fundusze unijne

Lucyna Róg, Wrocław, Konrad Niklewicz

Praca za unijne dotacje

Praca za unijne dotacje

Fundusze europejskie zmieniły polski rynek pracy. Nie tylko dlatego, że dzięki inwestycjom za unijne dotacje powstały tysiące nowych etatów. Być może jeszcze większy wpływ ma gospodarkę mają te unijne euro, które są inwestowane w wiedzę pracowników.

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

W trakcie tegorocznego spotkania przeprowadzono 24 sesje tematyczne, na dwóch scenach głos zabrało łącznie 62 prelegentów. Przydział środków unijnych z puli 2014-2020, wsparcie start-upów, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy wparcie tworzenia klastrów to tylko wybrane z omawianych tematów. Nie zabrakło prezentacji dostępnych jeszcze środków na założenie działalności gospodarczej. Dwa dni wydarzenia przyciągnęło ponad 4900 uczestników, w tym 1300 bezpośrednio na Stadion Narodowy. Dodatkowe 3600 osób śledziło transmisję on-line, prowadzona z obu scen Forum.

[10.12.2014] Fundusze Europejskie 2014-2020. Nowy rok - nowe możliwości!

swoich firm? Znamy już setki przykładów, kiedy fundusze unijne przyniosły właścicielom małych i średnich firm niepodważalne korzyści. Przedsiębiorstwa te zaczęły rozwijać się o wiele szybciej i łatwiej przy znacznie niższym nakładzie finansowym, niż w przypadku skorzystania z innych źródeł. Także Twoje

Dotacje na firmy pomogły?

Dotacje na firmy pomogły?

na miesiąc jest lepiej. Przydają się szkolenia, które były prowadzone w trakcie projektu - mówi Tomasz Czernek z firmy WoodLandia z Izbicka w województwie opolskim, która zajmuje się produkcją elementów i ozdób z drewna. Oprócz funduszy unijnych na zakładanie firm co roku są pieniądze z Funduszu

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

pieniądze uzyskane z Funduszu Pracy oraz z pieniędzy unijnych. W pierwszej kolejności rząd chce sięgnąć po pieniądze z POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). I to właśnie fundusze unijne sfinansują kursy podnoszące kompetencje pracowników. Cały program ma działać od początku 2016 r.

[04.11.2014] V Forum rozwoju Mazowsza

tegorocznej edycji udział weźmie 80 wystawców. Impreza odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie i oprócz części wystawienniczej organizator - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zaplanował tematyczne wystąpienia, które w tym roku po raz pierwszy odbędą się aż na dwóch scenach. Udział w

Bezrobocie w listopadzie: 9,6 proc. Eksperci: widać poprawę na rynku pracy

Bezrobocie w listopadzie: 9,6 proc. Eksperci: widać poprawę na rynku pracy

Związku Funduszy Pożyczkowych Piotr Rogowiecki. Zwrócił uwagę, że w rejestrze osób bezrobotnych jest nadal bardzo dużo, bo ponad 1 mln 530 tys. osób. Jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem to lepszy wynik, bo w rejestrze bezrobotnych widniało wtedy 1 mln 900 tys. osób. Według Rogowieckiego rok 2015 na

Jakie firmy powstały dzięki pieniądzom z UE

Jakie firmy powstały dzięki pieniądzom z UE

Osoby chcące otworzyć firmę mogły skorzystać m.in. z dofinansowania kwotą do 40 tys. zł - fundusze pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia). Mogły je otrzymać osoby, które zwróciły się do tzw. operatora, czyli

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym i zamierzającym

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

aktywizacyjne, pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy. Dla młodych bezrobotnych (do 25. roku życia) skróci się z 6 do 4 miesięcy okres, w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub

Nadchodzą branżowcy

Nadchodzą branżowcy

edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła nawet miniony rok szkolny "Rokiem Zawodowców", skierowała też spore fundusze unijne na wzmacnianie właśnie tych szkół. - W tym sensie to, co chce zrobić minister Zalewska będzie kontynuacją naszych działań - uważa Kluzik-Rostkowska. Ale branżówka od

Będzie więcej środków dla młodych bez pracy; dla Polski 75 mln euro

Będzie więcej środków dla młodych bez pracy; dla Polski 75 mln euro

Propozycję, którą zaaprobowali we wtorek przedstawiciele krajów unijnych zaprezentowała w lutym komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen. Decyzja ta ma przyspieszyć wdrożenie inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych, która została opracowana głównie z myślą o krajach

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

tego wymogu, muszą opłacać składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To 40,65 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dziś to ok. 4 tys. zł brutto) za każdego pracownika brakującego do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych. Warto

"Gwarancje dla młodych": Polska miała dostać 2 mld zł na walkę z bezrobociem. Pieniędzy nie ma, bo ustawa utknęła w Sejmie

. Na razie ministerstwo łata brak funduszy unijnych. W styczniu przekazało do urzędów pracy o 10 proc. więcej pieniędzy niż rok temu, a w całym 2014 r. z Funduszu Pracy chce na młodych wydać 1,7 mld zł. To pozwoli - zdaniem ministerstwa - objąć interwencją około połowę z 400 tys. potrzebujących

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

Na spotkaniu z szefami NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych komisarz Andor usłyszy zarzuty pod adresem polskiego rządu. Zdaniem związkowców rząd ich lekceważy. - Chcemy, żeby unijne instytucje wiedziały, że rząd nie chce naprawić dialogu. Rozmawialiśmy już o tym z

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, poseł SLD Adam Kępiński przekonywał, że Fundusz Pracy z założenia ma pomagać w rozwiązywaniu problemów pracowniczych w Polsce. - Cóż z tego, skoro minister pracy nie może po te pieniądze sięgnąć? 10 mld złotych zamiast służyć rynkowi pracy

Uczelnie i miasto chcą wspólnie promować przedsiębiorczość

Uczelnie i miasto chcą wspólnie promować przedsiębiorczość

porozumienia będzie organizacja konkursu "Syriusz zakłada firmę". Jego celem jest popularyzacja i promocja przedsiębiorczości oraz tematyki unijnej wśród studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Opola i pozostałych miejscowości województwa opolskiego.OCRG zamierza złożyć wniosek o pozyskanie

Brak doświadczenia nie musi być przeszkodą

Brak doświadczenia nie musi być przeszkodą

zostać spawaczem, zdobycie uprawnień na konkretną metodę zajmie mu około miesiąca. Dobra wiadomość - takowy kurs dzięki funduszom unijnym i różnym formom aktywizacji zawodowej można odbyć nawet za darmo. Dla tych, którzy nie chcą ruszać się z domu, alternatywą mogą być seminaria internetowe, tzw

Jest wsparcie dla zwolnionych z fabryki Fiata w Tychach

Jest wsparcie dla zwolnionych z fabryki Fiata w Tychach

osób (w Tychach nastąpiło to 21 stycznia). Dotychczas w Polsce tylko trzykrotnie korzystano z tego funduszu. Procedura może potrwać ok. 9-10 miesięcy. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. wcześniejsze wydatkowanie własnych środków, których część może być potem zwrócona z unijnego funduszu. O

Co z pracą dla uchodźców?

Co z pracą dla uchodźców?

plan zatrudnienia, czyli wsparcie trudnych grup, w tym cudzoziemców, w poszczególnych województwach. Resztę robią organizacje pozarządowe. Władze lokalne dofinansowują ich działania aktywizacyjne jedną dziesiątą potrzebnej kwoty, reszta to fundusze unijne, które organizacje pozyskują same

Kształcenie ustawiczne

priorytetów Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia silnej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu Wspólnota aktywnie wspiera i dofinansowuje tą formę edukacji za pośrednictwem funduszy unijnych - przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego.Polska definicja odnosi się jedynie do

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

oczywiście mają pomysł i aspiracje. Ale najważniejszy dla nas jest rok 2014. Uważam, że to będzie rok młodych na rynku pracy. Z jednej strony wchodzą unijne "Gwarancje zatrudnienia dla młodych", z drugiej w całej Unii wyraźnie widać kierunek polegający na zaangażowaniu się w pomoc młodym. Walka o

Resort pracy planuje ułatwienia dla studentów w zakładaniu firmy

pracy - powiedział minister. Wyjaśnił, że pomoc mógłby uzyskać student, który przedstawi dobry biznes plan potwierdzony np. przez profesora uczelni, na której studiuje. Jak mówił, chodzi tu o społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu unijnych

5,2 mln zł na pomoc zwalnianym z Fiata

pozyskać dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Na wszystkie aktywne formy wspierania zatrudnienia tyski urząd pracy ma dysponować ponad 12 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł (o 2,6 mln zł więcej niż przed rokiem) to środki należne urzędowi w zwykłym trybie, 3,3 mln zł to pieniądze unijne, a blisko

Inkubatory nie zawsze są skuteczne

finansowa w startup jest często kluczowa przy budowaniu, komercjalizacji, a w dalszej perspektywie - internacjonalizacji biznesu - mówi Monika Cyboran-Trzebińska. - Pozostają więc fundusze unijne, na które jeszcze przez najbliższe pięć lat mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy, co w połączeniu z wyposażonymi w

Urząd pomoże przedsiębiorczym

rozdane operatorom. Na kolejną pulę pieniędzy z Unii przyjdzie poczekać najprawdopodobniej do 2015 r. Wtedy bowiem instytucje koordynujące wydawanie wspólnotowych funduszy rozpiszą pierwsze konkursy. Z informacji MJWPU wynika jednak, że jest jeszcze szansa na otrzymanie unijnego wsparcia. Trzeba jednak

Miasto pomoże najbardziej przedsiębiorczym. Dostaną po 30 tys. złotych

projekt "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" - do osób powyżej 50. roku życia, pozostających bez zatrudnienia. Jak podkreśla dyrektor Biura Funduszy Europejskich łódzkiego magistratu Katarzyna Kowalska, to właśnie te grupy wiekowe znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Bezpłatne szkolenia z pozyskiwania pieniędzy z UE

W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy samorządowi zainteresowani pozyskaniem funduszy na gminne inwestycje. Podczas seminariów dowiedzą się nie tylko, jak poprawnie starać się o unijne fundusze, ale także jak zarządzać unijnymi projektami. 4 miliardy euro czeka

Telepraca w Polsce wciąż za mało popularna

bezrobotnego rodzica dostaną na to pieniądze z Funduszu Pracy. Wysokość grantu na telepracę to sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli około 10 tys. zł. Propozycje te dobrze ocenia dr Spytek-Bandurska. Ale dodaje: - Bez zmiany przepisów pracodawcy nie wykorzystają w pełni grantów. Co ciekawe

Czy w tym roku bezrobocie będzie jednocyfrowe? Minister pracy: - Jest na to szansa

- W wakacje poziom jednocyfrowy powinien być z dużą pewnością osiągnięty, ale ważne jest jego utrzymanie do końca 2015 r. - powiedział dziennikarzom w piątek Kosiniak-Kamysz. Zastrzegł, że będzie to zależeć i od wzrostu gospodarczego, i od szybkiego uruchomienia Europejskiego Funduszu Społecznego

(Nie)doceniony "Kapitał ludzki"

mniejsze pieniądze szkolono więcej osób. Tyle że potem się okazywało, że jakość tych szkoleń pozostawia wiele do życzenia, bo wynajęto tańszych, ale gorszych trenerów - zastrzega. Twarowski podkreśla, że POKL miał jeszcze jeden efekt gospodarczy, o którym mało kto wie. Dzięki temu, że fundusze unijne były

PIP o łamaniu praw pracowniczych w latach 2010-2012

regulacji prawnych, w wyniku których pracodawcy i przedsiębiorcy rażąco naruszający prawo nie mogliby korzystać z pomocy publicznej (np. z funduszy unijnych, dotacji czy ulg podatkowych). Do takich podmiotów urzędy pracy nie powinny również kierować bezrobotnych do pracy bądź na praktyki lub staże

KFK: będziemy kołem zamachowym

Państwowy KFK będzie dofinansowywał prywatne fundusze venture capital (wybrane w konkursie), dając im nawet 50 proc. kapitału na inwestycje. Fundusze te muszą inwestować w firmy średnie i małe (a nawet startujące mikrospółki) a pojedyncza inwestycja nie może być większa niż 1,5 mln euro

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

1939 roku w Namysłowie. - Szkołom brakuje pieniędzy na zakup sprzętu i wykształcenie kadry. Sięgają więc po fundusze unijne, współpracują z prywatnymi firmami, ale ciągle wiele jest do zrobienia - przyznaje. Zdalne studiowanie Znacznie lepiej wyposażone są rodzime szkoły wyższe. Wydawać by się więc

Młody firmie nie pasuje

Sytuacji młodych na rynku pracy uważnie przyjrzał się Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Z jego raportu* wynika, że wśród małych i średnich firm szukających rąk do pracy, co druga miała kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Jak to możliwe, skoro - jak podaje Eurostat - bezrobocie wśród

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 5

nadliczbowych), w ramach środków z funduszy unijnych, na podstawie podpisanych stosownych umów. Za w/w zajęcia otrzymałam wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową i przepracowanym czasem pracy. Po roku okazało się, że dyrektor przedszkola prawdopodobnie błędnie zinterpretował przepisy oraz warunki umowy i władze

Uczniu, zapytaj o kasę i wystąp w telewizji

unijnej kasy we własną przyszłość. Realizatorzy programu "FEST - fundusze unijne startuj teraz" przez 30 tygodni odwiedzą 30 śląskich szkół ponadgimnazjalnych, w których powstaną kolejne odcinki. W każdej z nich kamera śledzić będzie debatę uczniów z ekspertami: eurodeputowanymi

Bezrobotni pilnują lasów

działalności rolnej pochodzi z funduszy unijnych. Program cieszy się sporą popularnością - w ciągu ostatnich 3 lat w Portugalii powstało 5 tysięcy małych gospodarstw rolnych. Pisaliśmy też o tym, że niefortunnym pomyśle portugalskiego premiera, który jako lek na bezrobocie zaproponował emigrację.

Rzecznicy patentowi - ogrodnicy innowacji

Chętnie czytamy o kolejnych nowatorskich rozwiązaniach technicznych, zachwycamy się zjawiskowym wzornictwem i przecieramy oczy ze zdumienia na widok przełomowych wynalazków. W dyskusji o rozwoju polskiej gospodarki słowo "innowacja" odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Unijne czy

Co będą robić asystenci rodziny?

mln zł rocznie. Samorządowcy obawiają się, że koszty ustawy będą musieli finansować z własnych, i tak już napiętych, budżetów przeznaczonych na pomoc społeczną. Do tej pory, jeśli gminy zatrudniały asystentów rodziny, to ich pensje płacono z funduszy unijnych. Tak było nie tylko w Lublinie. W Kielcach

Zmiany: na lepsze?

nadzorczych ma zagwarantować w skali roku dodatkowe 650 mln zł w kasie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taka metoda szukania pieniędzy na obecne renty i emerytury została już skrytykowana przez niektórych ekspertów. Wioletta Żukowska z organizacji Pracodawcy RP uważa, że to rozwiązanie doraźne. - W dłuższej

MBA czy podyplomowe - co wybrać?

rezultacie otrzymania pracy. Wiedzą o tym szczególnie absolwenci, którym nie udało się znaleźć żadnej posady i którzy zasilili szeregi bezrobotnych. Oni właśnie mogą wystąpić do urzędu pracy o przyznanie dotacji na studia podyplomowe. Na wniosek bezrobotnego starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty

Norwegia najlepsza dla inżynierów

. Zbliżające się Euro 2012, a także inwestycje z nowych funduszy unijnych, powstrzymują inżynierów przed migracją - twierdzi specjalistka ds. marketingu BDI Kamila Jarząb. Zdaniem polskich inżynierów atrakcyjne warunki do pracy oferują także: Holandia, Dania, Szwecja, Niemcy oraz Wielka Brytania. Ankietę

Ile zarabiają eurokraci w Warszawie

przedakcesyjnych. Są to wysokiej klasy specjaliści w przeróżnych dziedzinach. Prowadzą szkolenia, doradzają, jak korzystać z unijnych funduszy i dopasowywać się do unijnych standardów. Na co dzień pracują w przeróżnych instytucjach krajów Piętnastki. Ile zarabiają dyplomaci unijni? To zależy od szeregu czynników

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

; działa do dziś. Koszt to 1,6 mln zł. 1,4 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli specjalnej puli pieniędzy, jaką Unia daje na projekty adresowane do konkretnych osób. Pracownik dla muzeum Celem EFS jest zwiększenie zatrudnienia. Dróg to tego celu są setki. Swoją własną opracował

W Irlandii co piąty Polak bez pracy

, połowa to ludzie w związku małżeńskim. "Jeśli na wyniki ankiety spojrzeć całościowo, to wskazują one na to że polska społeczność zagrożona jest nędzą. W miarę przedłużania się recesji, to zagrożenie rośnie" - napisano w raporcie. NICEM uważa, że antykryzysowy fundusz pomocy Polakom powinien być

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

program gwarancji dla młodych. Pod koniec lutego na tę propozycję przystali unijni ministrowie pracy. Osiągnięcie porozumienia w ciągu trzech miesięcy to na unijne standardy prawdziwy rekord szybkości. To dlatego, że bezrobocie wśród młodych jest już palącym problemem w całej Europie. Jak podaje Eurostat

Surowe kary za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Nowa ustawa dopasowuje przepisy krajowe do unijnych. Według jej zapisów pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą sprawdzać ich dokumenty pobytowe a także przechowywać kopie przez cały czas świadczenia pracy. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i kontraktów cywilnoprawnych, jak zlecenie czy o

Trudne współpracy początki

jednostki również o celach komercyjnych skoncentrowały się na wypracowaniu nowych strategii biz-nesowych w obliczu 16 lat niżu demograficznego zagrażającego ich istnieniu. Uczelnie, aby móc korzystać z solidnych zastrzyków finansowych w postaci dotacji, również unijnych, musiały wykazać, że spełniają twarde

Jak założyć własną firmę

pomysł na firmę bez odpowiednich środków finansowych pozostaje wyłącznie pomysłem. Skąd zatem wziąć fundusze na wymarzoną działalność? Jedną z możliwości jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja

Sposób na bezrobocie: rolnicze start-upy

większa popularnością cieszy się rolnictwo. Jak informuje agencja Agence France Presse (AFP), w ciągu ostatnich 3 lat w Portugalii powstało 5 tysięcy rolniczych "start-upów", czyli małych gospodarstw rolnych. Pieniądze na sfinansowanie ich rozwoju pochodzą z funduszy unijnych, a przyznawanie

Ucz się za pieniądze z Unii

lub postępowania upadłościowego). Z dofinansowanych szkoleń korzystać mogą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę albo właściciele firmy. Z unijnej oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmę jednoosobową). Od początku działalności Europejskiego Funduszu

Wygrali start do kariery

poniżej 25. roku życia w Polsce sięga według Eurostatu 24,6 proc., a średnia unijna to 22,5 proc. - Bezrobocie wśród młodzieży to fundamentalny problem społeczny. Pracodawcy mówią, że młodym nie chce się pracować, uczelnie twierdzą, że kształcą najlepiej, jak potrafią. A młodzi są sfrustrowani i np

Leczenie w UE tylko z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego?

Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie przypomina wszystkim wyjeżdżającym, aby nie zapomnieli zabrać na urlop, delegację czy jadąc do pracy do krajów Unii Europejskiej druku E-111. Uprawnia on bowiem do skorzystania z unijnej pomocy medycznej. Tych zaleceń posłuchała pani Janina z Poznania, ale... i

Fatalne dane. Hiszpańska gospodarka w tarapatach

nieruchomości oraz inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy unijnych. Jeszcze w zeszłym roku tamtejsza gospodarka rosła w bardzo przyzwoitym tempie 3,8 proc. rocznie. Bezrobocie w II kw. 2007 r. spadło poniżej 8 proc., czyli najmniej od 1978 r.! Ale potem przyszły kłopoty. Załamał się

Zielone studia podyplomowe

zarządzania, niezbędna do tego, by wdrażać w Polsce unijne standardy ekologiczne. Z kolei Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studium podyplomowe ekologia - etyka - technika. Te studia adresowane są przede wszystkim do samorządowców gmin, powiatów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W

Test sprawdzający poziom wiedzy na temat głównych faktów integracji europejskiej i polityki wspólnotowej

jednym z unijnych funduszy strukturalnych a) Europejski Fundusz Socjalny; b) Europejski Fundusz Rozwoju; c) LIFE; d) PHARE. Odpowiedzi: 1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10d, 11b, 12a

Lászlo Andor dla GazetaPraca.pl: Europę trzeba stabilizować

powstawać mogą nowe miejsca pracy (na przykład w postaci zielonych miejsc pracy, miejsc pracy w białych zawodach i w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych). Określi on także, w jaki sposób można wykorzystać fundusze unijne, tak aby pomóc państwom członkowskim w dokonywaniu długoterminowych

Bezrobocie spadło ale wzrosło. Będzie coraz wyższe?

pieniędzy z funduszy unijnych na różne, nie zawsze spójne cele. To pokazuje brak kompleksowego podejścia do sytuacji na rynku pracy i wyzwań, które się z tym wiążą - dodaje Monika Zakrzewska. Dr Iga Magda uzależnia spadek bezrobocia od sytuacji w strefie euro. - Dużo będzie zależało od rozwoju sytuacji w

Intensywne kursy wakacyjne e-pracownika, cała Polska

Już w tym tygodniu rozpoczną się pierwsze intensywne kursy wakacyjne E-Pracownika, który oferuje dofinansowane nawet w 100% z funduszy unijnych profesjonalne szkolenia informatyczne i biznesowe w całej Polsce. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na intensywne szkolenia E-Pracownik zdecydował się

Podwyżki dla lekarzy. Decyzję podejmie rząd

decyzja o projekcie ustawy pozwalającym przesunąć środki z Funduszu Pracy do Narodowego Funduszu Zdrowia - zapowiedziała minister podczas nadzwyczajnego zjazdu OZZL. Wtedy będzie można mówić o konkretach dotyczących wynagrodzeń lekarzy i 11 tys. zł dla specjalistów w 2010 r. Eugeniusz Muszyc, szef

Szkolisz? Daj pracę

., podobnie dla osób niepełnosprawnych. Kolbiarz twierdzi, że w końcu pomyślano o wydawaniu pieniędzy: - Płynęły te unijne, do tego z Ministerstwa Pracy. Tym, ile osób w wyniku działań dostało pracę, nikt za bardzo się nie przejmował. Firmy zgodnie z prawem wykorzystywały publiczne pieniądze i stażystów do

Wśród młodych bezrobotnych najwięcej osób z wykształceniem średnim

do takich osób kierowane są, przygotowywane przy wsparciu środków unijnych: szkolenia motywacyjne, językowe, komputerowe, z zakresu kosmetologii, wizażu, fryzjerstwa, kursy pracownika biurowego czy instruktora fitness. Jak powiedział wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w

Więcej pracy dla młodych. Spadek bezrobocia aż o 20 proc.

działalności gospodarczej. Co więcej, urzędy mają teraz cztery miesiące na przedstawienie rejestrującym się młodym (do 25. roku życia) oferty pracy, stażu, szkolenia zawodowego lub dalszej nauki. To implementacja założeń unijnego programu "Gwarancje dla młodzieży". Od stycznia do grudnia 2014 r. w

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

;droższych" magistrów. Magister kontra technik W Polsce jest według głównego inspektora farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia prawie 15,5 tys. aptek (wliczając apteki ogólnodostępne, szpitalne, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne). Pracuje w nich 51,2 tys. osób. Około 27 tys. to

Ojciec Rydzyk będzie kształcił webmasterów

magistrów politologów. Prowadzi także studia podyplomowe z dziennikarstwa, zasad wykorzystania funduszy unijnych oraz relacji międzynarodowych i dyplomacji.

To był udany rok na rynku pracy

. szereg udogodnień dla osób do 25. roku życia. Teraz urząd ma 4 miesiące na przedstawienie im oferty pracy (wcześniej 6), stażu lub szkolenia. Młodzi do dyspozycji mają też bony stażowe i migracyjne. Pierwszy rodzaj bonów to fundusze, które dostanie firma decydująca się przyjąć ich na staż lub do pracy

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

, organizacje pozarządowe. Ile to będzie kosztowało? - Przeznaczymy na to ok. 2 mld zł - to specjalne pieniądze z UE. Większość chcemy zainwestować w 2014 r. i 2015 r. Wykorzystamy też inną pulę unijnych środków - z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bez nich programem moglibyśmy objąć tylko 10 regionów, a tak

Sezon na pracę się opóźnia

dobrze. - Obserwujemy większy niż w minionych latach wzrost zatrudnienia. Wpływ na to mają między innymi inwestycje z funduszy unijnych, a także wysoki poziom jakości naszych produktów rolnych, które są chętnie eksportowane - tłumaczy i dodaje, że ogólna sytuacja rynku nie we wszystkich branżach wygląda

Jak walczą z bezrobociem w Kotlinie Kłodzkiej. Kozie sery za kasę z UE

Za te pieniądze w Kotlinie powstaną eksperymentalne winnice, młodzi zajmą się produkcją koziego sera, prowadzeniem restauracji i regionalnym rzemiosłem artystycznym. W ciągu dwóch lat 400 młodych ludzi pozna unijne standardy obowiązujące w hotelarstwie, gastronomii, turystyce, produkcie regionalnym

Doktorancie, postaw na Kraków

Zasada jest prosta. Doktorant ma pomysł i plany badań (jak Krzysztof), których wyniki można wykorzystać w biznesie, a Park LifeScience daje na rozwój owych planów pieniądze. Odbywa się to podobnie, jak w przypadku pozyskiwania funduszy unijnych na swoją pierwszą firmę, tyle że kwota wsparcia może tu być

Zostań średniowiecznym rzemieślnikiem lub postacią z legendy

zachodniopomorskim, gdzie działa Wioska Hobbitów. Według Anny Łubek wioska ta była źródłem inspiracji dla bielińskich projektów. Oba projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osada Średniowieczna powstaje, także

Wyjazdy pilnie w CV potrzebne

jest tym zainteresowana (tu jesteśmy na 4. miejscu wśród krajów UE). Ale wiele osób nie ma po prostu na to pieniędzy - brak funduszy wymieniło 40 proc. badanych. Co czwarty stwierdził, że nie pozwalają mu na wyjazd zobowiązania rodzinne, a aż 22 proc. skarżyło się, że nie mogą dotrzeć do informacji

Trener biznesu - zawód o wielu barwach

zależy od rodzaju, intensywności i czasu trwania treningu. Warto zaznaczyć, że trendy w wynagrodzeniu szkoleniowców w ostatnich latach kształtowały również fundusze unijne. Spowodowało to spadek cen, ale także obniżenie jakości usług edukacyjnych. Klienci przyzwyczajeni do kształcenia w ramach programów

Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze

Jest to możliwe dzięki programowi "Kapitał ludzki". To plan, jak do końca 2015 r. wydawać unijne dotacje na inwestycje w ludzi. Finansuje go unijny Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Na "Kapitał ludzki" mamy z Brukseli aż 9,7 mld euro funduszy unijnych. Na co pójdą te

Pracowniku, pomóż sobie sam

na wynajęcie prawnika. Kolejne Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe za 5 tys. zł organizuje z unijnych funduszy konferencję naukową. Przygotowuje też projekt utworzenia punktów konsultacyjnych - 180 tys. zł ma dać UE. - Nie bierzemy pieniędzy za porady prawne - zapewnia Elżbieta Linowska

Wędrówka po górach na dobry start. Pomoże więźniom?

wziąć też m.in. MPWiK. Pozytywnie o "Nowej drodze" wypowiada się Ministerstwo Sprawiedliwości, więc Postis czeka teraz na dofinansowanie inicjatywy z unijnych funduszy. Jeśli się nie uda, poszuka innych źródeł. - Naprawdę sporo się napracowaliśmy przy tym projekcie. Jest to rzecz, jakiej dotąd

Nie płacą na czas pensji

to przedsięwzięcie z funduszy unijnych. Najgorszym płatnikiem już tradycyjnie okazała się branża handlowa i usługowa - problemy płacowe miał tu co trzeci skontrolowany pracodawca. Nie najlepiej jest też w przetwórstwie przemysłowym - tu nie płaci ponad 23 proc. pracodawców - oraz w budownictwie - od

Odgrywanie ról, czyli trening na szkoleniu

to się opłaca? Wszyscy mówią, że rynek szkoleniowy się ostatnio pogorszył: skończyły się dotacje unijne, firmy tną wydatki na PR, reklamę i właśnie na szkolenia. - Moim zdaniem fundusze unijne psuły rynek, a nie napędzały go. Założenia były dobre, ale zasady przyznawania dotacji - nie do końca. Co

MRR chce zwiększyć zatrudnienie na wsi do 54 proc.

pochodzić z funduszy strukturalnych oraz z programu "Rozwój Obszarów Wiejskich", na który w latach 2007-2013 przewidziano ponad 13 mld euro. Kwieciński przypomniał, że 38 proc. Polaków mieszka na wsi, a odsetek osób pracujących w rolnictwie wynosi 16 proc. "Pod względem wydajności pracy ten

Urzędy nie dają rady, bezrobotnym pomaga firma

długotrwale bezrobotnymi. Pieniądze pozyskaliście z Unii Europejskiej - Tak, bo w Polsce nie ma na razie regulacji prawnych, które by pozwalały opłacać z publicznych pieniędzy prywatne firmy pracujące z bezrobotnymi. Dlatego wspólnie z poznańskim urzędem wystąpiliśmy o pieniądze unijne. Dostaliśmy z Funduszu

Nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich

czasu. Jeśli dodać do tego stres i lawinowo rosnącą listę zadań, to ćwiczenie nie wydaje się proste. Rekrutacja szyta na miarę - case study Jak poprawić audyt wykorzystania funduszy unijnych na Bałkanach? Taki jest temat studium przypadku (Case Study Exercise), opracowanego przez EPSO. Jest to jeden ze

Milionowa armia młodych bez pracy

- jak podkreśla autor raportu Maciej Pańków - unijna średnia wieku, w którym wkracza się na rynek pracy, to 20 lat. W Polsce - 22 lata. To odbija się na całym zawodowym życiu młodego człowieka, bo im później zaczyna szukać pracy, tym trudniej mu ją znaleźć. I jest duże prawdopodobieństwo, że przez całe

Dzięki dotacji z UE rozwinęli skrzydła

lotniczej Bartolini Air. - Mieliśmy pomysł: kupujemy samolot i otwieramy szkołę lotniczą. Tylko jak to zrobić? - wspominają. Dotacja jak katapulta Napisali projekt i wystąpili o pieniądze z funduszy unijnych. Szkoła lotnicza była tak unikalnym pomysłem, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, która

Młodzi Wielkopolanie chcą być rolnikami

jest o co walczyć. Bo poza rentą strukturalną dla rodziców sami mają szansę na unijne fundusze. Wystarczy 18 lat i wykształcenie rolnicze, by już liczyć nawet na 50 tys. zł unijnej, bezzwrotnej pożyczki. W zespole szkół rolniczych co dzień ktoś pyta, czy są jeszcze wolne miejsca. - Jest bardzo duże

UE płaci za studia i kursy

łatwiejsze, że z Unii Europejskiej płyną pieniądze przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji. Jest to bardzo ekonomiczne, szczególnie z punktu widzenia przyszłego studenta czy uczestnika szkoleń. Przykładowo za studia podyplomowe, na które musielibyśmy wydać około 4,5 tys. zł, dzięki unijnemu dofinansowaniu

Nie mamy majtków... czyli w Polsce brakuje marynarzy

najwięcej młodych ludzi w Polsce, nie tylko na wybrzeżu, tym, że jest to atrakcyjny zawód, a zarobki są dobre - dodał Szozda, który jest inicjatorem akcji. "Partnerstwo dla Morza" ma na celu uznanie zawodu marynarza za zawód deficytowy i wspomaganie go z funduszy unijnych w ramach Programu

Premier o wyjazdach

przez wiele lat. - Za trzy-cztery lata bezrobocie spadnie do około 11 proc. Zacznie się okres w gruncie rzeczy masowych robót publicznych, czymże jest bowiem wykorzystywanie unijnych funduszy strukturalnych i spójności. Za trzy-cztery lata przewiduję brak rąk do pracy, a wtedy będzie szybszy wzrost płac

Dodatek do pensji? Na czym nam najbardziej zależy

dodatek funkcyjny, o wysokości którego decyduje przełożony, a wpływ mają wyniki pracy. Jak zostaną jakieś oszczędności w funduszu socjalnym, to dostajemy nagrody. W związku z tym, że zostałam zatrudniona w urzędzie w ramach projektu unijnego, dwa razy do roku biorę udział w wyjazdowym szkoleniu. Ustawa

Patowa sytuacja pracowników Zakładów Mięsnych

- Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że pensje trafią na nasze konta - tłumaczą. W tej sytuacji mieliby zapewnione pieniądze z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Podczas wtorkowego spotkania w zakładowej świetlicy większość pracowników obstawała właśnie za tym rozwiązaniem. Upadłość

Euro 2012: czy miejsca pracy mogą być stałe?

przestój w przepływie unijnych funduszy), nie ma sensu utrzymywać pracowników, zwłaszcza specjalistów. Obawiam się, że w tym sektorze gospodarki, w 2013 będziemy mieć wiele przykładów zamykania firm, a tym samym trudnej sytuacji dla pracowników. A zatem osoby dłużej pozostające bez pracy nie mają większych

Okno musi pasować do wnętrza

nie mają. Dlatego sięgnęliśmy po środki z funduszy unijnych, które pomogło nam zdobyć Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Trochę zebraliśmy po rodzinach - wyjaśnia Sebastian. Wynajęli niewielki lokal w centrum Kielc. - Lokalizacja nie jest aż tak ważna. Istotniejsze jest to, żeby w

Uczyć się za wszelką cenę

niepełnosprawna wielokrotnie starałem się o dofinansowanie z różnych funduszy unijnych, chodziłem też na kursy organizowane przez urząd pracy. Dotyczyły obsługi programów graficznych, tworzenia stron internetowych, ale prawda jest taka, że najbardziej skorzystałem na kursie obsługi wózków widłowych. Niestety w

Poznań: Kobiety pomagają kobietom znaleźć pracę

- Panie dokonują w nim rewelacyjnych rzeczy - chwali program Magda Zamojska z biura funduszy europejskich w Urzędzie Miasta. Małgorzata Szczur pchała właśnie przez miasto wózek z dzieckiem, gdy zauważyła billboard z hasłem "Wspieramy kobiety na rynku pracy!". Pod spodem widniał adres

Zwolnienie może być przyjazne

on bowiem uzyskać wsparcie ze strony odpowiednich jednostek administracji publicznej. Innym istotnym źródłem finansowania są fundusze unijne, a dokładnie środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). "Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Kto doradzi, jak korzystać z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Już teraz w internecie można natrafić na wiele takich ofert. Specjaliści z różnych instytutów i firm prywatnych oferują gminom, powiatom, urzędom marszałkowskim, a także przedsiębiorcom różne szkolenia unijne. Jednodniowy wykład kaliskiego Instytutu Biznesu o podstawach wypełniania wniosków o

Inżynierowie uciekają z miasta

Wydział Inwestycji Miejskich ma trzy wakaty, a właściwie cztery, bo w poniedziałek wypowiedzenie złożył sam szef wydziału. Sytuacja jest poważna. Wydział prowadzi ponad 80 inwestycji, w tym wielkie przedsięwzięcia drogowe, dofinansowane z funduszy unijnych, np. przebudowa ul. Autostrada Poznańska

Brukselskie posady dla Polaków

ciekawą pracę związaną z integracją europejską - nawet w Olsztynie, Opolu czy Lublinie. By móc korzystać z unijnych funduszy i programów, będziemy bowiem musieli zatrudnić wielu nowych urzędników. Według szacunków UKIE potrzebnych będzie około 18 tys. osób - m.in. w ministerstwach, Agencji

Czy możemy być drugą Irlandią?

prawdopodobnie to, że udało jej się przyciągnąć ogromne inwestycje zagraniczne, których wartość w roku 2000 wyniosła około 23 mld euro (dziesięciokrotnie więcej niż pomoc w postaci funduszy unijnych). Zagraniczny kapitał wabiony był ulgami inwestycyjnymi, relatywnie niskimi kosztami pracy (wciąż niższymi niż w