działalność gospodarcza krok po kroku

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Własna firma krok po kroku

Własna firma krok po kroku

Krok po kroku przeprowadzimy proces zakładania własnej firmy. Przejdziemy przez wszystkie elementy formalne oraz prawne zakładania własnej działalności gospodarczej..

Zaplanuj swój biznes Krok po Kroku!

Fundacja Twoja Inicjatywa! oraz Google Poland zapraszają 26. lutego na konferencję "Biznes Krok po Kroku - przedsiębiorca w sieci".

[18.03.2014] Targi Pracy w Zielonej Górze

informacje jak AIP może Ci pomóc w prowadzeniu własnej firmy i jakie korzyści z tego wyniesiesz. Agencja Rozwoju Regionalnego - eksperci podpowiedzą skąd brać fundusze na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej, wyjaśnią jakie kroki formalne należy podjąć by dostać dofinansowanie z UE

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

procesie upadłości. Można to zrobić na stronie GUS lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , warto też zajrzeć do Krajowego Rejestru Sądowego Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy potencjalny pracodawcy posiada dodatkowe certyfikaty. Np. Certyfikat Firmy Wiarygodnej

Gorzki smak kobiecego sukcesu

Gorzki smak kobiecego sukcesu

Jedna trzecia polskich firm spoczywa w kobiecych rękach. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Część prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze, mikro- i małe firmy. Są też takie, które twardą ręką zarządzają międzynarodowym biznesem. Konfederacja Lewiatan w raporcie "Przedsiębiorcy

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, czyli osoby bezrobotnej oraz zaprojektowaniu działań mających na celu podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest realizacja działań aktywizacyjnych w oparciu o indywidualny plan stworzony przez doradcę i klienta. Samo doprowadzenie do zatrudnienia nie oznacza zakończenia

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

migracyjne czy zatrudnieniowe, są też preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej. W ramach nowego programu pracodawcom, którzy zatrudnią młodych na etat, państwo zrefinansuje pensje dla nich. Przez rok tacy pracodawcy dostaną ponad 2 tys. zł miesięcznie - w tej kwocie zawiera się pensja

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

rękę. Druga, znacznie poważniejsza zmiana, to wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, która dotyczyć będzie osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne bądź prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Od stycznia nie można im zapłacić mniej niż 13 zł brutto. Po przepracowaniu liczby

14 czerwca - "Dzień Otwarty" w WUP w Warszawie

zawodowego, Europejskiego Funduszu Społecznego, (promocja, pisanie i realizacja projektów), wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wspierają podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadamy informacje ułatwiające osobom

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

. Elastyczność umów-zleceń i o dzieło pozwala podjąć szeroki zakres prac, od wykonywania stałej czynności (np. aktualizowanie bazy danych, tłumaczenie dokumentów), po wykonanie konkretnego zadania, np. przygotowanie planu projektu. Korzystając z urlopu wychowawczego, można także prowadzić działalność gospodarczą

Jak założyć własną firmę

wyłącznie te osoby fizyczne, które w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej i należą do jednej z grup docelowych. Najczęściej adresatami projektów są kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy miast do 25

Wieczny student - to brzmi... dumnie

Wieczny student - to brzmi... dumnie

podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po zakończeniu nauki słuchacze będą potrafili prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokonywać podstawowych rozliczeń podatkowych. Program został dostosowany m.in. do potrzeb osób

Student - biznesmen na piątkę

Student - biznesmen na piątkę

z uczelni. Dlatego postanowiłem na tym zarabiać - wspomina. Po spotkaniu z kolegą, który studiował informatykę, zdecydowali się na wspólną działalność. Student informatyki zajmował się w firmie sprawami technicznymi, Chudkiewicz odpowiadał za sprawy medialne i wizerunkowe. Ich firma - "4 kroki

Płacowa karuzela po polsku

Płacowa karuzela po polsku

Eksperci prześcigają się w zapewnieniach, że zbliżamy się do tzw. Zachodu wielkimi krokami. Ich słowa potwierdzają dane płynące z gospodarki: utrzymujący się wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia. Ale nasz sukces ciągle powoli przekłada się na portfele Polaków. Co prawda w 2014 r., uwzględniając

Rejestracja w urzędzie pracy

Idąc do urzędu, bezrobotny powinien zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość, świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, numer NIP oraz legitymację ubezpieczeniową. Mężczyźni biorą ze sobą także książeczkę wojskową. W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą konieczne

Misja - podreperować domowy budżet

Misja - podreperować domowy budżet

. Szyję też zabawki dla dzieci. Ludzie lubią spersonalizowane przedmioty zrobione z myślą o nich. Z wybranych materiałów, które posiadają ich ukochany wzór. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Klientów mam z polecenia. Większość z nich to znajomi znajomych. Maszyny praktycznie nigdy nie chowam, ale

AIP nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

AIP nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

Jest to możliwe dzięki istniejącemu w AIP procesowi preinkubacji - młode osoby, posiadające pomysł na własną działalność nie zakładają od razu własnej działalności gospodarczej, ale prowadzą swoje firmy na zasadzie pionu inkubatora (preinkubacja) - w warunkach chronionych - bez ponoszenia wysokiego

Jak pracują polscy detektywi?

Jak pracują polscy detektywi?

bardziej świadomi, że detektyw może im pomóc. Zaczynają się do nas przekonywać także adwokaci i radcowie prawni, z którymi współpracujemy - mówi Robert Rebizant, prywatny detektyw i właściciel biura prawno-detektywistycznego, z wykształcenia prawnik. - Dostajemy coraz więcej zleceń, bo ludzie po prostu

Polska a Kazachstan, czyli jak nauczyć się przedsiębiorczości w 10 dni?

kilka lat to nasze delegację będą jeździły do oddalonej o prawie 3,5 tys kilometrów Astany, stolicy Kazachstanu. Już teraz wzrost gospodarczy wynosi tam 10%. Gospodarka jest tam napędzana sprzedażą ropy naftowej, ale jak widać po chęci nauki dobrych praktyk przedsiębiorczości, myśli się tam również o

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

bezzwrotnej zapomogi. Po raz pierwszy młodym, którzy zechcą założyć działalność gospodarczą, udzielone zostaną preferencyjne pożyczki w wysokości do 70 tys. zł. Udzielał ich będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a część kwoty będzie mogła być umorzona. Dotychczas urzędy pracy oferowały na ten cel 20 tys

Kiedy warto zmienić zawód?

Kiedy warto zmienić zawód?

Jak zacząć karierę po studiach? Czytaj w naszym nowym poradniku "Twoja kariera 2015"! Marta Piątkowska: Czy przekwalifikowanie zawodowe faktycznie jest skutecznym lekarstwem na bezrobocie? Jacek Zimnicki: Patrząc całościowo na polski rynek pracy, można powiedzieć, że na razie nie. Głównie

Jak założyć firmę w...

Workers Registration Scheme w Home Office. Nie obowiązuje cię też rok oczekiwania na przyznanie statusu rezydenta. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o niego zaraz po zarejestrowaniu działalności. Opłaty związane z pracą na własny rachunek to składka na ubezpieczenie społeczne (Class 2 National Insurance

Praca dla siebie, czyli lubimy franczyzę

, otwierały swoje punkty na tych zasadach znalazły się m. in. cukiernie A. Blikle, sklepy obuwnicze "U Szewczyka" oraz pijalnie i sklepy z kawą "Pożegnanie z Afryką". Teraz takie biznesu stają się one sposobem na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej niemal na

Jak założyć firmę w Berlinie

mało. A przecież kapitał ze wschodu i centrum Europy jest równie ważny jak ten z USA, Francji czy Chin - podkreśla. Przewodnik prowadzi przedsiębiorcę krok po kroku. Najpierw wybieramy więc formę prawną, czyli czy nasza firma będzie działała np. jako spółka akcyjna, czy jako spółka z ograniczoną

Magister się doucza

były adresowane przede wszystkim do osób, które nie zdały matury, ale chciałyby znaleźć pracę w biurze. Teraz powstaje coraz więcej kierunków trochę hobbystycznych, jak dekorator wnętrz, czy umożliwiających założenie prostej działalności gospodarczej: wizaż, stylizacja paznokci, odnowa biologiczna

Wielkia Brytania: jak założyć firmę

Filip Mecner: Gdzie jest łatwiej założyć firmę - w Polsce czy na Wyspach? Zdecydowanie łatwiej jest rozpocząć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz, podpisać i wysłać do urzędu podatkowego, można to zrobić bezpłatnie nawet do trzech miesięcy po

Jak założyć firmę za granicą

niekaralności (powinny być one przetłumaczone na język kraju, w którym rejestrujemy firmę). Nie ma ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być działalność usługowa, rzemieślnicza, przemysłowa bądź handlowa. Niezbędny jest za to dokument potwierdzający kwalifikacje. W różnych

Rynek szkoleń dla handlowców

, a więc dochodzi też do tego coaching menedżerski, firma szkoleniowa wspiera menedżera w "prowadzeniu" wypalonego pracownika. Część firm potrzebuje jednolitych standardów pracy np. dla stu nowych handlowców. Wtedy firma szkoleniowa krok po kroku uczy ich tych standardów. Inne firmy

Znajdź pracę przez EURES

już dawno zajęte. Oferty opisane są po angielsku, francusku i niemiecku. Jak szukać ofert? Krok 1. Na pasku po lewej stronie kliknij na hasło "Szukaj pracy" - w ten sposób znajdziesz się w wyszukiwarce ofert. Krok 2. Wybrane oferty możesz pogrupować według kilku kategorii: zawód (profession

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

gospodarczej. Jeśli nie chcesz swojej zguby, formalności załatw, luby Na potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej urząd ma 14 dni. Możesz zacząć działalność nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu tego potwierdzenia. Jeśli zależy ci na jak najszybszym uzyskaniu wpisu, powiedz o tym przy

Ekspansja polskich firm za Odrą

działalnością za granicą. Dorota Thiel-Jankiewicz z Towarzystwa Wspierania Gospodarki Berlina (publicznej instytucji pomagającej nowym przedsiębiorstwom) mówi: - Specjalnie dla nich przygotowaliśmy broszurę w języku polskim "Osiem kroków do własnej firmy w Berlinie". Są tam potrzebne informacje choćby

Czy premier opowiadał na giełdzie żarty?

Wczoraj premier Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził warszawską giełdę świętującą od kilku dni 15-lecie. Na konferencji w sali notowań przedstawił założenia do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ale nie tylko. Niespodziewanie pochwalił się też ambitnymi planami prywatyzacyjnymi rządu. - W

Młodzi brytyjscy przesiębiorcy

także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Małe jest piękne Młodzi ludzie dysponują bardzo dobrymi warunkami do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mają mniej do stracenia, bez rodziny na utrzymaniu łatwiej podejmują ryzyko i są pełni energii. Młode pokolenie nie liczy już

Unia Europejska: jak założyć firmę

formę wybrać? Pierwszym krokiem do założenia firmy jest wybranie odpowiedniej formy prawnej. Można zakładać spółki osobowe np. jednosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna, tzw. partnership, lub spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością - private limited company (najpopularniejsza

Co młodzi biznesmeni myslą o swoim życiu prywatnym i pracy

karierę zawodową wiąże z firmą, w której właśnie pracuje. Tylko co piąty planuje ją zmienić. Jeden na ośmiu przymierza się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Liderzy biznesu nie szukają motywacji do pracy w wynagrodzeniu. Jednocześnie dla zaledwie 13 proc. badanych praca jest prawdziwą

Kobiety w świecie finansów

zadaniu, jakim jest bycie prezesem i zarządzanie instytucją finansową? Dzisiaj z perspektywy dziesięciu lat pracy w SEB, mogę powiedzieć, że metoda małych kroków, jest najbardziej skuteczna przy planowaniu - nie tylko kariery. A czy nie jest tak, żeby osiągnąć sukces trzeba na początek mieć pieniądze na

Szkolenia e-learningowe to szansa dla wszystkich

działalność gospodarczą, z jakich dostępnych programów pomocowych można skorzystać, by się to udało. Żadnych wątpliwości nie budzą głosy, że e-learning to przyszłość. Ze względu na ułatwiony dostęp i niski koszt z tej metody podnoszenia kwalifikacji korzystać będzie coraz więcej osób. Jedna rzecz tylko budzi

Branża zdrowotna to też pomysł na biznes

kasy chorych, nawiązać współpracę z NFZ. Przejściowo przychodnia badała też pracowników firm. Po kilku latach rozszerzyła działalność o gabinet dermatologa. Powiększyła się też powierzchnia poradni. - Ciągle coś dokupujemy, remontujemy. Rozmawiam z pacjentami, bo oni w tym biznesie są najważniejsi

Od biznesplanu do własnej firmy - Krakow Business Starter

Program ma pomóc młodym krakowskim biznesmenom przygotować się do samodzielnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki współpracy urzędu miasta UBS i AIP Kraków młodzi przedsiębiorcy otrzymają wsparcie szkoleniowe, lokal i sprzęt potrzebny do działania. A trzy najlepsze

Pieniadze i medycyna. Udrożnianie złotej żyły

jego specjalizacji - Tomek jest radiologiem - też nie jest najlepiej. Zdarza się koniak i czekoladki, ale nie pieniądze. Dlatego kiedy tylko dostał pieczątkę lekarza specjalisty, założył własną działalność gospodarczą i zaczął szukać pracy w prywatnych przychodniach i klinikach. - Znalazłem po kilku

Bo dziadek się obraził...

połowa osób, które zgłaszają się do stacji pogotowia, izb przyjęć w szpitalach, itp. Wymagająca praca to jeszcze nie wszystko. Między samymi ratownikami też nie jest cukierkowo. Powód? Pieniądze. Część z nich jest na kontraktach, mają własną działalność gospodarczą i mogą pracować do 300 godzin

Potencjał pracowników zatrudnienia zewnętrznego

badaniu wśród 41 tysięcy pracodawców w 35 krajach, ponad 30 procent respondentów deklaruje, że pracownicy zatrudnienia zewnętrznego są kluczowym elementem ich strategii zatrudnienia. Wśród respondentów z obu Ameryk, liczba ta wzrosła do niemal połowy wszystkich badanych. Nadchodzące zmiany gospodarcze

Alternatywy co najmniej cztery

energicznym staraniom, kreatywnosci i determinacji. Tym istotniejsze staje się metodyczne działanie i wsparcie bliskich. KROK 1 - Analiza własnych kompetencji i ograniczeń Osoby pracujące w korporacjach mają ułatwione zadanie. Centra ocen lub/i regularnie prowadzone oceny pracownicze dają odpowiedź na pytanie

Sprawdź, który polityk odradzałby swojemu dziecku wyjazd z Polski

wyjeżdżali z Polski, a ci którzy wyjechali - by wrócili? Program rządu zakorzeniony w programie PiS koncentruje się na zmniejszeniu składek na ubezpieczenia społeczne i - w perspektywie - na obniżeniu stawek podatkowych oraz ułatwieniu działalności gospodarczej i procesu inwestycyjnego. Wreszcie na

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

naliczania tzw. kapitału początkowego - swoistego posagu wszystkich, którzy otrzymają emerytury z nowego systemu emerytalnego, a którzy mieli opłacone składki emerytalne przed 1 stycznia 1999 r. (dotyczy to osób, które prowadząc działalność gospodarczą, płaciły składki na ubezpieczenie społeczne za siebie

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

Poszła na staż Anna Gołębiewska skończyła iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę magisterską napisała o muralistach meksykańskich (po filmie "Frida" nawet rzadziej musi tłumaczyć, kim są muraliści). W Komendzie Stołecznej Policji znalazła się przez przypadek. Zanim trafiła do

Weźmy się za edukację - rozmowa z prof. Stanisławą Golinowską

oraz obniżenia stóp procentowych. Brakuje głębszego spojrzenia na problem. Wyjście z bezrobocia jest bardzo złożonym przedsięwzięciem i wymaga znacznie bardziej kompleksowego programu. Od czegoś trzeba jednak zacząć. Ten podstawowy krok to pomóc pracodawcom, by mogli tworzyć miejsca pracy. W jaki

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

osób zakładających własną działalność gospodarczą. Do tego doszły programy pilotażowe wspierające mobilność wewnątrz kraju. Do tworzenia własnej działalności zachęcaliśmy też za pośrednictwem programów "pierwszy biznes", czy "wsparcie w starcie". Dzięki nim można było uzyskać nisko

Prokom. Wielki szlem

umowy z Prokomem to już czwarta zmiana szefa Ruchu. Najlepsi menedżerowie to politycy Ryszard Krauze docenia polityków. "Nasze środowisko nie działa w próżni. To politycy i urzędnicy mają bezpośredni wpływ na kształt ustaw, to oni tworzą warunki prawne działalności gospodarczej, określają wielkości

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

w których występuje wysoki poziom bezrobocia, słabe zaludnienie a także obszary peryferyjne. Zobligowało to rząd do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR), wskazującego kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Jednym z programów operacyjnych, który ma

Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku

ci się przyda, aby ocenić, czy firma jest stabilna i warto ubiegać się w niej o pracę. Wielkość firmy - ile osób zatrudnia, ile ma oddziałów, czy ma oddziały za granicą. Wysokość sprzedaży - czy jej dochody rosną, czy maleją, czy ostatnio rozwinęła swoją działalność, a może dokonała ważnych

W grudniu liczba bezrobotnych wzrosła prawie do 17,5 proc.

bliższe 1 proc. rocznie. Analitycy, którzy komentowali dane GUS, przekonują, że zanim uzyskamy 5-proc. wzrost gospodarczy (co według ministra finansów Marka Belki może nastąpić już w 2004 roku), warto wprowadzić regulacje, które po prostu ułatwią zakładanie działalności gospodarczej. - Nowych miejsc pracy

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

działalność gospodarczą; posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego; prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź