mobbing kodeks pracy

e-prawnik

Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

Pytanie dotyczy praktycznego zastosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu. W 2000 r. była kontrola, podczas której nie stwierdzono uchybień dotyczących sposobu rozliczania odsetek należnych z tytułu nieterminowego uiszczania należności. Od 2000 r. pani dyrektor zaczęła zachowywać się w sposób arogancki. Ubliżała, wielokrotnie używając słowa "głupia". Straszyła wielokrotnie, że wyrzuci z pracy. Niewątpliwie jej zachowania odpowiadają znamionom określonym w at. 94[3] § 2 kodeksu pracy. W wyniku takiego zachowania efektywność pracy spadła. Kontrola w 2006 r. wykazała pewne niedociągnięcia w zakresie naliczania odsetek, o których wyżej mowa. Podczas kontroli pani dyrektor zachowywała się w stylu pretensjonalnym, co chwila wchodziła do pokoju z krzykiem na ustach. Stan prawny co do naliczania odsetek, z tego co mi wiadomo, nie zmienił się. Istnieje podejrzenie, że pani dyrektor w porozumieniu z kontrolującą dopuściły się rażącego przewinienia. Kontrolująca wydała raport pokontrolny w którym wskazała na rażące uchybienia. Sprawa trafiła do izby obrachunkowej. Izba nie wszczęła postępowania, stwierdzając, iż nie stanowi to naruszenia zasad rachunkowości. W wyniku takiego raportu nastąpiło zwolnienie na podstawie art 52. § 1 pkt 1 kp. Umowa o pracę została rozwiązana. Czy w świetle takiego zachowania i takiego postępowania jest możliwe wytoczenie powództwa opisanego w art 94[3] kp? Jeśli tak, do kiedy takie powództwo powinno zostać wytoczone? Czy w ogóle jest w chwili obecnej dopuszczalna droga sądowa (stosunek pracy rozwiązał pracodawca z art. 52 § 1 pkt 1 kp)? Czy można dochodzić odszkodowań opisanych w § 3 i 4 wspomnianego przepisu?

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Czym różni się dyskryminacja od mobbingu, jak po nowemu liczy się nadgodziny, komu należy się więcej urlopu i jaka jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią pracować krótko, ale intensywnie. Od Nowego Roku obowiązują zmiany w kodeksie pracy. O tym, co warto wiedzieć i o czym pamiętać, dowiecie się z naszego przewodnika

Groźny mobbing w pracy

Czujesz się nękany w pracy? Być może jesteś ofiarą mobbingu. Jak się przed nim bronić?

Dziennikarz GazetaPraca.pl wyróżniony!

Dziennikarz GazetaPraca.pl wyróżniony!

Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Bartosz wielokrotnie poruszał tematy związane z prawami pracowników i Kodeksem pracy, jest autorem wielu poradników upowszechniających wiedzę na ten temat. W 2014 r. pisał m.in. o wykorzystywaniu pracowników i zjawisku mobbingu.

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Osoba molestowana ma prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie. * Mobbing to zgodnie z Kodeksem pracy działania lub zachowania polegające na uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zaniżają jego ocenę przydatności

Niewinne plotkowanie z finałem w sądzie

zostanie wykorzystana przez pracodawcę w celu wymuszenia na pracowniku określonych zachowań możemy mówić o mobbingu, którego zakazuje Kodeks pracy – zaznacza. Przytacza przy tym historię szefa, który chciał zmusić podwładną do romansu. W jej towarzystwie i w towarzystwie innych osób opowiadał sprośne

Mobbing - udowodnij i wygraj

Mobbing - udowodnij i wygraj

traumatycznym przeżyciem jest szykanowanie w miejscu pracy. Mówiąc wprost - bagatelizują je. Po drugie, mobbing niezwykle trudno udowodnić. Pracownik, który postanawia walczyć przed sądem o odszkodowanie, musi dowieść, że nękanie go spełnia osiem przesłanek zapisanych w art. 943 par. 2 kodeksu pracy. A to

Molestowanie i mobbing w pracy

stosowania mobbingu przez swoich pracowników wobec innych pracujących u niego pracowników. Pracownik wobec którego dopuszczono się takiego działania ma uprawnienia określone w art. 94 [3] kodeksu pracy. Nie znamy dokładnej treści żądania pracownika, który żąda zadośćuczynienia oraz jakie okoliczności

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

Tydzień prawa pracy

Tydzień prawa pracy

Kodeks pracy z Gazetą Wyborczą.Czy mogą Cię zwolnić na urlopie? Ile wolnego może wziąć ojciec na dziecko? Czy można dostać kredyt, pracując na umowę-zlecenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszej książce "Kodeks pracy". Dodatkowo zamieściliśmy w niej aktualną ustawę "

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

nie koniec. Tylko w ostatnich miesiącach zgłoszono szereg innych propozycji zmian. Bój o wolne niedziele Na pierwszy plan wysuwa się powtarzany często postulat zakazu pracy sklepów wielkopowierzchniowych w niedziele. Próby wprowadzenia tego zakazu polegają właśnie na nowelizacji kodeksu pracy. Takie

Rynek pracy według PIP

Rynek pracy według PIP

dyskryminacji, mobbingu czy molestowania. Konkretnie, co powinno znaleźć się w nowym kodeksie? - Uważam, że częściową ochroną kodeksową należy objąć osoby świadczące pracę nieetatową dla jednego pracodawcy - powinny mieć np. zagwarantowane dobowe i tygodniowe normy odpoczynku. Zmiany wymagają także przepisy

Powolne niszczenie pracownika

badania CBOS o mobbingu w Polsce pochodzą z 2002 roku. To dwa lata wcześniej niż zakaz mobbingu wpisano do kodeksu pracy. Co szósty zatrudniony (17 proc.) twierdził, że był szykanowany przez przełożonego, przy tym co dwudziesty (5 proc.) mówił, że zdarzało się to często. Szykanowanie przez

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

Najwyższy stwierdził, że jeżeli gnębienie i nękanie pracownika jest wyjątkowo intensywne, to mobbing może wystąpić nawet w ciągu jednego dnia. Walka z mobbingiem Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi w firmie. Bardzo ważne jest poinformowanie pracowników o

Czarne listy pracodawców na Facebooku

Czarne listy pracodawców na Facebooku

lokale Y. (...) Praca po kilkanaście godzin z szefową nad głową. Nie można się doprosić o umowę. Nerwy siadają po miesiącu. Zakres obowiązków znacznie większy niż ustalony na początku". "Nie polecam pracy w Z. Zamiast przyjaznej atmosfery i (ewentualnie) pierwszego doświadczenia w pracy

Pracowniku, pomóż sobie sam

W Polsce istnieją trzy liczące się organizacje antymobbingowe. Mają oddziały w największych miastach. W styczniu br. otrzymały prezent - do kodeksu pracy wprowadzono pojęcie mobbingu. Choć minęło już dziewięć miesięcy, poszkodowanym nikt do tej pory nie pomógł. - Nie wygraliśmy jeszcze żadnej

Mobbing nieco lekceważymy

Wojciech Staszewski: Czy mobbing to Pana zdaniem prawdziwy problem? Jerzy Hausner, minister pracy: Zjawisko nadużywania pozycji przez pracodawcę wobec pracownika na pewno w Polsce występuje, i to w znaczącej skali. W dzisiejszej sytuacji na rynku pracy pracodawca ma tak dużą przewagę w stosunku do

Koniec urlopu na studia podyplomowe

Koniec urlopu na studia podyplomowe

, odpocząć od pracy i pouczyć się do egzaminów. Niestety, od niedawna studentom podyplomowym nie przysługuje 21-dniowy urlop szkoleniowy. Dlaczego? Obowiązujące od półtora roku nowe przepisy kodeksu pracy określające, na jakich zasadach ma się odbywać dokształcenie pracowników, były nieprecyzyjne

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu do końca pierwszego kwartału roku następnego. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika wprost, że jedna cześć urlopu nie może być krótsza niż 14 dni. Małgorzata: Pracuję w Domu Dziecka. Jestem zatrudniona na 40 godzin tygodniowo

Z kodeksem do Europy

. poklepywanie). Mobbing Definicja mobbingu po raz pierwszy trafiła do polskiego kodeksu pracy. A więc są to "działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw pracownikowi, polegające w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

ageismem oraz innymi formami dyskryminacji, np. mobbingiem. Często czynią to w obawie przed napiętnowaniem przez opinię publiczną. - W opartych na zachodnich wzorcach wewnętrznych kodeksach dobrej praktyki personalnej szczegółowo opisują zakazy molestowania i szykanowania. W jednym regulaminie przeczytałem

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

odszkodowanie, równe co najmniej pensji minimalnej (w tym roku 800 zł brutto), jego wysokość określa sąd pracy. Po raz pierwszy trafi do kodeksu pracy definicja mobbingu: są to "działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw pracownikowi, polegające w szczególności na systematycznym i

Gdy szef sprawdza Twoje e-maile

Gdy szef sprawdza Twoje e-maile

listach i przesyłkach. Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma prawo wymagać, aby pracownik w godzinach pracy zajmował się wyłącznie sprawami służbowymi. Nie oznacza to jednak prawa pracodawcy do naruszania naszej prywatności. Po pierwsze, pracodawca może kontrolować nasze rozmowy telefoniczne i e-maile

Z okazji dnia kobiet informator: jak walczyć z dyksryminacją

jest opisany na paru stronach kodeksu pracy, to np. Państwowa Inspekcja Pracy ma ograniczone możliwości zapobiegania temu zjawisku. - Dyskryminacja w wysokości zarobków nie jest nawet wykroczeniem. Nasi inspektorzy mogą co najwyżej w ramach tzw. wystąpienia pouczyć pracodawcę, że dyskryminacja jest

Baw się! Jesteś w korporacji - jak pracują młodzi

obowiązkowy. Żadnych odstępstw. Jestem profesjonalistą lojalnym wobec firmy. Krawat może mi się nie podobać, jednak to oni mi płacą. Po pracy o wszystkim zapominam. Magda: Kodeks dostałam pierwszego dnia. Myślałam, że to żart. Kobiety z krzywymi nogami mają mieć spódnice za kolana, krzywe i grube zasłania się