magister inżynier

sprawdź też:

inżynier

Ewelina Jurczak, Wynagrodzenia.pl

Mgr inżynier zarobi o przynajmniej jedną czwartą więcej, niż "zwykły" magister

Mgr inżynier zarobi o przynajmniej jedną czwartą więcej, niż "zwykły" magister

Mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim wyniosła 5 750 PLN brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. To o 28 proc. (1 250 PLN) więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem zawodowym magistra inżyniera zarabiał 9 000 PLN i więcej.

Ile jest warte wykształcenie?

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, wynika, że w 2009 roku najwyższe płace otrzymywały osoby z tytułem magistra lub inżyniera.

Jak studiować - stacjonarnie, niestacjonarnie, na odległość?

Kiedy mamy już upragniony tytuł licencjata, inżyniera bądź też magistra, a wymagania rynku, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, poznania nowych obszarów wiedzy nie pozwalają nam zakończyć edukacji na tym poziomie, pojawia się nie tylko pytanie, co dalej studiować, ale także - w jakim trybie.

Inżynier budownictwa

zdobyć uprawnienia do wykonywania pracy inżyniera budownictwa, należy ukończyć studia wyższe na kierunku budownictwo. Studia inżynierskie są dwu stopniowe: po pierwszych pięciu semestrach uzyskuje się tytuł inżyniera, po kolejnych czterech - magistra inżyniera budownictwa. Następnie, jeśli świeżo

Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

W grupie najlepiej zarabiających dominowały osoby po studiach technicznych, takich jak elektronika czy informatyka. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,9 razy większa niż w przypadku ich kolegów legitymujących się dyplomem uczelni pedagogicznej (2 650 PLN). Wysokie płace otrzymywa

Mechatronik

można kontynuować naukę na studiach II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra inżyniera mechatroniki. Ile zarabia mechatronik? Zarobki mechatronika zależą przede wszystkim od jego doświadczenia i wykształcenia. Technik mechatronik może liczyć na wynagrodzenie w granicach od 3200 do 5500 zł

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

W 2012 roku płace absolwentów, którzy ukończyli studia z tytułem magistra inżyniera wynosiły 3 000 PLN brutto. O 500 PLN mniej otrzymywali pracownicy posiadający wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie oraz magisterskie. Osoby z wykształceniem średnim, których staż pracy w 2012 roku nie

Web designer

informatyczne. Studia trwają pięć i pół roku (łącznie inżynierskie i magisterskie) i zakończone są uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki. Web designer musi posiadać też umiejętności z zakresu grafiki komputerowej oraz znać zasady pracy projektowej, ponieważ w takim trybie pracy najczęściej powstają

IT manager

wyższe studia informatyczne. Studia trwają pięć lat (łącznie licencjackie i magisterskie) i zakończone są uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki. Mile widziane na tym stanowisku są też studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi lub przygotowujące do tego specjalistyczne kursy czy

Chemik

pracę chemika, należy ukończyć studia wyższe na wydziale chemicznym politechniki lub innej szkoły wyższej. Absolwent studiów chemicznych II stopnia uzyskuje tytuł magistra inżyniera chemii wybranej specjalności. Swoją wiedzę chemik może uzupełniać również na studiach podyplomowych, podczas kursów

Biolog

studia wyższe na wydziale biologii politechniki lub innej szkoły wyższej. Absolwent biologii II stopnia uzyskuje tytuł magistra inżyniera biologii wybranej specjalności. Swoją wiedzę biolog może uzupełniać również na studiach podyplomowych, podczas kursów, szkoleń oraz staży organizowanych przez firmy

Geodeta

podejmując studia na kierunku geodezja i kartografia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Następnie należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dokumentującym zdobyte podczas studiów

Strażak

jest oddział państwowej straży pożarnej lub ochotniczej straży pożarnej. Strażak - wymagania By podjąć pracę strażaka, należy ukończyć szkołę strażacką - jest to tak zwana służba kandydacka. Po ukończeniu takiej szkoły otrzymuje się tytuł technika, magistra lub inżyniera pożarnictwa. Innym sposobem na

Doktor uboższy od inżyniera

Aleksandra Pezda: Szanowny doktorze nauk socjologicznych, z badań wynika, że doktorat ludziom nie poprawia życia. Nie zarabiają o wiele więcej niż magistrowie! Dr Dominik Antonowicz: Mnie to nie dziwi, doktorzy pracują w tzw. sektorze publicznym, czyli na uczelniach czy w instytutach naukowych. Tam

[19.03.2015] Mobica Job Fair 2015

stronie Targów Pracy: www.targipracy.koszalin.pl . W tym roku jesteśmy przygotowani na przyjęcie jeszcze większej liczby wystawców chcących zaprezentować się nowej fali wykwalifikowanych inżynierów oraz magistrów jednej z najdynamiczniej rozwijających się uczelni wyższych w kraju, jaką jest Politechnika

Dyplom czy doświadczenie?

Dyplom czy doświadczenie?

gromadzenie doświadczenia i praktycznych umiejętności. Liczyło się to, z kim i nad czym pracowaliśmy. Na początku lat 90. w cenie była znajomość języków obcych i tytuł magistra. Dzisiaj te atrybuty już nikogo nie wyróżniają, a w wielu firmach traktowane są jako standard. Żeby pokonać konkurencję, trzeba się

Pilot

maszyn specjalność lotnictwo. W trakcie studiów, po trzecim semestrze należy wybrać dalszą specjalizację: samoloty, silniki lotnicze, awionika lub właśnie pilotaż. Absolwent lotnictwa uzyskuje licencję pilota, tytuł magistra inżyniera i wykształcenie techniczne z zakresu eksploatacji sprzętu

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

stażu pracy najlepiej zarabiają absolwenci legitymujący się tytułem magistra inżyniera. Mediana ich zarobków to niemal 5,5 tys. zł brutto. Osoby posiadające dyplom magistra zarabiają o tysiąc mniej, a absolwenci studiów zawodowych (licencjat lub inżynier) otrzymują 3,7 tys. zł. Wyraźnie mniej zarabiają

Rolnik

na sali wykładowej wiedzę z codzienną, życiową praktyką. Młodemu magistrowi inżynierowi rolnictwa po studiach nikt zatem nie zarzuci braku doświadczenia. Praca w rolnictwie - możliwości rozwoju gospodarstw rolnych Rolnicy w Polsce od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej mogą liczyć na

Aaaaaa magistra zatrudnię

Aaaaaa magistra zatrudnię

. W Bydgoszczy, gdzie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 5,3 proc. i jest już o połowę niższa niż trzy lata temu, na magistrów w pośredniaku czeka ponad 30 propozycji. Na obsadzenie czekają stanowiska kierowników, specjalistów ds. zakupów, kadr, płac, a także technologów, analityków, inżynierów. Także w

Wynagrodzenie osób po kierunkach humanistycznych w 2014 roku

Wynagrodzenie magistrów i licencjatów Osoby, które skończyły wyższe magisterskie studia humanistyczne zarabiały miesięcznie 4 150 PLN. Co czwarta osoba z takim wykształceniem zarabiała - 6 500 PLN i więcej. Pracownicy z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera przeciętnie zarabiali o 650 PLN

Licencjat to ciągle mało

Licencjat to ciągle mało

systemu w szkolnictwie wyższym, który w Unii Europejskiej obowiązuje od 1999 roku. Polskie uczelnie korzystają z niego dopiero od trzech lat. Według tego schematu po trzech latach studiów uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Kolejny - stopień magistra - można zdobyć po następnych dwóch

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

mogło, że przez to uczelnie chętnie sięgną po możliwość kształcenia zdalnego. Ale nie do końca tak jest. Na około 400 szkół wyższych - tylko 24 może kształcić zdalnie magistrów, inżynierów i "licencjatów". Kolejne 80 prowadzi rozmaite kursy uzupełniające wiedzę. Tymczasem z badań Politechniki

Podyplomowe w liczbach

stanowiskach związanych z IT przed i po ukończeniu studiów podyplomowych są niemal na tym samym poziomie. Nauczyciel ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zarabia średnio tylko o 6 proc. więcej od tych, którzy mają tylko dyplom magistra. Podyplomowa edukacja coraz rzadziej wpływa na wyższe

Młody inżynier się nie ceni

, uważam, że inżynier powinien na rozmowie o pracę żądać minimum 4 tys. zł. Magister inżynier jeszcze więcej. Nie ma co psuć rynku, wiedza kosztuje i tego należy się trzymać. * Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2009 roku przy współpracy Ambasadorów Klubów ArcelorMittal AGH i Politechniki Śląskiej

Magisterka się opłaca

Wrocławskiej na studia magisterskie decyduje się ponad 90 proc. tych, co zdobyli stopień inżyniera. - Niestety, jeśli poprzestanę na "inżynierze", nie będę mógł się starać o pełne uprawnienia zawodowe, na przykład do nadzorowania dużych budów. Bez magisterki zamknąłbym sobie możliwość rozwoju, szansę

Zarobki w województwie mazowieckim wciąż najwyższe

dłużej niż rok lub powyżej 16 lat. Czy opłacało się inwestować w naukę? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Osoby z tytułem magistra czy inżyniera w województwie mazowieckim mogły spodziewać się wynagrodzenia na poziomie 5 700 PLN. Pracownicy z wykształceniem podstawowym lub zawodowym mogli

Płace w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

PLN niższą od osoby z dyplomem magistra lub inżyniera. Na szczeblu specjalisty i starszego specjalisty różnice te wynosiły odpowiednio 836 PLN i 1 425 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników z wykształceniem wyższym wyniosła 5 400 PLN. Pensja osób zatrudnionych na tym samym poziomie zarządzania z

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

w Krakowie rosła wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Największe różnice pomiędzy płacami osób z wykształceniem średnim i wyższym wystąpiły na stanowiskach kierowniczych (67%). Kierownicy posiadający magistra lub inżyniera otrzymywali 6 000 PLN, menedżerowie o wykształceniu średnim zarabiali

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Teoretycznie 3-4-letnie studia doktoranckie przygotowują przyszłą kadrę naukową uczelni wyższych i innych ośrodków naukowych. W praktyce absolwenci, z wyjątkiem osób już zatrudnionych, są zmuszeni starać się o posady przeznaczone dla magistrów, a nawet osób z wykształceniem średnim. Powód: brak

Nauka w parze z biznesem

(dzisiejszego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej). Kształcenie magistrów inżynierów lotnictwa, a zarazem pilotów lotnictwa cywilnego stanowiło nowatorskie rozwiązanie, które do chwili obecnej nie zostało powielone na żadnej polskiej uczelni publicznej. Po ukończeniu

Okiem pracodawcy: Orbium

. Widać także początki tendencji skracania studiów do tytułu inżyniera, szczególnie na kierunkach technicznych. W Szwajcarii czy Luksemburgu zakończenie studiów na tytule inżyniera i rozpoczęcie pracy to norma w Polsce dalej uczelnie produkują tysiące magistrów. Mam wrażenia, że powoli zaczyna się to

Zarobki kobiet i mężczyzn w 2010 roku

funkcje dyrektorów lub członków zarządu wynosiła 9 000 PLN i była o 25% niższa niż ta zaobserwowana u panów (12 000 PLN). Analizując poziom wynagrodzeń przedstawicieli obu płci, warto również zwrócić uwagę na dysproporcje w zarobkach osób z różnym poziomem wykształcenia. Kobiety posiadające tytuł magistra

System studiów w Polsce

Jeszcze kilka lat temu każdy, kto zdał maturę, mógł zdawać egzamin na studia. W zależności od wybranego kierunku nauka trwała 4, 5 lub 6 lat. Studia kończyły się obroną pracy magisterskiej (w przypadku uczelni o profilu technicznym na rok przed końcem nauki również egzaminem na inżyniera). Wszystko

Ojciec Rydzyk będzie kształcił webmasterów

nauki na prowadzenie nowego kierunku studiów. Jesteś informatykiem? Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie wiele aktualnych ofert pracy. Zajęcia mają trwać trzy i pół roku, a po ich zakończeniu absolwent uzyska tytuł inżyniera informatyka. WSKSiM reklamuje się, że wychodzi naprzeciw potrzebom mediów, kształcąc

Nauka w parze z biznesem

(dzisiejszego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej). Kształcenie magistrów inżynierów lotnictwa, a zarazem pilotów lotnictwa cywilnego stanowiło nowatorskie rozwiązanie, które do chwili obecnej nie zostało powielone na żadnej polskiej uczelni publicznej. Po ukończeniu

Tutaj się nie dorobisz - płace w województwie podkarpackim

oczywiście osoby z wykształceniem wyższym. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 3 000 PLN. Natomiast płace osób o innym poziomie wykształcenia oscylowały w granicach 1 900 PLN - 2 200 PLN. Wynika z tego, że wyraźną poprawę zarobków umożliwiało dopiero uzyskanie tytułu inżyniera lub magistra

Kariera po studiach

"budowie statków". Ten inżynier mechanik po dwóch latach lepiej się sprawdzał. Czyli wygrała jakość uczelni. Nie mogę czasem oprzeć się wrażeniu, że publiczne uczelnie też postanowiły zostać kuźniami magistrów. Bo nie może chodzić o to, żeby po prostu otworzyć nowy kierunek: biotechnologia. Za

Mapa polskich pensji: gdzie zarobisz najwięcej?

narzekać na warszawskie pensje, zwłaszcza jeśli mogą się pochwalić dyplomem magistra inżyniera. W Warszawie taki pracownik zarobi średnio 7,8 tys. zł. Jego koledzy z Gdańska i Wrocławia dostaną aż o 1,8 tys. zł mniej. Inżynierowie z Katowic, Krakowa, Poznania i Łodzi zarobią od 5 do 5,7 tys. zł. Stolica

Inżynierskie MBA

Zacznij zarabiać - od nowego roku "MBA dla inżynierów to studia dla ludzi z tytułem inżyniera chcących nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także podnieść poziom wykształcenia do poziomu magistra" - tłumaczy jeden z użytkowników forum portalu społecznościowego poświęconego MBA. - Coś w

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

ubywało miejsc pracy, czyli ci z wyższym wykształceniem wypychali gorzej kwalifikowanych. W gospodarce tak bardzo rośnie zapotrzebowanie na magistrów? - Pewnie za część tego zjawiska odpowiada inflacja kwalifikacji - to, co kiedyś mogła robić osoba po maturze, dziś robi magister lub posiadacz dyplomu

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

młodego w oczach starszego". Zrozumiał, na czym polegał jego błąd? - Tak, zrozumiał, że nie miał prawa tak mówić do swoich podwładnych. On jako młody człowiek, magister inżynier, powinien mówić do górników, jak do ludzi. Powinien wcześniej sprawdzić, jaka jest sytuacja subkultury zawodowej w miejscu

Zamówienie na inżyniera

inżynierowie mechanicy, ale też inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska czy elektrycy. Czyli chyba wszystko w porządku. - Nie. To badanie pokazuje bardzo ogólnie, w jakich branżach w najbliższych latach może brakować najwięcej fachowców. Nie jest ono jednak wystarczające, aby na jego podstawie

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

kobiety. Zarobki internautek były o 26% niższe od płac mężczyzn. Mediana wynagrodzeń czytelników GazetaPraca.pl posiadających dyplom magistra lub inżyniera wyniosła 4 200 PLN. Mniej zarabiały osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (różnica - 650 PLN). Najniższe płace otrzymywali użytkownicy z

Inżynier budowlany

;geotechniki, a wreszcie 3-tygodniowe praktyki zawodowe. Gdzie do pracy? Absolwenci uczelni po pięciu latach nauki uzyskują tytuł magistra inżyniera budownictwa. Zanim staną się pełnoprawnymi i samodzielnymi inżynierami, muszą odbyć praktykę zawodową, która zapewnia im możliwość uzyskania

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

. Brakuje zdjęcia - zwykłego portretu. Uatrakcyjnić dokument mogą informacje o przebytych szkoleniach/warsztatach. Jeśli, tak jak pan Jarosław, nie ma co wpisać w tym miejscu, warto poszukać ich propozycji w urzędzie pracy. Oryginalne CV nie zawsze pomoże Paweł ma 28 lat, jest magistrem resocjalizacji

Powrót złotej rączki

wybrał medycynę, młodszy - prawo. O ich życiu zdecydowała chęć podtrzymania firmy rodzinnej. I teraz zajmują się rozbiórkami, pracami ziemnymi i drogowymi. - Choć lekarz, i to praktykujący, mój syn zna się teraz lepiej na budownictwie niż niejeden inżynier - chwali Stanisław Miazga. Drugi syn nawet nie

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

(3000 PLN). Co 10 magister inżynier zawansowanych technologii zarabiał ponad 11 000 PLN. Na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń znaleźli się pracownicy posiadający wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, budownictwa i przemysłu ciężkiego. Ich zarobki oscylowały w 2007

W Warszawie zarabia się dobrze

firmy Sedlak & Sedlak. - Dla przykładu: kobiety mające tytuł magistra lub inżyniera oraz pełniące w firmach funkcję specjalisty otrzymywały płace rzędu 3,5 tys. zł. Zarobki te były jednak o ponad 16 proc. niższe niż te przyznawane na wspomnianym szczeblu zarządzania mężczyznom z tym samym wykształceniem

Czego nie uczy polska szkoła

nie prowadzi analiz, które pozwoliłyby na bieżąco reformować szkolnictwo. Przybywa magistrów, którzy nic nie umieją. Ci, którzy dopiero wybierają szkołę, nie wiedzą, czym się kierować. Często wybierają tę, która jest najbliżej. - Po szkole średniej w ogóle nie wiedziałam, co chcę robić w życiu ani

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2010 roku

posiadanie tytułu magistra lub inżyniera w zakresie IT. Mediana wynagrodzenia wyniosła w tym przypadku 5 400 PLN. Dobrze zarabiały również osoby, które ukończyły studia o profilu ekonomicznym lub technicznym (odpowiednio 4 600 PLN i 4 500 PLN). Najmniej otrzymywali pracownicy z wykształceniem wyższym

Strażak

pożarniczych w Polsce. Można zaczynać od średnich szkół policealnych, czyli szkół aspirantów (Kraków, Poznań, Częstochowa), a można też wybrać ambitniejszą drogę. Jedyną uczelnią, która kształci oficerów i magistrów inżynierów pożarnictwa, jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Jak zarabialiśmy w 2010 roku?

dysproporcje w zarobkach osób z równym poziomem wykształcenia - zauważają autorzy raportu. - Dla przykładu: kobiety posiadające tytuł magistra lub inżyniera oraz pełniące w firmach funkcję specjalisty otrzymywały płace rzędu 3,5 tys. zł. Zarobki te były jednak o ponad 16 proc. niższe niż te przyznawane na

Co warto studiować podyplomowo w Polsce

wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera. Niektóre uczelnie przyjmują słuchaczy, którzy mają już absolutorium i zobowiążą się do złożenia dyplomu magisterskiego do czasu ukończenia studium. Na niektórych honorowany jest dyplom licencjata. Zazwyczaj profil ukończonej

Co robisz po... polonistyce?

, gimnazjów i liceów. Teraz już wie, że aplikacji składać już na pewno nie będzie. - Praca w szkole, szczególnie w gimnazjum, to horror - mówi. Aleksandra (magister od roku, na koncie studia podyplomowe) podczas studiów w filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim pracowała w pizzerii. Jej mama

Budżetówka 2004: Nauczyciele

pedagogicznym 1110 (+32zł) 1316 (+38zł) 1666 (+49zł) 1999 (+58zł) 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

Podyplomowe dla wszystkich

Studia podyplomowe są dostępne dla każdego, kto uzyskał dyplom szkoły wyższej z dobrym wynikiem. Może to być magister, inżynier albo licencjat. Wiele uczelni uruchomiło także kierunki skierowane do kadry kierowniczej, gdzie poza wykształceniem wymaga się od nich doświadczenia zawodowego (np. studia

Marynarz - nawigator

(to znak czasów) i radzą sobie znakomicie. Nawigator (tylko on jest kandydatem na kapitana) z tytułem magistra inżyniera jest dziś potrzebny nie tylko na morzu, ale także na statkach śródlądowych, we flocie transportowej, rybackiej, w inżynierii ruchu morskiego, w pomiarach

Praktyki nie dla studentów

;. Inni dodają do tego konflikt pokoleń. - Młodzi myślą, że mając tytuł magistra czy inżyniera, wiedzą wszystko. Zastanawiają się więc, dlaczego szef, który ma nierzadko niższe niż oni wykształcenie, ma im rozkazywać. A tacy, co przychodzą na krótko, mądrują się najwięcej - opowiada sprzedawczyni sklepu

Co robisz po... politologii?

, prezes K&K Selekt - Centrum Doradztwa Personalnego. - Dyplom magistra politologii, albo innego, pokrewnego kierunku nie jest zwykle końcem, ale wprost przeciwnie - początkiem kształcenia i bazą dla dalszego rozwoju. Absolwenci politologii posiadają z reguły dużą kulturę osobistą, a także intelektualną i

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

chciała być dziennikarką. - Dla 128 politologów, którzy w pierwszej połowie tego roku zarejestrowali się w dolnośląskich urzędach pracy wpłynęły trzy oferty od pracodawców. Ewa Biegała wybrała pedagogikę, bo fascynowała ją złożoność ludzkiej osobowości. - 6 proc. wielkopolskich magistrów pedagogiki

Czas na studia podyplomowe w Polsce

nas informacji. Możemy ich szukać na stronach internetowych wybranych uczelni bądź instytutów. Zazwyczaj umieszczane tam oferty są na bieżąco uzupełniane. Dla kogo Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów ze wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera

Geodeta

ukończeniu 3,5-letnich studiów inżynierskich otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety; a po łącznie 5 latach - tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie zawierają bloki przedmiotów specjalistycznych, które student wybiera według uznania. Specjalności przygotowują do wykonywania pomiarów

Nauczyciele

) 1941 (58) 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 926 (28) 1097 (33) 1388 (42) 1668 (50

Energetyk

. Specjalności te znaleźć można wyłącznie na politechnikach (nie wszystkich). Studia mają zapewnić absolwentom wykształcenie odpowiadające potrzebom rozwoju kraju w zakresie ekologicznego wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Najważniejsze, że magister inżynier tej specjalności jest przygotowany

Matematyk

magisterskiej. Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Program takich studiów przygotowuje do pracy w zastosowaniach matematyki. Umożliwia też poznanie najnowszych metod badawczych oraz narzędzi informatycznych. Studenci tego kierunku mają do wyboru zazwyczaj dwie specjalności: matematyka stosowana

Dietetyk

technologii żywienia (w ramach akademii rolniczych). Studia różnią się nie tylko otrzymywanymi dyplomami (na akademiach medycznych jest to dyplom magistra, na rolniczych - dyplom inżyniera), ale i profilem nabytej wiedzy. Wkrótce zawód dietetyka zostanie uznany za profesję medyczną. Jego przyszłość na

O pracy europejskiej podczas Targów Pracy na Politechnice Warszawskiej

rynku pracy w Europie. - Czy pracodawca obcokrajowiec uzna mój dyplom? Czy poziom nauczania naszej uczelni jest taki sam jak za granicą? Jak szukać pracy w UE? - pytali przyszli magistrzy inżynierowie. Odpowiedzi nie wszystkich zadowoliły. - To, czy kraj uzna nasz dyplom, zależy od rozwiązań prawnych

Kursy zawodowe

Wypowiedź eksperta Piotr Zagorowski, pracujący jako inżynier sieci komputerowych w międzynarodowej firmie w Londynie oraz przewodniczący grupy IT w organizacji Polish Professionals, która integruje polskie środowisko IT w Wielkiej Brytanii opowiada o tym, jakie kursy wpłynęły na sukces jego kariery

Praca w polskich służbach specjalnych

zgłasza się bez dyplomu - mówi nam pracowniczka biura agencji w Warszawie. - Bez przeszkód da się uzupełnić wykształcenie będąc w służbach, ale zdecydowanie łatwiej i szybciej szkoli się magistra - mówi oficer. Co ciekawe, kobieta z dzieckiem nie będzie w takiej firmie kłopotem. - Nie dyskryminujemy

Pilot

wskazań przyrządów (IFR - Instrument Flight Rules). Studenci V roku zdają egzaminy licencyjne w ramach praktyki lotniczej. Program szkolenia lotniczego kończy się lotami międzynarodowymi do Europy Zachodniej na samolocie M-20 Mewa. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera ze specjalności

Rolnik

systemem jednolitym, magisterskim. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera i uprawnienia do prowadzenia wszelkich gospodarstw rolnych. Studentów wszystkich specjalności w całej Polsce obowiązuje po pierwsze grupa przedmiotów podstawowych (lata I-III), do których należy m.in. chemia

Zapis czatu z organizatorami Hiszpańskich Targów Pracy - 19-20 października 2007 w Pałacu Kultury i Nauki

opieki społecznej, inżynierowie, operatorzy maszyn, generalnie pracownicy kwalifikowani. manolo#: granice są już otwarte? nie trzeba żadnych papierów - wiz? jak wyglądają formalności? Marcin_Grodzki#: rynek pracy jest otwarty od maja 2006 dla Polaków, a zatem praktycznie nie ma ograniczeń w przepływie

Studia dla odważnych

magistra swojej uczelni. Robią tak na przykład uniwersytety Warszawski i Łódzki. Władze SGH nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Uznały, że ukończenie studiów MBA nie jest równoznaczne z ukończeniem studiów magisterskich. Czyli macie problem? - Nie. Student MBA na SGH jest równocześnie pełnoprawnym

Studia za granicą - Francja

, pracowników. program Copernic dla inżynierów, magistrów prawa i ekonomii przed 30. rokiem życia, sześć miesięcy studiów w jednej z grandes ecoles i sześć miesięcy stażu we francuskim przedsiębiorstwie, "co-tutelle" dla doktorantów, którzy będą pisać pracę doktorską pod kierunkiem dwóch promotorów

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

. Pracuje 100 godzin miesięcznie. 50 zł wywalczył w maju robotnik ogólnobudowlany w małej prywatnej firmie (głównie prace wykończeniowe) w Szczecinie. Teraz zarabia 1250 zł netto. Nie chce wyjechać, bo nie zna języka. 58 zł nauczyciel stażysta, magister z przygotowaniem pedagogicznym, w szkole podstawowej w

Szkocja - jak studiować

kierunki medyczne i bardzo dobrze wyposażone kliniki uniwersyteckie. Uniwersytet w Edynburgu słynie z zarządzania i kierunków inżynieryjnych. Świetnymi szkołami dla przyszłych inżynierów są także University of Strathclyde czy Heriot-Watt University. Ten ostatni szczyci się także wysokim poziomem studiów

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

firmach zrzeszonych w organizacji: "Zatrudniają one młodych ludzi, stale i aktywnie współpracują z różnego rodzaju szkołami, głównie ośrodkami akademickimi zajmującymi się kształceniem przyszłych informatyków, inżynierów i programistów." Podkreśla on przy okazji, że firmy chętnie organizują

Przewodnik dla tych, którzy chcą studiować w Niemczech

praktyczne, tak aby mógł "gładko" rozpocząć karierę zawodową np. w marketingu czy jako inżynier budowlany. Na uniwersytetach studia są bardziej teoretyczne, dużą wagę przykłada się do tego, aby student rozwijał własne zainteresowania naukowe. Choć uniwersytety są często krytykowane za

Śląsk. Nielegalni górnicy

, jak sobie wyobrażał. Nikomu nie był potrzebny świeżo upieczony magister przed czterdziestką, z żoną i dwójką dzieci. - Plątałem się od zakładu do zakładu - opowiada. - To był niekończący się ciąg upokorzeń. Najtrudniej było wytrzymać spojrzenia rodziny i sąsiadów. - To jest zamknięte środowisko, a ja

Co studiować, by się wpasować?

, np. inżynierów i marketingowców w jednym. * Informatyka - do 2010 roku potrzeba będzie w Polsce 165 tys. nowych informatyków (trochę więcej, niż mamy dziś). Nadal będzie brakować informatyków w Unii. W samych Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Grecji - nawet ok. 200 tys. A już dziś zagraniczne biura

Znaleźli pracę i...

. Jestem magistrem inżynierem, ale pracy w Polsce nie mogę znaleźć. Pracę w Niemczech znalazłem przez mojego wuja, który od 20 lat jeździ do tego samego gospodarza pod Frankfurt nad Menem do pracy sezonowej w winnicy. Właściciel winnicy potrzebował pracownika i wuj mnie polecił. Będę pracował przy wyrobie