ile umów na czas określony

Bartosz Sendrowicz

Umowy na czas określony po nowemu

Umowy na czas określony po nowemu

Przyjęcie przez Radę Ministrów noweli Kodeksu pracy dotyczącej umów o pracę na czas określony zbiegło się w czasie z półroczem rządów Ewy Kopacz. Jakie dalsze zmiany w przepisach są planowane przez rząd?

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

Umowa na czas określony znalazła się w grupie umów śmieciowych nie do końca sprawiedliwie - uważają eksperci rynku pracy. Bo jest normalną umową o pracę gwarantującą wszystkie przywileje pracownicze. A bezrobotnym pomaga wejść na rynek.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

innych umów o pracę. W przeciwieństwie jednak do umowy zawartej na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Może być jedynie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przy czym zakres sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę bez

Wypowiedzenie przy umowie na czas określony

Odpowiedź eksperta Umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć, jeżeli została zawarta na czas dłuższy niż 6 m-cy i w jej treści przewidziano taką możliwość. Natomiast każdą umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć w razie likwidacji i upadłości pracodawcy i zastosowania ustawy o

Przybywa umów o pracę na czas nieokreślony

Przybywa umów o pracę na czas nieokreślony

) – posiada w Polsce umowę na czas nieokreślony – wynika z badania Confidence Index za drugi kwartał br., przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Co ważne, aż 60 proc. ankietowanych przewiduje, że w najbliższych miesiącach poprawi się ich pozycja zawodowa i sytuacja na rynku

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

Problem umów o pracę na czas określony jest bardzo ważny z punktu widzenia rynku pracy. Z danych Eurostatu wynika bowiem, że aż 27 proc. Polaków pracuje na umowach terminowych. Jest to najwyższy wskaźnik w Europie. To sytuacja nie najgorsza dla samego pracownika - ma ubezpieczenie, ochronę

Umowa o pracę

Umowa o pracę

, stałej pensji. Pracodawca pokrywa składki ZUS i świadczenia socjalne. Zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego (jego długość zależy od stażu pacy) i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Rodzaje umów o pracę: na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy na czas

Umowa na zastępstwo

w celu zastąpienia nieobecnego pracownika. W istocie rozwiązanie współpracy następuje samoczynnie z upływem zawartego terminu - z chwilą powrotu do pracy nieobecnego stałego pracownika. Pomimo, iż umowa na zastępstwo jest odmianą umowy na czas określony to pamiętać należy, że trzecia z kolei umowa

Wypowiedzenie przy umowie na 3 miesiące

Odpowiedź eksperta Umowę na czas określony 3 miesiące można wypowiedzieć tylko w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy albo w razie zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (zarówno w razie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych). Umowę taką można rozwiązać także bez wypowiedzenia

Belfer na czas określony

ZNP podsumował właśnie wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli z Lublina. Ankiety zostały przekazane do większości szkół w mieście. Wróciło 50 wypełnionych formularzy z sześciu placówek - od przedszkoli po szkoły średnie. Nauczyciele byli pytani, którą umowę na czas określony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony, powinna być obliczana wg stanu, jaki istnieje w chwili upływu okresu wypowiedzenia, gdyż okres wypowiedzenia wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy. Zawarcie umowy na czas nieokreślony może być poprzedzone zawarciem umowy o pracę na okres

Młodzi ludzie nie mają szans na stałą pracę

. Trzecia zgodnie z prawem powinna być już na czas nieokreślony. Tyle że mój szef stwierdził, że składki na ZUS, ubezpieczenie, to dla niego za duży wydatek i straciłem pracę. W kolejnej firmie na szczęście umowę na czas określony miałem już tylko przez rok. Dwa miesiące po tym, jak zostałem zatrudniony na

Zatrudnienie pracownika młodocianego

liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż okres kształcenia. Jak zakładamy, korzysta Pan z tego właśnie wyjątku. Zgodnie z art. 191 kodeksu pracy wolno zatrudniać tylko tych

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

przepisie posługuje się pojęciem zatrudnienia u danego pracodawcy. Oznacza to okres zatrudnienia przez konkretnego pracodawcę, bez względu na to, na podstawie ilu umów o pracę zatrudnienie to się opierało. Pracodawca powinien więc liczyć cały okres zatrudnienia danego pracownika, a nie jedynie okres

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Odpowiedź eksperta Wszystko zależy od uzgodnień z pracodawcą. Pracodawca może udzielić Pani urlopu w okresie wypowiedzenia, wtedy ma Pani obowiązek wykorzystać ten urlop, czyli nie można odmówić skorzystania z urlopu. Jeżeli Pani nie wykorzysta należnego urlopu w całości do dnia rozwiązania umowy o

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

obietnic Donalda Tuska. Za rządów tego polityka zaplanowana i zrealizowana. W poczet sukcesów pani premier nie można też wpisać wzrostu płacy minimalnej, bo to wynika z ustawy. Kopacz nie miała też wpływu na zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę na czas określony, które we wtorek przyjął rząd

Plaga zleceń, które powinny być etatami

Plaga zleceń, które powinny być etatami

. Ale niezasadne zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi to od lat specjalność polskich pracodawców. Mimo iż sytuacja na rynku pracy poprawia się - w październiku bezrobocie spadło do 11,3 proc. z 11,5 proc. we wrześniu - firmy opieszale przyznają podwyżki, a do tego niechętnie dają etaty

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

udzielenia dnia wolnego od pracy. Druga część spotkania dotyczyła proponowanej nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych. Projekt przewiduje, że będą funkcjonowały tylko trzy rodzaje umów o pracę tj. umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Okres zatrudnienia na

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

). Pracujący na takiej umowie mogli stracić pracę dosłownie z dnia na dzień. Nierówne okresy wypowiedzeń krytykowali związkowcy. Wreszcie ci z "Solidarności" złożyli na nie skargę do Komisji Europejskiej. A ta uznała, że Polska nieprawidłowo wdrożyła zasady stosowania umów na czas określony i

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

liczba umów na czas określony, które można zawrzeć z pracownikiem (łącznie z okresem próbnym będzie on wynosił 36 miesięcy). Zmian dużo, pieniędzy mało A to dopiero początek. Już powstały projekty zmian prawa zakładające m.in. - wprowadzenie gwarantowanej minimalnej stawki godzinowej (12 zł) dla osobach

Niepoliczalne "śmieciówki"

Niepoliczalne "śmieciówki"

idą związkowcy. Szacują, że na śmieciowych warunkach w Polsce może pracować nawet ponad 7 mln osób. Skąd taka liczba? - Odnosimy się do każdego rodzaju niestabilnego zatrudnienia, a więc oprócz umów cywilnoprawnych też do samozatrudnienia, umów na czas określony, o pracę tymczasową i darmowych staży

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

, praca zdalna, tymczasowa, samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne. Umowy terminowe Rodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Istotą tych umów jest, ustalony z góry, określony czas trwania. Do umów terminowych zalicza się: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

inspekcja świadczy bezpłatne poradnictwo prawne. Tu także można składać skargi. Na pracę w wakacje można podpisać jedną z poniższych umów: * umowę o pracę: na czas określony, na zastępstwo nieobecnego pracownika lub na czas wykonania określonej pracy, * umowę z agencją pracy tymczasowej, * umowę-zlecenie

Umowa agencyjna - co to takiego?

umowa agencyjna zakłada, że ma ono charakter prowizyjny. Jej wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Co ciekawe, zleceniodawca może przyznać agentowi wyłączność na obsługę klientów na określonym obszarze (np. w danym mieście). Jeżeli w czasie trwania umowy zostałaby - bez udziału agenta

Co nas czeka w 2015 r.?

pracy. Przypuszczam, że w związku z wyborami nasili się także publiczna dyskusja o zatrudnieniu na umowy cywilnoprawne i na czas określony. Oskładkowanie zleceń do wysokości co najmniej płacy minimalnej nie zmniejszy skali stosowania tych umów. Dobrze, gdyby przy okazji tej debaty udało się zwiększyć

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

świadczenia pracy w postaci umów cywilnoprawnych - umowa zlecenia czy o dzieło. Osoby wykonujące pracę na podstawie tych umów nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy (w konsekwencji nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące m.in. czasu pracy, czy wynagrodzenia za pracę). Przez nawiązanie

Mamy jednocyfrowe bezrobocie

nieznacznie. Mamy więc do czynienia głównie ze zmniejszeniem liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Część tych osób wyjechała za granicę. Ponadto postępuje "uśmieciowienie" rynku pracy. Odsetek osób zatrudnionych na umowach na czas określony zbliżył się do rekordowych 30 proc. Wciąż rośnie też liczba

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

na czas określony i nieokreślony wymuszą większą liczbę kontroli prawidłowości zawierania umów. Umowa na czas określony nie może być bowiem zawarta bez wyraźnej konieczności. Z informacji GIP wynika jednak, że przy obecnym stanie zatrudnienia realizacja kontroli w tym obszarze może być kłopotliwa

Wakacyjna praca to pierwszy krok do kariery

poprzedniego sezonu urosły od 7 do 10 procent. W tym momencie warto dodać, że od nowego roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje w przypadku umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że jeżeli zostaniemy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, nie możemy zarobić mniej niż 13 zł brutto za godzinę

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

wprost z przepisów prawa cywilnego, np. zleceniodawca (firma) zobowiązałby się do udzielania zleceniobiorcy dni wolnych lub gdy strony określają szczególne sposoby rozliczeń itp. 2. Czy pracownica, która zaszła w ciążę w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, np. 3 miesiące, ma prawo do urlopu

Druga twarz śmieciówek

czas określony - wylicza Rafał. W ubiegłe święta Bożego Narodzenia oświadczył się, planuje ślub, kupno mieszkania, chce mieć dzieci. - Zarabiam ponad 7 tys. zł na rękę, narzeczona ma etat. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy robić takich planów - podsumowuje. Umowy cywilnoprawne - za i przeciw

Przybywa agencji pracy tymczasowej ale trudniej je kontrolować

tymczasowa powinna być świadczona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Polskie prawo dopuszcza stosowanie umów cywilnoprawnych tylko w sytuacji, gdy świadczona praca nie nosi znamion stosunku pracy, a więc nie odbywa się pod kierownictwem

Bezrobocie ciągle spada. Do końca roku będzie jednocyfrowe?

rynku pracy może się skomplikować. - Od 1 stycznia 2016 wchodzi w życie kilka niekorzystnych dla pracodawców zmian: oskładkowanie umów zleceń, gorsze warunki zawierania umów na czas określony i znacznie wyższa płaca minimalna (1850 zł). Dużą niepewność odnośnie warunków prowadzenia działalności

Rynek pracy według PIP

2 tysiące kontroli i gdy stwierdzałem, że część pracowników jest na umowach cywilnoprawnych, choć powinna mieć etat, wiele nie mogłem zrobić. Kiedyś po wydaniu wystąpienia (wniosku o potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy) pracodawca powiedział mi: przekształcę 70 proc. umów, a pozostałe

Rynek pracownika? Za granicą wciąż płacą trzy razy więcej

określone wynagrodzenie oraz czas trwania zatrudnienia. Trzeba ustalić czy stawka jest wypłacana za godzinę, za dzień a może miesiąc lub w formie prowizji. Należy także zwrócić szczególną uwagę z kim zawieramy umowę – czy firma ma adres, siedzibę, dane kontaktowe i stronę internetową. Jeśli nie

Umowa o pracę

może być zawarta na czas nie określony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy. Szczególnym rodzajem umowy na czas określony jest umowa na zastępstwo. Każda z wyżej wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: na mocy porozumienia

Zleceń i dzieł przybywa

- miejscu i czasie. Jeśli jest zmuszany przez pracodawcę do siedzenia w biurze w określonych godzinach, musi spełniać polecenia przełożonego, a jego obowiązki zasadniczo nie różnią się od kolegów mających etat, to też przysługuje mu umowa o pracę. Pracodawcy, którzy tak robią, narażają się na karę grzywny

Jaka praca, taka umowa

jest dłuższy niż 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje przerwa trwająca nieprzerwanie 30 minut wliczana do czasu pracy. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych oraz w nocy. Ważne: Osoby niepełnoletnie mogą również pracować na podstawie umów cywilnoprawnych

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

certyfikatu (nie są wpisane do KRAZ), stosuje nieetyczne zapisy umów obciążające pracowników np. bardzo wysokimi karami za spóźnienia lub wzięcie urlopu "na żądanie". Zawiera umowy o wolontariat, a po jego zakończeniu płaci pod stołem. Zdaniem SAZ niektóre firmy nie płacą też podatku VAT, tworząc

Tymczasowo jakoś leci

działalność w tym zakresie nie sprzyja budowaniu biznesu opartego na wysokich standardach - punktuje Zielińska. Warto podkreślić, że zatrudnienie pracowników tymczasowych, zawarte zgodnie z przepisami prawa, daje tym osobom zabezpieczenia bardzo zbliżone do kodeksowych umów o pracę na czas określony i jest

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

tych umów zapłaci składki. I dokładnie tak samo będzie po proponowanych przez rząd zmianach. Wysokość emerytury będzie proporcjonalna do odprowadzanych składek. Niezbędne będzie też ustalenie okresów składkowych - w tym celu ZUS zsumuje czas przepracowany na tych umowach, od których odprowadzono

Umowa agencyjna

formy pisemnej może być istotne, aby osiągnąć szczególny skutek, jakim jest np. wprowadzenie zastrzeżenia o odpowiedzialności agenta za wykonanie umowy przez klienta. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowę zawartą na czas określony a wykonywaną przez strony po upływie

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

fragment. Wszystkich pracujących poza etatem ma bronić założona w weekend przez obecnego szefa "S" Piotra Dudę Platforma Oburzonych. Związkowcy "umowami śmieciowymi" nazywają te o dzieło, zlecenia, a nawet o pracę na czas określony. - W spowolnieniu gospodarczym są one receptą na

Zlecenie kontra etat: czytelnicy komentują

Czytelniczka: "W 1995 roku przez siedem miesięcy pracowałam na umowę-zlecenie. Od tego czasu mam etat i nikt nigdy nie przekona mnie, że umowa cywilnoprawna jest lepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim nie ma podstawowych praw pracownika - do urlopu, do leczenia państwowego. Kwoty na takich

Porządek w umowach śmieciowych

. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że rząd podejmie decyzję do końca sierpnia. Jednak, jak powiedział Kosiniak-Kamysz, do końca sierpnia będzie jeszcze czas na dyskusję i spotkania, a na początku września rząd podejmie określone decyzje.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

problem związany z odpowiednią klasyfikacją danej umowy w kontekście możliwości jej wypowiedzenia - umowa na czas określony, czy umowa na wykonanie określonej pracy? Problem stanowiło także przedłużanie okresu zastępstwa i zawieranie kolejnych umów. Wprowadzenie możliwości wypowiadania umowy o zastępstwo

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

W 2013 r. po raz kolejny zmieniło się prawo pracy. Zmiany dotyczyły m.in. czasu pracy, dały one firmom możliwość np. wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy aż do 12 miesięcy (dotychczas miały na to na ogół 4 miesiące). Inną fundamentalną zmianą, która weszła w życie w 2013 r., było m.in

To był udany rok na rynku pracy

podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech" - zapisano w projekcie. Choć świadkami wejścia

Dodatek nocny przy umowie zlecenia

Odpowiedź eksperta Niestety, nic Panu nie przysługuje z wyjątkiem wynagrodzenia ustalonego w umowie zlecenia. Dodatek za pracę w nocy, ograniczenia w podpisywaniu umów na czas określony i wynagrodzenie przestojowe przysługują jedynie pracownikom, czyli osobom, które podpisały umowę o pracę. Może

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

czas określony ) stajesz się pracownikiem i jesteś chroniony przepisami prawa pracy 4.Jeżeli podpisujesz umowę zlecenia lub umowę o dzieło to pamiętaj, że są to umowy cywilno -prawne. Podpisując taka umowę nie stajesz się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy i nie jesteś chroniony przepisami prawa

Szef mnie nie lubi. Czy odejście z pracy jest jedynym rozwiązaniem?

coś na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Jeśli po zasięgnięciu rady dojdziemy do wniosku, że inni też dostrzegają problem w relacji, warto przejść do działania. Przygotuj się do rozmowy Zanim przejdziemy do czynów, umówimy się na rozmowę z przełożonym. Pamiętaj, że należy się do niej przygotować. Na

7 rzeczy poza podwyżką, które możesz negocjować z pracodawcą

od wersji podstawowej do rozbudowanej dla całej rodziny - Samochód służbowy i zakres jego wykorzystywania w celach prywatnych - Dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń - Formalny charakter współpracy (umowa o pracę na czas określony/nieokreślony, współpraca kontraktowa) Jak osiągnąć

Umowa na zastępstwo

dni, jak i kilka miesięcy. Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy. W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do umów na czas

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

wymienionych umów są śmieciowe, a które nie?" - zapytał na forum szefunio1. Bezpośredniej odpowiedzi nie uzyskał, bo reszta czytelników wolała skupić się na osobistych doświadczeniach. "Zarabiam ponad 12 tys. zł na umowie elastycznej. Szkolenia opłacam sobie sam. Gdybym przeszedł na umowę o pracę to

Kiedy wygasa umowa zastępstwo?

Odpowiedź eksperta Termin wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony (w tym umowa na zastępstwo) zależy od sposobu jego określenia w umowie. Jeżeli w umowie przewidziano, że kończy się ona z dniem powrotu pracownika zastępowanego, wówczas ostatnim dniem pracy zastępcy (dzień wygaśnięcia umowy

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

krytykują uelastycznienie czasu pracy, poparły je w 2009 r. w ustawie antykryzysowej. Dziś tłumaczą, że to miało być rozwiązanie tylko na dwa lata, a nie na stałe. Umowy śmieciowe Ważnym postulatem protestujących jest oskładkowanie umów cywilnoprawnych, czyli umów-zleceń i o dzieło, potocznie nazywanych

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

kategorii zatrudnienia korzystają ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w art. 39 k.p. Jestem pracownikiem firmy ochroniarskiej. Obecnie po kilku latach pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony mam propozycję dalszej pracy ale na umowę o dzieło. W sposobie wykonywania obowiązków nic się nie

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Okres wypowiedzenia

wyglądają następująco:Przy umowie na okres próbny: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Przy umowie na czas określony: 2 tygodnie - ale tylko dla umów dłuższych niż

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział II - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Art. 194. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196. Art. 195. § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania

Rewolucja w niemieckim prawie pracy. Stracą polskie firmy?

. Dla porównania w Niemczech odsetek ten jest dwa razy niższy - wynosi około 13,5 proc. (średnia dla całej UE wynosi 13,8 proc.). Ale dane te dotyczą wyłącznie terminowości kontraktów, a nie zakresu praw i ochrony socjalnej pracowników. W jednym worku są polskie umowy o pracę na czas określony (np. na

WP wchodzi na giełdę. Boi się podwyżek i odszkodowań za pracę na "śmieciówkach"

usług i czynności zleca na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło). Umowy te są zawierane m.in. "w zakresie przygotowywania artykułów, dostarczania zdjęć, czy opracowywania aplikacji internetowych." Odszkodowania za umowy cywilnoprawne Zarząd spółki postanowił jednak uprzedzić

Podwyżka na wyciągnięcie ręki

zgodne z prawem. Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym w obecnej formie nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i o dzieło, ale w przedwyborczej kampanii usłyszeliśmy, że ma się to zmienić. Na ten moment nie funkcjonuje jednak żaden zapis, który gwarantowałby nieetatowym pracownikom dolną

Mikołaje do pracy - ponad 40 zł za godzinę

prezentów to profesje intensywnie poszukiwane przez pracodawców w sezonie przedświątecznym. W tym czasie zwiększa się także ruch w gastronomii, co powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników w tej branży. Jak zauważa Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. tegoroczne wynagrodzenia są

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika do pracy oraz zapoznanie się pracownika z warunkami pracy w danym zakładzie pracy. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na czas próbny jest nieobowiązkowe. W praktyce jednak umowa ta stosowana jest bardzo

Nie jestem śmieciem

ludziom, jak niecne cele mają przedsiębiorcy oferujący inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia. I tak do jednego worka wpadły umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia czy o dzieło), które nie dają pracownikom prawie żadnych praw, oraz umowa o pracę na czas określony. A etat bez względu na czasowe

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

Umowami śmieciowymi powszechnie nazywa się różne typy umów - umowę o dzieło, umowę-zlecenie i na czas określony. One z zasady nie muszą być złe (pisaliśmy o tym ostatnio wiele w "Gazecie Wyborczej" i "Gazecie Praca"). Wszystkie te umowy łączy to, że nie gwarantują stabilności

Pracujący biedacy

pracujący miał taką umowę (chodzi zarówno o umowy cywilnoprawne, jak i o etat na czas określony), najniżej wykształcone (gimnazjalne lub niższe wykształcenie miała co czwarta osoba z grupy), pracujące nieregularnie, w niepełnym wymiarze czasu i te mające dzieci na utrzymaniu. Niedawno dane dotyczące ubóstwa

Ekspert radzi: Czy można dwa razy aplikować do tego samego pracodawcy?

potrafią określić atrakcyjności poszczególnych ofert. Dopiero po czasie okazuje się, że propozycja, którą odrzucili na początku, jest najkorzystniejsza. To jeden z głównych powodów, dla których nie warto palić za sobą mostów. Masz problem? Pomożemy! Szukasz pracy? Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

Pieniądze za niewykorzystany urlop pracownik dostanie tylko wtedy, kiedy powodem jego niewykorzystania jest odejście z pracy (m.in. w przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony lub określony, zwolnienia dyscyplinarnego). Jeden dzień urlopu to jedna dniówka, czyli miesięczną pensję pracownik

Bogowie na budowie

Na remont kuchni i jadalni Ewa odkładała pieniądze parę lat. Wszystko odpowiednio zaplanowała. Pół roku wcześniej wykonawcę polecił jej znajomy. Przyjechał fachowiec, wszystko pomierzył, przedstawił kosztorys. Umówili się na ostatni tydzień marca. Tydzień przed przyjściem ekipy Ewa pozbyła się

Słuchawka słuchawce nierówna

Ankieterzy, telemarketerzy, konsultanci, opiekunowie klienta, specjaliści, telesprzedawcy, doradcy klienta, windykatorzy - pod tymi nazwami kryją się stanowiska związane z pracą w call center. Choć dla niektórych brzmią podobnie i kojarzą się z odbieraniem na czas dziesiątek telefonów od

Hostessa

, komunikatywność, otwarcie na ludzi i pogodne usposobienie. Hostessa - zarobki Zarobki hostessy mogą być bardzo różne. Zależą głównie od zamożności zleceniodawcy i od tego, czy hostessa jest rekrutowana jako osoba prywatna czy za pośrednictwem agencji modelek - zawarcie umowy z taką agencją wiąże się z określeniem

Kiedy szef nie może zwolnić?

jest to umowa o pracę - to nie daje ochrony przewidzianej w art. 177 Kodeksu pracy. Inaczej jest z umową o pracę zawartą na czas określony (nie na zastępstwo) lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny (dłuższy niż jeden miesiąc). Taka umowa, jeśli miałaby zostać rozwiązana po upływie

Rośnie zapotrzebowanie na pracę tymczasową

wykonywania zadań najwyżej na 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. A do tego powinna z zatrudnianymi pracownikami podpisać umowy o pracę tymczasową, czyli kontrakty podlegające rygorowi Kodeksu pracy. W szczególnych warunkach dopuszczalne jest też zawieranie umów cywilnoprawnych. Uregulowanie kwestii

Praca tymczasowa - zalety i wady

podstawową uciążliwością umowy o pracę tymczasową jest to, że zawiera się ją na czas określony i że taka umowa może być wielokrotnie przedłużana, aż do osiągnięcia łącznego czasu trwania 18 miesięcy w ciągu 3 lat pracy dla jednej agencji. Przysparza to problemów, na przykład przy ubieganiu się o kredyty w

Pracownik biurowy

instytucja. Pracownik biurowy - zarobki Zarobki pracownika biurowego zależą od jego zakresu obowiązków, kompetencji i doświadczenia. Pracownicy biurowi na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę mogą liczyć w instytucjach administracji państwowej, prywatne firmy natomiast coraz częściej oferują współpracę w

Stosunek pracy

Nawiązywany jest pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w momencie zawarcia umowy o pracę. Kodeks Pracy wskazuje, że istotą stosunku pracy jest zobowiązanie: ze strony pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym

7 rzeczy, które dobrze wiedzieć o franczyzie

Co to jest franczyza i na czym polega? Franczyza to rodzaj długookresowej umowy, w której franczyzodawca udziela franczyzobiorcy licencji na posługiwanie się rozpoznawalną marką i przekazuje mu wiedzę niezbędną dla prowadzenia działalności gospodarczej w określonej dziedzinie. Przedsiębiorca

Praca tymczasowa a zastępstwo

Odpowiedź eksperta Praca na czas zastępstwa jest pracą na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w szczególnej okoliczności, mianowicie na czas zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Umowę zawiera pracownik z pracodawcą, u którego będzie wykonywał pracę

Młody, nie daj się wykiwać

praca sezonowa jest specyficznym rodzajem pracy, pracownicy sezonowi najczęściej zatrudniani są na podstawie terminowych umów o pracę: umowy na czas określony, umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo. Umowa o pracę wymaga badań lekarskich. Warto je zrobić, a także przejść

Marzysz o pracy z domu? Sprawdź, czy jest dla ciebie

na kilka dni w tygodniu. Innym sposobem jest zorganizowanie pracy w miejscu, gdzie można spotkać innych, np. w kawiarni. Najważniejsze, by środowisko pracy nie zakłócało obowiązków. W piżamie do południa Dużym problemem dla osób pracujących zdalnie jest dobra organizacja czasu pracy. Chodzi o to, aby

Dobry rok dla rynku pracy

tymczasowymi to umowy o pracę na czas określony - niestety statystyka ta nie wygląda tak dobrze, jeśli patrzymy na dane dla całego rynku (43 proc.). Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to pracownicy na stanowiskach produkcyjnych, którzy nadal stanowią największe grono pracowników tymczasowych, mogli liczyć na

Praca nakładcza

umową, zawartą na okres próbny, czas określony, nieokreślony lub czas wykonania określonej pracy. Przepisy określają szczegółowo, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę nakładczą. Ustalają również pewne warunki, co do minimalnego wynagrodzenia wykonawcy oraz zasad rozwiązywania umowy.

Umowa o pracę na okres próbny

kompetencje przyjmowanej osoby, a kandydat może przekonać się czy warto wiązać się z daną firmą na dłużej. Zawierając umowę na okres próbny pracownik, jak w każdej umowie o pracę, zobowiązuję się do wykonywania pracy określonego rodzaju, pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny

Dyskryminowani i oszukani

to, żeby dać im do zrozumienia, że są tu niepotrzebni - mówi mec. Szczesna-Jędrych. Były też pytania o zmiany w przepisach dotyczących umów na czas określony. - W ustawie antykryzysowej jest zapis uchylający konieczność przekształcenia trzeciej podpisanej umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Układ nie przetrwa?

obowiązują całą załogę, a więc także osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, emerytów czy rencistów. W praktyce oznacza to, że firma zawierająca takie porozumienie nie musi z każdym pracownikiem renegocjować jego umowy indywidualnie. To z kolei oszczędza czas i redukuje koszty

Forumowicze pytają, "Gazeta" odpowiada

którego pracujemy - to w takim przypadku pracodawca odprowadza wszystkie składki. Przychód uzyskiwany z tych umów jest przez ZUS traktowany tak samo jak przychód z umowy o pracę. Przypominamy: Pracownik tymczasowy może być zatrudniony na trzech zasadach: a) umowy o pracę na czas określony (np. sześć

Na zlecenie. Umowa stoi?

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Zgodnie z kodeksem niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową

Oburzeni są do odzyskania. Pomóżmy im

nadchodzącego spowolnienia gospodarczego wyhamuje popyt na pracę absolwentów. Żeby zmniejszyć odsetek umów na czas określony, musimy uelastycznić rozwiązywanie stałych umów o pracę. W przypadku zatrudnienia trwającego nie dłuższej niż rok okres wypowiedzenia nie powinien być dłuższy niż dwa tygodnie, czyli tyle

Jeśli nie związki, to co?

wszystkich pracowników e-maili z informacją, że zarząd firmy rozważa np. zmianę dostawcy usług dodatkowej opieki medycznej z przychodni A na przychodnię B. Pracownicy, którzy popierają taką zmianę, proszeni są o wysłanie do działu kadr maila ze słowem "TAK" w tytule w określonym terminie. Po jego

Statysta

zatrudniania dużej liczby statystów na rzecz komputerowej obróbki materiału filmowego polegającej na powielaniu obrazu mniejszej grupy osób na potrzeby kadru. Pozawala to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć wydatki związane z przygotowaniem kostiumów dla statystów i ich charakteryzacją. Statysta pracuje na

Jak odzyskać pensję

. zł brutto (1280 zł brutto w przypadku pierwszej pracy) i musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, w określonym czasie. Pracownik ma prawo do wglądu w dokumenty, na podstawie których obliczono wysokość jego pensji, a pracodawca nie może z własnej woli dokonywać potrąceń z pensji. Wyjątkiem są

Kto zarobi na zbliżających się świętach?

zatrudnienia. Będą dominować umowy zlecenia i o pracę tymczasową podpisywane na czas określony. Średni czas pracy to zwykle 8 godz. Często pracuje się w weekendy, popołudniami i wieczorami. Dotyczy to choćby kasjerów w supermarkecie i w centrach handlowych, które przed mogą być otwarte nawet do godz. 23.00 Dla

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. § 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Art. 25-1. § 1. 

Gdzie lepiej pracować? W korporacji czy małej firmie?

, bo każdy ma jasno określone cele i jest w stanie przewidzieć konsekwencje za ich realizację lub nie. Procedury mogą być też przekleństwem, szczególnie wtedy, kiedy nie da się ich obejść, a zależy nam na czasie. Podpisanie zwykłej umowy wymaga parafek kilku osób, z których każda potrzebuje dwóch dni

Umowa na czas nieokreślony

Rodzaj umowy o pracę, w której nie określa się daty jej zakończenia. Rozwiązanie takiej umowy musi być poprzedzone określonym działaniem jednej lub obu stron zainteresowanych. Kodeksu Pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania umowy na czas nieokreślony: podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy

Kiedy pracodawca każe podpisać tzw. lojalkę

Odpowiedź eksperta Zasady podnoszenia kwalifikacji określa rozp. MEN oraz MPiPS z 12.10.1993 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm., dalej jako rozp.). W rozp. tym określono także warunki zawierania umów o