gospodarstwo rolne

Praca sezonowa: niemieccy farmerzy krytykują nowe stawki minimalne

W Niemczech pracuje przy żniwach 330 tys. robotników rolnych. Od 2015 mają otrzymywać minimalną płacę w wysokości 8,50 euro. To zagraża egzystencji farmerów i powoduje podwyżkę cen produktów - twierdzą związki branżowe.

Sposób na bezrobocie: rolnicze start-upy

Portugalczycy starają się uporać z kryzysem w każdy możliwy sposób. Ostatnio na przykład chętnie zostają rolnikami. Powstanie rolniczych "start-upów" wspiera Unia Europejska.

Bezrobotny zarejestrowany

powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości

Polska rolniczym "gigantem"

Polska rolniczym "gigantem"

sprzedaż - jeśli w ogóle - przeznaczana jest jedynie niewielka część zbiorów. Jednostki duże, o powierzchni powyżej 30 ha, stanowią w Polsce 2,4% wszystkich gospodarstw rolnych. To odwrotnie niż w krajach z tzw. rolnictwem intensywnym, gdzie większość farm charakteryzuje duży areał upraw. Dlaczego liczba

Szara strefa

własności, również u osób fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych),nieopodatkowaną pracę na własny rachunek. Przyczynami występowania "szarego" obszaru gospodarczego są stosunkowo wysokie podatki w gospodarce oficjalnej, spadek realnych dochodów obywateli, znaczna podaż siły roboczej

Czy warto wyjechać do Norwegii?

Czy warto wyjechać do Norwegii?

Mimo obiegowych opinii - praca dla Polaków w Norwegii wcale nie leży na ulicy. Wie o tym pan Paweł. Ma 38 lat, a od trzech lat pracuje w Norwegii. Jest - jak o sobie mówi - wykwalifikowanym pracownikiem fizycznym. Pracuje w gospodarstwie rolnym, do którego przyjeżdżał zarabiać jeszcze jako młody

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

, wynika, że najbardziej brakuje nam pracowników fizycznych o różnych kwalifikacjach. Chodzi o zbrojarzy, tokarzy, spawaczy, różnych monterów, dekarzy - to ci wykwalifikowani. I m.in. o pomocników w gospodarstwach rolnych, szeregowych budowlańców. Kolejne miejsca zajmują już jednak osoby wysoko

Sezon na pracę się opóźnia

Sezon na pracę się opóźnia

Pogoda nie sprzyja tym, którzy dorabiali lub znajdowali zatrudnienie właśnie przy pracach sezonowych. Przedłużająca się zima o kilka tygodni opóźniła moment rozpoczęcia prac sezonowych związanych m.in. z porządkowaniem, robotami remontowo-budowlanymi, pracami rolnymi czy chociażby otwieraniem

Polska ziemia obiecana

Polska ziemia obiecana

. mniej. Polskie saksy Polscy pracodawcy szczególnie chętnie sięgają po pracowników sezonowych ze Wschodu, np. do zbiorów owoców lub warzyw czy w budownictwie. We wschodnich województwach Polski w sezonie - czyli od lutego do października - w sadach, gospodarstwach rolnych czy firmach produkcyjnych często

Szkolenia w internecie: jak zostać rolnikiem

Pełczyce w woj. zachodniopomorskim po wakacjach zaczyna naukę w technikum rolniczym. - Żałuję, że wcześniej nie skończyłam tej szkoły. Bez odpowiedniego wykształcenia mam kłopoty z kupnem ziemi - tłumaczy. Pani Aleksandra ma 23 lata. Mówi, że zawsze marzyła o własnym gospodarstwie, ale rodzice zniechęcali

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

gospodarstwach rolnych, przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli: pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach; pracodawców

Rolnik

rolnego, by skutecznie i mądrze planować, prowadzić i sprzedawać produkcję gospodarstwa. Ważna jest także bieżąca obserwacja dość kapryśnego polskiego rynku rolnego i umiejętność przewidywania opłacalności produkcji. Dawniej i dziś Przeszłość rolnictwa znana jest każdemu choćby z 

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

i uzupełnia wykształcenie rolnicze, ale 60 proc. to ci, którzy wykształcenie mają, ale nie rolnicze. - To są osoby, które mają zamiar przejąć gospodarstwo rolne po rodzicach i dostać dopłatę z programu dla młodych rolników, a są np. po fizjoterapii, zarządzaniu, marketingu czy pedagogice - mówi

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu

Zielone studia podyplomowe

Zielone studia podyplomowe

kurs rolnictwa ekologicznego. To studia dla osób, które chciałyby mieć uprawnienia i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz nauczyć się, jak zdobywać środki z funduszy strukturalnych. Studia przygotowują też do organizacji rolnictwa ekologicznego i projektowania ogrodów oraz terenów

Sezon na pracownika sezonowego

). Niektórzy idą jeszcze dalej - kuszą, tak jak robi to właściciel relatywnie niewielkiego, dwuhektarowego gospodarstwa rolnego w Łubiance na Podlasiu, Andrzej Solnik, tzw. trzynastkami. - Z siłą roboczą jest coraz gorzej i zwykle musimy bazować na przyjezdnych. Bardzo wiele osób pracuje doraźnie - przychodzą

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

z czasów, kiedy rządy obejmował Donald Tusk. Programem cięć objęte zostaną wszystkie ministerstwa, agencje rządowe, urzędy wojewódzkie, skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, NFOŚ, PARP, PFRON, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Jaki wybrać zawód?

-spożywczym, w gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych, w zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności. Twój dalszy rozwój Dodatkowe szkolenia z audytu wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO) lub z

Pracują legalnie w Niemczech, bo znaleźli furtki w przepisach

gospodarstw rolnych zgłaszają zapotrzebowanie, którego nie można wypełnić, to lokalni urzędnicy mogą decydować o przyjęciu pracowników z innych krajów, nawet spoza UE - tłumaczy Piotr Winiarski, który prowadzi w Berlinie firmę konsultingową Polen Deutschland Consult. Inna furtka do legalnej pracy to zasada

Ile można dorobić na emeryturze?

sytuacji, gdy nie masz swojego pracodawcy, bo nie pracujesz nigdzie na etacie), honorarium autorskie, dieta radnego, wynagrodzenie sołtysa albo członka rady nadzorczej. Nie są zarobkiem alimenty ani zasiłki lub zapomogi z opieki społecznej. Nie są zarobkiem dochody z gospodarstwa rolnego. (Ale uwaga

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. W praktyce najczęściej firmy, które w oficjalnych komunikatach głoszą hasła typu: "Zwalnianym pracownikom zapewniamy dobre warunki socjalne", wypłacają wszystkim odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznej pensji.

Tysiąc firm daje pracę w małej gminie

Tysiąc firm daje pracę w małej gminie

biznes. Najpierw przejęliśmy 16 hektarów po gospodarstwie rolnym i tam utworzyliśmy działki budowlane. Teren był piękny, nad rzeką. Ale zainteresowanie było tak słabe, że działki szły na przetargu po cenie wywoławczej, po kilka tysięcy złotych. Dziś działki pod zabudowę kosztują nawet 100 tys. złotych

Nieuczciwi pośrednicy zmieniają się w gangsterów

Piotr Bociek, 22 lata, skończył podstawówkę, dorywczo pracował w niewielkiej firmie produkującej nawozy sztuczne. O rok starszy Sławomir Markowski, z zawodu mechanik (zawodówka), od trzech lat prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo rolne. Obydwaj mieszkają pod Kętrzynem. Do Warszawy przyjechali na

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

składają się myśliwi, którzy biorą udział w polowaniu. 80 zł dziennie - 25-latek spod Olsztyna za pomoc w największym gospodarstwie rolnym w okolicy. Pracuje od 6 rano do 20, w czasie sezonu (zbieranie warzyw, żniwa, wykopki) pracuje nawet do 23. 100 zł dziennie - 27-latek, który sprzedaje odzież na

Wszystko o mikropożyczkach

, zaledwie na połowę zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego w stosunku rocznym (a więc na 6,75 proc.). A w powiatach zagrożonych strukturalnym bezrobociem - tylko na 30 proc. zmiennej stopy (czyli 4,05 proc.). Pożyczkę należy spłacić w trzy lata, a w gospodarstwach rolnych przez cztery lata. Aby

Sezon ogórkowy na sezonowych pracowników

zapłata w płodach rolnych, są już w zaniku - mówi Bożena Karwat - Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wolą pracować za większe pieniądze - Problem ze znalezieniem nie tylko sezonowych rąk do pracy narasta od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic państw

Czas na europejskie zbiory

szukać zatrudnienia. Osoby zainteresowane sezonową pracą u flamandzkiego gospodarza powinny same nawiązać z nim kontakt. Skuteczny sposób to wycieczka po lokalnych farmach i plantacjach i rozmowa z właścicielem. Jeśli znasz się na uprawach, zbiorach czy innych pracach rolnych lub na maszynach rolniczych

Praca dla studentów

. Resztę muszą załatwić już bezpośrednio z potencjalnym pracodawcą - mówi Kinga Majchrzak z Ośrodka Promocji Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej. W większości oferowane zajęcia to praca fizyczna - w gospodarstwach rolnych czy gastronomii. Nie każdy musi, czy może, zdecydować się na wyjazd. Stara się więc

Na ile polski Kościół daje zarobić?

całym kraju księża prowadzą gospodarstwa rolne, często na ziemiach popegeerowskich. Ksiądz nauczy rolnika jak z Unią żyć Niektórzy księża biorą nawet udział w profesjonalnych szkoleniach. Półtora roku temu ksiądz Jan Flisikowski, proboszcz parafii św. Marcina z Tours w Borzyszkowach zaskoczył wszystkich

Ziemia obiecana w Goworowie, czyli co mnie tu trzyma?

z działką można kupić za 70-100 tys. zł. Najwięksi pracodawcy: gospodarstwa rolne po byłym PGR w Ponikwi Małej i Brzeźnie (hodowla karpia królewskiego, produkcja mleka, tuczu drobiu), masarnia w Goworowie, Bank Spółdzielczy, zakłady

Trzeba się spisać - bezrobotni i spis powszechny

spisywaniu gospodarstw rolnych). - Te pieniądze to nie jest łatwy chleb - wyjaśnia Izabela Szaradowska-Lis. - Niektórzy kandydaci rezygnują po zapoznaniu się z zakresem obowiązków rachmistrzów. Ci, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap, zostaną zaproszeni na szkolenie o spisie. Potrwa ono kilka dni i

Będzie łatwiej zwalniać

: - nabyłeś prawo do emerytury lub renty, - pracujesz w innej firmie na cały etat lub w kilku firmach łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy, - masz własną działalność gospodarczą, - prowadzisz co najmniej pięciohektarowe gospodarstwo rolne. Przepisy dotyczące zwolnień grupowych obowiązują także pracodawcę

Jaka to praca, w jakich krajach i za ile

-22) 841 00 81-84, e-mail: warschau-ob@bmaa.gv.at , Ambasada RP w Austrii, e-mail: info@botschaftrp.at , www.botschaftrp.at WIELKA BRYTANIA Jaka praca? W hotelach, pubach, restauracjach, parkach rozrywki, w gospodarstwach rolnych, przy hodowli. Ile można zarobić? Średnio 4-5 funtów. Pracownicy 18

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

? ( Osobom urodzonym przed 31 grudnia 1948 r. ( Przy obliczaniu kapitału nie będą brane pod uwagę okresy prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie - rolnicy mają odrębny system emerytalny. Do kiedy ZUS ma czas? Jak już pisaliśmy wyżej, do końca 2003 roku zaświadczenia w naszym imieniu

Wielkia Brytania i Irlandia - czy warto pracować legalnie

-hotelarskim brakuje pokojówek, recepcjonistów, kucharzy i pomocy kuchennych. Robotnicy mogą starać się o pracę na budowach, fermach hodowlanych czy w gospodarstwach rolnych. Jedyny warunek - naprawdę trzeba mówić przyzwoicie po angielsku. Kolejnym krokiem jest znalezienie pracodawcy, który zechce zatrudnić

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

.). Pożyczkę należy spłacić w trzy lata (od dnia wypłacenia pieniędzy), a w gospodarstwach rolnych - przez cztery lata. Aby otrzymać pożyczkę, pracodawca musi jednak zadeklarować, że będzie zatrudniał absolwenta przez co najmniej dwa lata. Czy pożyczki można nie spłacić? Starosta może odroczyć spłatę

Rozmowa z niemieckim badaczem polskiej imigracji zarobkowej

w Niemczech. Kiedy w 1991 r. wprowadzono możliwość pracy sezonowej dla Polaków, zezwolenia dostało 78 tys. osób. W 1995 r. było ich już 170 tys., a w ub.r. 236 tys. A więc zapotrzebowanie na polskie ręce do pracy rośnie? - Tak. Wiąże się to m.in. ze zmianą profilu produkcji rolnej. W Niemczech

Niezbędnik poborowego

pieniędzy na to nie ma... Odroczenie dla rolnika Jeszcze trzy lata temu właściciele gospodarstw rolnych do wojska nie szli w ogóle (powszechną praktyką była wtedy nagła przemiana młodych mieszczuchów w "farmerów" z półhektarowym poletkiem). Teraz z myślą o rolnikach wprowadzono zapis w ustawie

Niezbędnik poborowego

armia powinna płacić zasiłek dla rodziny żołnierza. A pieniędzy na to nie ma... Odroczenie dla rolnika. Jeszcze trzy lata temu właściciele gospodarstw rolnych do wojska nie szli w ogóle (powszechną praktyką była wtedy nagła przemiana młodych mieszczuchów w "farmerów" z półhektarowym

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

. 3. A komu nie? Kapitału nie będzie się wyliczać urodzonym przed 31 grudnia 1948 roku. Ich emerytura będzie wyliczana dalej na starych zasadach. Zakład nie będzie brał pod uwagę okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie, nawet jeśli w tym okresie były odprowadzane składki na

Kotletten to bokobrody

roku 1992 większość pracowała w kombinacie rolnym i zakładach zbożowych. Nieliczni uprawiali czterohektarowe gospodarstwa. - Potem przyszli Niemcy - Irek Jakubczyk, rodowity osinianin, ekspedient w bazarowej budzie z kryształami, tak nazywa otwarcie przejścia granicznego w swojej wsi. - Od nas

Znaleźli pracę i...

dogadaniem się. W tej chwili pracuje tam ok. dwudziestu Polaków, ale latem przyjedzie ich znacznie więcej. Pracę znalazłam przez znajomych. Wujek mojego kolegi, który jest Francuzem i ma we Francji gospodarstwo rolne, pomaga w organizacji takich wyjazdów. Francuzi, którzy potrzebują pracowników, składają mu