obcokrajowcy w polsce

sprawdź też:

polska

Hanna Żurek

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

Polski rynek pracy oczami obcokrajowców wygląda lepiej, niż zwykliśmy o nim mówić. W zasadzie z krajami Europy Zachodniej przegrywamy jedynie w kategorii wysokości wynagrodzeń

Co z pracą dla uchodźców?

W Polsce nie ma systemu przygotowującego obcokrajowców do wejścia na rynek pracy. Nikt nie wie, w jakich zawodach jest zapotrzebowanie na pracę, pracodawcy niechętnie ich szkolą, a pomoc państwa jest ograniczona. ROZMOWA Z Karoliną Grot z Instytutu Spraw Publicznych i Zuzanną Rejmer z Polskiego Forum Migracyjnego.

Zmaleją koszty zatrudnienia obcokrajowców

. Jeśli obcokrajowiec ma pracować w Polsce dłużej niż kwartał, przedsiębiorca zapłaci dwukrotnie więcej, natomiast jeżeli zostanie oddelegowany w celach eksportowych, za złożenie podania pracodawca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 200 zł. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie już uzyskanego

Opiekunowie na Wyspach mogą pracować bez police check

poważny i stawia pod znakiem zapytania równe traktowanie i wymagania wobec zatrudnionych rodowitych mieszkańców a imigrantów - szczególnie spoza Unii Europejskiej. 11 milionów osób do sprawdzenia przez 5 lat W przypadku obcokrajowców, jak donosi The Times, pani minister została poinformowana o

Ilu cudzoziemców mieszka w Polsce

legalnie co najmniej od 5 lat, tutaj zarabiają), w tym: 256 z Ukrainy, 138 z Wietnamu, 67 z Rosji, 11 z Wielkiej Brytanii, 7 z USA, po 6 z Francji i Niemiec (376 obcokrajowców otrzymało negatywną odpowiedź). - 13 tys. - cudzoziemców w 2002 r. deportowano z Polski. Abolicja dla cudzoziemców Jeszcze miesiąc

Jak radzą sobie cudzoziemcy mieszkający w Polsce

Ukraiński kankan Marina Olszewska pierwszy raz przyjechała do Polski w 1991 r. na zaproszenie pary Polaków, których poznała parę tygodni wcześniej w jej rodzinnej Odessie. Byli tam na wakacjach i poznawszy młodą, wówczas dwudziestotrzyletnią dziewczynę, postanowili jej pomóc. Marina w Kijowie

Od 1 maja polski rynek pracy w pełni otwarty dla zagranicznych studentów

Od 1 maja polski rynek pracy w pełni otwarty dla zagranicznych studentów

- To ważna część naszej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego - mówi prof. Lena Kolarska Bobińska. Dotychczas studiujący w Polsce obcokrajowcy mogli pracować w Polsce, bez konieczności uzyskania zezwolenia, tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

średniej krajowej, na poziomie 5,2 tys. EUR. Pracownicy posiadający niższe kwalifikacje, jak recepcjoniści czy kucharze, zarabiają około 3,7 tys. EUR. To o 800 EUR mniej niż średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników branży budowlanej. W Danii dba się nie tylko o sprawiedliwe wynagradzanie obcokrajowców

Imigranci w UK przygotowują się do protestu

Imigranci w UK przygotowują się do protestu

Brytanii obecnością imigrantów. Stąd po ogłoszeniu wyników nastąpiła eskalacja nienawiści w stosunku do obcokrajowców, między innymi z Polski. Jak się okazuje, nie wszyscy Brytyjczycy mają złe zdanie o cudzoziemcach w UK. Jednym z nich jest Matt Carr, pisarz i publicysta, który wezwał wszystkich imigrantów

Rynek pracy - co nas czeka?

Rynek pracy - co nas czeka?

urlop będzie stały dla wszystkich, możemy rozmawiać o podwyższeniu, a nie o zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie pogarszamy praw i nie będzie możliwości żeby układowo zmniejszyć wymiar urlopu. Rynek pracodawcy W odpowiedzi na pytanie o to, czy w Polsce funkcjonuje rynek pracodawcy czy

Obcokrajowiec na polskim rynku pracy

pracy popierało zaledwie 48% Polaków. Obecnie odsetek ten jest zdecydowanie wyższy i wynosi 86%. Połowa obywateli Polski to zwolennicy podejmowania przez obcokrajowców zatrudnienia w każdym zawodzie. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - weź udział w badaniu i sprawdź, ile inni zarabiają na Twoim

Języki obce: który najbardziej opłaca się znać?

obcych. Które najpopularniejsze? Dane za pierwszy kwartał 2016 roku pokazują, że praktycznie we wszystkich centrach usług wspólnych używany jest język angielski. Na drugim miejscu - 80 proc. - znalazł się język polski. Pojawił się w zestawieniu ze względu na dużą ilość zatrudnionych obcokrajowców, którzy

Rekrutacja na niby

Rekrutacja na niby

procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Zajmuje się tym dział Human Capital. Do przypadku naszego czytelnika firma jednak się nie odniosła. Ostatecznie pan Michał pracy nie dostał. Jak się dowiedzieliśmy, w GSK posadę otrzymała osoba z zagranicy. Pozwolenie dla Chińczyka

Przemysł mocno zwiększa zatrudnienie

wyższe wynagrodzenie - mówi Mariola Franko z firmy CeDo, produkującej m.in. worki na śmieci czy folię aluminiową. Jej firma właśnie poszukuje pracowników produkcji, a w przyszłym roku spodziewa się, że zatrudnienie wzrośnie o 8 proc. Przewiduje też dalszy wzrost zatrudnienia obcokrajowców. - W Polsce

Praca za granicą: jak się do niej przygotować?

Praca za granicą: jak się do niej przygotować?

jakie możliwości niesie za sobą wyjazd do poszczególnych krajów. Informacje o warunkach pracy, płacy minimalnej, przysługującym urlopie, a także obowiązkach, które powinien spełnić obcokrajowiec podejmujący pracę w danym kraju to tylko niektóre z tych wartych poznania. Niemcy są krajem, który oferuje

Ja mówię po polsku

Ja mówię po polsku

- Pochodzę z Chin. Mam 21 lat. Nie pracuję. Studiuję ekonomię we Włoszech. Nie jestem ani wysoki, ani niski. Mam ciemne oczy i ciemne włosy - mówi piękną polszczyzną Bingxuan Liu, który jeszcze niedawno nie umiał powiedzieć po polsku ani jednego słowa. Bingxuan Liu jest w Polsce na wakacjach

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

obcokrajowców. Niestety dziesięciolecia, przez które Polska oddzielona była żelazną kurtyną od Europy Zachodniej są widoczne w rodzimych organizacjach. Są one nieprzystosowane do tworzenia i zarządzania wielokulturowymi zespołami pracowników, a to właśnie na pracodawcach spoczywa dziś w dużej mierze konieczność

Trudniej wrócić niż wyjechać?

Trudniej wrócić niż wyjechać?

Powodów jest wiele, ale najczęściej padają argumenty o wyższych zarobkach, ułożeniu sobie życia w kraju emigracji, założeniu rodziny z obcokrajowcem czy posłaniu dzieci do tamtejszej szkoły. W badaniu przeprowadzonym przez NBP emigranci przyznali wprost - moglibyśmy wrócić, ale pod warunkiem, że

Imigranci w Polsce? Tak, ale z umiarem

Imigranci w Polsce? Tak, ale z umiarem

. Potwierdzają to badania opublikowane niedawno przez CBOS. Znajomy obcokrajowiec Zaledwie co czwarty badany Polak twierdzi, że zna osobiście mieszkającego w Polsce obywatela innego państwa. Co ciekawe, nie zmienia się to od ponad 10 lat. Znajomym-obcokrajowcem mogą się pochwalić zazwyczaj młodzi ludzie jak

Sektor BPO/SSC zatrudnia. Kilka tysięcy ofert pracy w całej Polsce

Sektor BPO/SSC zatrudnia. Kilka tysięcy ofert pracy w całej Polsce

nie tylko na rynek krajowy czy do środowisk polonijnych za granicą, ale także do obcokrajowców, dla których praca w Polsce, w międzynarodowym środowisku, może być ciekawym wyzwaniem i ważnym etapem w ich rozwoju zawodowym - dodaje Maja Paradecka. Mocne wejścia poza stolicą Rozwój sektora BPO/SSC w

Nowe przepisy o zatrudnianiu obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji

polskiego rynku pracy. Jedynie umożliwienie większego dostępu cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce pozwoli szybko złagodzić skutki braku specjalistów, które tak często sygnalizują polscy pracodawcy. Problematyka związana z zatrudnieniem cudzoziemców oraz bariery wynikające z przepisów

Jaki kurs języka obcego dla pracowników wybrać?

Jaki kurs języka obcego dla pracowników wybrać?

doskonale zna język, ale ma też doświadczenie w dziedzinie, której kurs dotyczy. Przedstawiciele wielu branż posługują przecież się charakterystycznym i specjalistycznym słownictwem. Zajęcia, w trakcie takich kursów, mogą być prowadzone zarówno przez wykwalifikowanych lektorów polskich, jak i obcokrajowców

Wieczny student - to brzmi... dumnie

sobie z ograniczeniami wynikającymi m.in. z uwarunkowań politycznych, społecznych, ekologicznych. Opłata za całość studiów wynosi 6 tys. zł. Ochrona konsumentów Kierunek również powstały na SGH jest odpowiedzią na rosnące potrzeby ochrony kupujących. Od lat - w Polsce oraz UE - przybywa przepisów z

Polacy w Anglii już nie na zmywaku

Odsetek imigrantów i Brytyjczyków pracujących w UK jest podobny i wynosi odpowiednio 60 i 61 proc. Jednak więcej imigrantów niż Brytyjczyków znalazło zatrudnienie w bardzo dobrze opłacanych sektorach, np. w bankowości, finansach czy ubezpieczeniach (21 proc. obcokrajowców w porównaniu z 17 proc

Dobry rok dla rynku pracy

Społecznej wynika, że w pierwszym półroczu 2015 r. pracodawcy zgłosili chęć zatrudnienia ponad 410 tys. pracowników zagranicznych, głównie Ukraińców. To więcej niż w całym roku poprzednim. Polska gospodarka potrzebuje ich do pracy głównie w przemyśle, rolnictwie i usługach. Jak pokazują nasze badania, 12

Jak przyciągnąć najlepszych?

powiększyć polski oddział o 700 pracowników. Obecnie firma ma ich ponad 5 tys. w swoich biurach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Opolu. Szuka informatyków w niemal wszystkich tych miastach. Informatycy w cenie Pakiet relokacyjny to jednak standard w większości firm z branży IT w całej Polsce

Błędne koło emigracji zarobkowej

Zgodnie z danymi Eurostatu łączna liczba cudzoziemców przebywających na terytorium państw członkowskich UE w 2012 roku wynosiła ponad 33 mln osób, czyli 7 proc. ludności całej Unii. Polska w tym zestawieniu wypada blado. W ostatnich latach za chlebem wyjechało nas ponad 2 mln, a nowym domem

Praca z dowolnego miejsca na świecie: to możliwe!

- W Polsce to zupełnie nowe zjawisko. Jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy od dłuższego czasu żyją w ten sposób - mówi Justyna "Yusti" Fabijańczyk. Dwa lata temu do spółki z partnerem podjęła decyzję o zamianie statecznego biura na pracę zdalną z dowolnego miejsca na ziemi połączoną z

Mazowsze. Kontrole legalności zatrudnienia

zatrzymani tylko w Siedlcach (49) i Radomiu (jedna osoba). Wszystkich deportowano z Polski. Oprócz tego policja pracy wysłała do sądów prawie 800 wniosków, połowa dotyczyła ukarania firm, które nielegalnie zatrudniały obcokrajowców. W trakcie kontroli pracodawcy zalegalizowali zatrudnienie 375 osób i

Polskie szpitale kuszą europejskich pacjentów

Tylko 284 obcokrajowców skorzystało z pomocy wielkopolskich medyków od czasu wejścia Polski do UE. Najwięcej obcokrajowców w naszych lecznicach pojawia się w wakacje. - Mieliśmy pacjentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Norwegii i Francji - mówi Grażyna Kuskowska, kierowniczka działu

Angielski receptą na kryzys?

Polska jest jednym z liderów, blisko 90 proc. dzieciaków już w szkole podstawowej ma z nim regularny kontakt. Skąd ta popularność? - Angielski pełni rolę uniwersalnego języka naszej cywilizacji, podobnie jak jeszcze kilka wieków temu francuski - tłumaczy Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły

Jak szukaliśmy pracy przy winobraniu

Winnica w Szampanii - Polaka? Ale ja nie możliwości zapewnienia mu zakwaterowania. A jak zatrzyma się na pobliskim kempingu? - Hm. Muszę się najpierw dowiedzieć o formalności, które muszę spełnić zatrudniając obcokrajowca i dopiero się zastanowię. Trzeba udać się do DDTEFP i wypełnić wniosek o

Obcokrajowcy wolą pracę na czarno

zgłaszają - przyznaje Beata Dolna z Urzędu Wojewódzkiego. Zdaniem pośredników pracy to jednak nie wystarczy. Tym bardziej że 1 stycznia Polska wejdzie w strefę Schengen. Wtedy obcokrajowcy bezkarnie będą przekraczać granicę i pracować na czarno w niemal całej Europie. - Brakuje przepływu informacji między

W Polsce, a jakby za granicą

tematy spoza Polski, dowiedzieć się, które rozwiązania są najskuteczniejsze, a z czego można zrezygnować. Koledzy podpowiadają mi, jaki wybrać model, żeby najlepiej sprawdził się w Polsce - wyjaśnia. Ostatnio służbowo poleciała do Paryża, żeby na spotkaniu w głównej siedzibie firmy pochwalić się wynikami

Koniec bezrobocia? Jest praca, ale nie ma komu jej przyjąć

też bije sukces. Podczas gdy grono niepracujących w UE urosło o 0,3 proc., spadek bezrobocia zanotowały tylko cztery kraje. Największy, bo o 0,5 proc. – Polska. Także odsetek niepracujących młodych już nad Wisłą nie straszy. W ciągu roku obniżył się z 21 do 17 proc. W praktyce ok. 50 tys. osób

Jak uczyć się języków za darmo?

języka? Żyjemy w globalnej wiosce. Jedni, szykując się do zwiedzania naszego kraju, chcą się dowiedzieć, co warto zobaczyć, które miejsca odwiedzić, na co uważać itd. Inni szukają swoich korzeni. Są też tacy, których Polska interesuje ze względu na swoją historię i chcą się o niej dowiedzieć jak

Znajomość języków nie jest przereklamowana

lub wewnętrznych spółek w ramach grup kapitałowych. Od potencjalnych pracowników oczekują jedynie braku barier w komunikacji z zagranicznymi klientami. Do wykonywania konkretnych zadań przyuczają w trakcie kursów. - W centrach usług w Polsce wykorzystuje się obecnie około 40 języków, najczęściej

Idealny zawodowiec

zagranicy - w pierwszym półroczu polskie firmy zatrudniały ponad 400 tys. obcokrajowców, głównie Ukraińców. Potrzebom rynku na razie nie jest w stanie sprostać szkolnictwo zawodowe. Pytanie, czy zawodówki i technika na stałe wrócą do łask? - Wiele pozostało do zrobienia, ale zmiany, które zaproponowaliśmy

Dokąd Polacy jeżdżą za chlebem?

. Wykształceni do Skandynawii Wybór kierunku emigracji jest ściśle związany z poziomem wykształcenia migrantów. Pracownicy z wykształceniem podstawowym lub zawodowym najczęściej wskazywali Holandię i Niemcy jako kierunek emigracji. Największa liczba ofert pracy dostępnych dla obcokrajowców w Niemczech dotyczy

Co kraj, to inny obyczaj

Polski rynek pracy chłonie nowe zwyczaje jak gąbka. To dzięki zagranicznej kulturze pracy możemy cieszyć się w zasadzie już powszechnym dostępem do prywatnej opieki medycznej, finansowaniem przez pracodawcę karnetów sportowych, szkoleniami, urlopami typu sabbatical czy możliwością pracy z domu

Eksport polskich belfrów

przez nauczyciela obcokrajowca i ustalają, czy odpowiadają one kwalifikacjom, których wymagają. Ale spokojnie: reforma systemu edukacji w Polsce wyznaczyła takie kierunki rozwoju zawodowego nauczycieli, aby po okresach przejściowych (maks. siedem lat) mogli swobodnie podejmować pracę w szkołach w

Praca w międzynarodowym zespole

niezależnie od tego, w jakim języku mówimy (a u niektórych angielski nie był najmocniejszą stroną), możemy razem stworzyć coś fajnego - opowiada. Katarzyna podkreśla, że praca z obcokrajowcami nauczyła ją otwartości, ale również dystansu do samej siebie. - Wymiany z krajami UE poszerzyły moje horyzonty

Królowie eurosocjalu

przyjezdnych z krajów należących do Unii wzrosła o 224 tys. Obecnie na Wyspach przebywa ok. 2,15 mln obywateli UE oraz 1,19 mln osób spoza Wspólnoty. Cameron strasząc Brexitem dopiął swego i dostał przyzwolenie na ograniczenie obcokrajowcom dostępu do niektórych zasiłków przyznawanych w Wielkiej Brytanii

Zagraniczne doświadczenie to atut

zabiegają firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Codzienna współpraca z zagranicznymi rynkami i klientami wymaga bowiem praktycznej znajomości zarówno języka, jak i kultury. - W naszym zespole blisko 20 proc. osób to obcokrajowcy, a na co dzień współpracujemy z wieloma krajami Europy, Bliskiego

Biedniejsze nacje się bogacą

obiektywnych powodów kobiety powinny zarabiać więcej niż mężczyźni, bo np. są lepiej wykształcone niż panowie. Podobna sytuacja jest też w wielu innych państwach Europy, w tym w Polsce. Nad Wisłą faktyczna różnica płacowa wynosi niemal 12 proc., a "niewyjaśniona luka" ma wartość -4,1 proc. Podobną

Finowie boją się obcokrajowców w swoim raju

Aleksandra Pezda: Dlaczego język angielski nie wystarczy, żeby zdobyć najprostsze zajęcie w Finlandii? Przecież tam niemal wszyscy mówią po angielsku płynnie. Stefan Widomski: Finowie mają dużą potrzebę bezpieczeństwa, źle się czują w sytuacjach, nad którymi nie panują. W Polsce pewna doza chaosu

Zagraniczni studenci nie chcą uczyć się w Polsce

, Hiszpania i Holandia). Pomóc mają też studenci obcokrajowcy, którzy w Łodzi już byli. - Poprosimy, by opowiadali o naszym mieście w swoich krajach. Dla Gazety Jochem van Berne z Holandii, student dziennikarstwa (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) Wybrałem polską uczelnię na przekór wszystkim

Dyskryminacja Brytyjczyków. Praca tylko dla Polaków?

produkującej karmę dla domowych zwierząt Supreme Petfoods Ltd) pracują Polacy, którzy w pracy porozumiewają się po polsku. Praca jest płatna według ustawowej stawki minimum 5,80 funta za godzinę i nie jest atrakcyjna. Gdyby była atrakcyjna, to zapewne imigrantom z Polski byłoby o wiele trudniej się w niej

Kariera z napędem

Są solidni, dlatego cenieni i pożądani. W przeciwieństwie do hydraulika czy informatyka ci spece nie muszą wyjeżdżać z Polski - to obcokrajowcy przyjeżdżają do nich. Według szacunków Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar co siódmy wyprodukowany w Europie autobus i co dwudziesty samochód

Jak się leczymy w UE

, ilu obcokrajowców skorzystało z pomocy polskich medyków. NFZ ma 3207 formularzy leczących się u nas mieszkańców UE. Dostaliśmy za te usługi 5,6 mln zł. Na zaplanowane leczenie przybyło do nas 18 pacjentów: 16 z Niemiec i po jednym z Francji i Słowacji. Zostawili w naszej kasie ponad 45 tys. zł

Jak się dostać na staż w instytucjach unijnych?

Polski często obawiają się spróbować swoich sił. Wy tę opinię rozwiewacie. AGNIESZKA ZAKRZEWSKA: Ludzie odwiedzający nas na stoisku najczęściej pytają o kwestie językowe, kompetencyjne i o kwestie pracy w środowisku międzynarodowym. Czasami mają obawy, że trzeba zostawić rodzinne strony i się

Polska specjalność

klientów zewnętrznych. Przykładowo duża, amerykańska korporacja chcąc ograniczyć koszty, likwiduje dział księgowości, a jego zadania zleca specjalistom w Polsce. Pracownik BPO może wykonywać pracę na rzecz różnych klientów. Natomiast Shared Services Centers (SSC) to centra usług wspólnych, czyli wydzielone

Okiem pracodawcy: Hewlett-Packard

aplikujących do naszych centrów. Są wśród nich osoby, które przyjechały do Polski np. na studia, ale widzimy także duże zainteresowanie cudzoziemców, którzy nigdy wcześniej nie byli w naszym kraju, a przyjechali do nas celowo, słysząc o możliwościach zatrudnienia, jakie oferuje nasz sektor. Żywo tym faktem

Polskie sprzątaczki - legalna praca w Belgii już od 1 lipca?

znacznie przekracza zapotrzebowanie, tylko nieco ponad połowa wniosków może liczyć na powodzenie. Jak na razie, sprzątaczki z Polski w większości nie mają pozwolenia na pracę i dlatego zmuszone są do oferowania swojej pracy na czarnym rynku, gdzie nie objęte są nawet podstawową ochroną prawną. Co na to

Pod prąd, w białym fartuchu

lekarzy i stomatologów obcokrajowców, np. Anglik, Austriak, Czech, Fin, Francuz i Niemiec. Odbywają praktyki po studiach w Polsce albo rzuca ich tu los. - Od wejścia Polski do Unii Europejskiej o pozwolenie na pracę u nas starało się ok. 40 lekarzy z krajów Wspólnoty - informuje Zofia Ignatowicz

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

Polska Sp. z o.o. - W procesie rekrutacji osób niepełnosprawnych wspierała nas Fundacja Menadżerowie Jutra MOFFIN, która pomogła nam w odpowiednim przygotowaniu stanowisk pracy i adaptacji osób niepełnosprawnych w zespole - dodaje Długosz. Kolejnym etapem może być wpisanie zasad związanych z zarządzaniem

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

musieli występować o zezwolenie na podjęcie pracy. Trzeba też pamiętać, że w tej chwili o takie pozwolenie zawsze występuje pracodawca, więc to jemu musi zależeć, by zatrudnić akurat tego konkretnego pracownika z Polski. Pracodawca składa wniosek w lokalnej Agencji Pracy i to ona decyduje, czy zezwoli

Smutny powrót emigrantów

Według danych GUS w 2008 roku do Polski wróciło prawie 100 tysięcy osób. Pracowali głównie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Holandii i Hiszpanii. W Łodzi po zasiłek z powodu utraty pracy w krajach UE/EOG zgłosiło się aż 3 razy więcej osób niż w poprzednim roku. 35 - letni Marcel z zawodu

Polska atrakcyjna dla imigrantów zarobkowych

Choć jak ocenia Artur Gruszczak z Centrum Europejskiego Natolin, skala tego problemu nie jest jeszcze tak duża jak na Zachodzie, to z roku na rok imigrantów w Polsce będzie przybywać. Wielu z ich traktuje Polskę jako kraj tranzytowy. Przemieszczają się do tych państw, gdzie warunki zatrudnienia są

Polska inwestuje w urodę, naszych specjalistów chcą na Zachodzie

. Uzdrowiska i konkurencja O ile Niemcy polubili północ i zachód Polski, o tyle w małopolskich uzdrowiskach sporo jest Skandynawów i Ukraińców. - Obcokrajowcy to prawie 40 proc. naszych klientów. Mamy 605 łóżek i w ubiegłym roku niemal 90 proc. z nich było zajętych - przyznaje Ewa Svejda-Hutnikiewicz, dyrektor

A może dłuższa przerwa w pracy?

szef okazał się podróżnikiem i był ciekawy przebiegu całej wyprawy. Potwierdza to Tomasz. Po powrocie z Ameryki Północnej postanowił wyjechać do Londynu, bo zrozumiał, że nie chce pracować w Polsce. Znalazł zajęcie w call center, ale cały czas szukał czegoś bardziej rozwijającego. W pewnym momencie

Sezon ogórkowy na sezonowych pracowników

, jaką niesie za sobą rozporządzenie dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Regulacja, która obowiązuje od końca sierpnia ubiegłego roku, umożliwia obywatelom graniczących z Polską państw (oczywiście tych, które nie należą do Unii) zatrudnienie w naszym kraju bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na

Polski Portret Szefa

Akcja specjalna "Polski Portret Szefa" to pięć dni, podczas których w serwisach rekrutacyjnych GazetaPraca.pl oraz GazetaPraca.tv publikowane będą artykuły i materiały video związane z wizerunkiem polskiego szefa.On nie śpi - on odpoczywa. Nie pije, a degustuje. Nie flirtuje, lecz szkoli

Praca na językach

Znajomość języków obcych jest obecnie jednym z największych atutów kandydatów starających się o pracę w centrach usług biznesowych. Jak wynika z raportu ABSL, zlokalizowane w Polsce centra świadczą usługi w 34 językach obcych i dla kilkudziesięciu krajów świata. W cenie jest zarówno niemiecki

Ekstremalny kurs językowy

: pracy, szkoły, domu, codziennych obowiązków. Koncentrujemy się na nauce, do czego jesteśmy też poniekąd "zmuszeni" poprzez miejsce pobytu i kontakty z obcokrajowcami. Dlatego na takim kursie znacznie szybciej - w porównaniu do innych metod - uzyskuje się tzw. "swobodę wypowiedzi

Czy Koreańczycy zatrudniali ludzi na czarno?

. - Koncern dostał od rządu polskiego ogromną pomoc publiczną. W zamian miał zatrudniać miejscową ludność i ożywić gospodarczo ten region Polski. Nie po to wydaliśmy pieniądze polskiego podatnika, aby w tych fabrykach pracowali obcokrajowcy - tłumaczy. Kim Shik, III sekretarz w ambasadzie Korei Południowej w

Zarabiają 60zł na godzinę

zaznaczyć, że kontakt z przyszłym pracodawcą będzie się odbywał jedynie w języku angielskim. Pomocny dla obcokrajowców jest również fakt, że w Danii działa wiele prywatnych agencji tymczasowych (Vikar Bureau). Przeważnie w ofercie biur można znaleźć oferty dla pracowników fabryk, magazynów lub pracowników

Kogo dziś Pani szuka do pracy?

wciąż wolą więc zatrudniać ludzi z mniejszym doświadczeniem. Bardzo dobrych informatyków kształci Rumunia. Ale i tu barierą są skomplikowane procedury związane z przyjęciem do pracy obcokrajowca. Ministerstwo Pracy uspokaja, że z Polski wyjechało w ostatnich latach nieco ponad 600 tys. ludzi. Niektóre

Polacy, zabieracie nam pracę!

uzdolnionych pracowników. Nie przestawajcie protestować! Później, już w rozmowie z dziennikarzami z Polski, oboje podkreślali: - Nie walczymy z Polakami! Walczymy o równe szanse! Murray zapewniała: - Nie mam nic przeciwko obcokrajowcom w Anglii. W końcu mamy jedną, zjednoczoną Europę, każdy może pracować

Jak zalegalizować panią Nadię

Trudno oszacować, ile Ukrainek sprząta w warszawskich (i podwarszawskich) domach oraz opiekuje się dziećmi i osobami starszymi. Zdecydowana większość pracuje na czarno. Jeszcze pół roku temu przepisy nie pozwalały osobom prywatnym zatrudniać obcokrajowców. Taką możliwość wprowadziła ustawa o

Bezrobotni Amerykanie

z kilkudziesięcioma nauczycielami. Szkoła też zalegała z wypłatami. - Mi są winni ponad 5 tys. zł - mówi lektorka z Wrocławia. Gorzej przedstawia się sytuacja Amerykanów - nie znają języka, nie mają pieniędzy, a niektórzy zezwolenia na pracę. Obcokrajowiec może przebywać w Polsce bez wizy przez trzy

Wielka Brytania uszczelnia granice

obywatelstwo, przejdą trzystopniową procedurę - od prawa pobytu, przez status "obywatela próbnego", do pełnego obywatelstwa. Reforma nie jest próbą zatamowania potężnej fali imigrantów z Polski, która zalała Wyspy w ostatnich latach. Nasi rodacy pracują i płacą podatki, a na zamknięciu brytyjskiego

Konto za granicą - jak założyć

wymagają zaświadczenia o dochodach np. umowę o pracę, oraz referencje z banku w Polsce (czy nie masz przypadkiem żadnych długów). Wiele banków przygotowało specjalne oferty dla obcokrajowców pracujących we Francji i zapewnia obsługę w innych językach niż francuski (np. BNP). Konto dla biznesu

BONJOUR KARIERO !. Forum na rzecz zatrudnienia

Forum jest odpowiedzią wobec zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce wynikających między innymi z otwarcia rynków europejskich oraz nowych perspektyw kariery dla Polaków. Równolegle do targów prezentujących oferty zatrudnienia i staży, forum podejmie tematykę współpracy pomiędzy uczelnią i

Tylko Polacy dorabiają

bloku wschodniego, przede wszystkim Polski, Litwy, Czech. W "starej Unii" dodatkowych zajęć szukają budowlańcy, gosposie domowe, opiekunki do dzieci czy fryzjerzy. - Na Zachodzie nikt, kto wykonuje zawód prestiżowy, czyli lekarze, nauczyciele, prawnicy, architekci czy inżynierowie zarządzający

Kierunek: Kopenhaga, czyli praca w Danii

z dziećmi co tydzień. W każdy piątek wsiadam w samochód i po kilku godzinach jestem w domu - cieszy się Biernacki. A Andrzej Rynkowski, który od prawie roku jest stolarzem przemysłowym w Danii dodaje jeszcze jeden argument: - Związki zawodowe drobiazgowo pilnują, by obcokrajowcy mieli takie same

Opiekun, przewodnik, czyli oficer

- Oficera łącznikowego będzie miała każda delegacja, która w czasie półrocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej przyjedzie do Polski. To nie jest tłumacz, ale opiekun, przewodnik. Musimy towarzyszyć delegacji od momentu odebrania z lotniska po pożegnanie - mówi Karina Hübsch. Jest

Hiszpański rynek pracy - charakterystyka

Hiszpański rynek pracy dla pracowników z Polski uległ w ciągu ostatnich trzech lat istotnym przemianom. Charakteryzując warunki, na jakich Polacy mogli- i mogą dzisiaj- podejmować legalną pracę na Półwyspie Iberyjskim, należy wziąć pod uwagę trzy okresy. Pierwszy z nich to czas przed przystąpieniem

Co kraj, to obyczaj

;Panie Hansie, pani Helgo" - ale zawsze po nazwisku. Jeśli ktoś zapomni w Niemczech nazwisko osoby, z którą rozmawia - nieważne, czy w pracy, czy na spotkaniu prywatnym - może to być potraktowane jako nietakt. Co dziwi obcokrajowców w pracy w Polsce? | wideo Fiesta i sjesta Choćby się waliło i

Co zyskamy na organizacji Euro 2012

pewien, czy ci pracownicy, którzy wyjechali do pracy za granicę, postanowią teraz wrócić do kraju. Co prawda pensje wzrosną, ale nadal będą niższe od oferowanych w Londynie czy Dublinie. Natomiast sądzę, ze Polska bardziej otworzy się na pracowników zza granicy, głównie ze Wschodu, w mniejszym stopniu z

Allo! Allo! Tu winnica, słucham

winnica 1. Magdalena Szyszko: Halo? Dzień dobry. Czy zatrudni Pan mojego kolegę, studenta z Polski, przy winobraniu? Winnica w Szampanii: Polaka? Hm. Muszę się dowiedzieć, czy dalej trzeba płacić za zatrudnienie obcokrajowca. Jeżeli trzeba, to raczej nie. Proszę zadzwonić w przyszłym tygodniu

Najdziwniejsze profesje w Polsce

Ile jest zawodów i specjalności w Polsce? Teraz, to znaczy od 1 lipca, niespełna 1800, z czego najwięcej w grupie określonej mianem specjalistów - prawie pół tysiąca, najmniej - w siłach zbrojnych - "zaledwie" czterech. Tyle dane oficjalne. W znowelizowanym rozporządzeniu ministra pracy i

Włochy - prace budowlane, opieka nad dziećmi i zbiór winogron

ciągu ośmiu dni od przyjazdu trzeba zgłosić się do miejscowej kwestury, by otrzymać pozwolenie na pobyt, tzw. permesso di soggiorno. W zeszłym roku konsulat włoski wydał Polakom ponad 9 tys. wiz na pracę. Z Włochami Polska nie ma podpisanej umowy międzyrządowej. - Od czasu do czasu robimy dla włoskich

Europejskie studiowanie

rządowe stypendium (pokrywa koszty nauki i utrzymania). Na uczelniach w Polsce ceny studiów europejskich zaczynają się od kilkuset złotych i sięgają nawet do 5-6 tys. zł za rok. Pełna informacja o studiach tego typu w całym kraju www.bkkk-cofund.org.pl Przydatne adresy: www.coleurop.be (informacja

O Polaków stosunku do emigrantów

przyjazdom do Polski obcokrajowców, jest identyczna i wynosi po 39 procent. Nieco ponad co piąty respondent nie ma jednak na ten temat wyrobionego zdania. Kto się boi emigranta? Emeryci, renciści i absolwenci zawodówek - wśród tych grup znajduje się statystycznie największa liczba przeciwników emigracji

Prasa, urząd, internet

, że taki kandydat się nie znajdzie, a pracodawca legalnie zatrudni tańszego obcokrajowca. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie jest średnio około 200 ogłoszeń o pracę. Można je zobaczyć na stronie praca.pl/wawa/projekt.htm, oferty z całej Polski - praca.gov.pl. Portale z zagranicznymi ogłoszeniami

Polski przyczółek na wyspie Jersey

;permity" [pozwolenia na pracę - red]. Ale dzięki nim można było pracować tylko w niektórych branżach: na farmach, w hotelarstwie i gastronomii - opowiada. Po 1 maja, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, "permity" zniknęły. Ale Polacy, którzy mieszkają na wyspie nadal nadal mogą podjąć

Dell chce zbudować swoją montownię w Łodzi

Amerykanie chcą zainwestować w Polsce 120 mln euro. Oznacza to kilka tysięcy miejsc pracy dla inżynierów i informatyków. Szacuje się, że jeden etat w Dell powoduje powstanie czterech kolejnych w firmach kooperujących. Inwestycja może więc dać nawet 12 tys. miejsc pracy. Dell to największy na

Formalności po przyjeździe do Hiszpanii

najbliższym komisariacie policji (Policia Nacional). Polacy zamierzający przebywać na terytorium Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, mają obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros - przy urzędach ds. cudzoziemców, adresy na stronie: http://www.map.es

Nie płacą naszym kroci, ale chleb pewny i życie tańsze

. Pracowałem już w tym kraju jako tapicer, murarz, cieśla". Krawczyk, stolarz po OHP, pracował w Czechach za PRL: - Płacili marnie, ale takiego szefa jak tam nie znajdziesz pan w Polsce. Nie krzyknął, nawet nie kazał, tylko grzecznie prosił. Nie to, co Niemiec czy Anglik. Za przywiezione pieniądze

Kto znajdzie pracę we Francji

. Te zawody, w których we Francji szaleje bezrobocie, zostawimy na później - mówi Pierre Menat, ambasador Francji w Polsce. - Wbrew pozorom związki zawodowe w większości są za otwarciem rynku pracy dla Polaków. Nie przewidujemy, żeby do Francji nagle przyjechały setki tysięcy chętnych. Taki fenomen

Hiszpania - zbiory truskawek i oliwek

kontraktu. Ten ostatni przygotowuje przedsiębiorca hiszpański. Musi on zwrócić się do tamtejszego urzędu pracy, aby uzyskać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca. Dostaje je tylko wtedy, gdy udowodni, że na to stanowisko nie mógł znaleźć Hiszpana. Przepisy są tu wyjątkowo restrykcyjne, bezrobocie w

Wsyscy ztodzieje beda karani

na kradzieży obcokrajowców, ponad 600 pochodziło z Polski. Podobne dane nadchodziły z Francji, z okolic Lille. Nie pozostaje nic innego jak tylko pochylić głowę i posypać ją popiołem. Podobnie jest na Wyspach. - Moja koleżanka bardzo często proszona jest o pomoc w tłumaczeniu angielskiego-polskim

Tylko dla orłów

- W porównaniu do wcześniejszych lat banki zaostrzyły warunki przyznawania kredytów, co negatywnie odbija się na sektorze budowlanym - mówi Agnieszka Cybulska z biura pośrednictwa pracy Larex. Pod górkę mają więc nie tylko inwestorzy, ale również chętni do jazdy betoniarkami czy montowania pokryć

Mówią o studiach w Wielkiej Brytanii

z zajęciami. Układałem np. książki na półkach w bibliotece. Studia w Anglii wyglądają inaczej niż w Polsce. Każdy uczy się sam, jest dużo praktyki. Trzeba przeczytać sporo książek, by napisać pracę. Zaś egzaminy są proste, wystarczy wiedzieć 40 proc., by zdać. Natomiast prawie nie zdarzają się oceny

Ile trzeba rąk do pracy przy Euro 2012

igrzyska olimpijskie. Będą pieniądze, znajdą się ręce do pracy W Polsce brakuje budowlańców - zgodnie twierdzą eksperci. Braki w tej branży szacuje się na ok. 150 tys. pracowników. Rząd w trosce o powodzenie Euro 2012 na początku tego roku wprowadził przepisy pozwalające polskim pracodawcom na ściąganie

Sytuacja Polaków w Irlandii Północnej

mieszkańcy Polski B. - Nie sądze, żeby im chodziło o spowolnienie życia, oni przyjeżdżają tu zarobić. Do Londynu przyciąga ludzi klimat miasta, Belfast czy inne miejsca w Irlandii Północnej nie wydają się tak atrakcyjne, ale Polakom niekoniecznie o to chodzi. Joanna Tarnach, która jako jedyna Polka odbywa

Służba zdrowia: exodus Polaków za granicę

oddalonego o około 40 km Szczecina. Zdaniem Friedrichsa największym problemem przy przyjmowaniu Polaków do pracy jest ich obcy akcent. - Niestety, nasi pacjenci mają uprzedzenia w stosunku do obcokrajowców i nie do końca im ufają - mówi. Klinika polsko-niemiecka Problemu niechęci Niemców do obcokrajowców nie

Brytyjska prasa o Polakach

Polska imigracja w Wielkiej Brytanii sięgnęła 350 tys. i jest największa od trzech stuleci. Zdaniem ekspertów napływ Polaków do Zjednoczonego Królestwa można porównać jedynie z wielkim najazdem hugenotów na Anglię w XVII wieku. Masowy napływ Polaków jest skutkiem decyzji podjętej przez UE