konserwacja zabytków

Michał Sielski

Na ile polski Kościół daje zarobić?

Na ile polski Kościół daje zarobić?

Według ustawy o podatku dochodowym Kościół jest zwolniony z tego obciążenia, jeśli zyski przeznaczone są na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze lub konserwację zabytków. Aż się prosi, żeby to wykorzystać w dobrym biznesie. Przy okazji też dać miejsca pracy...

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

renowacji i modernizacji obiektów budowlanych skierowanych głównie do osób zajmujących się konserwacją zabytków, będą się wykłady m.in. z przepisów prawa, historii budownictwa i architektury, przyczyn awarii i katastrof budowlanych, metod zabezpieczenia, naprawy i wzmacniania budynków oraz kalkulacji

Archeolog

, ponieważ Służba Ochrony Zabytków musi kontrolować wszystkie większe inwestycje budowlane na określonych terenach. Takie firmy już funkcjonują, zajmując się badaniami i konserwacją zabytków archeologicznych lub historycznych. Archeolodzy mogą także wykonywać inne zawody, np. dziennikarza

Historyk sztuki

można zająć się tą dziedziną bez wrażliwości na sztukę. Kandydat na historyka sztuki powinien też odpowiedzieć sobie na pytanie o przyszłą karierę zawodową, czy chce być konserwatorem zabytków, muzealnikiem, krytykiem sztuki, marszandem czy może naukowcem. Dawniej i dziś Historia sztuki jako

Jak szukać wolontariatu na świecie

artystyczne, zajmować się konserwacją zabytków, pracować na wykopaliskach archeologicznych. Nie jest wymagana doskonała znajomość języka obcego, choć na większości projektów komunikuje się po angielsku. Ten program kosztuje! Na początku 20 dol., by zostać członkiem VFP i dostać spis wszystkich projektów

Informator o pracy za Odrą i Nysą

delegowaniu pracowników na kontrakty w ramach tzw. umów o dzieło. Pracuje się głównie na budowach, przy konserwacji zabytków, ale też w branży metalowej, elektrycznej, mięsnej itp. W takim wypadku wszystkie formalności załatwia za pracownika polski pracodawca. Jednak po co korzystać z pośrednictwa firmy

Ludzie z biedaszybów

własną firmę budowlaną. Specjalizuje się w konserwacji zabytków. Zatrudnia 73 osoby w całym kraju. Teren dzisiejszych biedaszybów kupił w połowie lat 90. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chciał tam zbudować tanie, nowoczesne osiedle. - Kiedy nikt nie reagował na moje apele - wspomina