magister prawa

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie wygaszające od przyszłego roku szkolnego kształcenie techników farmaceutycznych. Za takim rozwiązaniem jest także minister zdrowia. Technicy protestują. Zastanawiają się, czy ich kosztem robi się miejsca pracy dla magistrów farmacji?

Co nowego na studiach podyplomowych?

Każdego roku oferta studiów podyplomowych poszerza się o kierunki dostosowane do przemian na rynku pracy. Oto nasz subiektywny przewodnik po nowościach.

Strażak

jest oddział państwowej straży pożarnej lub ochotniczej straży pożarnej. Strażak - wymagania By podjąć pracę strażaka, należy ukończyć szkołę strażacką - jest to tak zwana służba kandydacka. Po ukończeniu takiej szkoły otrzymuje się tytuł technika, magistra lub inżyniera pożarnictwa. Innym sposobem na

Sędzia

podjąć pracę w sądzie rejonowym lub okręgowym na stanowisku sędziego oczywiście należy mieć ukończone studia wyższe na kierunku prawo. Kandydat na stanowisko sędziego tytuł zawodowy magistra powinien uzyskać po ukończeniu polskiej uczelni wyższej lub takiej uczelni zagranicznej, której studia prawnicze

Kto w IT zarabia najwięcej?

Kto w IT zarabia najwięcej?

, ponieważ dyplom również miał przełożenie na stan konta. Osoby, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra, zarabiały 6,9 tys. zł brutto. Najniższe przeciętne wynagrodzenia - 3,9 tys. zł brutto - otrzymywały osoby, które edukację zakończyły na szkole średniej. Stanowisko Mediana wynagrodzeń

Rzecznicy patentowi - ogrodnicy innowacji

Rzecznicy patentowi - ogrodnicy innowacji

pozytywnego wyniku jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. Na końcu tej wyboistej i krętej drogi czeka raczej pewny zawód, z dużymi możliwościami rozwoju i niezłą pensją. Z różnych danych wynika, że rzecznicy zarabiają od 3 do 10 tys. zł.

Bezrobotni magistrowie na Mazowszu

Coraz więcej osób z wyższym wykształceniem zasila szeregi osób bez pracy. W województwie mazowieckim jest ich aż 20 tys. (prawie 6 proc. ogółu bezrobotnych). Minęły czasy, gdy dyplom magistra był gwarantem znalezienia pracy - jeszcze w 1999 r. wśród mazowieckich bezrobotnych wyższe wykształcenie

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2012 roku

zdrowia była ona niższa o prawie 300 PLN i wyniosła 2 800 PLN. Podobnie kształtowały się wynagrodzenia osób zatrudnionych w kulturze i sztuce - mediana wyniosła 2 790 PLN. Na wykresie 2 przedstawiono medianę oraz kwartyle wynagrodzeń w wybranych jednostkach sektora publicznego. Staż i wykształcenie Te

Komu przeszkadza doktorat w CV

konkretną wiedzą i umiejętnościami. Tymczasem studia doktoranckie nie służą zdobyciu czy nawet poszerzeniu praktycznych zdolności. W myśl prawa o szkolnictwie wyższym studia trzeciego stopnia dają przede wszystkim możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy w danej dziedzinie nauki i prowadzenia działalności

Nowa twarz współczesnego robotnika

Nowa twarz współczesnego robotnika

głośnych protestów w Warszawie czy na Śląsku, ale choć jest to grupa potrafiąca walczyć o swoje prawa, to dość nieliczna. Polski przemysł podupadł. Ktoś inny powie, że w wyniku wielu czynników – politycznych, ekonomicznych, cywilizacyjnych – został on po prostu zniszczony. I nie jest to tylko

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

. - Oczekiwania są jak najwyższe, bo to wielka firma, która nie tylko zatrudnia prawie 50 tys. osób, ale odpowiada za podstawową sferę bezpieczeństwa Polaków: dostarczanie świadczeń dla emerytów i rencistów oraz zbieranie składek. To jedna z najważniejszych instytucji, gwarantujących bezpieczeństwo społeczne

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

- apteka funkcjonowała bez magistra. To niezgodne z prawem farmaceutycznym - mówi Sawicki. Dziś szpital zatrudnia na pół etatu kierowniczkę farmaceutkę. - Choć zgodnie z prawem nie jest wymagana stała obecność farmaceuty w dziale farmacji szpitalnej inaczej niż w aptece. Obecnie dział ten pracuje bez

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

pracował dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w

Jak prawnikiem być

Każdego roku na rynek pracy trafia 7-10 tys. magistrów prawa. Tylko kilkuset z nich ma szasnę dostać się na aplikacje adwokackie, radcowskie, czy notarialne. Od ponad roku trwa otwarta wojna pomiędzy absolwentami prawa a korporacjami radców, adwokatów i notariuszy o otwarcie tych zawodów

Gdzie chcą pracować młodzi?

Gdzie chcą pracować młodzi?

wyższym wykształceniem nad Wisłą, co jest często postrzegane jako dewaluacja dyplomu magistra i rodzi konieczność dalszej specjalizacji w konkretnej dziedzinie. Samo ukończenie studiów nie gwarantuje, że młody człowiek zdobył już miano eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie - tłumaczy Pisarek. Studenci na

eLka praca i inne szkoły: jak zostać instruktorem jazdy?

eLka praca i inne szkoły: jak zostać instruktorem jazdy?

. Szans na tę pracę nie mieli kandydaci, którzy w przeszłości byli skazani za jazdę na podwójnym gazie, a także ci, którzy popełnili przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wymagane było średnie wykształcenie, ale egzaminatorzy musieli posiadać tytuł magistra. Do tego kandydaci do pracy

Jest lek na dewaluację magistra?

Jest lek na dewaluację magistra?

Coraz więcej młodych osób uważa, że sam tytuł magistra nie gwarantuje kariery i awansu. Jedynie co trzeci aktualny absolwent w to wierzy. A jeszcze pięć lat temu w magię tytułu mgr wierzyła prawie połowa młodych z wyższym wykształceniem. Ale równocześnie pokolenie wyżu wie, że bez mgr przed

Co po doktoracie?

Co po doktoracie?

Młodzi ludzie postanawiają zrobić doktorat, ponieważ na pracodawcach od dawna nie robi już wrażenia tytuł magistra. Liczą, że dzięki temu, że kontynuowali naukę po magisterium, ich CV stanie się automatycznie ciekawsze. Niestety, liczba doktorantów z roku na rok rośnie. Według GUS w roku

Pracujący biedacy

w domach, które utrzymuje tylko jedna osoba - mówi. Podkreśla też, że błędem jest uzależnienie przyznania świadczeń na dzieci od poziomu dochodów całego gospodarstwa. - To może zniechęcać kobiety do podejmowania pracy czy zwiększania zarobków, bo stracą prawo do tych zasiłków - wyjaśnia. A co

System studiów w Polsce

System studiów w Polsce

zmieniło się w 2005 roku. 1 września weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej celem było dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do standardów nauczania w Unii Europejskiej określonego w Deklaracji Bolońskiej. Najważniejsze założenia tej deklaracji to: wprowadzenie przejrzystych i

Psychoonkolog niezbędny

Psychoonkolog niezbędny

Agnieszka zachorowała na chłoniaka Hodgkina, nowotwór układu krwiotwórczego i leczyła się w szpitalu w zachodniej części kraju. Przez prawie rok nikt nie mówił jej, co się z nią dzieje, żyła w ogromnym stresie i poczuciu niepewności. Lekarze powtarzali jak mantrę, że choroba jest chemiooporna

Rynek MBA w pigułce

Rynek MBA w pigułce

wybierać w Krakowie, a 4 oferują uczelnie z Łodzi i Gdańska. Łącznie MBA można studiować w 14 miastach w kraju. Czy duża dostępność kursów to zaleta? - Ten trend ma swoje dobre i złe strony: większa liczba osób może zdobyć cenne umiejętności zarządzania, ale, zgodnie z prawami rynku, jeśli towar luksusowy

"Gdybym mogła cofnąć czas, zdawałabym na kierunek, po którym od razu miałabym fach w rękach". Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii?

brnęłam dalej, bo przybliżało mnie do specjalizacji - antropologii społecznej - czyli w stronę PR-u, o którym nie przestawałam myśleć. Skończyłam studia, obroniłam magistra i zaczęłam szukać pracy. Był rok 2003. Pracy nie było: bezrobocie 20 proc. Do pierwszej pracy, która okazała się tą ostatnią

Polska armia chce magistrów na oficerów

Afganistanu, inni jadą dowodzić do jednostek liniowych. Armia gwarantuje im zakwaterowanie i zarobki od 2,5 tys. na rękę do 6-7 tys. na misjach. Po 15 latach pracy żołnierz ma prawo przejść na wcześniejszą emeryturę. Wiele wskazuje jednak na to, że polskiej armii w najbliższym czasie zabraknie oficerów

Dyplom na zamówienie

. Utworzenie portalu kosztowało niemal milion złotych, z czego prawie 102 tys. zł wyłożył OPI, a niemal 900 tys. zł - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po dwóch latach w bazie nie znajdziemy jednak żadnej propozycji tematu pracy. - My jako urząd miasta byliśmy tylko inspiratorem tego projektu. Mimo to uważamy

Magisterka się opłaca

pracy, po trzech latach kończą naukę. Co ciekawe, w CV mają prawo napisać, że mają wykształcenie wyższe. Nie oznacza to definitywnej rezygnacji z nauki. Mogą wrócić na uczelnię, a nawet zmienić specjalizację. Po historii można wybrać np. stosunki międzynarodowe, socjologię, politologię, kulturoznawstwo

Po dyplomie znów na studia

teoretycznej. Dyplom magistra zdobyłam na kierunku animacja społeczno-kulturalna, który był bardzo ciekawy, ale do pracy w dziale marketingu mnie nie przygotował. Dzięki studiom podyplomowym naprawdę poprawiłam swoją pozycję zawodową. Nie dostałam co prawda awansu, ale realizuję więcej projektów i robię to

Przyjmą każdą pracę

Jeszcze w 2008 r. było ich niewiele ponad 300 tys. Na dodatek według GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych. - Jak to możliwe? Całe życie mama mi powtarzała, że kto się nie chce uczyć, będzie nosił paczki w sklepie. A magister będzie miał

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

młodego w oczach starszego". Zrozumiał, na czym polegał jego błąd? - Tak, zrozumiał, że nie miał prawa tak mówić do swoich podwładnych. On jako młody człowiek, magister inżynier, powinien mówić do górników, jak do ludzi. Powinien wcześniej sprawdzić, jaka jest sytuacja subkultury zawodowej w miejscu

Wykształceni i niedocenieni

Skończyli dobre uczelnie, prestiżowe kierunki. Na studiach nie marnowali czasu; dorabiali (czasem na czarno), robili staże (jeśli mieli szczęście), odbywali praktyki (jeśli nadarzyła się okazja). Rodzice powtarzali im: idź na prawo, medycynę, socjologię, będziesz elitą społeczeństwa. A

Walka Fair Play

Każdego roku na rynek pracy trafia 7-10 tys. magistrów prawa. Tylko kilkuset z nich dostanie się na aplikacje dające w przyszłości szansę na wykonywanie zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego. Najbardziej

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

albo poradnik, a zdobyta wiedza nie byłaby mniejsza. Dla kogo? Jak informuje nas ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, czyli magistrów (na

Doktorat albo życie

- Proszę pani, doktorant to nie zawód! - oznajmił agent ubezpieczeniowy doktorowi historii (doktorat z wyróżnieniami). Doktorowi psychologii pani w NFZ wypomniała, że doktorant nie zarabia, więc emerytura mu się w zasadzie nie należy, a renta to już prawie jak wyłudzenie. Doktorant wydziału

Młodzi mają coraz gorzej

pracy. Nie chciał dłużej siedzieć na garnuszku rodziców, więc postanowił założyć działalność gospodarczą. Niezbędny kapitał na rozkręcenie firmy chciał pozyskać z urzędu pracy. Może liczyć nawet na sześciokrotność średniej krajowej, czyli obecnie prawie 22 tys. zł. Jak sam mówi, droga do tych pieniędzy

Kiedy warto iść na studia podyplomowe?

, bo studia podyplomowe prowadzone są przez praktyków i wybitnych specjalistów. Klasyczna ścieżka edukacyjna, rozumiana jako zdobycie tytułu magistra i dopiero ukończenie studiów podyplomowych, jest już nieaktualna? - Na pewno nie tak aktualna jak kiedyś. Decyzje edukacyjne podejmowane przez młodych są

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

niż 1644 PLN. Warto również zauważyć, że osoby z wykształceniem wyższym zarabiały o 94% więcej niż osoby z wykształceniem podstawowym. Dane w tabeli 1 pokazują, że 27%, a więc prawie co trzeci badany z tytułem magistra, ukończył studia podyplomowe. To automatycznie przełożyło się na wysokość ich

Sędzia

radców i adwokatów, na skutek konkurencji między nimi, na pewno spadły. Sędzia w tym świetle wypada bardzo dobrze, ponieważ etat gwarantuje mu pracę stałą. Jak zostać sędzią? Droga do zawodu sędziego jest podzielona na kilka etapów: nie wystarczą tu studia prawnicze i dyplom magistra prawa

Prokurator

szanowana, a z drugiej, prokuratorzy są najbardziej narażeni na zakusy korupcyjne środowisk przestępczych. Jak zostać prokuratorem? Nie wystarczą tu studia prawnicze i dyplom magistra prawa. Konieczna jest jeszcze aplikacja prokuratorska (prokuratorem można też zostać po ukończeniu aplikacji

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

. Potrafi ocieplać budynki. Nigdzie nie zagrzał miejsca dłużej niż cztery miesiące. Bezrobotny od siedmiu miesięcy. Wielokrotnie pracował za granicą, zna angielski w stopniu komunikatywnym, ma prawo jazdy kategorii B oraz aktualną książeczkę sanepidu. Mógłby zostać kierowcą. Może wyjechać za granicę. Nie

Powrót złotej rączki

wybrał medycynę, młodszy - prawo. O ich życiu zdecydowała chęć podtrzymania firmy rodzinnej. I teraz zajmują się rozbiórkami, pracami ziemnymi i drogowymi. - Choć lekarz, i to praktykujący, mój syn zna się teraz lepiej na budownictwie niż niejeden inżynier - chwali Stanisław Miazga. Drugi syn nawet nie

W Warszawie zarabia się dobrze

. Natomiast płace specjalistów są w Warszawie znacznie wyższe. Starsi specjaliści otrzymują o 19 proc. więcej od kierowników w całej Polsce. W przypadku dyrektorów różnica jest jeszcze większa - ci zatrudnieni w Warszawie zarabiają prawie 60 proc. więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie kadry

Trudność dostępu do zawodu

rozmowę), potrzeby Izby związane z ilością rewirów komorniczych, a także możliwości zorganizowania szkolenia aplikantów przez Izbę. O aplikaturę może ubiegać się magister prawa lub administracji. Trwa dwa lata i kończy się egzaminem przed komisją, której przewodniczy przedstawiciel ministra

Co Polacy robią na Wyspach?

początku przez agencje pracy, byli zatrudnieni przez prawie cztery lata. Przed tegorocznymi wakacjami postanowili jednak wrócić do Polski. - Wydawało nam się, że zaczniemy od takiej niezbyt wyszukanej pracy, a potem znajdziemy coś sensownego - mówi Agnieszka. - Oboje skończyliśmy w Polsce marketing i

Rekrutacja absolwentów do punktów informacji o UE

danych wyławiają bezrobotnych, którzy w 2002 r. (w wyjątkowych przypadkach w 2001 r.) uzyskali dyplom magistra lub licencjata studiów humanistycznych (w tym ekonomii). Choć urząd sam dzwoni do wybranych kandydatów, warto jednak zgłosić się samemu. Do piątku w Warszawie do urzędu przyszło ponad sto osób

Stówa ekstra dla młodych pedagogów w Poznaniu

(magistra z przygotowaniem pedagogicznym pracującego na pełen etat), wzrosło do 1418 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy, stojący w hierarchii szczebel wyżej (można nim zostać najwcześniej po roku pracy w szkole), zarabia w tej chwili 1644 zł. Oprócz wynagrodzenia podstawowego nauczyciele dostają też dodatki

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop to w każdej firmie drażliwa sprawa, zwłaszcza teraz, gdy wiele firm pozwalniało pracowników i liczy się każda para rąk do pracy. Ale nie poddawaj się. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, należy mu się za ten czas pełne wynagrodzenie. I nie może się tego prawa

Cykl "Oburzeni do odzysku"

jest źle. Musimy powiedzieć, co trzeba zmienić: być może zliberalizować kodeks pracy, może dać ulgi pracodawcom na zatrudnianie młodych, wspierać przedsiębiorców, którzy umowy śmieciowe zamienią na etaty. O tym piszemy w cyklu "Oburzeni do odzysku": Minister pracy od młodych Prawie milion

Na Wyspy przyjeżdżają ambitni

1 na 3 osoby zdecydowała się na edukację po przyjeździe. Większość z nich (86 proc.) podniosła swoje kwalifikacje związane z zawodem wykonywanym w UK. Osób, które zdobyły magistra (12 proc.) oraz podjęły się studiów doktoranckich (2 proc.) jest zdecydowanie mniej. Prawie połowa ma nadzieję na

Do pracy przez internet

Firmy rzadko rekrutują do pracy za granicą za pośrednicwem internetu - w pierwszej połowie bieżącego roku tylko 5% pracodawców umieściło w sieci oferty pracy w Europie. Prawie wszystkie (95%) ogłoszenia dotyczyły zatrudnienia w Polsce. Najwięcej ofert ukazało się w marcu oraz czerwcu (ponad 130

Farmaceuta ciągle poszukiwany

Adam, studenci Wydziału Farmaceutycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przekonują, że jeszcze kilka lat temu prawie wszyscy farmaceuci zaraz po studiach decydowali się na pracę w aptekach. Dziś sytuacja uległa metamorfozie. Poza apteką, zwłaszcza w dużych firmach farmaceutycznych, można

Młody inżynier się nie ceni

Prawie tysiąc żaków trzeciego, czwartego i piątego roku trzech największych uczelni technicznych na Śląsku i w Małopolsce - w specjalnym badaniu - ujawniło swoje oczekiwania finansowe. 14 proc. ankietowanych studentów z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

ubywało miejsc pracy, czyli ci z wyższym wykształceniem wypychali gorzej kwalifikowanych. W gospodarce tak bardzo rośnie zapotrzebowanie na magistrów? - Pewnie za część tego zjawiska odpowiada inflacja kwalifikacji - to, co kiedyś mogła robić osoba po maturze, dziś robi magister lub posiadacz dyplomu

Emigracja coraz mniej opłacalna?

tytuł magistra, przy czym 85 proc. z nich zatrudnionych jest w charakterze niewykwalifikowanej siły roboczej. Statystyki pokazują, iż wielu pracowników fabryk z wykształceniem inżynierskim oraz absolwentów prawa pracuje jako barmani lub pokojówki. W celu skojarzenia Polaków mieszkających i pracujących w

Wykształcenie kontra umiejętności i doświadczenie

oczekiwał dużych zarobków, a zarazem będzie sobą coś reprezentował. "Coś", czyli na przykład podstawy wiedzy specjalistycznej. Kancelaria prawnicza, która chce zatrudnić studenta IV roku wydziału prawa, raczej nie da się namówić na 40-letniego biologa. Ten wymóg jest trudny do obejścia. Kierownicy

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

Paweł Krause wahał się między politechniką, a Akademią Ekonomiczną. Zdecydował się na to drugie, bo pasowały mu egzaminy. - Wśród 3 tys. osób z wyższym wykształceniem, zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy, prawie 400 to ekonomiści. Kasia Michalak zdawała na politologię, bo zawsze

Co warto studiować podyplomowo w Polsce

- niektóre uczelnie zatrudniają zwykłych magistrów, bo nie stać ich na utytułowanych fachowców. Inne starają się zwabić chętnych np. informacjami o "darmowym" poczęstunku podczas zjazdów albo że zapewnią nam podręczniki (tu warto dowiedzieć się, o jakie książki chodzi i ile są one warte). Należy

Urzędnik państwowy

mianowanym na stałe. Predyspozycje Liczą się predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest poczucie odpowiedzialności, solidność, dokładność i cierpliwość. Liczy się także kultura osobista. Niezbędna jest wiedza z zakresu prawa i procedur

Inżynierskie MBA

Zacznij zarabiać - od nowego roku "MBA dla inżynierów to studia dla ludzi z tytułem inżyniera chcących nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także podnieść poziom wykształcenia do poziomu magistra" - tłumaczy jeden z użytkowników forum portalu społecznościowego poświęconego MBA. - Coś w

Podyplomowe dla wszystkich

Studia podyplomowe są dostępne dla każdego, kto uzyskał dyplom szkoły wyższej z dobrym wynikiem. Może to być magister, inżynier albo licencjat. Wiele uczelni uruchomiło także kierunki skierowane do kadry kierowniczej, gdzie poza wykształceniem wymaga się od nich doświadczenia zawodowego (np. studia

Praca w polskich służbach specjalnych

do tej pory prawie niczego zapisuje: ani numerów telefonów, ani dat spotkań. Jeśli robi notatki, niszczy je gdy tylko przestaną być potrzebne. Szkolenie to także nauka prawa, języków obcych (przynajmniej dwóch). Przeważnie trwa minimum trzy lata. Trudny wybór Kandydaci na agentów mają spory wybór

Pielęgniarki przyjmę od zaraz

z kandydatek do wyjazdu, która zdobyła tytuł magistra lub licencjat po 1 maja 2004 r. ma jasną sytuację - jej dokumenty uznawane są automatycznie. Gorzej, jeśli pielęgniarka broniła się przed tym terminem. Wówczas musi potwierdzić ciągłość zatrudnienia przez minimum trzy z ostatnich pięciu lat. W

Jak zarabialiśmy w 2010 roku?

dysproporcje w zarobkach osób z równym poziomem wykształcenia - zauważają autorzy raportu. - Dla przykładu: kobiety posiadające tytuł magistra lub inżyniera oraz pełniące w firmach funkcję specjalisty otrzymywały płace rzędu 3,5 tys. zł. Zarobki te były jednak o ponad 16 proc. niższe niż te przyznawane na

Kogo dziś Pani szuka do pracy?

internet. Często informatykom praca oferowana jest jeszcze w czasie studiów w Polsce. Ale ci bardzo szybko znajdują pracę za granicą. Albo zdalnie wykonują projekty dla zagranicznych firm, jeszcze z Polski. Jak się szuka pracy W sieci pracy szukają już chyba wszyscy. - Prawie - internet i prasa to

Kariera po studiach

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiem Od tygodnia w cyklu Wyższa Szkoła Wstydu piszemy o kondycji polskich uczelni. W sondażu PBS DGA przeprowadzonym specjalnie dla "Gazety" zarówno wykładowcy, jak i studenci zarysowali prawie idealny obraz, ale w niektórych odpowiedziach widać

Marynarz - nawigator

już tylko zatrudnić się na statku jako nawigator i czekać na okazję do nominacji. Kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje ze statkiem i na statku. Odpowiada przed armatorem (właścicielem) wobec prawa polskiego i międzynarodowego. Jego praca polega na nadzorowaniu pracy

Problemy z suplementem dla absolwentów

. Taki dokument wydawać będą uczelnie we wszystkich europejskich krajach. Ten obowiązek wynika z deklaracji bolońskiej podpisanej w 1999 roku przez ministrów edukacji z 29 krajów. Projekt polskiego dokumentu - http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_298/zal_5.htm . To miała być rewolucja, która może się

Czas na studia podyplomowe w Polsce

, sprawdź dokładnie ofertę, a w niej m.in. liczbę godzin, nazwiska wykładowców - niektóre uczelnie zatrudniają zwykłych magistrów, bo nie stać ich na utytułowanych fachowców. Inne starają się zwabić chętnych np. informacjami o "darmowym" poczęstunku podczas zjazdów albo że zapewnią nam podręczniki

Przyszły pilocie, jest etat w samolocie

- mozolne zdobywanie kolejnych licencji samolotowych aż do uprawnień pozwalających zasiąść za sterami ATR-a czy boeinga. Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej trwają pięć lat, dają tytuł magistra, a budżet państwa za wykształcenie każdego pilota płaci średnio ok. 250 tys. zł

Gdzie pracują absolwenci socjologii?

Pytania o miejsce pracy skierowane zostały do absolwentów socjologii, którzy magistrami tego kierunku zostali w latach 90. i później. Okazało się, że około jedna trzecia wszystkich ankietowanych pracuje zgodnie z kierunkowym wykształceniem - w firmach i instytucjach badawczych. Wyniki pokazały też

Co robisz po... politologii?

-Lewicki, ubiegłoroczny absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Adam od miesiąca pracuje jako referendarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niedługo po obronie Adam, który studiuje jeszcze prawo, wyjechał na półroczną wymianę studencką do Paryża. Gdy wrócił zaczął szukać

Czy studia państwowe są lepsze niż prywatne?

, rodzinnego znawcy. Próbował mną pokierować tak, żebym wybrała prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ja wolałam turystykę i hotelarstwo. Za dużo osób wtrącało się w moje wykształcenie. Każdy wiedział lepiej i więcej. Zrobiło się zamieszanie. Żeby każdego trochę usatysfakcjonować, wybrałam politologię w

Projektant grafiki

wizualnej). Wreszcie są też przedmioty teoretyczne, i to już od I roku. Co ciekawe, może do nich należeć nie tylko historia sztuki, ale i marketing, wybrane zagadnienia z historii grafiki projektowej, zagadnienia sztuki współczesnej czy prawa autorskiego. Gruntowne wykształcenie

Idź na studia podyplomowe

nową modę. Nasze rozmówczynie przyznają, że gdy były na licznych rozmowach o pracę, prawie nikt nie pytał o ukończenie studiów. - Pracodawcy traktowali to niemal jako standard - mówi Jakubiak. A Edyta Najman przekonuje, że studia traktowane są przez dyrektorów HR jako coś naturalnego i trzeba je mieć

Zawodowi szeregowi i podoficerowie poszukiwani

oddziałów najchętniej widzą u siebie ludzi po studiach, absolwentów prawa, informatyki, filologii. Wymagają, by znać obcy język przynajmniej tak, żeby móc swobodnie porozmawiać. - Przede wszystkim zależy nam na znajomości języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego - wylicza płk Jarosław Żukowicz

Mamy w pracy mogą więcej?

., przyjęło tę wiadomość neutralnie, a 3 proc. - zdecydowanie źle. Pracodawcy zapewniali, że miejsce pracy będzie czekało - to bardzo miłe - tak postąpiła ponad połowa (najczęściej te zapewnienia słyszały kobiety pracujące w tzw. budżetówce lub specjalistki z dużych firm, z tytułem magistra i wieku powyżej 36

W sprawie pracy oddzwonimy

, jechało 45 minut. Zmarł, bo lekarz zapomniał wziąć z ambulansu urządzenia do elektrowstrząsów"). Wieczorem pojechali na cmentarz zapalić mu świeczkę. Jest magistrem dziennikarstwa (politologia na UMCS, praca "Reportaże Marii Wiernikowskiej" obroniona na piątkę) i magistrem prawa, które

Operator filmowy

 najlepszym razie dobrym rzemieślnikiem. Bywał też samodzielnym filmowcem-reporterem. Dziś operator wpływa na film prawie tak samo jak reżyser, ponieważ posługuje się efektami specjalnymi i eksperymentuje z obrazem. Pierwsze nagrody filmowe dla operatorów zaczęto przyznawać właśnie w 

Matematyk

z definicji nie jest wystarczająca. Może najważniejsze jest to, że matematyk posługuje się w swojej pracy dedukcyjną metodą myślenia, a to znaczy, że dąży do sformułowania praw ogólnych, czyli takich, które obowiązują zawsze i wszędzie. Predyspozycje Można powiedzieć, że

Historyk

żadnego źródła. Historyk powinien także umieć pisać: swoje wnioski przedstawia prawie zawsze w formie prac, artykułów i książek. Dawniej i dziś Tradycje zawodu są stare jak cywilizacja śródziemnomorska - pierwszym historykiem był Herodot, przez Cycerona uważany za ojca historii. Rola

Dietetyk

technologii żywienia (w ramach akademii rolniczych). Studia różnią się nie tylko otrzymywanymi dyplomami (na akademiach medycznych jest to dyplom magistra, na rolniczych - dyplom inżyniera), ale i profilem nabytej wiedzy. Wkrótce zawód dietetyka zostanie uznany za profesję medyczną. Jego przyszłość na

Psycholog

najwyżej można było myśleć o marnej posadzie w poradni psychologicznej. Ale rzeczywistość się przecież zmieniała na naszych oczach i wszyscy żywiliśmy przekonanie, że za pięć lat będzie jak na Zachodzie. Więc nie zastanawiałem się, co będę robił jako magister psychologii. Gdy wywiesili listę przyjętych na

Lista płac studentów

podwójnie - do pieniędzy za ulotki, które roznosi w SKM-ce dochodzi ekwiwalent za bilety. Musi jednak uważać na kontrolerów i policjantów, bo taka działalność w pociągach jest nielegalna. Zarabia 300-400 zł miesięcznie pracując 2-3 godziny dziennie. Jędrzej studiuje na IV roku prawa. Pracuje w kancelarii

Księgowy

;decydując się na dyplom licencjata - 18 pkt. Przez trzy semestry studiuje się najpierw zagadnienia podstawowe: ekonomię, historię gospodarczą, geografię ekonomiczną, elementy prawa i matematykę (pod kątem ekonomii). W 2. semestrze dochodzi informatyka, logika, prawo cywilne. Jest też

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

, był firmowy telefon komórkowy. Jego posiadanie deklarował prawie co 4. pracownik szeregowy i blisko 3 dyrektorów. Nie widać natomiast zbytniej różnicy pomiędzy szczeblami, jeśli chodzi o ilość osób, którym firma zapewniała dodatkową, bezpłatna opiekę medyczną. Specjaliści znacznie częściej niż

ABC poboru do wojska

przebadanie. Odroczenie na życzenie - tylko raz! Każdy poborowy ma prawo ubiegać się o odroczenie służby wojskowej o od trzech do 12 miesięcy. Taki "urlop" możesz wziąć tylko raz, i to pod warunkiem, że nie unikniesz w ten sposób służby wojskowej (np. nie skończysz 28 lat w czasie trwania odroczenia

Zapis czatu z organizatorami Hiszpańskich Targów Pracy - 19-20 października 2007 w Pałacu Kultury i Nauki

#: zależy to od wykształcenia danej osoby zainteresowanej, Polacy mają takie same możliwości zatrudnienia jak Hiszpanie. Polacy jako członkowie Unii Europejsiej mają takie same prawa, żeby zostać pracownikami naukowymi. dzdzo#: w Anglii kwitnie życie polonijne. Jak jest w Hiszpanii? Dużo naszych już tam

Jak pracują studenci

tylko takie, które ma jakiś związek ze stanowiskiem, na które się kandyduje, czy kierunkiem studiów. Inne tylko świadczy o aktywności, a nie o umiejętnościach - mówi Grzybowska. Dlatego też młodzi ludzie coraz częściej decydują się na dzienne studia licencjackie, potem szukają pracy, a tytuł magistra

Jak nauczyć uczciwości przyszłych menedżerów

Harvard Business School szczyci się tym, że wprowadziła pierwszy kurs etyki biznesu prawie sto lat temu - w 1915 r. Jednak wobec fali skandali księgowych w Stanach Zjednoczonych nie jest to odpowiedni moment do spoczywania na laurach. Renomowana uczelnia planuje w styczniu wprowadzić pogłębiony

Pilot

kraju obowiązuje blisko 30 typów licencji w zależności od rodzaju statku. Gdyby nie liczyć tzw. licencji amatorskich, które pilotowi zawodowemu mogą się przydać jedynie w celach rekreacyjnych, to przed pilotami zawodowymi stoją możliwości uzyskania (potencjalnie) prawie 20 

Kursy zawodowe

państwowych - tłumaczy Paweł. - Aby podejść do egzaminu nie jest konieczne posiadanie polskich uprawnień ani nawet prawo jazdy, wystarczą podstawowe umiejętności w operowaniu danej maszyny. - Każdy Polak na Wyspach może stać się w bardzo krótkim czasie fachowcem, na którego czeka potężna w UK branża maszyn

Pracownik naukowy

ma bezpośrednie związki z przemysłem i wytwarza rozwiązania na jego potrzeby, można mówić o bardzo wysokim prestiżu, za którym idą bardzo dobre lub nawet znakomite gratyfikacje (np. za patenty). Także w wielu dziedzinach humanistycznych (np. w zakresie prawa czy

Kompozytor

instrumentów umożliwią z kolei łatwe poruszanie się po krainie muzyki i wzbogacą wyobraźnię. Dzięki temu kompozytor będzie mógł łatwo odwołać się do określonej stylistyki, parafrazować i wzbogacać ją. Prawie niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego, zdobytego najlepiej na

Pochmurne niebo nad Barlniem - wspomnienia młodej warszawianki ze studiów i pracy w stolicy Niemiec

kontakty z Polską i kwalifikacje. Potem zrobię praktykę w organizacji obrony praw człowieka i zacznę zajmować się tym tematem zawodowo. Gdzieś w Trzecim Świecie. Na początek: papiery SMS o tym, że dostała się na Freie Universität, przyszedł 2000 m n.p.m. w górach Rila w Bułgarii. Miała osobiście lub

Studia za granicą - Francja

, pracowników. program Copernic dla inżynierów, magistrów prawa i ekonomii przed 30. rokiem życia, sześć miesięcy studiów w jednej z grandes ecoles i sześć miesięcy stażu we francuskim przedsiębiorstwie, "co-tutelle" dla doktorantów, którzy będą pisać pracę doktorską pod kierunkiem dwóch promotorów

Na dzień dobry - do widzenia

długo mu jednak nie wystarczyła. Znów pojawiła się groźba, że nie będzie miał z czego żyć. Wtedy to po raz drugi dostał propozycję robienia programu telewizyjnego. Tym razem z Patio TV. Przyjął ją z radością. "Prawo czy pięść" to produkcja której bohaterami są ludzie znajdujący się na zakręcie

Szkocja - jak studiować

studiach? Najlepiej zajrzeć na strony internetowe uczelni. Szkockie instytucje prawie bez wyjątku mają świetnie przygotowane serwisy wirtualne. Można tu znaleźć wszystkie potrzebne informacje - od kierunków studiów, wysokości opłat po mapkę dojazdu do kampusu. Na każdej stronie znajdują się także namiary

Niezbędnik poborowego

wykaz chorób, które zwalniają ze służby wojskowej. Link do niej znajduje się po prawej stronie. Jeżeli uważasz, że stan twojego zdrowia nie kwalifikuje cię do służby w armii - przeczytaj uważnie tę listę (dowiesz się z niej np., że brak jednego jądra nie dyskwalifikuje kandydata na żołnierza, ale

Wojsko? Tak, poproszę!

czegoś nauczyć. Skorzystaj z przysługującego ci prawa wyboru jednostki! Jeśli chcesz się w wojsku czegoś nauczyć, w wyborze garnizonu nie kieruj się odległością od domu, lecz rodzajem jednostki i opinią o niej. Prawda o polskim wojsku jest dość przykra. Tylko kilkanaście procent jednostek przeprowadza

Przewodnik dla tych, którzy chcą studiować w Niemczech

pracy na budowie - mówi Pablo, świeżo upieczony absolwent germanistyki. Wolność studiowania oznacza także, że studia prawie nic nie kosztują. Opłaty semestralne wynoszą od 50 do 200 euro i są zdecydowanie niższe niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Te zasady obowiązują wszystkich: zarówno