kodeks pracy ciąża wynagrodzenie

Bartosz Sendrowicz

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

W ubiegłym tygodniu specjalnie dla naszych czytelników zorganizowaliśmy dyżur prawników z Państwowej Inspekcji Pracy. Oto odpowiedzi na niektóre pytania zadawane przez czytelników.

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

W przyszłym roku wchodzi sporo zmian w przepisach. Będą nowe zasady ozusowania umów cywilnoprawnych, wzrośnie o 100 zł brutto płaca minimalna. Zmienią się też zasady urlopów rodzicielskich

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Wraz z ekspertami w dziedzinie prawa pracy wyjaśniamy, na czym polegają zmiany w Kodeksie pracy.

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

wynagrodzenie? Kodeks tego nie reguluje, jednak pensja nie może być niższa od minimalnej. - Generalny zakaz wypowiadania umów o pracę dotyczy m.in. pracownic w ciąży oraz osób w okresie przedemerytalnym - komentuje Łukasz Supera, aplikant adwokacki. - Pracownikom tym nie wolno obniżać wynagrodzenia bez ich

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

" Zasady dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny nie zmieniają się. Również do tej pory pracodawca mógł zrekompensować pracownikowi dłuższą pracę czasem wolnym. Wprowadzone w kodeksie zmiany oznaczają jedynie dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień lub liczby zleceń w firmie

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

pracy tymczasowej. Ciężarna jest też chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może tylko wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W dodatku, jeśli oznaczałoby to obcięcie pensji, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy do nowego wynagrodzenia do końca okresu, kiedy normalnie

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

zatrudnienia Randstad. Nawet jeśli pracodawca nie wspomina o redukcji etatów lub nie zapowiedział zwolnień grupowych, warto wiedzieć, co i w jakiej sytuacji się należy. Gdy masz etat Sposób, w jaki szef może się z tobą rozstać, reguluje Kodeks pracy. Wszystko zależy od tego, na podstawie jakiej umowy się

Przywileje budżetówki

wynagrodzenie, jeżeli ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub podczas powrotu do domu, oraz na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Sędziowie mają też prawo do trzynastej pensji, nie otrzymują premii i mają zakaz pracy poza sądem. Z dodatków do płacy zasadniczej można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Ciąża to nie choroba

Ciąża to nie choroba

O tym, że jest w ciąży, Agnieszka dowiedziała się w czwartym tygodniu. Kiedy tylko przestała szaleć z radości, do głowy przyszło pytanie: co z pracą? W firmie pracowała od trzech lat, miała umowę na czas nieokreślony. Na początku planowała pracować do samego porodu. Ale kiedy na spotkaniu szef

Czekając na podwyżkę

Czekając na podwyżkę

pracownika i prosi o większą wydajność. Dokłada obowiązków, ale nadal nie podwyższa wynagrodzenia. Badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych na pracownikach administracyjnych oraz ich przełożonych, pokazują, że większość pracowników, mimo awansu bez podwyżki, nadal odczuwa satysfakcję z pracy

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

jak pracownicy na etacie? Ktoś, kto wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, ma słabszą ochronę przed zwolnieniem z pracy niż etatowiec - krótszy okres wypowiedzenia i nie przysługują jej np. odprawy, gdy straci pracę nie ze swojej winy. Gdy pani Alina zajdzie w ciążę, pracodawca będzie

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego pracownikowi należy się odprawa, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż dwa lata, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik zatrudniony był od dwóch

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, za godziny nadliczbowe, dodatek funkcyjny w wyniku uśrednienia tych składników. Wówczas otrzymane wynagrodzenie za czas urlopu może być minimalnie niższe. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru, czyli jeżeli Pani jedynym

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

Zakazane prace. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 kodeksu pracy). Jednak niektóre prace są zabronione wszystkim paniom, inne - tylko kobietom w ciąży (przykłady takich prac - s. 3). Zakazy dotyczące kobiet w ciąży są bezwzględne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

, pod warunkiem że pierwotny termin rozwiązania umowy wypada po upływie trzech miesięcy ciąży. Magda pracuje w firmie meblarskiej w Małopolsce. W 2009 roku jej zakład objęły zwolnienia grupowe, Magda była wtedy w ciąży. Szef zaproponował jej zmianę stanowiska, na co zezwala mu kodeks pracy (zastosował

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

20 tygodni macierzyńskiego to część obowiązkowa, której kobieta nie może się zrzec (poza szczególnym przypadkiem, kiedy po 14. tygodniu "przekazuje" część ojcu dziecka). Od dwóch lat w kodeksie pracy jest jeszcze dodatkowy - ale fakultatywny urlop. Najpierw trwał maksymalnie dwa tygodnie

Prawa kobiet w ciąży

Zakazane prace. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 kodeksu pracy). Jednak niektóre prace są zabronione wszystkim paniom, inne - tylko kobietom w ciąży (jakie to prace - w ramce obok). Zakazy dotyczące kobiet w ciąży są bezwzględne

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, ale nie może zwolnić kobiety w ciąży. Jeżeli wypowiedzenie warunków spowoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy

Rodzice na urlopie

- to niejedyne dni wolne, z jakich na mocy Kodeksu pracy mogą skorzystać rodzice. Innym rodzajem urlopu, którego zasady zmieniono w ubiegłym roku, to urlop wychowawczy. Nie zmienił się czas jego trwania - do 36 miesięcy i wymóg stażu pracy dla osób starających się o taki urlop - ciągle wynosi on 6

Umowa na zastępstwo

Zgodnie z kodeksem pracy art. 25 § 1. umowa na zastępstwo jest to umowa, która zawarta zostaje, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas

Pierwsza praca za granicą

zagranicznego pracodawcy, - okres zatrudnienia, - rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, - świadczenia socjalne, - warunki ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

się wymuszać taką formę pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

par. 1 kodeksu pracy). Zakaz ten oznacza, że pracodawca nie może rozwiązać umowy wcześniej wypowiedzianej - mimo że w momencie wypowiedzenia nie wiedział o ciąży. Pracownica w chwili, kiedy otrzymała wypowiedzenie, mogła jeszcze sama nie wiedzieć, że jest w ciąży. Mogła też zajść w ciążę już w okresie

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

. Umowy nie należy czytać w pośpiechu, najlepiej wziąć dokument do domu i zapoznać się z nim na spokojnie. Żeby była zgodna z prawem, umowa musi zawierać wszystkie informacje: - dane zagranicznego pracodawcy, - okres zatrudnienia, - rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, - świadczenia socjalne

Nowy rok, nowe prawo

organizacje pracodawców zarzucają jej niezgodność z konstytucją. Dlaczego? Może prowadzić do dyskryminacji pracowników. Wraz ze zmianą - czyli świętem Trzech Króli - w kodeksie pracy zapisano, że pracownicy tracą możliwość odebrania dnia wolnego, gdy święto wypada w sobotę. Zwykle w każdym roku były to jedno

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- za cały czas pozostawania bez pracy należy się jej odszkodowanie. To szczególny przywilej, bo innym pracownikom należałoby się w takiej sytuacji tylko wynagrodzenie za maksymalnie trzy miesiące (art. 56 i 57 kodeksu pracy). Nawet jeżeli kobieta w trakcie ciąży straciła pracę i ubezpieczenie

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy innymi. W wypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków może nastąpić wygaśnięcie stosunku pracy. Co to jest porozumienie zmieniająceDopuszczalność zawierania tego rodzaju porozumień nie budzi wątpliwości mimo, że brak jest w kodeksie

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Kodeks pracy

miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko

O co nie wolno pytać na rozmowie kwalifikacyjnej

Gdyby Sejm cztery lata temu przegłosował cały rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, wszystko byłoby proste. Znajdował się tam przepis szczegółowo określający, jakich informacji pracodawca może żądać od kandydata. I tak na rozmowie kwalifikacyjnej rekrutujący mógłby nas pytać tylko o: U imię i

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcęWedług kodeksu pracy na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych składa się element subiektywny, tj. nastawienie danej osoby do czynu, a także element obiektywny, tj. poważne zagrożenie interesów pracodawcy. Toteż natychmiastowe rozwiązanie umowy

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

; 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem

Laureaci III edycji plebiscytu

należy się temu szefowi, który na wieść o ciąży swojej pracownicy nie tylko nie wyrzucił jej z pracy, ale jeszcze zatroszczył się o to, by nie była zbyt uciążliwa.. Prawdziwi sprzymierzeńcy Tymczasem jury szukało firm, o których można powiedzieć, że zrobiły coś więcej ponad to, co nakazuje kodeks

Mamy w pracy mogą więcej?

przeprowadził badania sytuacji zawodowej matek małych dzieci. Badania te podzielone są na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy reakcji pracodawcy i współpracowników na wiadomość o ciąży podwładnej/koleżanki, obaw i nadziei przyszłych mam, planów dotyczących życia zawodowego. Część druga dotyczy powrotu do pracy

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, 2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia. Art. 298. (uchylony). Art. 298-1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w

Strzeż się tych paragrafów!

są opisane w kodeksie. Jakimi? Czytaj poniżej. Zakaz zajścia w ciążę. Niektórzy pracodawcy już podczas rozmowy kwalifikacyjnej żądają od kandydatek podpisania oświadczenia, że nie zajdą w ciążę. Wpisują też takie zobowiązanie do umów o pracę. Takie "zobowiązanie" jest nic nie warte, a

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

płaci składki na ZUS, nigdy nie bierze urlopu i boi się zachorować, bo nikt mu nie zapłaci za nieobecność w pracy (nawet usprawiedliwioną). Jak walczyć o swoje w takiej sytuacji? Poniżej najważniejsze informacje - obszerny poradnik w portalu Gazeta.pl/praca. Pamiętaj: Art. 22 par. 11 kodeksu pracy mówi

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Najczęstszą i najbardziej drastyczną formą jest tzw. dyscyplinarka, czyli zwolnienie z art. 52 kodeksu pracy. Szef może nam ją wręczyć tylko za ciężkie naruszenie obowiązków, np. kradzież, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym lub nieuzasadnione niestawienie się w pracy. Takie rozwiązanie można zastosować

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

wynagrodzenie ani dodatkowy urlop. Nie wszystkim można wydłużać Uwaga! Pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz kobietom w ciąży bądź opiekującym się dziećmi do czterech lat można wydłużyć dobową normę tylko za ich zgodą. Inne rozkłady czasu pracy obowiązywać też mogą w tzw. ruchu

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

rozwiązywaniu, ustalaniu warunków zatrudnienia, awansach, dostępie do szkoleń. Co robić, jeśli np. w umowie o pracę znalazł się punkt dyskryminujący pracownika? Taki punkt jest nieważny i trzeba go zastąpić nowym (do tej pory kodeks pracy nakazywał anulować punkty naruszające równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

(pół urlopu). Ekwiwalent wylicza się od średniego wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy. Uwaga! Takie same uprawnienia przysługują, gdy sam zwalniasz się z pracy. Co cię chroni? Nie można cię zwolnić, gdy: - brakuje ci co najwyżej dwóch lat do emerytury - w przypadku kobiet - gdy jesteś w ciąży

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

pensji podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. Co możesz zyskać w sądzie? Udowadniając, że istniał stosunek pracy, możesz otrzymać: wynagrodzenie za nadgodziny; urlop lub ekwiwalent za urlop; diety i zwrot kosztów podróży służbowych; premie, nagrody i

Obowiązki pracodawcy

kandydatów TIstotnym obowiązkiem pracodawcy (nie tylko w zakresie prowadzenia negocjacji), któremu nowela do Kodeksu pracy nadała rangę ustawową, jest nakaz równego traktowania wszystkich kandydatów oraz poszanowania ich godności i dóbr osobistych, tj., inaczej mówiąc, zakaz dyskryminacji. Obowiązek ten

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

określony. Umowa na zastępstwo będzie jednak z punktu widzenia pracodawcy wygodniejsza. Bo długości zwolnienia lekarskiego często nie sposób od razu określić. A kobietę przyjętą na czas określony, jeśli zajdzie w ciążę, trzeba przyjąć na umowę stałą. Przy pracy na zastępstwo tego nie będzie. Nie ma tu

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna (art. 183c § 1 i 2 k.p.). Kodeks

Matka to ważny pracownik

nas dużym problemem. Kodeks pracy nie pozwala zwalniać takiej osoby. My staramy się znaleźć dla niej inne, wolne stanowisko. Jeśli się to nie uda, niewykluczone, że po pewnym czasie będziemy musieli się z nią pożegnać. Firma mieści się w Grodzisku Mazowieckim, a są tu cztery tysiące chętnych do pracy

"Wielka" kariera małego człowieka

mnie i powiedział: "Nie szukaj mi cukierka". Serialowy mały bohater musi mieć w sobie to "coś" - przekonuje Edwin Bażański. Ze względu na przepisy (Kodeks Pracy określa, że młodociany, który nie ukończył 16 lat, nie może pracować dłużej niż 6 godzin; obostrzenia dotyczą też m.in