najniższe wynagrodzenie

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

Najniższe zarobki w skali kraju wystąpiły w regionie wschodnim (województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie). Wyniosły tutaj 2 800 zł, czyli stanowiły 74% wynagrodzeń uzyskanych w skali Polski.

Płacowa Polska B? Ile zarabiają mieszkańcy wschodniej Polski

Wschodnie województwa Polski rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej UE. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich. Czy po ponad dziesięciu latach wynagrodzenia mieszkańców "ściany wschodniej" zbliżyły się do pensji mieszkańców zachodniej części kraju?

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

porównaniu do roku 2006 jest o 21,7% wyższa (3 450 PLN). W regionie mazowieckim połowa badanych zarabia pomiędzy 2 600 PLN a 7 000 PLN. Co dziesiąta osoba osiąga dochód powyżej 12 000 PLN. Najniższy poziom płac występuje w regionie wschodnim. Co druga osoba dostaje wynagrodzenie w

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 - wypełnij nową ankietę Już po raz czwarty portal wynagrodzenia.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW). Jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane

Ile zarabiają kobiety w poszczególnych branżach i na różnych stanowiskach?

Ile zarabiają kobiety w poszczególnych branżach i na różnych stanowiskach?

kobiety pracujące w województwie mazowieckim – 4 350 PLN. Najniższe płace (poniżej 3 000 PLN) otrzymywały pracownice w województwach wschodnich: warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN) Mediany wynagrodzeń

Ile zarabiają testerzy oprogramowania?

Ile zarabiają testerzy oprogramowania?

wynagrodzeń całkowitych starszych testerów oprogramowania wyniosła 9 900 PLN. Pracownicy przechodzący przez kolejne poziomy kariery testerów oprogramowania (automatycznych) mogą wywierać na swoje firmy silną presję płacową. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych na najniższym i najwyższym poziomie

Wynagrodzenia w dziale informatycznym (IT) w 2014 r.

architekturą i projektowaniem systemów, mediana wyniosła 8 945 PLN brutto miesięcznie, a 25% pracowników zarabiało 12 500 PLN i więcej. Wysokie wynagrodzenia otrzymywali również wdrożeniowcy - 7 200 PLN. Najniższe płace otrzymywali graficy komputerowi, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 200 PLN brutto, a co

Najmniej zarobisz w warmińsko-mazurskim

Najmniej zarobisz w warmińsko-mazurskim

pozostałych pięciu województw przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło około 3 250 PLN (podlaskie, lubuskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie). Natomiast najniższe zarobki na początku 2015 roku w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w warmińsko-mazurskim i były one równe 3 182 PLN. Sprawdź, ile

Kto w IT zarabia najwięcej?

Kto w IT zarabia najwięcej?

zarabiać, zależy od wielu czynników. Oto one. Specjalizacja W podziale na specjalizacje najwyższe wynagrodzenia odnotowano w konsultingu - przeciętnie 6,5 tys. zł brutto miesięcznie. Na drugim miejscu znalazł się software i hardware - po 6 tys. zł brutto. Najniższe wynagrodzenia w branży IT otrzymywali

Firmy zapowiadają rekordowe podwyżki i rekrutacje

Firmy zapowiadają rekordowe podwyżki i rekrutacje

W odpowiedzi na dobrą koniunkturę poprawiają się również nastroje pracowników. Niespełna 18 proc. Polaków obawia się utraty zatrudnienia, co stanowi najniższy rezultat od 2014 roku. Według ekspertów dobra sytuacja na rynku pracy zaczyna być odczuwalna wśród pracowników, a utrzymująca się presja

Social media niedoceniane w polskich firmach

Social media niedoceniane w polskich firmach

Odsetek polskich firm, które korzystają z social media wyniósł w 2014 roku 21,7 proc. W Rumunii było to o jeden punkt procentowy mniej. Najniższy odsetek dotyczył Łotwy (18,8 proc.). Firmy wykorzystujące media społecznościowe najczęściej można natomiast spotkać w Irlandii, na Islandii oraz Malcie

Zarobki w działach administracyjnych w 2013 roku

Zarobki w działach administracyjnych w 2013 roku

Połowa spośród wszystkich pracowników zatrudnionych w 2013 roku w działach administracyjnych zarabiała powyżej 3,4 tys. zł brutto. Poniżej 2,5 tys. zł zarabiało 25 proc. pracowników tych działów. Co czwarty zatrudniony zarabiał więcej niż 5,1 tys. zł. Najniższe wynagrodzenie całkowite brutto w

Przeciętne zarobki w Polsce - jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Nie jest to zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że wynagrodzenia w Polsce należą do najniższych w Europie. Unia Europejska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zarobków. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Europejczyków w 2013 roku wahały się od 409 EUR w Bułgarii do 4 663 EUR w Luksemburgu

Ile płacą organizacje pozarządowe?

mediany wynagrodzeń odnotowano również w województwach dolnośląskim (4 400 PLN), pomorskim (4 050 PLN), i małopolskim (4 000 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący na terenie województwa świętokrzyskiego, mediana pensji wyniosła 2 755 PLN brutto. Przeciętne pensje, nie przekraczające 3 000

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Najwięcej w 2013 roku zarobili prezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Wynagrodzenie roczne co drugiego z nich przekroczyło 544,6 tys. PLN. To o 3,3 proc. więcej niż w przypadku wiceprezesów. Najniższe pensje w 2013 roku otrzymywali prokurenci, co drugi z nich zarabiał mniej niż 180 tys

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

przeciętnych otrzymywali również mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Zarabiali oni 3 300 PLN. O 100 PLN mniejsze były płace osób zatrudnionych w działach obsługi klienta w województwie wielkopolskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach obsługi klienta w województwie podkarpackim

Ile można zarobić w dziale obsługi klienta

Co druga pani zatrudniona w dziale obsługi klienta zarabiała do 2 967 PLN, z kolei mediana płac mężczyzn wynosiła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Pensje dyrektorów pięć razy wyższe niż pracowników szeregowych Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi. Połowa z nich zarabiała między 1

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najlepiej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac

Minimalna wysokość wynagrodzenia

Poziom najniższego wynagrodzenia, wynikający z podstawowej zasady prawa pracy - godziwego wynagrodzenia za pracę. W Polsce jego wysokość ustala rozporządzeniem właściwy minister. W niektórych krajach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku lub wykształcenia.

Jaka praca, taka płaca

Jaka praca, taka płaca

rok. Pod tym względem nie odbiegamy od innych krajów Unii. Na pewno podwyżka poprawi sytuację pracowników otrzymujących najniższą płacę, ale jak wynika z danych GUS, dotyczy to tylko niecałych 8 proc. pracujących. Z kolei korygując dane GUS o wielkość szarej strefy wynagrodzeń, okazuje się, że płaca

Ekspert radzi: jak odpowiedzieć na pytanie o zarobki?

Ekspert radzi: jak odpowiedzieć na pytanie o zarobki?

minimum i maksimum. Minimum to najniższa kwota, za jaką zgodzimy się pracować, a maksimum to taka, o jaką możemy poprosić. Niższe wynagrodzenie warto rozważyć wtedy, gdy w zamian pracodawca oferuje duże możliwości rozwoju, nauki, a poza wynagrodzeniem podstawowym w ofercie znajdują się także benefity

Ile zarobisz w pierwszej pracy?

Pracownicy, którzy przepracowali rok lub więcej, otrzymywali pensje wyższe o 60 proc. od tych, których staż pracy nie przekroczył roku. W przypadku najlepiej wynagradzanych 25 proc., różnica wynosiła już niemal 100 proc. W 2013 roku wynagrodzenia wyższe od mediany płac ogółem dla pracowników z

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu

zawodową związały z konsultingiem technicznym. Ich przeciętne zarobki wynosiły w 2013 roku 7,5 tys. zł. O ponad 2 tys. zł mniej zarabiały osoby zajmujące się konsultingiem finansowym i badaniem rynku i opinii. Najniższe, nieprzekraczające 4 tys. zł wynagrodzenia otrzymywali pracownicy świadczący usługi z

Wynagrodzenia w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości

Najmniej w zestawieniu zarabiają sortowacze odpadów, ich średnie wynagrodzenie wynosi 2 292 PLN brutto, mediana (czyli wartość środkowa) jest jeszcze niższa i wynosi 2 112 PLN. Średnio o 22 PLN więcej zarabiają zamiatacze. Najwyżej opłacani są ładowacze nieczystości, którzy średnio zarabiają 2 974

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

Warszawskiej - 20 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia wśród osób mogących pochwalić się tytułem MBA otrzymywali absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Przeciętnie zarabiali oni 10 750 PLN. Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia Najwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywały osoby na stanowiskach

Ile zarabiają dyrektorzy?

Przeciętna pensja kierowników wyniosła w 2013 roku 6, 2 tys. zł brutto miesięcznie. Połowa specjalistów zarabiała powyżej 4,2 tys. zł, natomiast pracownicy na najniższym szczeblu zatrudnienia otrzymywali przeciętnie 2,6 tys. zł brutto miesięcznie. W 2013 roku, wynagrodzenia co czwartego dyrektora

Zarobki w transporcie

Trzeba jednak zauważyć, że szeregowi pracownicy w tej branży to w 84% mężczyźni. Panie zdecydowanie rzadziej zatrudniane były w transporcie jako kierowcy, mechanicy i inni pracownicy najniższych szczebli. Ta grupa, reprezentowana głównie przez mężczyzn, jako bardzo liczna, a najniżej wynagradzana

Mikroprzedsiębiorstwa najlepiej płacą w woj. mazowieckim

zachodniopomorskim, śląskim, lubuskim i opolskim, przeciętne zarabiano nie więcej niż 2,1 tys. PLN brutto miesięcznie. Pracujący w łódzkim, małopolskim, kujawsko pomorskim i podlaskim, przeciętnie zarabiali nie więcej niż 2 tys. PLN. Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim

Firma polska czy zagraniczna - gdzie informatyk zarobi więcej?

kapitałem polskim, jak i obcym przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż mediana w branży IT ogółem, która w 2013 roku wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie. Najniższe pensje w wybranych województwach otrzymywali informatycy zatrudnieni w woj. lubelskim. W firmach z przewagą kapitału polskiego połowa z nich

Kariera w sektorze usług biznesowych

. Najwyższe wynagrodzenia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych charakteryzują Warszawę, drugi jest Kraków. Z danych płacowych przedstawionych w raporcie wynika, że w skali całego kraju najniższe oferowane wynagrodzenie to 2,5 tys. zł brutto i otrzymują je osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia

Firmy sypną groszem, będą podwyżki

Grubość naszych portfeli zależy od kondycji gospodarki. Ostatnie pięć lat albo borykaliśmy się z kryzysem, albo wygrzebywaliśmy się z jego konsekwencji, więc i w kwestii wynagrodzeń niewiele się działo. W latach 2011-2013 szczęściarzami byli ci, którzy utrzymali pensję na niezmienionym poziomie

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

zarabiali odpowiednio: 3 300 PLN i 3 100 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 030 PLN. Było ono o 45% niższe od płac absolwentów studiów technicznych. W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe informacje o

Rynek pracownika? Za granicą wciąż płacą trzy razy więcej

sąsiadów – Czechów, którzy w tym momencie mają najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Zarobki wahają się tam między 22,6 a 31,5 zł za godzinę brutto. Do tego często należy też doliczyć różnego rodzaju premie. Nie daj się oszukać Wybierając ofertę pracy za granicą trzeba być szczególnie

Przed nami sezon na "nie dostaniesz podwyżki"

wynagrodzenie obliczane przez GUS wynosiło 2644 zł brutto. Na koniec 2015 r. było to już 4121 zł. Kwoty te zestawione obok siebie wyglądają imponująco, ale rzeczywistość pisze własne scenariusze. Z danych Eurostat wynika, że siła nabywcza naszych pensji jest jedną z najniższych w UE. Oznacza to, że nie tylko

Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2012 roku

badania pokazują, że pracownicy zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiają więcej, niż w firmach z przewagą rodzimego kapitału. W przypadku branż o najwyższych i najniższych wynagrodzeniach dysproporcje te zaczynają się od 31% (IT), a dochodzą nawet do 109% (służba zdrowia). Sprawdź, ile powinieneś

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

minimalnego wynagrodzenia. Jednym ze szczęśliwców, którzy dzięki temu co roku dostają podwyżkę, jest Adam. Pracuje w dużej, prywatnej firmie działającej w branży logistyczno-spedycyjnej we wschodniej Polsce. W umowie ma zagwarantowane, że jako magazynier nie zarobi mniej niż 125 proc. najniższej krajowej. Na

Single, rozwodnicy, wdowcy. Jak radzą sobie na rynku pracy?

będące w związkach małżeńskich. Najniższy poziom współczynnika występował wśród osób owdowiałych i wynosił on 13,1%. Może to wynikać z faktu, że osoby owdowiałe to w dużej części osoby starsze, które nie są już kwalifikowane jako aktywne zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2014 roku dla całej

W jakiej branży menedżer i specjalista zarobią najwięcej

raportu, na wysokie zarobki w tej grupie składają się m.in. dochody kadry dyrektorskiej - często powyżej 20 tys. zł - oraz wysokie premie, które mogą sięgać nawet 100 proc. rocznego wynagrodzenia. Najniższe średnie pensje mają specjaliści i menedżerowie w dziale administracji - ich uśrednione

W tych branżach zarobisz najwięcej

tys. do 15 tys. zł zarobią kierownicy ds. marketingu. Ich pensje najwyższe będą w Warszawie, najniższe natomiast w Łodzi. Podobnie kształtują się wynagrodzenia kierowników zajmujących się public relations w firmie. Bardzo zróżnicowane są natomiast zarobki specjalistów od marketingu i PR. Najniższe

Praca czeka na człowieka. Dla nas to niby dobrze, ale...

W firmie transportowej, w której Krzysztof pracuje od 15 lat, przecierano oczy ze zdumienia, gdy szef na zebraniu ogłosił, że ten, kto pozyska nowego pracownika, dostanie premię w wysokości swojego miesięcznego wynagrodzenia. Warunek otrzymania pieniędzy był jeden: polecony kierowca musiał przejść

Gdzie zarobisz najwięcej? W Warszawie

od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy - 8 000 PLN, dyrektorzy - 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania

Płace w Małopolsce

zatrudnione w sektorze publicznym - 2 600 PLN. Rozpiętość płac w pozostałych analizowanych branżach sięgała 500 PLN. Wykształcenie miało zasadnicze znaczenie dla wysokości wynagrodzenia. Najniższe zarobki osiągały osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 2 200 PLN. Jest to o 300 PLN mniej od osób z

Ile zarabiają kierownicy?

kierowników mieściły się w przedziale 4 000 do 5 000 PLN. Na wysokość wynagrodzeń menedżerów wpływał poziom i rodzaj zdobytego przez nich wykształcenia. Najniższe zarobki (3 200 PLN brutto) otrzymywały osoby z wykształceniem zawodowym. Płace menedżerów, którzy ukończyli zawodową szkołę średnią wyniosły 3 700

Płace w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR

Biorąc pod uwagę badane województwa, wyłącznie na Mazowszu odnotowano wyższą wartość mediany (5 200 PLN). W pozostałych województwach zarobki nie przekroczyły 4 000 PLN, a najniższe płace odnotowano na Podkarpaciu (2 500 PLN). Zatrudnieni w dolnośląskim i kujawsko-pomorskim otrzymali 3 050 PLN

Dam pracę, ale nie powiem za ile

kwot padają określenia typu "atrakcyjne wynagrodzenie", pisali: "dlatego że dla jednego atrakcyjne jest 1,2 tys. zł, a dla drugiego 2 tys. I jedni, i drudzy wyślą CV"; "bo nikt by nie odpowiedział, gdyby napisali, że oferują najniższą krajową", "bo wynagrodzenie jest

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2012 roku

czterech branżach wynagrodzenia 25% najlepiej opłacanych osób wynosiły powyżej 10 000 PLN. Natomiast najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w służbie zdrowia oraz nauce i szkolnictwie. Zarabiali oni 3 050 PLN, czyli o ponad połowę mniej niż pracownicy telekomunikacji i IT. W firmach zagranicznych

Młodzi idą się odkuć

najniższą krajową - mówi Kalina. - Zastanawiałyśmy się wtedy z koleżankami, gdzie popełniłyśmy błąd, co zrobiłyśmy źle, że nikt nigdzie nas nie potrzebował. Nawet do zamiatania podłogi. Tego typu rozważania były również bardzo popularne wśród polityków, ekspertów i badaczy. Przeważał pogląd, że winą należy

Zarobki specjalistów w 2010 roku

otrzymywali projektanci systemów IT oraz key account managerowie. Mediana ich wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 7 500 PLN. Analitycy ds. IT zarabiali 6 600 PLN, specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego - 6 200 PLN. Najniższe zarobki odnotowano natomiast w przypadku specjalisty ds. turystyki (2

Ile w 2010 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w województwie mazowieckim (4 500 PLN). Na drugim i trzecim miejscu, z płacami w wysokości 3 700 i 3 688 PLN, znalazły się pomorskie i dolnośląskie. Najniższe płace (2 765 PLN) występowały w województwie lubelskim. Spośród osób pracujących w miastach wojewódzkich

Płace kierowników w 2010 roku

środowiska kształtowały się na poziomie 4 500 PLN brutto. Najniższe płace - mediana odpowiednio 3 200 PLN i 3 535 PLN - otrzymywali zatrudnieni na tym szczeblu zarządzania w nauce i szkolnictwie oraz kulturze i sztuce. Jak kształtowały się wynagrodzenia kierowników w poszczególnych

Ile zarabiają mieszkańcy Krakowa?

na różnych stanowiskach? Podobnie jak w innych częściach kraju, do najlepiej opłacanych stanowisk w Krakowie należą te związane z IT. Wśród nich, najniższe wynagrodzenia (mediana 3 500 PLN) otrzymywali inżynierowie pomocy technicznej (IT helpdesk). Programiści mogli liczyć na zarobki od 3 000 do 8

Tutaj się nie dorobisz - płace w województwie podkarpackim

Taki poziom płac oznacza, że są ona najniższe w Polsce. W porównaniu do ogólnego wyniku krajowego (3 425 PLN) mediana wynagrodzenia jest o 875 PLN niższa. Natomiast w stosunku do województwa mazowieckiego, gdzie płace są najwyższe (4 720 PLN), różnica sięga 2 170 PLN. Najlepiej w

Wynagrodzenia w handlu w 2008 roku

Połowa osób zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki zarabiała między 2 200 PLN a 6 200 PLN. Najlepiej opłacani byli dyrektorzy ds. sprzedaży otrzymujący wynagrodzenie na poziomie 10 000 PLN. Tymczasem najniższe stawki otrzymywali kasjerzy w sklepach lub hipermarketach. Ich wynagrodzenia kształtowały

Mity pracy tymczasowej

tymczasowej - jak to bywa z mniejszym złem, broni się sama. Oto mity, z którymi chcę powalczyć . 1. Praca za darmo. Praca tymczasowa często dotyczy zatrudnienia na stanowiskach niższego szczebla, w przypadku których wynagrodzenie jest niskie (chociaż to się zmienia - patrz punkt ostatni). Nie oznacza to

Polska minimalna sporo "waży" w Europie

Zapowiada się wyjątkowo ostra, bo przedwyborcza, batalia o wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Zdaniem Pracodawców RP przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 32 zł brutto i wynieść 1782 zł brutto. Oznacza to, że najniżej zarabiający pracownik na etacie otrzymałby na rękę

Zarobki pracowników "skarbówki"

otrzymują zróżnicowane stawki. Kwotą bazową jest wartość najniższego mnożnika, a co za tym idzie wynagrodzenia w grupie stanowisk wspomagających. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 roku mnożnik ten wynosi 0,7. W ujęciu wartościowym daje to kwotę w wysokości 1 312 PLN, od

Zarobki w województwie mazowieckim wciąż najwyższe

Najwięcej - ponad 6 000 PLN - zarabiały osoby pracujące w branżach telekomunikacyjnej oraz IT. Wysoko opłacani byli również pracownicy bankowości i ubezpieczeń oraz przemysłu lekkiego i budownictwa. W każdym przypadku otrzymywali oni przynajmniej 5 000 PLN miesięcznie. Najniższe wynagrodzenie (3

Ile zarabiają nauczyciele?

otrzymują nauczyciele dyplomowani. W I połowie 2009 roku mediana ich płac wyniosła 2 873 PLN i była o 10,6% wyższa niż w roku 2007. Nieco mniej, bo 2 239 PLN zarobili w pierwszym półroczu 2009 r. nauczyciele mianowani. To o około 12,6% więcej niż przed dwoma laty. Najniższe wynagrodzenia oferowane są

Mieszkańcy Warszawy zarabiają najwięcej

liście najlepiej opłacanych branż kolejne dwa miejsca zajęły: bankowość, z medianą wynagrodzenia na poziomie 6 450 PLN oraz przemysł ciężki (6 300 PLN). Podobnie Najniższe zarobki w stolicy odnotowano w nauce i szkolnictwie (3 500 PLN) oraz służbie zdrowia (4 000 PLN). Zarobki w

Zarobki w działach finansów i controllingu w 2011 roku

wybranych stanowisk najwyższe zarobki osiągali kierownicy ds. finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 9 400 PLN. Na wysokim poziomie ukształtowały się również płace kontrolerów (7 100 PLN) oraz analityków finansowych (5 300 PLN). Najniższe pensje w 2011 roku

Lekarz

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej." W Polsce wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców osiągnął w 2015 wartość 2,2 i był najniższy wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Oferty pracy dla lekarzy - wymagania By podjąć pracę lekarza

Zarobki w Warszawie wciąż najwyższe

Zdecydowanie najlepiej opłacano pracowników telekomunikacji oraz technologii informatycznych (mediana 7 000 PLN). Na wysokie płace mogli liczyć także zatrudnieni w energetyce i ciepłownictwie (6 100 PLN), przemyśle lekkim (6 050 PLN) i bankowości (6 000 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywały

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN

Kupiec

Praca kupca Praca kupca polega na wyszukiwaniu i zakupie towarów, a następnie odsprzedawaniu ich po korzystnej cenie kolejnym nabywcom lub nabywaniu towarów na zamówienie - muszą to być towary jak najlepszej jakości w jak najniższej cenie. Wówczas określenia kupiec używa się wymiennie z terminami

Zarobki w dziale logistyki i transportu w 2010 roku

Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwach mazowieckim (4 275 PLN) i pomorskim (4 000 PLN). Najniższe płace odnotowano w lubelskim - 2 780 PLN. 50% zatrudnionych w tej części Polski pobierało pensję w przedziale 1 975 PLN - 4 050 PLN. Pracownicy w dziale

Ile zarabiają programiści?

, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższe wynagrodzenie dostawali programiści z województwa śląskiego. Mediana wyniosła tam 4 500 PLN. Duży wpływ na poziom zarobków programistów miały kompetencje, jakie posiadały poszczególne osoby. Najwyżej opłacana była znajomość basha/sh/awk. Mediana

Ile można zarobić na świątecznych porządkach?

balkonowe. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń osoby sprzątające zatrudnione na umowę o pracę, w 2012 roku zarabiały miesięcznie 1 600 PLN brutto. Co czwarta osoba wykonująca ten zawód zarabiała więcej niż 1 900 PLN. Jak wynika z badania, osoby te otrzymywały jedne z najniższych płac. Okres

Zarobki w handlu w 2010 roku

500 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy jednostek budżetowych lub komunalnych - 2 175 PLN. Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Płace w Poznaniu jedne z najwyższych w Polsce

drugim miejscu znalazł się przemysł lekki (4820 PLN), a na trzecim - przemysł ciężki (4800 PLN). Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w służbie zdrowia (2790 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (3000 PLN). Jak kształtowały się wynagrodzenia pracowników w różnym wieku? Mediana zarobków osób mających 18-25

Zarobki operatorów wózków widłowych

(ponad 1000 pracowników). Mediana wynagrodzenia całkowitego na omawianym stanowisku wyniosła tam 2 914 PLN brutto. Najniższe zarobki - 2 555 PLN - odnotowano w przypadku operatorów wózków widłowych z najmniejszych podmiotów, o zatrudnieniu poniżej 250 osób. Płace na stanowisku operatora wózka widłowego

Podwyżka na wyciągnięcie ręki

. W Kodeksie pracy nie znajdziemy zapisu, który cokolwiek w tym temacie nakazuje. Wyjątkiem jest płaca minimalna, czyli najniższe dopuszczalne wynagrodzenie za pracę na etacie. Reguluje ją ustawa i z kwotą ustaloną w wyniku porozumienia strony rządowej, reprezentacji pracowników i pracodawców nie ma

Więcej niż co trzeci zatrudniony oczekuje podwyżek

przekonaniu tak silna presja płacowa ze strony pracowników to wynik corocznej dyskusji na temat kolejnych podwyżek płacy minimalnej. Związki zawodowe licytują się z politykami, jak powinny kształtować się najniższe wynagrodzenia, co doprowadziło do tego, że na przestrzeni ostatnich 7 lat wzrosły one już o 70

Rynek się obudził. Będą podwyżki?

Będą etaty i podwyżki. I tym razem - w ogólnym rozrachunku - może się poszczęścić wszystkim, nie tylko menedżerom, czy specjalistom z branży IT. Zacznijmy od malejącej stopy bezrobocia, która we wrześniu osiągnęła najniższy od siedmiu lat poziom 9,9 proc. i zdaniem ekspertów na tym się nie zatrzyma

Ile zarabiają sekretarki i asystentki?

prezentowanym przez nas zestawieniu najniższe wynagrodzenia miały asystentki z Łodzi (2 500 PLN). Mężczyźni stanowią zaledwie 10% zatrudnionych na stanowiskach asystenckich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co ciekawe, poziom ich miesięcznych zarobków w tym zawodzie jest o 16% wyższy niż w

Dochody rolników podwoiły się po wejściu Polski do UE

Niezmiennie najlepiej wygląda sytuacja przedsiębiorców, chociaż wzrost ich dochodów był najmniejszy (59 proc.). W 2004 roku najniższe dochody odnotowywały gospodarstwa rolników, jednak ich sytuacja zdecydowanie się poprawiła. W analizowanym okresie dochody rolników wzrosły aż o 107 proc. i ich

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

zatrudnieni w dziale finansów i controllingu, badań i rozwoju lub informatyki otrzymuje równie wysokie wynagrodzenie. Wynosi ono aż 196% najniższego wynagrodzenia, które występuje u osób zatrudnionych w magazynie. Niewiele mniej atrakcyjnymi działami są zakupy oraz import/eksport ze średnią pensją o około 75

Szczęście programisty, niedola urzędnika

, należący do firmy Sedlak & Sedlak, wynika, że najbardziej z wynagrodzeń zadowoleni są pracownicy sektora IT. W IT wskaźnik satysfakcji z pensji wynosi 2,7 (skala rosnąca od 1 do 5, im wyższy, tym większa satysfakcja). W sektorze publicznym wynosi on 1,99 pkt i jest drugim najniższym. Gorzej swoje

Zarobki pracowników produkcyjnych

Mediana wynagrodzenia podstawowego pracowników produkcyjnych wyniosła 2 107 PLN brutto. Płace całkowite kształtowały się na poziomie 2 512 PLN. Wynagrodzenia 10% najsłabiej opłacanych nie przekroczyły 1 854 PLN, taka sama grupa zarabiała ponad 3 585 PLN miesięcznie. Przeciętna

Firmy chcą zatrudniać

HR. Dopiero później zamierza sięgnąć do serwisów z ogłoszeniami i skorzystać z usług urzędów lub prywatnych agencji pracy. Zatrudnionych z pewnością ucieszy to, że wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie wynagrodzeń. Deklaruje to co siódmy pracodawca. W ubiegłym roku podobną skłonność wykazała

Zarobki kobiet i mężczyzn w 2010 roku

omawianych grup wyniosły odpowiednio 2 700 PLN i 3 250 PLN. Najwyższe zarobki wśród kobiet odnotowano w branży IT (4 600 PLN), natomiast u mężczyzn w bankowości (5 500 PLN). W obu jednak przypadkach najniższe płace zaobserwowano w nauce i szkolnictwie. Mediany wynagrodzeń ukształtowały się tam odpowiednio

Ile zarabia się w sądach?

). Ile naprawdę zarabiają sędziowie? Ich wynagrodzenia są precyzyjnie określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zasadnicza część pensji to kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku pomnożona przez wskaźnik awansowy (jest ich 10) dla poszczególnych stanowisk. Wskaźnik

Płacowa karuzela po polsku

deflację, pensje podskoczyły o około 4 proc., ale nasze wynagrodzenia na zachód od Polski wywołują co najwyżej wzruszenie ramion. Średnia pensja nad Wisłą wynosiła w marcu ponad 4,2 tys. zł brutto. Na rękę to mniej więcej 3 tys. zł, czyli około 750 euro. Niemcy, Francuzi, Włosi, Belgowie, Holendrzy, a

Orkiestra radiowa grająca za grosze

, która w lutym 2011 roku opublikowała wyniki audytu w Polskim Radiu, wynika, że z ośmiu grup zawodowych, najniższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali właśnie pracownicy artystyczni, a najwyższe dziennikarze radiowi. Ostatnie dane pochodzą z 2009 roku i wskazują, że przy średniej płacy brutto 5153 zł

Płace w działach księgowości w 2010 roku

publicznym, usługach i służbie zdrowia. Jak kształtują się płace na różnych stanowiskach? Najniższe zarobki otrzymują fakturzyści (mediana 2 000 PLN brutto) oraz pracownicy biurowi w dziale finansów (2 284 PLN). Starsi księgowi zarabiają 3 500 PLN, młodsi o 900 PLN mniej. Na najwyższe wynagrodzenia mogą

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

Zdecydowanie najwyższe zarobki otrzymywali w Krakowie pracownicy telekomunikacji oraz technologii informatycznych (mediana 5 500 PLN). Do najlepiej płatnych branż należały także bankowość (4 400 PLN), przemysł ciężki (4 180 PLN) i przemysł lekki (4 150 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywały

Jest gorzej czy lepiej?

. związkowców, którzy wyszli we wrześniu na ulice Warszawy, protestując przeciwko głodowej ich zdaniem pensji minimalnej, raczej by się z panem nie zgodziło. - Najniższe krajowe wynagrodzenie otrzymuje nie więcej niż 5 proc. pracujących i nie ma żadnych przeszkód, by ich pensje wzrosły. Pamiętajmy, że mało kto

Porządek w umowach śmieciowych

Nowe przepisy mają zlikwidować sytuację, w której zbiegają się umowy zlecenia. Chodzi o to, że z jedną osobą jest podpisanych kilka umów zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Zmiany wprowadzają też oskładkowanie członków rad nadzorczych. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, projekt

Zarobki w działach IT w 2009 roku

kształtowały się wynagrodzenia w poszczególnych województwach? Najwyższe zarobki odnotowano oczywiście wśród pracowników działów IT zatrudnionych w przedsiębiorstwach z Mazowsza. Mediana ich płac wyniosła 6 960 PLN. Najniższe płace, nieprzekraczające 3 000 PLN (mediana), oferowano w województwach: podkarpackim

To był udany rok na rynku pracy

skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, organizacji związkowych oraz pracodawców. Kwota, którą uzgodnią, uznawana jest za najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może zapłacić osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 2014 roku pensja minimalna wynosiła 1680 zł brutto. Po

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

kobiety. Zarobki internautek były o 26% niższe od płac mężczyzn. Mediana wynagrodzeń czytelników GazetaPraca.pl posiadających dyplom magistra lub inżyniera wyniosła 4 200 PLN. Mniej zarabiały osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (różnica - 650 PLN). Najniższe płace otrzymywali użytkownicy z

Zarobki pracowników szeregowych w 2010 roku

Wśród pracowników szeregowych można wyodrębnić kilka grup stanowisk. Z jednej strony będą to stanowiska z najniższego poziomu w różnych działach firmy, głównie asystenci. Mediana wynagrodzeń w tej grupie, w zależności od działu waha się od 2 500 do 3 000 PLN. Przykładowo, asystent w

Kto w tym roku zarobi więcej?

podwyżek zaskoczy tych, którzy spodziewali się w tym roku wyraźnego odbicia. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 3 proc., czyli o niecały punkt procentowy mniej niż w ubiegłym roku. Na najwyższe podwyżki mogą liczyć specjaliści i pracownicy szeregowi, ich wynagrodzenia wzrosną o 3,5-3,6 proc. Najniższe

Europa zróżnicowana pod względem opodatkowania pracy

Najniższy wskaźnik opodatkowania pracy charakteryzuje takie państwa jak: Wielka Brytania, Irlandia, Malta oraz Cypr. W wymienionych krajach pracownik oddaje państwu mniej niż 30% swojego całkowitego wynagrodzenia. Na drugim biegunie pod względem opodatkowania znajdują się Włochy, Szwecja i Belgia

Wynagrodzenia w Warszawie w pierwszej połowie 2009 roku

produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (5 131 PLN). Z kolei najniższe zarobki wypłacano osobom odpowiedzialnym za produkcję odzieży (2 130 PLN) oraz mebli (2 928 PLN). Spośród pozostałych sektorów, na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć pracownicy odpowiedzialni za działalność usługową

Wynagrodzenia w Krakowie w pierwszej połowie 2009 roku

Aby lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy w Krakowie, warto zwrócić uwagę na to, jak poziom wynagrodzeń kształtował się w poprzednich latach. Co ważne, od 2005 roku (2 433 PLN) płace systematycznie wzrastały. Największe zmiany zaobserwowano w 2007 (2 901 PLN) i 2008 roku (3 192 PLN). Wyniosły

Polacy chcą podwyżek, firmy płacą niechętnie, ale zamierzają zatrudniać

- Kondycja polskiego rynku pracy w 2015 roku jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, rośnie popyt inwestycyjny i konsumpcja. To wszystko przekłada się na stabilny wzrost gospodarczy, który stymuluje rynek pracy - mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service. Dodaje

Ponad 40 tys. wolnych miejsc pracy

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13 proc., to szósty miesiąc spadku z rzędu. Najniższy odsetek osób bez pracy był w województwie wielkopolskim (9,5 proc.), a największy w warmińsko-mazurskim (20,2 proc.).W sierpniu przybyło też ofert w urzędach pracy. Pracodawcy zgłosili tam 77,2 tys. wakatów

Lewiatan: Rząd nie rozumie kwestii płacy minimalnej

niezawodowych. Zdaniem resortu wzrosną też odprawy wypłacane żołnierzom niezawodowym zwalnianym ze służby. Resort tłumaczy, że tak znaczące podniesienie płacy minimalnej pozwoli na zbliżenie relacji płacy minimalnej do przeciętnej do 40 proc. Obecnie najniższe wynagrodzenie stanowi 36,3 proc. średniej pensji w

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

zarabiają 1 900 PLN. Wynagrodzenie powyżej 3 014 PLN otrzymuje co dziesiąta osoba. Branże z najniższymi płacami, obok kultury i sztuki, to handel, służba zdrowia oraz nauka i szkolnictwo. Natomiast z najwyższymi pensjami - energetyka i ciepłownictwo oraz bankowość. Na wykresie 1 zaprezentowano mediany