania aktywności zawodowej osób starszych, edukacji przez całe życie, a także zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Wskazywała także na potrzebę tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym, czyli

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

niezgodne z prawem. Kodeks pracy co prawda jednoznacznie tej kwestii nie reguluje, bo stanowi, że kandydatom, czy pracownikom trzeba zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd

Myślisz o dziecku? Twój szef już to wie

Myślisz o dziecku? Twój szef już to wie

sytuacji i dyskryminacji ze względu na stan zdrowia. Tyle w teorii. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawca taki monitoring zlecił innym firmom. I tak właśnie dzieje się coraz częściej. Frank Pasquale, profesor prawa na Uniwersytecie w Maryland zajmuje się ochroną danych dotyczących zdrowia i

Komentarze dla "Gazety"

stewardes, które ze względu na wiek pracodawca wysyła na wcześniejszą emeryturę. I to spotkało wyłącznie kobiety.

Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy?

Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy?

Coraz częściej zespoły pracowników różnią się już nie tylko tradycyjnie, czyli ze względu na płeć i wiek, ale także ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę czy religię. Takie różnice między pracownikami mają wpływ na to, jak się zachowują, jaką mają wrażliwość, jak działają i jak są postrzegani

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

osób w miejscu pracy. Zasady te o donoszą się do wszystkich zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Wśród dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością można wskazać m.in. wdrożenie polityki równego traktowania

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd Najwyższy, który w jednym z wyroków (z 4 października 2007 r.) rozszerzył katalog cech wykluczających dyskryminację. " (...) Chodzi tu

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Zatrudniona - lub ubiegająca się o pracę osoba - może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na takie cechy jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

. Dla pani Renaty najważniejsza jest dyrektywa Rady Europy z dnia 27 listopada 2000 r. o równym traktowaniu na rynku pracy. Zakazuje dyskryminacji "ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy". Przed sprawą w NSA

Czekając na podwyżkę

Czekając na podwyżkę

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Płacowa nierównowaga

Płacowa nierównowaga

kobiety 3,6 tys. zł brutto (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń). Co więcej, okazało się, że dyskryminacja płacowa obecna jest na wszystkich szczeblach awansu zawodowego. Nieważne, czy kobieta jest dyrektorem czy pracownikiem szeregowym - zarobi adekwatnie mniej. I tak do kieszeni dyrektorów wpływało 13,8

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

mogą się znaleźć jedynie: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane kontaktowe i zainteresowania. W większym stopniu niż CV zapewnia to politykę równych szans i utrudnia dyskryminację ze względu na wiek, rasę czy wygląd. Podobnie działają również w Polsce profesjonalne agencje rekrutacyjne

Praca w Reserved - jak ją dostać i ile można zarobić?

Praca w Reserved - jak ją dostać i ile można zarobić?

konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i Zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Co z tego dokumentu wynika dla podwykonawców? M.in. zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci, zakazu stosowania przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej, zakazu dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek

Polska nie dla kobiet?

Takie są pierwsze wyniki sondażu-raportu "Polka 2007", w którym badaliśmy sytuację kobiet w pracy, rodzinie i życiu publicznym. Aż dwie trzecie Polaków - i to obu płci - zauważa, że mężczyźni są faworyzowani pod względem awansu i zarobków. Ale mężczyźni znajdują dla tej dyskryminacji

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

wykorzystania modelu zarządzania różnorodnością w biznesie, tylko 21 proc. polskich firm wdraża tego typu rozwiązania, a 19 proc. posiada formalne procedury, regulujące kwestie współpracy w zróżnicowanych pod względem płci i wieku zespołach. Firmy, które rekrutują różnorodnych pracowników o wiele łatwiej

Matka wraca do pracy

Matka wraca do pracy

lat pracuje w korporacjach z branży kosmetycznej, które są zdominowane przez kobiety w wieku rozrodczym - opowiada Sylwia, która dwa lata temu urodziła syna. - Byłam przerażona, bo w ciążę zaszłam kilka miesięcy po tym, jak podpisano ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie chciałam, żeby szef

Groźny mobbing w pracy

Groźny mobbing w pracy

Pojęcie mobbingu w polskim Kodeksie pracy pojawiło się dopiero 11 lat temu. Wtedy też do kodeksu dodano cały rozdział o równym traktowaniu bez względu na płeć czy wiek. Stosowną modyfikację prawa wymusiła na nas Komisja Europejska. Co to jest mobbing? To działania lub zachowania dotyczące

Ochrona praw pracowniczych za granicą

pracownik ma jedynie 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku od pracy, w związku z czym został naruszony art. 3 w/w dyrektywy. W art. 11[3] kodeksu pracy zawarto bezwzględny zakaz dyskryminacji. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek

Na tropie dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy

sądu o odszkodowanie. W trakcie procesu jest na uprzywilejowanej pozycji. Zgodnie z przepisami jego rola kończy się na powiedzeniu, że nie przyjęto go do pracy z powodu dyskryminacji. To pracodawca musi wykazać, że zatrudnił kogoś innego z powodów merytorycznych, a nie ze względu na płeć, czy wiek

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

warunkach i o szczególnym charakterze, np. hutnik, pilot czy nauczyciel) muszą pracować do 65. roku życia. I to zdaniem Trybunału jest "naruszeniem zasady równości oraz dyskryminacją ze względu na płeć". Trybunał chce to zmienić, tak by prawa kobiet i mężczyzn się zrównały. Będzie tak albo wtedy

Matki - chronione czy nie

zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek [ ] zatrudnienie [ ] w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest zakazana". W tej sytuacji bardziej chodzi o dyskryminację pośrednią. Jest to taka sytuacja, w której na skutek z pozoru neutralnego postanowienia

Będą kolejne zmiany prawa pracy

uszczegółowić obecne regulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię i wyznanie. W kodeksie ma się również pojawić pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, czyli gorszego traktowania grupy pracowników z powodu którejś z

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Z okazji dnia kobiet informator: jak walczyć z dyksryminacją

dostęp do pracy, awansu czy dyskryminacji ze względu na wiek. Z drugiej strony wielu pracodawców stara się zapobiec przejawom nierównego traktowania pracowników, w tym celu np. zmienia się regulaminy płacowe. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, szef działu prawnego firmy doradczej SEKA Po 1 stycznia 2004 r

Nie mam pracy, bo jestem kobietą

się, że pracodawcy wypytują ich nie o kwalifikacje, lecz plany zamążpójścia i macierzyńskie. A starsze, że zatrudniający dyskryminują je ze względu na wiek. - Za dużo lat, za duże doświadczenie, za duże wymagania - rozłożył ręce szef w jednej z firm, gdy pani Mirosława (lat 50, z wykształcenia

Jak rynek pracy widzi pięćdziesięciolatków

. ( Bez wiary w siebie Zofia Jurczyk, LeClerk: Na stanowisko specjalisty ds. jakości szukaliśmy osoby z doświadczeniem. Tu trzeba robić audyty, organizować badania, potrzebna jest praktyka. Zgłosiło się trzech kandydatów. Wszyscy około 30. roku życia. ODESŁANIA: Serwis przeciw dyskryminacji ze względu na

Wywiad z Agnieszką Luck

dla matek na godzenie życia rodzinnego i zawodowego, jak również dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób z terenów mało zurbanizowanych o niewielkiej ilości miejsc pracy. Między innymi dzięki Programowi EQUAL zaczęło się więcej mówić o konieczności zarządzania wiekiem i

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

Nowa, pełniejsza definicja dyskryminacji w pracy - "ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania, zwłaszcza polityczne i religijne, lub ze względu na przynależność związkową, osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Niewątpliwą nowością jest wprowadzenie sankcji karnej

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Z kodeksem do Europy

Polski kodeks pracy już po europejsku zakazuje nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, przynależność związkową oraz religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną oraz rodzaj zatrudnienia. A więc wszyscy pracownicy, bez względu na to, czy

Szanuj bliźniego (jak siebie samego)

, kultur, rasy, wieku itp. To poniekąd zasady dobrego wychowania. Bez poprawności politycznej liczne grupy zostałyby narażone na agresję silniejszych. Skąd się wzięła poprawność polityczna? Ze Stanów Zjednoczonych. Powstała w latach 60, chociaż termin "political corretness" pojawił się dopiero w

Mamy w pracy mogą więcej?

;promocja dobrych przykładów" oraz walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji (ze względu na płeć, wykształcenie czy wyznanie). Jednakże w praktyce ów rok, któremu przyświecają tak szczytne cele, wygląda dużo gorzej. Weźmy np. aktywność zawodową kobiet, która... jest niższa niż w PRL-u. Zgoda, wówczas

Pay Gap to mit

pracodawca? Prawo do równej płacy za pracę o takiej samej wartości bez względu na płeć ustanowione zostało już 40 lat temu i zapisane w Pay Equal Act. Jak zauważają jednak członkowie Fawcett Society, brytyjskiej organizacji działającej na rzecz równouprawnienia w płacach - kobiety na pełnym etacie zarabiają

Matka Polka - Czy Kobieta Pracująca - kim jest dzisiejsza bizneswoman?

stereotypy dotyczące płci i wieku. Kobietom młodym trudno jest znaleźć pracę, ze względu na przekonanie pracodawców o ich planach prokreacyjnych. Tymczasem badania pokazują do jakich poświęceń są zdolne kobiety, by zatrzymać lub zdobyć pracę. Niemal 7% z nich gotowych jest w ogóle zrezygnować z macierzyństwa

Co nowego w prawie pracy?

zastrzega, że "żadna osoba płci żeńskiej bez względu na wiek nie może być zatrudniona przy pracach pod ziemią w kopalniach" i z powodu braku wypowiedzenia ciągle w Polsce obowiązuje! Wyjątkiem od konwencji objęte są np. kobiety zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, pracujące w służbie

Polak Polakowi wilkiem

statystykach WRS, największego w skali narodowej rejestru Polaków w UK, biorąc pod uwagę dane socjodemograficzne jak płeć, wiek, lokalizacja. Dodatkowe kryteria selekcji panelistów są dostępne na życzenie klientów.

Czego wymaga się od kierowników?

do front office. Bariera - 50 lat W niektórych ofertach pojawiają się także ograniczenia wiekowe. Są one jednak w zdecydowanej mniejszości. Ze względu na możliwość posądzenia o dyskryminację tych preferencji pracodawcy zwykle nie podają wprost. Wśród kilkudziesięciu najnowszych ofert na wyższe

Skuteczny + HR = CSR

przedsiębiorców przełomu XIX i XX wieku. Pisał on o zasadzie miłosierdzia, według której szczęśliwsi członkowie społeczeństwa wspierają mniej szczęśliwych oraz o zasadzie włodarstwa, zgodnie z którą bogactwo przedsiębiorstw jest nie tyle ich własnością, co zostało im czasowo powierzone i to na nich spoczywa

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Dyskryminacja, molestowanie i mobbing Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania ("zwłaszcza polityczne lub religijne") oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi

Kodeks pracy

zatrudnieniu. Art. 11.3. [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

Molestowanie: propozycja nie do odrzucenia

ofiary molestowania. Przepisy odwołują się bowiem do pojęcia godności i innych dóbr osobistych pracowników oraz do zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Nie wspominają wprost o molestowaniu seksualnym. Dlatego zakaz molestowania powinien doczekać się nowego artykułu w kodeksie pracy, w rozdziale "

Obowiązki pracodawcy

oznacza niedopuszczalność jakichkolwiek rozróżnień, wyłączeń lub uprzywilejowań jednych w stosunku do innych, opartych na kryteriach uznanych za dyskryminujące. Do kryteriów, które mogą być uznane za dyskryminujące, kodeks zalicza w szczególności: 1) płeć, 2) wiek, 3) niepełnosprawność, 4) rasę, 5

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

kosztów) - grzywna nie niższa niż 3 tys. zł. Ta sama kara grozi prowadzącemu agencję, jeśli nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, itd. Podobnie ukarany też będzie pracodawca, jeśli odmówi zatrudnienia kandydata ze względu na płeć, wiek

Niepełnosprawny pracuje

: Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301) Osoba niepełnosprawna, będąca pracownikiem, podlega również przepisom kodeksu pracy. Generalna zasada zawarta w kodeksie pracy mówi, że: "Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość

Dyskryminacja w ogłoszeniach

, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Najwięcej, bo aż w 86 proc. przypadków, dotyczyło kryterium płci. Pozostałe 14 proc. budziło wątpliwości ze względu na wiek, wygląd kandydata, a nawet niepełnosprawność. Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega firmy przed stosowaniem tego typu praktyk