likwidacja szkód

Wielka rekrutacja w CU

Chcesz pracować jako telemarketer? Zgłoś się do Commercial Union.

Wielkie otwieranie zawodów

Łatwiej jest już zostać notariuszem, trenerem sportu czy przewodnikiem, ale prace nad deregulacją kolejnych profesji ciągle trwają. Co się zmieni i dla kogo?

OC droższe bo kierowcy wyłudzają odszkodowania

Ubezpieczeniowy. Do oszustw dochodzi najczęściej przy likwidacji szkód - w 66 proc. w ramach obowiązkowego OC, w jednej trzeciej - dobrowolnego autocasco. Chodzi zarówno o najcięższy kaliber spraw - sfingowanie całego zdarzenia - jak i lżejsze, np. zmiana osoby prowadzącej pojazd (gdy sprawcą wypadku jest osoba

Spada liczba wyłudzeń odszkodowań

rynku tworzą zespoły ludzi odpowiedzialnych za walkę z przestępczością i doskonalą procedury likwidacji szkód. Wszyscy liczą też na pomoc elektronicznego rejestru, który funkcjonuje już w branży bankowej. Chodzi o bazę danych o osobach skazanych za oszustwa.

Jak mogą cię zwolnić?

zwolnieniach grupowych pozwala na rozwiązanie umowy na czas określony nawet w przypadku, gdy umowa ta nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego rozwiązania z wypowiedzeniem. Kiedy likwidacja? Uważaj! W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

zleceniobiorca, może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wypowiedzenie zlecenia

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

administrowania sieciami komputerowymi i osobno projektowania baz danych. - Firmy nie specjalizują się tak wąsko jak teraz uczą szkoły. Szkoda czasu na trzy lata nauki w wąskich dziedzinach i zamykanie uczniom drogi rozwoju. Nie da się budować instalacji w oderwaniu od sieci, nie powinno się malować, jeśli się

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia nie było poważne; ukaranie pracownika zajmującego stanowisko kierownicze za przestępstwo wywołujące szkodę w mieniu pracodawcy, gdyż takie działanie wyklucza orzeczenie przywrócenia do pracy, bez względu na wady niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę; naruszenie

Co zrobić z armią z KUP

likwidacji KUP budżet miałby oszczędzić 12 mln zł (tyle przez rok kosztuje KUP). Jednak rząd łatwego zadania nie będzie miał. Likwidatora, który wejdzie do KUP, spotka bowiem niespodzianka. Obok spodziewanych 160 pracowników urzędu natknie się na... 400-osobową grupę ludzi, którzy nie figurują w schemacie

W poszukiwaniu straconego absolwenta

W poszukiwaniu straconego absolwenta

, że dział rozwiązują. Zaczął się kryzys i bankowi nie zależało już tak bardzo na utrzymywaniu klienta, tylko na ściąganiu wierzytelności. Przeszła do działu windykacji. A pół roku później, kiedy jej bank łączył się z innym, została zwolniona w związku z likwidacją stanowiska pracy. - W marcu 2009

Strzeż się tych paragrafów!

umów na czas określony nie można wypowiadać (pracownik ma zagwarantowaną posadę, aż do czasu jej zakończenia). Są wyjątki: a) jeśli firma ogłosi upadłość lub likwidację, b) pracodawca może rozwiązać też umowę bez wypowiedzenia (np. pracownik popełnił przestępstwo). Jeśli umowę zawarto na dłużej niż

Obowiązki pracodawcy

mogłaby mieć wpływ na naruszenia warunków zawartej w wyniku negocjacji umowy (w szczególności do zaniechania wypłaty wynagrodzenia z powodu braku środków lub likwidacji stanowiska czy zwolnień grupowych), wówczas pracodawca winien poinformować o tym kandydata. Pracodawca nie może również rozbudzać

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

Komisji dotyczyły problemu handlu kobietami. Jednym z podstawowych dokumentów międzynarodowych dotyczących kobiet jest Konwencja NZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r., ratyfikowana przez Polskę w 1981 r. Ostatnie sprawozdanie z wykonania postanowień tej Konwencji, złożone

Biała Agencja

, owszem, ale pielęgniarka? Wanda Kuczera była oddziałową w szpitalu dziecięcym w Świętochłowicach. W 1980 r. zakładała tam "Solidarność" Służby Zdrowia, a kilka lat później prowadziła społeczną zbiórkę na remont szpitala, któremu groziła likwidacja. Co to jest samodzielność, dowiedziała się na

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

, wyżywienie, służbowy samochód. 8200 zł - tyle zarabiał w tym roku dyrektor Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia (jedna z najlepszych drużyn żużlowych w Polsce), obecnie klub jest w stanie likwidacji z powodu 5-mln zadłużenia. Od ponad miesiąca były już dyrektor siedzi w areszcie - prokuratura podejrzewa go

W kosmosie to samotność jest

najszybciej się usamodzielnić, mieć fach w ręku, odciążyć rodziców. Na rozdaniu świadectw koleżanka zapytała: "Nie szkoda ci mamy? Przecież będzie musiała cię utrzymywać jeszcze na studiach". - Poczułam się jak egoistka i darmozjad - mówi Dorota. Pytali ją, czy się nie boi konkurencji. "Lepiej