niepełnosprawność

Bartosz Sendrowicz

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Osoby niepełnosprawne i firmy je zatrudniające mogą liczyć na szereg ułatwień ze strony państwa. Z jakich instrumentów korzystają najczęściej?

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Czasy, w których żyjemy, generują nowy rodzaj ubogich, do których należą ci, którzy posiadają wszelkie warunki ku temu, aby godnie żyć: wysokie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odpowiedni status społeczny, jednak z różnych powodów utracili pracę, i ze względu na wiek (50 plus) i nierzadko sprzężoną z wiekiem niepełnosprawność, pracy w żaden sposób odzyskać już nie mogą.

Lekcja 23: Dyskryminacja w pracy

Z dyskryminacją w miejscu pracy nadal boryka się wiele przedsiębiorstw; dotyczy ona szeregu aspektów, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa lub partyjna, pochodzenie etniczne czy orientacja seksualna. Firmy mogą jej zapobiegać na przykład poprzez wprowadzenie strategii promowania integracji i zarządzania różnorodnością. Tylko co to właściwie oznacza w praktyce?

Lekcja 23: Dyskryminacja w pracy

La discrimination au travail est toujours un probleme auquel nombreuses entreprises doivent faire face; elle concerne plusieurs aspects, tels que sexe, âge, handicap, race, religion, nationalité, opinions politiques, appartenance a un syndicat ou parti politique, origine ethnique ou enc

Lekcja 10: Niepełnosprawni na rynku pracy

Work is a value that enables all individuals to fully participate in society by satisfying their living needs and through determining their role and status within a social system. In case of illness and disability, the importance of working as part of a social rehabilitation is increasingly recognis

Lekcja 10: Niepełnosprawni na rynku pracy

Le travail est une valeur qui permet aux individus de participer pleinement dans la vie d'une société par la satisfaction de leurs besoins vitaux et par la détermination de leur role et statut au sein d'un systeme social. En cas de maladie ou d'incapacité, ce qui est de p

[22.10.2014] Giełda Mocy

Giełda Mocy jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla środowiska osób z niepełnosprawnością organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Stanowi zwieńczenie programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, który Stowarzyszenie realizuje od wielu lat. Promuje

Co ma zatrudnienie niepełnosprawnych do CSR?

Co ma zatrudnienie niepełnosprawnych do CSR?

zatrudnianiu osób z dysfunkcjami wiele firm i instytucji może zaspokoić swoje potrzeby kadrowe. W Max Hamburgerrestauranger (Szwecja) i Sodexo (Polska) osoby niepełnosprawne intelektualnie bardzo chętnie angażują się w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Wdrożenie polityki zarządzania niepełnosprawnością

Postaw na pracę - zatrudnianie osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla pracodawców

osób z niepełnosprawnością. Głos w tej sprawie zabiorą Dariusz Gosk - Ekspert ds. włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy Fundacja Aktywizacja, Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia, Paulina Ograbisz - Manager Spółdzielni Socjalnej PANATO oraz

Konferencja Masz w sobie MOC!

medalistka Mistrzostw Świata i Europy w pływaniu, paraolimpijka oraz laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Najlepszego Sportowca z niepełnosprawnością ruchową w Polsce oraz Wyróżnienia Komitetu Paraolimpijskiego za łączenie działalności społecznej z uprawianiem sportu. Prof. Jerzy Bralczyk

Rehabilitant

rehabilitacji stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie leczenia. Ponadto rehabilitant prowadzi dokumentację rehabilitacyjną zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i

Sprzątaczka

zachęca pracodawców do zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Sprzątaczki są też często poszukiwane do pracy za granicą. Sprzątaczka - zarobki Zarobki sprzątaczki zależą przede wszystkim od tego, czy pracuje ona dla firmy sprzątającej, czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Firmy

Logopeda

certyfikatu można się dalej specjalizować. Odpowiednio przeszkoleni logopedzi pracują z afaktykami, autystykami, prowadzą terapie logopedyczne oraz opracowują ćwiczenia logopedyczne i pomoce logopedyczne dla osób ze znaczą bądź głęboką niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną. Ile zarabia logopeda

Fizjoterapeuta

rehabilitacji. Ponadto fizjoterapeuta prowadzi dokumentację fizjoterapeutyczną zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Fizjoterapeuta rehabilitant a masażysta

Głodowe stawki w ochronie. 80 proc. Polaków chce, żeby ochroniarze zarabiali więcej

Głodowe stawki w ochronie. 80 proc. Polaków chce, żeby ochroniarze zarabiali więcej

. - Teoretycznie są przecież takie zajęcia w firmach ochroniarskich, które mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. Obecnie w części ustawy zmienionej wskutek deregulacji jest zapisane, że pracownik, który ubiega się o dodanie do listy kwalifikowanych ochroniarzy, musi poinformować lekarza o niepełnosprawności, i to

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

niepełnosprawność (72 miesiące); - dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł na zdrowe lub 265 zł na niepełnosprawne dziecko miesięcznie, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci; warunek: drugie z rodziców dziecka nie żyje, jest nieznane lub powództwo o alimenty zostało oddalone; - dodatku z tytułu

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

osób w miejscu pracy. Zasady te o donoszą się do wszystkich zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Wśród dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością można wskazać m.in. wdrożenie polityki równego traktowania

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

niezgodne z prawem. Kodeks pracy co prawda jednoznacznie tej kwestii nie reguluje, bo stanowi, że kandydatom, czy pracownikom trzeba zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

zaangażowaniem i profesjonalizmem. Bo to właśnie spółdzielnia socjalna jest dla nich często ostatnią deską ratunku. Przez lata bezrobotni albo wykluczeni przez swoją niepełnosprawność, dostają szansę na normalny start na rynku pracy, szacunek i godną płacę. Spółdzielnie socjalne, skupiające osoby bez pracy

Socjal zamiast pracy

Socjal zamiast pracy

pierwsze 13 tygodni na podstawie zdolności do pracy określonej przez Work Capability Assessment (WCA) oraz main phase - wypłacanej od 14 tygodnia, jeśli WCA uzna, że choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy. Przez pierwsze 13 tygodni można otrzymać 50,95 funta (240,7 zł) tygodniowo (osoby

Różnorodność w miejscu pracy

Różnorodność w miejscu pracy

różnorodnością, jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz stworzenie warunków, w których każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana. Różnorodność pracowników określana jest w kilku kategoriach, główne to: rasa, płeć, orientacja seksualna, narodowość, wiek, niepełnosprawność. W drugiej kolejności

Zakład pracy chronionej

zakładzie pracy chronionej muszą być dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych w nim osób. Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Uzyskanie przez placówkę statusu zakładu pracy chronionej wiąże

Kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS1

Kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS1

Kto może uczestniczyć w kursie języka migowego KSS1? - w pierwszej kolejności studenci oraz absolwenci (do 6 miesiąca od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z UMK; - asystenci osób niepełnosprawnych zatrudnieni na UMK; - studenci UMK; - pracownicy UMK. Jak długo trwa

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Kto może uczestniczyć w szkoleniach? Szkolenia skierowane są do studentów i absolwentów (do 6 miesiąca od daty ukończenia studiów) z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiadających orzeczony stopnień niepełnosprawności. Czego dotyczą proponowane szkolenia? W projekcie przewidziano dwa

Różnice między pracownikami są do pogodzenia

ponad 12 proc. ludności zmaga się z większą lub mniejszą niepełnosprawnością. W starzejącym się społeczeństwie nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ich potencjał pozostał niewykorzystany. Pracodawcy doskonale zdają sobie z tego wszystkiego sprawę. W różnorodności widzą potencjał sprzyjający

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; prowadzący zakład pracy chronionej. Wysokość dofinansowania dla pracodawcy, to: 130% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd Najwyższy, który w jednym z wyroków (z 4 października 2007 r.) rozszerzył katalog cech wykluczających dyskryminację. " (...) Chodzi tu

Diversity

, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność, co w konsekwencji przekłada się na lepsze wyniki, większą innowacyjność i bardziej trafne decyzje biznesowe Banku, a także skutkuje wzrostem jego rentowności. Bank BPH wierzy, że wartość firmy leży w jej pracownikach, stawia zatem na rozwój ich kompetencji m.in

Firmy chętniej pomagają

na osobę. Choć są i takie, w przypadku których kwota zamyka się w 50 zł. W jednej trzeciej domów za taki stan rzeczy odpowiadały choroba lub niepełnosprawność. Aby paczka dotarła w dobre ręce, wolontariusze odwiedzili ponad 23 tys. rodzin. Weryfikowane są nie tylko nowe, ale również te, które w

Kto posprząta w ZUS-ie?

najłatwiej dostać mając grupę inwalidzką. Miesięczna dopłata do pensji każdego z pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi do 1050 zł w przypadku tzw. schorzenia specjalnego, bez niego - do 450 zł. Do tego dochodzą dofinansowania szkoleń i przystosowania miejsca pracy do potrzeb osoby

Pracodawco, zbuduj karierę absolwenta - będzie ci wdzięczny

osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. Pracownicy firmy włączają się również w zbiórki krwi i organizują doroczne charytatywne spektakle teatralne. - Nie tworzymy miejsc pracy chronionej, ale poszukujemy kandydatów prezentujących kompetencje do pracy na stanowiskach potrzebnych w firmie. Oferujemy

?Rz": 100 tys. niepełnosprawnych może stracić pracę

Jak pisze Rzeczpospolita ten problem dotknie nie tych niepełnosprawnych, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Ucierpią przede wszystkim osoby otrzymujące minimalne dopuszczalne wynagrodzenie. Ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają bowiem problemy ze znalezieniem lepiej płatnej

Tylko dla mężczyzn? To niezgodne z prawem

i w trakcie samej pracy. Powodem gorszego traktowania nie może być płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientacja seksualna. Znaczenia nie ma też to, w jakim wymiarze czasu pracy zatrudniony jest

5 zł albo bezrobocie

pracownikom dopłacają pod stołem. Skąd biorą na to pieniądze? Nie jest przypadkiem, że etat w ochronie najłatwiej dostać mając grupę inwalidzką. Miesięczna dopłata do pensji każdego z pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi do 1050 zł w przypadku tzw. schorzenia specjalnego, bez niego - do 450

Niepełnosprawny pracownik? Dlaczego nie

niepełnosprawną, merytorycznych porad? Gdzie szukać pracowników z niepełnosprawnością? - Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to najlepiej w tej sprawie udać się do źródła, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To on wypłaca dopłaty do pensji, daje pieniądze na dostosowanie powierzchni itd

Czekając na podwyżkę

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

przestrzeni firmy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. - O wielu barierach, które napotykają niepełnosprawni, osoby bez niepełnosprawności zwyczajnie nie mają pojęcia. Aranżując biuro dla niepełnosprawnych, zapytajmy ich o to, co będzie dla nich ułatwieniem - powiedziała Anna Góral, ekspertka z Fundacji

Praca w Reserved - jak ją dostać i ile można zarobić?

, niepełnosprawność, narodowość, rasę, stan cywilny, orientację seksualną, poglądy polityczne oraz przynależność związkową, czy religijną, konieczność przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienie wolności zrzeszania się. Tyle szczytne hasła, ale w praktyce nie jest tak wspaniale. W

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

, którzy posiadali orzeczony stopień niepełnosprawności i na tej podstawie mogli otrzymać 60-proc. dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektóre produkty mogły być kwalifikowane jako sprzęt rehabilitacyjny. - Tylko wtedy to się klientom opłacało. Np. poduszka masująca firmy

Nowa szansa dla bezrobotnych?

grupy pytań odpowiedzi na osiem będą pobierane automatycznie już w trakcie rejestracji - dodaje. To m.in. pytania o numer PESEL, imię, nazwisko, zawód i informację o niepełnosprawności. - To jedyne informacje wrażliwe, ale nie są one zbierane przy profilowaniu - tłumaczy wiceminister. Pieniądze za

Warto zatrudniać niepełnosprawnych

wynikający z obowiązku każdej firmy, zatrudniającej co najmniej 25 osób - sześć procent pracowników powinna mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Firma dostaje też zwrot części pensji dla niepełnosprawnego, ubezpieczenia społecznego, kosztów stworzenia stanowiska pracy. Oprócz Med-Serwisu laureatami konkursu

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

odprawa wynosiła 20 790 zł. Dzięki temu, że wzrośnie wynagrodzenie minimalne, możemy też się spodziewać większego odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Rekompensata za dyskryminację (m.in. za wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną) nie może

Ile ci się należy za dziecko

niepełnosprawności. Uwaga! Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które: zawrze związek małżeński, przebywa w instytucji z całodobowym utrzymaniem (np. w ośrodku wychowawczym), uprawnione jest do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko. Nie dostanie go także samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie ma orzeczonych

Niepełnosprawny pracuje

bezrobotnych, ale mogą korzystać z pomocy w znalezieniu pracy. jako "osoby bezrobotne", jeśli nie nabyły prawa do renty (emerytury). Oprócz dowodu osobistego należy przedstawić jeden z dokumentów: - odpowiednio orzeczenie o: znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (wydane przez

Atmosfera w pracy

sadzenia drzew . Od lat angażujemy się także w akcje charytatywne, wspieramy dzieci z 13 domów dziecka. W roku 2009 rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Integracja w Gdyni -  nasi pracownicy Działu HR pomagają w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy.   Angażujemy

Działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu

formie karty podatkowej, przy niektórych rodzajach prowadzonej działalności, mogą ubiegać się o obniżkę o 20% stawek podatkowych, jeżeli mają ponad 60 lat lub są osobami o co najmniej lekkim stopniu niepełnosprawności lub też jeżeli zatrudniają osoby z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności - w

Telepraca w opinii Polaków

Najnowsze badania TNS OBOP przeprowadzone na zlecenie D-Link, Intel, Toshiba ujawniły że, więcej niż co drugi badany chciałby pracować z domu, zawsze, kiedy ma taką potrzebę. Do najczęstszych sytuacji życiowych wymagających pracy z domu Polacy zaliczają niepełnosprawność (69 proc.), następnie urlop

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Dyskryminacja w ogłoszeniach

, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Najwięcej, bo aż w 86 proc. przypadków, dotyczyło kryterium płci. Pozostałe 14 proc. budziło wątpliwości ze względu na wiek, wygląd kandydata, a nawet niepełnosprawność. Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega firmy przed stosowaniem tego typu praktyk

Kompetencje dla przyszłości

migowego wśród osób związanych z Uczelnią powinna pomóc w kontaktach ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W kwietniu i maju odbyły się warsztaty dotyczące osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w których uczestniczyli studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Objęcie wsparciem studentów

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

, stanowisko agenta ochrony jest atrakcyjne zwłaszcza dla studentów studiów dziennych i zaocznych, emerytów i rencistów oraz osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności, a także aktualnie bezrobotnych lub poszukujących dodatkowego zatrudnienia. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa

Rejestracja

;osoba niepełnosprawna przedstawia dodatkowo prawomocne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności lub niezdolność do pracy. Każdy zarejestrowany bezrobotny ma założoną kartę rejestracyjną, w której zapisane są aktualne dane takie jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, okresy dotychczasowej

Lodołamacze 2009

dotrzeć do tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością mogą być pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy. Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie jest

Nowy rok, nowe prawo

na celu zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też

Młodzi trzy razy nic: co robić, żeby było mniej NEET-sów?

, bo nie mogą, głównie z powodów od nich niezależnych, np. niepełnosprawności. Druga grupa to ci, którzy nic nie robią, bo możliwości, które mają w tej chwili na rynku pracy, nie przystają do ich oczekiwań. Albo oczekują czegoś zupełnie innego, a rynek tego im nie oferuje. A do trzeciej należą ci

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

(pisaliśmy o nim wyżej). Trzeba wybrać jeden z nich. Zasiłek pielęgnacyjny Jak jest teraz. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia (jeśli znaczna niepełnosprawność - także po 16. roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Wynosi 141,70 zł. Po 1 maja 2004. Niewiele się tu zmieni. Prawo

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 18-3a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

rynku pracy. Miałaby ona polegać na odejściu od zwracania zakładom pracy ulgi VAT-owskiej (przez urzędy skarbowe) i przejściu na system dotacji z budżetu, kierowanych na każdego niepełnosprawnego pracownika, w wysokości zależnej od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zdaniem prezesa KIGR

Nowy system świadczeń rodzinnych

niepełnosprawnego. To nowy dodatek. Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące). ( Na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w

Będą kolejne zmiany prawa pracy

uszczegółowić obecne regulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię i wyznanie. W kodeksie ma się również pojawić pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, czyli gorszego traktowania grupy pracowników z powodu którejś z

Ochrona praw pracowniczych za granicą

, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Zasada jednakowego

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Obowiązki pracownika

zakresie jego inwalidztwa lub innej niepełnosprawności, w przypadku jeżeli uniemożliwia to wykonywanie pracy danego rodzaju. W zasadzie sam kandydat winien bez pytania ujawnić ww. fakty pracodawcy. Dotyczy to także sytuacji, gdy niepełnosprawność może mieć decydujące znaczenie dla uzyskania danego miejsca

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Zatrudniona - lub ubiegająca się o pracę osoba - może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na takie cechy jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie

Paragraf Matysiakowej

. Dla pani Renaty najważniejsza jest dyrektywa Rady Europy z dnia 27 listopada 2000 r. o równym traktowaniu na rynku pracy. Zakazuje dyskryminacji "ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy". Przed sprawą w NSA

Sprawdź, czy jesteś flexi?

na to, że Twoje stanowisko może być flexi? Polityka i organizacja firmy Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje

Sprawdź czy jesteś flexi?

wpłynęły na to, że Twoje stanowisko może być flexi? Polityka i organizacja firmy Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje

Sprawdź czy jesteś flexi?

wpłynęły na to, że Twoje stanowisko może być flexi? Polityka i organizacja firmy Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

niepełnosprawni chodzi o bezrobotnych, którzy przy rejestracji potwierdzą swoją niepełnosprawność przedstawiając odpowiednie orzeczenie (np. o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy) Przykłady pomocy skierowanej do osób będących w szczególnej

Budżetówka 2004: Samorządowcy

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: do 4686 zł ♦ wicemarszałek województwa do 2 mln mieszkańców: do 5950 zł ♦ geodeta wojewódzki: do 5325 zł ♦ pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: do 4544 zł inspektor: 870-2910 zł ♦ specjalista: 820-2060 zł kasjer: 800

Czego pragną pracodawcy?

Sobie tobą nie zawracaja Głowylolo#: człowiek czeka a tu zadnej odpowiedzi....az sie odechciewa szukac tej pracyanusiak#: czy wspominac pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej o swojej niepełnosprawności?wynagrodzenia.pl#: trzeba tez pamietac, żeby w umowie o prace dokladnie sprecyzowac zakres

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Praca w Polsce - co się zmieni po wejściu do Unii

niepełnosprawności. Nie pozwala na nią nawet w ogłoszeniach o pracę - w żaden sposób nie będzie można w nich określać np. płci poszukiwanego kandydata. Z Unii wywodzi się też pojęcie dyskryminacji pośredniej. Chodzi o przypadki, gdy pracodawca nie miał złych intencji, ale skutki jego działań były dyskryminujące

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

kosztów) - grzywna nie niższa niż 3 tys. zł. Ta sama kara grozi prowadzącemu agencję, jeśli nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, itd. Podobnie ukarany też będzie pracodawca, jeśli odmówi zatrudnienia kandydata ze względu na płeć, wiek

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. § 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie

Sikorska. Gdzie się pchasz na tym wózku?!

ciężko. Trzeba uczniów przekładać na materac. Nie da pani rady. Niech pani szuka w takich szkołach, gdzie dzieci są niepełnosprawne intelektualnie. - Nie zatrudnimy pani - pracownik LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego robi się nagle stanowczy, gdy słyszy o niepełnosprawności. - Nie ma wind. Niech

Fizjoterapeuta

się na wybór specjalności. Studenci tego kierunku uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne m.in. do kształtowania i podtrzymywania sprawności czy wydolności osób w różnym wieku (w celu zapobiegania niepełnosprawności), a także przywracania sprawności i wydolności

Gdy rencista (emeryt) dorabia

zmniejszeniu. Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia - maksymalne zmniejszenie (wszystkie podane poniżej kwoty maksymalnych zmniejszeń obowiązują od 1 czerwca 2002 r.) wynosi: dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawna I i II

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

Nowa, pełniejsza definicja dyskryminacji w pracy - "ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub

Obowiązki pracodawcy

oznacza niedopuszczalność jakichkolwiek rozróżnień, wyłączeń lub uprzywilejowań jednych w stosunku do innych, opartych na kryteriach uznanych za dyskryminujące. Do kryteriów, które mogą być uznane za dyskryminujące, kodeks zalicza w szczególności: 1) płeć, 2) wiek, 3) niepełnosprawność, 4) rasę, 5

Z kodeksem do Europy

Polski kodeks pracy już po europejsku zakazuje nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, przynależność związkową oraz religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną oraz rodzaj zatrudnienia. A więc wszyscy pracownicy, bez względu na to, czy

Urzędnicy

-120 tys. mieszkańców: do 5620 zł sekretarz powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców: do 5194 zł członek zarządu w powiecie do 60 tys. mieszkańców: do 4224 zł przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: do 4686 zł wicemarszałek województwa do 2 mln mieszkańców: do

Kodeks pracy

zatrudnieniu. Art. 11.3. [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Dyskryminacja, molestowanie i mobbing Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania ("zwłaszcza polityczne lub religijne") oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- OSNPUS 2004, nr 6, poz. 106); na dziecko niepełnosprawne - do trzech lat. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Wychowawczy można brać od razu cały lub z

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej. Zmierza do umocnienia i doskonalenia mechanizmów wprowadzania w życie legislacji równościowej, podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu do równouprawnienia i praw kobiet jako praw człowieka. W ramach Programu w tym roku realizowany jest projekt "

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

pomocy w zajęciach manualnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, do pomocy w zajęciach rehabilitacyjnych. Do prowadzenia strony internetowej. Do szukania w internecie określonych tamatów. Do tłumaczeń z języka angielskiego lub francuskiego. Do koordynowania tłumaczeń. Stowarzyszenie Chrońmy