ergonomia

Ergonomia nieobecna w polskich biurach

Jedynie 1 proc. stanowisk pracy w polskich biurach jest w pełni ergonomicznych, a ponad połowa zupełnie nie spełnia wymogów ergonomii. W efekcie, prawie 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa czy oczu. Takie wyniki przynosi kolejna edycja badań Ergotest.pl

Komfort w pracy to podstawa

Ponad połowa polskich pracowników nie pracuje w dobrych warunkach. I nie chodzi tylko o atmosferę w pracy. Ich miejsca pracy nie spełniają podstawowych wymogów ergonomii, przez co nie zapewniają komfortu i bezpieczeństwa. Takie wnioski płyną z raportu Ergotest.

Przeżyć za biurkiem!

. Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiem Jak wynika z tegorocznych badań Ergotest 2009, ponad 50 proc. stanowisk pracy nie spełnia większości wymogów ergonomii. Nadal większość pracowników biurowych pracuje w niekomfortowych i często szkodliwych dla zdrowia warunkach. Taka sytuacja trwa już w Polsce od

Sprawdź, czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne - Ergotest

Sprawdź, czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne - Ergotest

niezbędne minimum i nie zastanawia się nad ergonomią miejsca pracy, zasłaniając się dużymi kosztami. Tymczasem prawidłowa organizacja i wyposażenie stanowiska pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy. W myśl rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracodawca powinien tak zorganizować pracę

Co ma kształt biurka do sukcesu zawodowego? Ekspert odpowiada

wprowadziła niestandardowe rozwiązania w zakresie ergonomii pracy. W Polsce w coraz szerszym zakresie obserwujemy rozwój nowoczesnych obiektów biurowych. Współczesne ekologiczne budynki oferują strefy zielonych tarasów, kluby fitness, restauracje, przedszkola czy udogodnienia dla rowerzystów (szatnie

Przyjazna atmosfera, dobre warunki pracy, inwestycje w pracowników

współpracę, jak i odbywanie spotkań roboczych oraz intensywną prace umysłową, - Dobrze przygotowaną przestrzeń socjalną - kantyna, kuchnie i pomieszczenia socjalne, wydzielone obszary do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, - Dbałość o ergonomię i nieustanne usprawnianie stanowisk pracy

Audyt dostępności serwisów www

całkowitej utraty wzroku do częściowej. Wykonują audyt niezależnie, na dwóch programach czytających Window Eyes i Jaws. Kontroli podlegają m.in. ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu i nagłówków, prawidłowe opisy w tekstach alternatywnych linków i grafik i wiele innych. Ten etap

Polska specjalność: pracownik do wynajęcia

Polska specjalność: pracownik do wynajęcia

nadgodziny i regularne szkolenia. Dodatkowo firma mieści się w nowo wybudowanym biurowcu, w którym zadbano o ergonomię, co jak przyznają - też jest ważne. Pracodawca Łukasza opłaca mu kurs nauki francuskiego. Ostatnio dostał nawet propozycję nauki niemieckiego, również za darmo. Jedyne wady, które wymienia

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

posługuje się Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Składają się na to m.in. wytyczne dotyczące: *ergonomii - czyli przystosowania miejsca pracy do potrzeb pracownika, aby np. kilka lat siedzenia za biurkiem wyrządziło jego kręgosłupowi, stawom i układowi krążenia jak najmniejsze szkody

Niewygodnie siedzieć w biurze

Niewygodnie siedzieć w biurze

miejsca pracy (w zeszłym roku stanowisk takich było połowę mniej). 47% (w zeszłym roku 42%) spełnia wymogi ergonomii częściowo, a 51% (w zeszłym roku 57%) narusza je w sposób zdecydowany. - Oczywiście poprawa sytuacji cieszy - mówi Marcin Babski z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Polskie biura poza prawem

Nieergonomiczne biura są w Polsce zjawiskiem powszechnym. Pracodawcy wbrew przepisom prawa nie dbają o prawidłową organizację i wyposażenie stanowiska pracy - pokazują wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii Ergotest. Ponad połowa biur (55%) nie spełnia większości wymogów ergonomii. Mimo

Life work balance

firmie ma uczynić je bezpiecznymi oraz przyjaznymi dla człowieka. Wszystkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Montaż manipulatorów, stosowanie nowych rozwiązań transportowych, montaż zintegrowanych

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne

elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, 2) uwzględniały zasady ergonomii. § 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VIII - Szkolenie

Art. 237-2. Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Art. 237-3. § 1. Nie

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

powodu choroby. - Zdrowi i zadowoleni pracownicy budują wartość każdej firmy. Jak jest to ważne niech świadczy fakt, że firma wykupiła swoim pracownikom karty stałej opieki medycznej. Prowadzimy szkolenia z ergonomii dla pracowników operacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków"

Kto może zostać inspektorem BHP

miesiąca do trzech, kosztują od 2 do 3 tys. zł. Podczas kilkudziesięciu godzin zajęć uczestnik przyswaja wiedzę m.in. o systemie ochrony pracy, ergonomii pracy, chorobach zawodowych. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień inspektora BHP. Ale tak będzie tylko do 1 lipca przyszłego roku, kiedy w w

Coworking - wynajmij sobie biurko

Coworking - wynajmij sobie biurko

pomieszczeń czy wyposażenia, ale także pod względem ergonomii. Powinny to być miejsca przystosowane do wygodnej pracy i kreatywnego myślenia. Niestety, póki co, tak jeszcze w Polsce nie jest - uważa redaktor. Jak więc powinien wyglądać taki klub od strony architektonicznej? - Musi w nim być odpowiednio dużo

Asystentka

 praktyce, a więc obsługi programów biurowych i innych aplikacji użytecznych w pracy. Poza tym sporo czasu zajmuje przedmiot z zakresu organizacji biura (nazywany np. nowoczesne biuro), poświęcony zarówno pracy ze sprzętem, jak i ergonomii. Bliski mu jest przedmiot