gospodarka przestrzenna

Bartosz Sendrowicz

Otwarci urbaniści i architekci i jeszcze 90 zawodów

Otwarci urbaniści i architekci i jeszcze 90 zawodów

Kolejna transza deregulacji. Największe rozluźnienie zasad dostępu do zawodu nastąpi w przypadku urbanistów, a także uprawnień budowlanych dla architektów i inżynierów budowlańców.

Wieczny student - to brzmi... dumnie

Na całym świecie recepta na sukces zawodowy brzmi tak samo: nieustająco podnoś swoje kompetencje. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy skazani na bycie wiecznymi uczniami.

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

- Przestańmy tłumaczyć, że najważniejszy jest fach w ręku. Pracownicy muszą mieć określone kompetencje, a wtedy poradzą sobie w różnych profesjach - mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Oto, co trzeba umieć, by odnieść zawodowy sukces w tym rok

Moda jednym maturzystom zaszkodzi, pomoże innym

nowością była ciesząca się teraz olbrzymią popularnością gospodarka przestrzenna. - Czuwamy nad naszą ofertą, ale wydaje się, że ze względu na jej szerokie spektrum, nie ma takiej potrzeby - mówi Ewa Chybińska, rzecznik PW. W tym roku największą popularnością na Politechnice Warszawskiej cieszyły się m. in

Wyższe wykształcenie jest w cenie

sektor edukacyjny. Dzięki wzmożonemu zapotrzebowaniu na pracowników, pojawiły się nowe możliwości rozwoju własnych umiejętności i wiedzy. - Uczelnie uruchamiają kierunki studiów, bardzo blisko związane z konkretnymi wymaganiami rynku pracy, np. zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna, inżynieria

Co studiować, żeby łatwo znaleźć pracę

globalizacji. A w Polsce jest bardzo mało ludzi mówiących po chińsku czy japońsku. Zasada na rynku pracy jest taka: im mniej osób będzie umiało to co my, tym łatwiej znajdziemy pracę. Rządzi prawo podaży i pobytu. Politechnika obserwuje wzrost zainteresowania inżynierią lądową i gospodarką przestrzenną. To

Zawody, które się kryzysu nie boją

Zawody, które się kryzysu nie boją

kursy właśnie pod okiem mistrza. Fachowcy zawsze znajdą więc pracę, choćby, jako "szkoleniowcy". Starzejące się społeczeństwa to z jednej strony poważny problem dla gospodarek europejskich, z drugiej duża szansa rozwojowa dla branży opiekuńczej. Jak wynika z danych Eurostatu, liczba osób w

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

takich kierunkach jak: biotechnologia, budownictwo, weterynaria, dietetyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, technologia żywności czy technologia drewna. Często się zdarza, że pracodawcy poszukują naszych absolwentów po tych kierunkach i nie chcą słyszeć o absolwentach innych uczelni

Geolog

się np. teledetekcja satelitarna. Najważniejsze jednak, że geologia przekształciła się z nauki teoretycznej w dziedzinę wiedzy potrzebną w administracji państwowej, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu architektury oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki

Mówią o studiach w Wielkiej Brytanii

swoje życie. Rzeczywistość polska jednak ostudziła ten mój zapał. Dlatego myślę teraz o wyjeździe na zagraniczne studia podyplomowe. Katarzyna Rytel, studentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW Studiowałam na University of Wales w Aberystwyth. To przepiękne miasteczko na wybrzeżu

Urzędnik samorządowy

gospodarki budżetowej samorządu, formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej, procedury tworzenia i wykonywania budżetu samorządu, a nawet kontrolę gospodarki finansowej samorządu. Powinien również poznać same źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, mechanizmy subwencji i 

Nocowali kilka dni przed urzędem, aby pojechać do pracy w Niemczech

szybki prysznic, kanapki, herbata do termosu i z powrotem pod urząd. Marta Bartczak (studentka gospodarki przestrzennej UŁ), Iwona Jędrzejczyk (nauki polityczne) i Kasia Wrzeszcz (ekonomia) czekały od 21 w poniedziałek. Noce spędzały w volkswagenie golfie zaparkowanym pod urzędem. W środę o 8.30

Niech emigranci nie wracają do kraju

;. Książka bardzo dla mnie ważna, zderzająca wschodnio - i zachodnioeuropejskie doświadczenia i prezentująca miasto jako dobre miejsce do życia. Ta książka to taki mój urbanistyczno-polityczny manifest. Staram się więc dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. Jeśli mówi się, że współczesna gospodarka oparta

Architekt

odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Wreszcie na koniec kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego. Architekturę można studiować w jednej z politechnik lub jednej z 3 szkół niepaństwowych (Warszawa, Poznań

Trzy paki na baciku i spoko

wychowanków. Wylicza tych techników mechaników budowy maszyn, do których nie dotarłem: - Tomek robi licencjat w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. - Mariusz, Michał i Paweł poszli do filii SGGW w Przasnyszu na gospodarkę przestrzenną. - Rafał i drugi Mariusz studiują w Wyższej Szkole Działalności

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to wszelkie działania obejmujące kształtowanie terenów miasta, wsi czy określonego regionu. Ich celem jest zapewnienie spójnego rozwoju każdej przestrzeni - mieszkalnej, handlowej czy przemysłowej. Aby wszystkie te sektory współgrały ze sobą i aby nie dochodziło do wzajemnego zakłócania celów i funkcji, konieczna jest bardzo dobra koordynacja każdego posunięcia związanego z rozbudową czy przekształceniem. Na szczególną uwagę zasługują wszelkie działania w obrębie miejsc i budynków o dużym znaczeniu historycznym czy kulturowym.

Praca w dziale zarządzającym terenami miejskimi wymaga od zatrudnionej tam osoby odpowiedniego wykształcenia. Najczęściej wymagane są studia kierunkowe pierwszego lub drugiego stopnia. Pracownik oprócz przygotowania merytorycznego powinien także wyróżniać się umiejętnością planowania przestrzeni, wyobraźnią przestrzenną i znajomością potrzeb danego sektora.

Zatrudnienie po gospodarce przestrzennej można znaleźć oczywiście nie tylko w urzędach, ale także w biurach projektowych czy nawet w przedsiębiorstwach zajmujących się nieruchomościami. Planiści często pracują też dla deweloperów i firm związanych z projektowaniem i zagospodarowywaniem zieleni miejskiej.