instruktor praktycznej nauki zawodu

e-prawnik

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki na takiej firmie w związku z tymi praktykami? Czy firma będzie ponosić koszty w związku z tymi praktykami w postaci wynagrodzeń i składek ZUS?

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

Z wykształcenia jestem pedagogiem jak i germanistą a również pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Od 18 lat prowadzę działalność gospodarczą, której część to prowadzenie sklepu z bielizną. Od 1992 do dnia dzisiejszego praktykę z nauki zawodu ukończyło i zdało egzamin kilkanaście uczennic. W bieżącym roku ukończyły i zdały egzamin kolejne dwie uczennice. Chciałabym skorzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych. Nie mam mistrza w zawodzie sprzedawca. Ochotnicze hufce pracy przy refundacji zalecały wpisać ukończenie LO i honorowały to jako kwalifikacje dostateczne. Czy mogę skorzystać z tego dofinansowania?

"Elka", czyli (nie)bezpieczna prędkość

miesiące kurs i w zasadzie można zacząć szukać pracy w nowym zawodzie. Bo instruktorami zostają zazwyczaj ludzie, którym nie podobało się poprzednie zajęcie. Tadeusz Szaj, właściciel jednej ze szkół jazdy na warszawskim Grochowie, zamienił posadę ochroniarza na fach instruktora. - Ta praca spodobała mi się

Stewardesa

 następnie zatrudniani są na okres próbny. Każda z kandydatek czy kandydatów dostaje podręczniki i uczestniczy w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Przy naborach nie sprawdza się wiedzy o zawodzie. Brane są pod uwagę głównie: sposób bycia, kultura osobista, sposób

Polscy ratownicy wolą euro za granicą

Polscy ratownicy wolą euro za granicą

przyciąga młodych adeptów ratownictwa. Organizowane przez WOPR kursy od kilku lat są oblegane, a naukę zawodu zaczynają już nawet gimnazjaliści. Uczą się specjalnych technik pływania, zdobywają dodatkowe umiejętności i kondycję, poznają przepisy i podstawy ratownictwa medycznego. Uczą się pracować ze

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

naukę: akredytowane, praktyczne kwalifikacje nadawane na terenie UK i w innych krajach oraz kursy z marketingu i sprzedaży. Zdobywać informacje: CIM to uznawany i szanowany przez brytyjski rząd głos reprezentujący profesję Marketingu. Organizacja ustanawia standardy zawodowe i jest najważniejszym

Sportowiec

powtórzenie sukcesu Adama Małysza w skokach narciarskich. Jego przypadek to ewenement i zazwyczaj skoczkowie muszą się liczyć ze zdobyciem konkretnego zawodu, by myśleć spokojnie o przyszłości. Sportowcy mogą zatrudnić się np. jako trenerzy i instruktorzy. Trzeba więc starać się zająć

Opiekunka do pary

siebie opiekunkę lub opiekuna. Zaczynając od najważniejszego: Au Pair może zostać osoba między 17 a 30 rokiem życia. Górna granica wiekowa (a także płeć) zależy jednak od wewnętrznych przepisów poszczególnych krajów. I tak na przykład w Austrii oficjalnie "zawód" ten mogą wykonywać tylko

Od 1200 zł do 2699 zł

w zawodzie. 1500 zł - zarabia instruktor nauki jazdy w Słupsku. 1500 zł - zarabia kobieta - agent ochrony osób i mienia w prywatnej firmie we Wrocławiu. Pracuje 55 godzin tygodniowo. 1500 zł - właściciel kiosku z gazetami w Gdańsku. Pracuje po 60 godzin. 1500 zł - zarabiają piłkarze IV-ligowego