manager ds. operacyjnych

informacja prasowa

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Odbędzie się 26-27 marca 2015 r. w Katowicach. Kongres ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja, retail) i ukazanie jak ważne jest wprowadzanie zmian w organizacji.

Inspiracje, spotkania z ludźmi sukcesu, Targi Pracy i Kariery 24 listopada 2016 r. druga edycja Silesia HR Trends

Katowice, 17 listopada 2016 - Oferty największych pracodawców w regionie, spotkania z ekspertami, ludźmi sukcesu i doradcami personalnymi, prezentacje firm i warsztaty oraz możliwość aplikowania na różne stanowiska już podczas wydarzenia - 24 listopada br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbędą się Targi Pracy i Kariery. Program całodniowej konferencji Silesia HR Trends obejmuje także debaty i dyskusje z udziałem ekspertów, projekt EEC -Liderzy Przyszłości oraz galę z wręczeniem wyróżnień dla TOP Pracodawców Śląska.

Przyszłość należy do nowych technologii

Branża IT rozwija się w niespotykanym tempie i jak dotąd nie zatrzymał jej nawet światowy kryzys. Poznaj pięć zawodów przyszłości, które już niedługo całkowicie nią zawładną.

BPO i SSC rosną w siłę i zatrudniają

zespół specjalistów zajmujących się analizą zarządczą. Odpowiadają oni m.in. za analizy finansowe służące do sporządzania raportów finansowych Shell - mówi Katarzyna Cyran, specjalistka ds. rekrutacji w Shell Business Operations Kraków. W siedzibie Fujitsu Technology Solutions w Łodzi modelowane są

Portfolio Manager - kierownik zarządzający portfelem, kierownik ds. portfela inwestycyjnego

Manager może sam posiadać udziały w podmiotach zależnych, bądź być osobiście zaangażowany kapitałowo; często również - z racji nadzoru operacyjnego nad spółką - sprawuje funkcje członka rady nadzorczej. Portfolio Manager dokonujący inwestycji na rynku pieniężnym i kapitałowym (giełda): Odpowiedzialny

W wielkim biznesie też jest potrzebna etyka

W wielkim biznesie też jest potrzebna etyka

także we współpracy z klientami i partnerami biznesowymi - mówi Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska. Jej firma już trzeci rok z rzędu znalazła się w gronie laureatów nagrody 2015 World's Most Ethical Company, przyznawanej przez Ethisphere Institute, będącej wyrazem uznania dla stosowania

Działy kadr zupełnie inne niż kiedyś

Działy kadr zupełnie inne niż kiedyś

Hasło zbliżającego się Kongresu brzmi: od biznespartnera do matrix managera. Tak jak w poprzednich latach, prelegentami będą znani biznesmeni, praktycy HR i liderzy. Wszystkich łączy to, że chętnie sięgają po nowatorskie rozwiązania w biznesie i osiągają dzięki nim sukcesy. Łącznie uczestnicy

Purchasing Manager - kierownik ds. zakupów

ds. logistyki), Operations Managera (kierownika/dyrektora ds. operacyjnych), dyrektora zarządzającego (zwłaszcza w mniejszych firmach produkcyjnych i technologicznych), a także możliwe najwyższe stanowiska dyrektora generalnego czy prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide średnio 4-8 tys

Logistics Manager - menedżer ds. logistyki

Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego), ewentualnie, przy rozbudowanej strukturze, do Dyrektora ds. Logistyki lub do regionalnego Dyrektora ds. Logistyki. Podwładni: pracownicy działu ds. logistyki oraz często pośrednio wszystkie osoby związane z procesami

Maintenance Manager - kierownik utrzymania ruchu

Manager), kierownik ds. zarządzania jakością (Quality Manager), Production Manager (kierownik produkcji). Zwieńczeniem kariery są stanowiska Plant Managera/ Operations Managera (menedżera ds. operacyjnych) oraz dyrektora generalnego i prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach

Praca na językach

Praca na językach

obszaru. - Naszym pracownikom, którzy znają niemiecki jedynie w stopniu podstawowym, oferujemy pełne finansowanie zajęć, które trwają od 1 do 3 miesięcy i obejmu ją 20 godzin nauki tygodniowo - tłumaczy Dominika Jadach-Łaguna, Specjalista ds. rekrutacji i administracji, Capgemini. - Cały program odbywa

Chief Information Officer (CIO) - kierownik/dyrektor ds. informatyki

danym kraju (Country Manager) lub bezpośrednio prezes / CEOPodwładni: cały zespół ds. IT, od operatorów baz danych, poprzez pomoc techniczną, programistów, analityków, pracowników tzw. help desku (wsparcie użytkowników końcowych) czy konsultantów ds. systemów, aż po kierowników np. baz danych czy danego

Plant Manager - dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego

(menedżer ds. operacyjnych). Jedne z ostatnich, to stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora generalnego, prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach produkcyjnych pensja na stanowisku Plant Managera to ok. 5-7 tys. zł brutto, w zakładach dużych międzynarodowych koncernów (np

Production Manager - Manufacturing - kierownik produkcji

bezpośrednio do General Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego). Podwładni: zależnie od struktury i specyfiki danej firmy, podwładnymi są pracownicy działu produkcji lub/i działu ds. jakości (w dużych firmach i zakładach produkcyjnych), m.in. montażyści, koordynatorzy

IT Manager - kierownik ds. informatyki

stanowiska kierownika projektów (Project managera) np. ds. oprogramowania czy baz danych/ kierownika ds. baz danych (Database Manager)/ kierownika ds. IT. Następnie można pracować jako dyrektor departamentu IT czy departamentu technicznego (Chief Information Officer - CIO/ Technical Director). Zwieńczeniem

Credit Manager - kierownik ds. kredytów

członka zarządu: dyrektor departamentu, działu, filii lub oddziału, Country Manager (dyrektor wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor regionalny dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; CFO, vice prezes; prezes; CEO). Wynagrodzenie: na podstawie danych TMP Worldwide

CEO - prezes

czy działem (kierownik projektu - project manager, kierownik zespołu - team leader, kierownik działu), następny etap to stanowiska kierownicze niższego szczebla (np. jako kierownik ds. marketingu i sprzedaży, kierownik działu finansowego, kierownik mniejszego oddziału) i po pewnym czasie stanowiska

Banking Consultant - konsultant bankowy

wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; vice prezes; prezes - CEO). Wynagrodzenie: stanowisko doradcy bankowego, zależnie od zakresu merytorycznego oraz stopnia odpowiedzialności opłacane jest według stawek godzinowych, lub "za projekt"

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

stanowiska dyrektora działu ds. podatkowych/dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer)/partnera w firmie konsultingowej. Zwieńczeniem kariery mogą być obowiązki dyrektora ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/dyrektora zarządzający (Managing Director)/dyrektora generalnego (General

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

sprzedaży, ds. rozwoju, dyrektorów administracyjnych, generalnych, handlowych, zarządzających, technicznych, operacyjnych, regionalnych, czy menedżerów dużych firm, różnią się w zależności od segmentu rynku, w jakiej działa i specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Doświadczenie zawodowe jest jednak

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

tygodniowo. 37 lat, wyższe wykształcenie. 9300 zł - kucharz w dobrej restauracji w Warszawie. Pracuje 60 godzin tygodniowo. 34 lata, średnie wykształcenie. 9300 zł - specjalista ds. wdrożeń systemów komputerowych w wydawnictwie naukowym. Pracuje tu kilka miesięcy, a zarabia o 2500 zł więcej niż w poprzedniej

Streszczenie zadań konkursowych

Partnerstwo dla Środowiska 13. Podatki Od 1 stycznia 2004 r. jesteś nowym Tax Managerem w Kapsel sp. z o.o. W 2002 r. Kapsel wydał 1 mln zł na reklamę w internecie. Jednak firma nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. Wiesz, że wydatki na taką reklamę stanowią koszty uzyskania

Customer Service Manager - kierownik ds. obsługi klienta

Szukasz pracy na stanowisku TU kierownika ds. obsługi klienta? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik ds. obsługi klienta / kierownik biura (departamentu lub centrum) obsługi klienta. Przełożony: dyrektor ds. marketingu / dyrektor ds. sprzedaży lub też

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

/kierownika ds. handlowych, kierownika ds. importu/eksportu. Następnym szczeblem kariery może być stanowisko dyrektora departamentu/działu ds. handlu zagranicznego, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora ds. operacyjnych, dyrektora generalnego, następnie

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. kadrowo-płacowym? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Wśród osób ubiegających się o to stanowisko i zajmujących je przeważają pracownicy z wyższym wykształceniem ekonomicznym (po rachunkowości, finansach, bankowości), są także osoby (choć jest ich mniej

Help desk manager - kierownik biura (centrum) informatycznego

koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów, np. pod różnego rodzaju instalacje). Co do wieku osób ubiegających się o stanowisko dyrektora ds. nieruchomości to jest to minimum 29 lat, średnia wieku osób będących na podobnych stanowiskach to ok. 40 lat