górnictwo praca

Tomasz Głogowski, Katowice

Czy w naszych kopalniach pojawią się górnicy z... Wietnamu?

Czy w naszych kopalniach pojawią się górnicy z... Wietnamu?

Prywatne firmy wykonujące usługi dla górnictwa dramatycznie poszukują ludzi do pracy. Chętnych nie ma w kraju, więc spółki zaczęły poszukiwania za granicą. Na Ukrainie, a nawet w Wietnamie

Czym się różni przeciętny górnik od przeciętnego Polaka? Zarobki, emerytury... [PORÓWNANIE]

Przeciętny górnik w porównaniu z przeciętnym Polakiem zarabia 90 proc. więcej, ma o 89 proc., wyższą emeryturę, przechodzi na emeryturę o 11,2 roku wcześniej i ma około 15 dodatków do pensji więcej. Dodatkowo co roku budżet dokłada do każdego górnika 65 609 PLN**, a to przeciętny Polak jest źródłem dochodów państwa

Na górnictwo przeznaczamy 7 mld złotych. Jak zaoszczędzić te pieniądze i pomóc górnikom?

Zdaniem premier Ewy Kopacz rząd co roku dopłaca do górnictwa 7 mld PLN. W jaki sposób można zaoszczędzić te pieniądze i jak pomóc górnikom w znalezieniu lepszego zatrudnienia?

1.057 zł netto - przedstawiciel handlowy w Rzeszowie

W czasie wakacji pracuje jako robotnik sezonowy w Niemczech - zbiera szparagi oraz truskawki (w tym roku dwa miesiące - zarobił ponad 15 tys. zł). Jest tuż przed 30 - tką. Z obecną pracą nie wiąże przyszłości, chciałby znaleźć zatrudnienie w swoim wyuczonym zawodzie.

Mniej wypadków przy pracy. Niestety, nie ubywa śmiertelnych [PODSUMOWANIE ROKU]

medalu - wzrosła liczba zgonów, a do prawie 60 proc. wszystkich wypadków doszło w wyniku nieprawidłowego zachowania pracownika Górnictwo nieźle, budowlanka do poprawy Coraz lepiej wypadają poszczególne branże kojarzone z niebezpieczną pracą. W kończącym się roku znacznie poprawiła się sytuacja w

Australia chce zadbać o BHP: monitorujemy fale mózgowe niektórych pracowników

Australia chce zadbać o BHP: monitorujemy fale mózgowe niektórych pracowników

Górnictwo to jedna z 4 branż, w których dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. W ubiegłym roku w Australii zginęło podczas pracy 12 górników. Do grudnia tego roku - już 13. Dlatego to właśnie firmy z tego sektora zdecydowały się jako pierwsze skorzystać z tzw. Smart Cap. Obecnie

Barbórka - Święto górników

Długie szychty, ciągłe niebezpieczeństwo, wysoka temperatura panująca pod ziemią - górnictwo to ciężki kawał chleba. Wiedzą o tym nie tylko pracujący w tym zawodzie. Jakie oczekiwania wobec pracy mają górnicy? Według badania Diagnoza Społeczna 2009 dla 75% z nich najbardziej pożądane są

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

niedogodności w pracy występują w przemyśle, górnictwie oraz przetwórstwie, w 2012 r. najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwach śląskim i opolskim, gdzie średnio 168 na 1000 osób, czyli prawie co piąta osoba, pracuje w warunkach zagrożenia. Najbezpieczniejsza praca była w województwach mazowieckim

Branże podwyższonego ryzyka

Branże podwyższonego ryzyka

trudniących się pozyskiwaniem i weryfikacją kandydatów oraz kierowaniem ich do pracy. Według ekspertów powody do zmartwienia powinni mieć też pracownicy agencji castingowych dla mody, teatru, telewizji i filmu. Górnictwo bez perspektyw? Raport zespołu prof. Hausnera nie jest zbyt optymistyczny, ale też nie

Czy górnicy zarabiają za mało?

Czy górnicy zarabiają za mało?

PLN brutto. Lepiej opłacani byli tylko zatrudnieni w sektorze technologii informatycznych (5 000 PLN). W całej branży na płace mocno wpływa staż pracy. Jak pokazują dane, w 2009 roku na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć zatrudnieni w górnictwie z doświadczeniem zawodowym od 11 do 15 lat. Ich

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

budownictwie, transporcie i logistyce oraz produkcji przemysłowej. Zwolnienia planuje 8 proc. pracodawców. Redukcje dotkną głównie osoby związane z gazownictwem, energetyką, wodociągami i górnictwem. - Z początkiem roku możemy odnotować spadek liczby ofert pracy. Będzie to spowodowane naturalną sezonowością

Wypadkom ulegają młodzi i niedoświadczeni

, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych. W Polsce od lat na szczycie niechlubnego rankingu najniebezpieczniejszych branż plasują się: górnictwo i budownictwo. Jak pokazują dane GUS i Państwowej Inspekcji Pracy, to właśnie w tych dwóch sektorach najczęściej dochodzi do śmiertelnych

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

dokonać rzetelnej analizy systemów wynagrodzeń z kierownictwem kopalń? Warto sprawdzić czy wszystkie osoby pracujące w górnictwie pobierają wynagrodzenia zgodne z wartością rynkową ich pracy. Kto wie, być może osoby pracujące w administracji i na powierzchni niekoniecznie są górnikami? Czy inne gałęzie

Społeczny czy potrzebny?

zwraca uwagę, żeby nie myśleć o inspektorach w kontekście jednej firmy. - Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy jest bardzo ważne. W budownictwie, gdzie jest mało związków i inspektorów, dochodzi do największej liczby wypadków w pracy. W górnictwie, które jest bardzo niebezpieczną, ale uzwiązkowioną

Maszyny wypierają ludzi

Maszyny wypierają ludzi

przemyśle motoryzacyjnym, wyspecjalizowanym przemyśle ciężkim czy górnictwie - komentuje Kaczmarczyk. Według WISE w Polsce zagrożonych negatywnymi skutkami robotyzacji jest 20 zawodów, np. kierowców autobusów, robotników wykonujących mało zaawansowane prace, pracowników ochrony czy kasjerów. Według

Znowu nieco lepiej na rynku pracy. Bezrobocie w dół

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2013 r. wyniosła 2 mln 109,1 tys. osób (w tym 1 mln 64,3 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 67,2 tys. osób (tj. o 3,1 proc.). W ujęciu rocznym Polaków bez pracy jednak przybyło - w 2012 bezrobotnych było o 144,7 tys

Po pracę do Australii

Po pracę do Australii

DEEWR wynika, że w następnych 5 latach dynamiczny wzrost zatrudnienia w górnictwie utrzyma się. Nie tylko w nim - do 2017 r. w Australii ma powstać 860 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, budownictwie, usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych oraz

Bezrobocie strukturalne

bezrobocia strukturalnego może być upadek niektórych branż czy gałęzi, zmiana struktury gospodarki narodowej np. pod wpływem zmiany struktury popytu. Ten typ bezrobocia pojawia się również, gdy w określonych regionach kraju lub gałęziach gospodarki występuje zastój i nowe roczniki wchodzące na rynek pracy

Wypadek w pracy - co robić?

Wypadek w pracy - co robić?

Najniebezpieczniejsze branże to górnictwo i budownictwo. Jak pokazują dane GUS i Państwowej Inspekcji Pracy, to właśnie w tych dwóch sektorach najczęściej dochodzi do śmiertelnych wypadków w czasie wykonywania zadań służbowych. Tylko w minionym roku w wyniku wykonywanych prac zginęło 28 górników i

Prywatne firmy biją się o młodych górników

powodu braku rąk do pracy będzie musiała ograniczyć fedrowanie, już nikt się tym nie przejmował. - Część ludzi porzuciła pracę i po prostu uciekła do JSW - żali się przedstawiciel jednej z prywatnych firm działających w górnictwie. Sami uczniowie nie ukrywają, że wolą jednak pracować w państwowej kopalni

Koszty pracy w Polsce

Koszty pracy w Polsce

nie zostało poświęconych na wykonywanie obowiązków zawodowych. Najwięcej bezproduktywnych godzin pracy zanotowano w górnictwie, edukacji oraz firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Polacy to nadal tania siła robocza Pomimo rosnących kosztów zatrudnienia, polska gospodarka pozostaje

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

. Niektóre osoby jeszcze podczas trwania kursu znalazły sobie pracę. Kilka osób wyjechało za granicę. Pracę w Radomiu znaleźli m.in. Robert Paździur i Marcin Gołosz. - Zawsze mnie ciągnęło do spraw technicznych, sam nie wiem, po co poszedłem do liceum ogólnokształcącego - mówi pan Robert. W swoim domowym

Do pracy wróci ponad 100 tys. byłych górników?

Do pracy wróci ponad 100 tys. byłych górników?

pracy. Przez te dziesięć lat faktycznie wiele się w górnictwie zmieniło. Dziś kopalnie, tak jak inne przedsiębiorstwa, rozpaczliwie szukają pracowników. Młodzi nie garną się już do roboty pod ziemią, a wielu z tych, którzy przychodzą, rezygnuje po miesiącu, gdy dostaną pierwszą wypłatę - ok. 1300 zł na

Studia, po których jest praca

specjalnych statków transportowych) w formie skroplonej i przekształcenia go w formę gazową. Podobnie jak górnictwo morskie, studia te kształcą specjalistów do pracy w zawodzie, który w Polsce jeszcze nie istnieje. Mogą oni pracować także przy obsłudze terminali LNG w innych państwach, np. w Hiszpanii, gdzie

Badacz danych poszukiwany

miningu", czyli "górnictwa danych". Ktoś, kto pracuje jako Big Data Scientist, odpowiedzialny jest za analizowanie i poszukiwanie pewnych prawidłowości w dużych i złożonych zbiorach danych. To swego rodzaju "górnik danych", który przesiewa grunt, szukając drobin złota, czyli

Górnicy będą zarabiać więcej

dobrej koniunktury to ciężka praca górników sprawiła, że górnictwo osiąga potężne zyski - mówi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. Porozumienie w sprawie górniczych podwyżek wynegocjowano kilka dni temu podczas posiedzenia trójstronnego zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Uczestniczyli w nim

Pierwsi polscy górnicy zaczęli pracować w Anglii

płacy i pracy, zainteresowanie słabnie. Nieoczekiwanie szansa na pracę w górnictwie pojawiła się za to w Anglii, gdzie po reformach Margaret Thatcher zostało się jedynie 14 kopalń. Przez lata w Wielkiej Brytanii nie kształcono nowych kadr. Gdy okazało się, że od kilku miesięcy utrzymuje się tam

Zawody o największym spadku zapotrzebowania do roku 2010:

pokrewni, - kowale, ślusarze i pokrewni, - operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni, - operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych, - robotnicy transportu i tragarze, - robotnicy przy pracach prostych, - robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, - nauczyciele

Śląskie kopalnie chcą zatrudnić ponad 1000 osób

Na przyjęcia w górnictwie musi się zgodzić Ministerstwo Gospodarki. Ale to właściwie tylko formalność, bo nowi ludzie nie zwiększą zatrudnienia w górnictwie, tylko zastąpią tych, którzy odeszli na emerytury i renty. - Musimy zachować ciągłość wydobycia, a bez nowych górników, którzy zajmą miejsca

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

zarobków nie da się wytłumaczyć szkodliwością pracy ani ryzykiem wypadku. Odsetek osób ulegających wypadkom i zapadających na choroby zawodowe wśród spawaczy, blacharzy jest zbliżony do notowanego w górnictwie, a zarobki - dużo niższe. Wyższa płaca w górnictwie to według Szydłowskiego wynik presji

Kto zarabia najwiecej i ile pracuje?

Średnia pensja brutto i przeciętny czas pracy według branż branża dochód brutto w zł liczba godzin pracy w tygodniu transport i spedycja 5113,8

Górnicy chcą podwyżek. Najlepiej o 500 zł

oznaczałoby to ok. 500 zł podwyżki brutto (licząc średnią zarobków w KW). - W innych branżach wynagrodzenia idą w górę, a w górnictwie stoją w miejscu. Nie będziemy się już na to dłużej godzić - zapowiada Dominik Kolorz, szef górniczej "Solidarności", największego związku zawodowego w branży

Firmo, graj o najlepszych!

wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do pracy zarówno indywidualnej, jak i w zespole. Dlatego też, jak podkreślają same firmy biorące udział w konkursie, tacy stażyści wybrani z najlepszych to doskonała inwestycja dla pracodawcy. Praca za staż Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w tym roku już po

Górnicy nie mają się z czego uczyć

ogromny kłopot - nie ma się z czego uczyć. Ostatni podręcznik dla klas górniczych z informacjami o eksploatacji złóż, podziemnej technologii czy bezpieczeństwie pracy napisano na początku lat 90. Książka, której współautorem był Jerzy Honysz, obecnie nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku

Nie płacą naszym kroci, ale chleb pewny i życie tańsze

Praca za południową granicą to nadzieja dla tych, którzy nie mają szans na etat w Irlandii czy Anglii - ludzi po czterdziestce, bez wykształcenia i znajomości języka. Andrzej Krawczyk, 50-latek spod Częstochowy, od tygodnia ogłasza się w prasie i internecie: "Podejmę pracę w Czechach

Cel: utrzymać etat

(40 proc.) niż wśród kobiet (35 proc.). Branża też ma znaczenie. Za pracą przeprowadziłoby się 80 proc. osób zatrudnionych w mediach, 55 proc. w górnictwie, 52 proc. administracji publicznej i obrony narodowej, oraz placówek naukowych (50 prac). Rafał, 43-latek z woj. lubelskiego, od 20 lat pracuje w

Nie zatrudniamy mężczyzn, bo lubią hazard i kradną

Pracy w Łodzi. - W kodeksie pracy jest lista zawodów, w których nie powinny pracować kobiety, na przykład górnictwo. Mężczyźni mogą pracować w każdym zawodzie. Poza tym znam też kobiety hazardzistki! Co może zrobić czytelnik "Gazety"? Złożyć skargę do inspekcji pracy albo wystąpić do sądu

Zapraszamy na staże

biura kadr i szkoleń Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. - Dla nas cenne jest świeże spojrzenie, z jakim młodzi ludzie przychodzą do naszej firmy. Doceniając ich zaangażowanie i entuzjazm w zdobywaniu kompetencji, najlepszym stażystom nierzadko oferujemy pracę - dodaje. Poprzednia, XV edycja

Kobieta inżynier zarabia mniej

(0,55%), geodezja i kartografia (0,55%), media, reklama i rozrywka (0,55%), a także służby mundurowe, górnictwo, czy rolnictwo. Są to również branże zdecydowanie mniej popularne wśród kadry technicznej - w służbach mundurowych, górnictwie, rolnictwie miejsc pracy dla osób z dyplomem inżyniera jest w

Katowice gonią w zarobkach Warszawę. Inne miasta też.

pracy nie jest takim kłopotem jak gdzie indziej - tłumaczy Walewski. Przemysł w Katowicach: Kompania Węglowa (74,5 tys. osób), centrala hutniczego potentata Ispat Polska Stal, Katowickiego Holdingu Węglowego i wielu mniejszych firm związanych z górnictwem. Niedawno pojawiły się przedstawicielstwa

Dyscyplinarne zwolnienie dla związkowca

blisko 200 tys. zł, a akcję Sierpnia '80 ogłosił za nielegalną. Z miejsca zapowiedział też, że dwunastu przywódców strajku zostanie dyscyplinarnie zwolnionych. Sześciu z nich zwróciło się do zarządu o złagodzenie kary - dostali naganę i przeniesienie do gorzej płatnej pracy. W sprawie Łabądzia Czajkowski

Związkowcy nie przyszli do roboty w kopalni

Jarosław Zagórowski, prezes JSW, wydał w piątek zarządzenie, które odbiło się szerokim echem. Ponieważ związki zawodowe działające w spółce węglowej nie podpisały jednolitego układu zbiorowego pracy, spółka uznała, że wszyscy działacze oddelegowani do pracy związkowej w biurach - a w JSW jest ich

Wynagrodzenia w firmach w XI wzrosły o 11,0% r/r, zatrudnienie o 4,9% r/r - analitycy

%. "Znaczny wzrost płac w skali miesiąca wynikał z rozpoczęcia wypłat gwiazdkowych (których kumulacja przypadnie i tak na grudzień), przede wszystkim w górnictwie oraz w energetyce, a w mniejszym stopniu w przetwórstwie oraz w budownictwie. Przy realizacji naszych założeń wzrost siły nabywczej

Wypadki przy pracy

budownictwie i transporcie, opiece zdrowotnej, edukacji, górnictwie, przemyśle produkcyjnym i przetwórczym, rolnictwie. Ze statystyk GUS-u wynika, że najczęściej wypadkom ulegają pracownicy z krótkim stażem pracy (ponad 62 proc. wszystkich przypadków to osoby pracujące krócej niż 5 lat). Do wypadków

Wyjazd spod czeskiej ziemi

Potomak ze Związku Zawodowego Pracowników Górnictwa, Geologii i Przemysłu Naftowego dodaje, że czeskie związki będą domagać się jak najszybszego rozwiązania z tymi firmami umów o pracę. To oznacza zwolnienia polskich górników, bo to oni głównie pracują w firmach zewnętrznych fedrujących w czeskich

Czekając na drugą falę

. mniej.Nowe miejsca pracy: 7528Kto zwalnia?Do końca 2011 roku firmy zgłosiły zamiar zwolnienia 5680 osób. Będą to min.Poczta Polska w kilku miastach: 963 osobyArcellor-Mittal Service Group, Dąbrowa Górnicza, produkcja maszyn dla górnictwa: 410 osóbCefarm, Kłobuck: 90 osóbBumar Łabędy, Gliwice, produkcja wozów

Górnicy: podwyżki albo węgiel zostaje na dole

W miniony piątek pogotowie strajkowe w kopalniach ogłosiła górnicza "Solidarność". W poniedziałek na podobny krok zdecydował się Związek Zawodowy Górników w Polsce, druga po "S" centrala działająca w górnictwie. Na dniach związkowcy połączą siły i prawdopodobnie powołają wspólny

Komentarz do Polskiej Listy Płac

Dla Gazety - mówi Grzegorz Pluciński, konsultant Ernst & Young: Z przytaczanych przez "Gazetę" danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że Polacy zarabiają więcej niż mieszkańcy innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niskie zarobki w Białorusi i na Ukrainie raczej nikogo nie

Kiedy i kogo nie można zwolnić

jesieni 2008 r.! Najczęściej pracę tracili zatrudnieni m.in. w przetwórstwie przemysłowym, nieruchomościach, górnictwie i transporcie. W okresie od stycznia do września 2009 r. zlikwidowano prawie 370 tys. miejsc pracy. - Dane o polskim rynku pracy nie są tak złe jak w innych krajach Europy Środkowo

Gdzie możesz praktykować

Morris Polska SA, Polmos Lublin SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PricewaterhouseCoopers, Radiowa "Trójka", Sanitec Koło, Shepherd Institute, Sodexho Polska Sp. z o.o., SOKE SPONTEX, STOEN SA, Telekomunikacja Polska, Thomson multimedia Polska Sp. z o.o., Oddział w Żyrardowie, V&P

Podwyżki 2007 - Komu, kiedy, ile?

Joanna Ćwiek: Wszędzie mówi się o tym, ze pensje wzrastają. Pracownicy coraz częściej buntują się, grożą odejściem i żądają podwyżek. Czy presja podwyżkowa jest dziś faktem? Dr Michał Boni, ekspert rynku pracy: Tak. Z danych GUS wynika, że w marcu bieżącego roku wynagrodzenia w sektorze

Czy związki rozumieją nowoczesną gospodarkę?

W Fiat GM Powertrain Polska związkowcy nie chcą się zgodzić na pracę w soboty. Akcjonariusze grożą, że przeniosą produkcję silników w inne miejsce. Jak skończy się konflikt? Nie wiadomo. Zdanie związków trzeba jednak wziąć pod uwagę. W ostatnim roku to związkowcy przesądzali o wyborze inwestora w

Górnicza pięść. Kto rządzi związkami w kopalniach?

kartonem chesterfieldów dla przewodniczącego. - Skąd tak wysoka średnia zarobków w górnictwie, 4500 zł? - Bo wysokie średnie ma na przykład dozór górniczy, a wynagrodzenia szeregowych górników stoją na tym samym poziomie. - A te wszystkie dodatki: za dojazd do pracy, na podręczniki dla dzieci, barbórka

Śląsk. Nielegalni górnicy

wśród tych, którzy odchodzili pierwsi - cztery lata temu - ponad połowa ma legalną nową pracę, a co trzeci pracuje w szarej strefie. Wśród tych, którzy wzięli odprawy półtora albo rok temu, pracę ma tylko co piąty. Górnictwo musiało zmniejszyć zatrudnienie, bo ponad połowa kosztów wydobycia węgla to

Kopalnie na sprzedaż. Sobieski puchnie z dumy

zwiększyć wydajność pracy. W górnictwie przychodziły z góry zalecenia obniżające wydajność pracy. W Spółce ustalano limity wydobycia. Najmniejsze zakupy musiały być zatwierdzane przez urzędników w Tychach [w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Węglowej]. Gospodarka nakazowo-rozdzielcza jeszcze większa niż w

Geolog

. Jeśli ktoś wybiera karierę naukową, musi mieć cierpliwość do pracy laboratoryjnej, jeśli zaś chce być geologiem praktykiem, powinien być przygotowany do pracy w terenie, do łączenia wiedzy geologicznej z jej zastosowaniami w górnictwie, budownictwie czy przemyśle wydobywczym. Dawniej i

Wiertacz zarabia więcej niż prezes

W jakiej branży chcesz pracować? Zobacz jakie oferty pracy mamy dzisiaj dla Ciebie. Zespół Szkół Samochodowych pierwsze niepowodzenie w tworzeniu kierunku technik drogownictwa ma już za sobą. - W ubiegłym roku prowadziliśmy nabór do jednej klasy technikum, ale były tylko trzy lub cztery podania

Laureaci

doświadczeniem w zakresie kompleksowych projektów inżynieryjnych oraz prac studialnych. Istniejemy na rynku od 1951 roku. W 1995 roku przekształciliśmy się w Spółkę Akcyjną, która działa w ramach grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Grupa Tempo specjalizuje się w dostarczaniu

Jak nauczyć się podejmować decyzje

pracy w górnictwie. Co da upieranie się, czekanie, protesty? Najwyższy czas zastanowić się, gdzie jest praca. Nie ma sensu stać w miejscu i oszukiwać się - mówi Sztomberski. Dokąd zmierzam? John był od wielu lat jednym z najlepszych sprzedawców odkurzaczy w USA. Ludzie w jego firmie zmieniali się

Marcinkiewicz zweryfikuje prezesów

Marka Kossowskiego, prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, który przygotowywał prywatyzację PGNiG (krytykowały ją PO i PiS). "Poniżej zera" oceniał też prezesa Ruchu Mirona Maickiego i Totalizatora Sportowego Mirosława Roguskiego. Według projektu PiS na stanowiska w zarządach

Biskupi o bezrobociu

- W pracach nad tym dokumentem biskupi zastanawiają się, jak Kościół może pomóc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia - mówił rzecznik Episkopatu ks. Adam Schulz. Prace nad listem biskupów poprzedził kilkunastostronicowy list opublikowany we wtorek przez metropolitę górnośląskiego abp. Damiana

Rozmowa o historii kryzysów

spektakularnym spadkiem bezrobocia. Dzieje się tak z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że znaczna część bezrobocia ma charakter strukturalny. Przykładem może być górnictwo, gdzie nawet przy 7-proc. wzroście gospodarczym nie ma szans na stworzenie nowych miejsc pracy. Po drugie, firmy

Dwa światy polskiej gospodarki

"z pracooszczędnego na pracochłonny, z opartego na wzroście wydajności pracy na bazujący na wzroście zatrudnienia". Co to oznacza w realiach naszej gospodarki? W dyskusjach nad bezrobociem i sposobami jego zmniejszenia przewija się pogląd, że znacznego postępu w tej dziedzinie możemy się

Śląska lista płac

Restrukturyzacji Górnictwa, trzy razy w roku dodatkowo dostaje 14. pensję, barbórkę oraz nagrodę z zysku ok. 3,5 tys. zł brutto. Praca osiem godzin dziennie. Średnio raz w miesiącu musi zostać po godzinach 3000 zł - kierownik kadr w firmie produkcyjnej na Śląsku, zatrudniającej 500 osób. Podlega mu pięciu

Rodaku, zrób to sam

ich obronie, jest skrajnie nieuczciwy. Od restrukturyzacji górnictwa nie ma odwrotu - widać to było na przykładzie Wielkiej Brytanii i Niemiec. I nas to nie ominie. Szczególne zadania mają tu związkowcy - czy będą łudzić polskich górników nadziejami na dalszą pracę pod ziemią, czy raczej mobilizować

Alfabet dodatków do pensji

ludziom związanym z górnictwem; przybliżona wartość: 1-4 tys. zł. Basen Biedniejsze firmy załatwiają pracownikom zniżki na basen, niektóre - bogate - fundują go w całości; jednak pracownicy tych ostatnich to z reguły pracoholicy pracujący po kilkanaście godzin na dobę, którzy i tak nie mają czasu ani siły

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

międzynarodowego koncernu chemicznego sprzedającego półprodukty dla innych firm. Zna świetnie angielski, ma kilkuletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku. Firmowy samochód (może korzystać z niego bez ograniczeń, płaci tylko za benzynę), komórka oraz ubezpieczenie w III filarze, dwa razy w roku atrakcyjne

Górnicy z kopalni Budryk wracają do pracy!

To był jeden z najdłuższych strajków w górnictwie - trwał nieprzerwanie od 46 dni. Protest ponad 300 górników z kopalni Budryk w Ornontowicach, którzy prowadzili nawet głodówkę pod ziemią, pewnie by się szybko nie zakończył, gdyby nie postawa pozostałych pracowników, którzy nie chcieli strajkować

Ludzie z biedaszybów

dziś w każdej dzielnicy Wałbrzycha. - U nas pokłady węgla leżą płytko. Wysadziło je w górę podczas wypiętrzania się Sudetów - mówi Władysław Frontczak, emerytowany inżynier górnictwa z kopalni Thorez. - Żeby się do nich dostać, wystarczy sadzić ziemniaki w ogródku. Piwnice niektórych domów mają węglowe

Sowite odprawy skłonią górników do zwolnień?

O wypłacanych do 2001 r. 50 tys. zł odprawy dla górników dołowych mówiło się w ostatnich latach źle. Wzięło je ponad 30 tys. osób i sporo z nich do dzisiaj szuka pracy. Byli też tacy, którzy od razu wydali pieniądze na samochody (najczęściej lanosy), meble czy sprzęt rtv. Ale to m.in. ten Górniczy

Milioner na kredyt

- jakieś sto butelek. Dostał wózek. Miał rozwieźć butelki między czwartą a siódmą rano. Po dwóch tygodniach rzucił pracę; stwierdził, że jest za ciężka. A my podpisaliśmy już umowy na dostawy na cały miesiąc, więc przez kolejne dwa tygodnie wstawaliśmy z bratem o trzeciej i roznosiliśmy sami. Mieszkańcy

Politechniki alarmują: nie mamy dość studentów!

przedmiotów się wymaga - uważa prof. Antoni Tajduś, rektor krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak wynika z danych departamentu analiz i prognoz ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, pod względem odsetka słuchaczy na studiach technicznych jesteśmy na szarym końcu w Europie. W państwach Unii