krus

mat. organizatorów

Dzień Integracji, Siedlce

Dzień Integracji, Siedlce

Wojewódzki Urząd Pracy w Siedlcach, Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych "Hefajstos" oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Akademii Podlaskiej zapraszają na Dzień Integracji, odbywających się na terenie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ul. Ks. Popiełuszki 9

Polska rolniczym "gigantem"

Coraz mniej Polaków pracuje w rolnictwie - wynika z najnowszego raportu Eurostat. Między 2000 a 2009 rokiem z tej części gospodarki ubyło 11% rąk do pracy. Pomimo odnotowanego spadku, nasz kraj pozostaje rolniczym "gigantem". Polska generuje aż 20% całkowitego zatrudnienia w rolnictwie Unii Europejskiej.

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

budżetówce były na minimalnym poziomie. Poza nauczycielami, dla których sięgnęły 7 proc., pracownicy budżetówki mogli liczyć na zbliżone do wskaźnika inflacji - 1-2 proc. W przyszłym roku nawet takich podwyżek nie będzie. Na dodatkowe pieniądze w 2011 roku nie mają co liczyć urzędnicy np. ZUS czy KRUS

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

emerytowanych górników, nauczycieli i kolejarzy przedstawia wykres poniżej. Wynika z niego, że wymienione grupy zawodowe stanowią łącznie 11,6% wszystkich osób, pobierających emerytury poza KRUS. To świadczy o potencjale tej grupy zawodowej. ZUS podaje, że w 2013 roku w Polsce było ok. 206 tysięcy emerytów

Przywileje budżetówki

ma obowiązek zatrudnić członka jego rodziny. Rolnikom wypomina się niedokładanie do wspólnej kasy ZUS, zamiast którego opłacają tańszy KRUS. Otrzymują dopłaty do gruntów rolnych i nie płacą podatku dochodowego, tylko gruntowy. Pracownicy zatrudnieni w spółkach, które częściowo należą do skarbu

Jak założyć własną firmę

podlega opłacie, a zgodnie z obowiązującą zasadą jednego okienka formularz EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego, a także zgłoszeniem do ZUS lub KRUS płatnika składek w rozumieniu

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

dla rodziców prowadzących własną firmę. Rząd ma przyjąć zapowiadany od wielu miesięcy projekt dotyczący opłacania składek ubezpieczeniowych za okres urlopu wychowawczego osób pozostających na samozatrudnieniu, pracujących na umowę zlecenie, ubezpieczonych w KRUS, a także tych bez ubezpieczenia. Dziś

Czy saksy będą się opłacać

odpowiednika DVKA. Przypomnijmy, że jest wiele wątpliwości - m.in. na jakich zasadach będą pracować Polacy, którzy na saksy wyjeżdżają, biorąc w Polsce urlop bezpłatny, czy wyjeżdżający na saksy polscy rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS. Niemcy już zaproponowali, aby osoby, które zdążą podpisać umowę z

Tonący buraka się chwyta

na spłaty. - Dziecko przez dwa lata w za ciasnej kurtce chodziło, ale żeśmy BGŻ wszystko co do grosza oddali. A potem w gazetach pisali, że jak BGŻ miał długi, to mu państwo lekką ręką 2,5 mld umorzyło - więcej niż wszytkie chłopskie zaległości razem wzięte. Bobikowie bankowi płacili, ale na KRUS

Nowy system świadczeń rodzinnych

socjalnej. Czy wszyscy muszą ustawić się w kolejce w urzędzie gminy? Nie. Niektórym osobom zasiłki i dodatki będą wypłacać pracodawcy, ZUS, KRUS albo jednostki podległe MON. Jednak kiedy starasz się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, trzeba już iść do

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

truskawek pracują zwykle od 5 rano. Kogo najchętniej zatrudniają pracodawcy? Tych, za których nie muszą płacić składek na ubezpieczenia, czyli: studentów, osoby pracujące, które biorą urlop i wyjeżdżają na saksy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. rolników ubezpieczonych w polskim KRUS, A

Gdy rencista (emeryt) dorabia

r. Dotyczą rencistów oraz emerytów ZUS i KRUS, a także funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Służby Pożarnej i Służby Więziennej (nie dotyczą: inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób pobierających świadczenia z tytułu wypadku przy pracy). Kto może dorabiać bez ograniczeń

Pomoc domowa. Jak szukać i ile zapłacić

Niemiec (w tym celu stara się o niemiecki paszport). - Tam mogę zasuwać fizycznie nawet po 12 godzin, byle godnie żyć - mówi. 300 zł - 20-letnia opiekunka do dzieci z Hajnówki (ok. 36 godzin w tygodniu). Ma ubezpieczenie w KRUS-ie. Studiuje zaocznie. 350 zł - 50-letnia gosposia w Lublinie (14 godzin w

Zasiłki rodzinne w UE

spełniasz wszystkie warunki, ale zalegasz z opłacaniem składek, ZUS też powinien wystawić ci E 101. Rolnicy! Wy także idziecie do ZUS po E 101. ZUS potraktuje was jako prowadzących działalność i sam zwróci się do KRUS po informacje. Ważne dla pracowników transportu międzynarodowego: wam E 101 może być

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

pracę, bo płaci za siebie ubezpieczenie na KRUS (jest rolnikiem). Szef obiecał 200 zł premii uznaniowej, jeśli firmie będzie się dobrze wiodło. Ma 32 lata. 924 zł - inspicjentka w operetce. Przed premierami pracuje po 12 godz., ale jej za to nie płacą, tylko dają wolne. Jeśli premiera jest udana

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

KRUS. Rolnicy mają bowiem odrębny system emerytalny i nie objęła ich reforma. Pamiętaj! Do obliczania kapitału bierze się pod uwagę tylko pracę i zarobki z okresu płacenia składek do ZUS. 4. Jak to się robi? Podstawę wyliczenia kapitału początkowego ustala się tak, jak przy wyliczaniu renty czy