koordynator ds. współpracy z klientami zagranicznymi

sprawdź też:

koordynator

Quality Manager - menedżer ds. jakości

Quality Manager to stanowisko kierownicze, które wiąże się bardziej z zarządzaniem projektami i procesami niż zespołem. Z danych firmy TMP Worldwide wynika, że większość osób pełniących tę funkcję ma 28-34 lata. Zauważalna jest przewaga kandydatów z firm produkcyjnych, z branży teleinformatycznej i FMCG

Logistyk

podnosić poziom obsługi klienta. Temu służy dobra organizacja pracy - wyjaśnia Dariusz Rzaszewski, specjalista ds. szkolenia w Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. - Niedawno w dyskusji o bezrobociu, wspominano, iż problemy z pracą mają nawet absolwenci marketingu i zarządzania. To na pewno nie