okres próbny

Ewa Drzewiecka

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny (2 miesiące), lecz zostałam zwolniona już po dwóch tygodniach. Nie otrzymałam żadnych słownych wyjaśnień, wypowiedzenie wręczyła mi jedna z pracownic z komentarzem, że nie spodobałam się szefowi. W piśmie rozwiązującym umowę jako uzasadnienie podano, cyt. : "Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, a w szczególności potrzeba poszukiwania pracownika bardziej dyspozycyjnego oraz o większych kwalifikacjach". Mam zastrzeżenia, co do szefa, który traktował pracowników jak swoją własność; jako asystentka w dziale handlowym musiałam po godzinach sprzątać. Czy wyjaśnienie jakie podano w rozwiązaniu umowy jest wystarczające? Czy mogę odwołać się od tej decyzji i jakie mam szanse na wygraną? Zaznaczam przy tym, że nie chcę tam wrócić do pracy, pragnę zadośćuczynienia w innej formie jeśli w ogóle jest to możliwe.(anna.sekowska)

Umowa o pracę na okres próbny

Zanim strony nawiążą jakąkolwiek współpracę - terminową lub bezterminową, pracodawca ma prawo poprzedzić taką umowę tzw. umową na okres próbny. Umowa na okres próbny jest jedną z umów terminowych. Niemniej jednak umowa owa różni się od innych umów terminowych szczególnym przeznaczeniem, jakiemu służy.

Zanika okres próbny

Przez kilkadziesiąt lat był standardem w każdej pracy. Każda nowo zatrudniona osoba była przyjmowana przechodziła trzymiesięczną próbę. Dziś wiele firm odchodzi od tej reguły.

Bezstresowy okres próbny

nowego pracownika. Wiele z tych osób dostaje propozycję etatowego zatrudnienia po zakończeniu stażu. To idealny - bo bezstresowy dla obu stron - okres próbny. Dlaczego w obecnej sytuacji z punktu widzenia studentów i absolwentów warto brać udział w programach stażowych? - Każda okazja, aby porównać

Ile urlopu za okres próbny?

Odpowiedź eksperta Przysługuje Pani/Panu urlop w wymiarze 3/12 z 26 dni czyli po zaokrągleniu 7 dni.

Umowa o pracę na okres próbny

Rodzaj terminowej umowy o pracę zawierany w celu zapoznania się z rzeczywistymi możliwościami pracownika obejmującego określone stanowisko. Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać zatrudnienie na podstawie każdej innej umowy o pracę. Dzięki okresowi próbnemu pracodawca może sprawdzić

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

próbny. Okres ten liczy się do okresu pracy od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie art. 38 § 1 kp o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową

Jak odejść z pracy, żeby nikt nie miał nam tego za złe?

Jak odejść z pracy, żeby nikt nie miał nam tego za złe?

Zachowaj spokój Jeżeli odczuwasz wyrzuty sumienia w związku z tym, że chcesz odejść z pracy, pamiętaj, że Twój pracodawca podpisał z Tobą umowę z której jasno wynika, że zarówno on jak i Ty, na warunkach ujętych w kodeksie pracy macie możliwość ją rozwiązać. Umów spotkanie Wiadomość o odejściu powin

Jaki urlop za pół etatu?

Odpowiedź eksperta Ma Pani prawo do 3/12 z 10 dni urlopu, czyli po zaokrągleniu do 3 dni urlopu. Proszę pamiętać, że urlop udzielany jest w godzinach.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracownik był u Państwa zatrudniony od 1 lipca 2007 r., więc jego staż zakładowy wynosi co najmniej 6 m-cy. W związku z tym okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc (art. 36 §1 pkt 2 KP). Zgodnie z art. 36[1] §1 KP okres wypowiedzenia pracownika

Silikonowi kandydaci

Silikonowi kandydaci

Joanna Bielecka-Gajos.  Po pierwsze - nie tylko kryzys jest winny. Również w okresie dobrej koniunktury na rynku pracy można było zaobserwować to zjawisko. "Wtedy, gdy na rynku rządził pracownik, a pracodawcom brakowało rąk do pracy wystarczyło, aby kandydat był pewny siebie i zaprezentował w

Mobbing

pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu (co Pani nie dotyczy, bo nie rozwiązała Pani umowy o pracę, tylko otrzymała wypowiedzenie). Jeśli otrzymała Pani wypowiedzenie na piśmie, z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy, wówczas takie wypowiedzenie umowy na okres próbny jest

Prawo do zasiłku chorobowego

Odpowiedź eksperta Prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia (tzw. okres wyczekiwania). Do okresu wyczekiwania wlicza się też poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo jak i

Umowa o pracę

Umowa o pracę

, stałej pensji. Pracodawca pokrywa składki ZUS i świadczenia socjalne. Zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego (jego długość zależy od stażu pacy) i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Rodzaje umów o pracę: na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy na czas

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Odpowiedź eksperta Nie ponoszą Panie wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, gdyż nie podpisały Pani odpowiedniej umowy. Można się zatem zastanowić, czy wchodzi w grę zwykła odpowiedzialność za mienie powierzone. Wydaje się, że w sklepie nie doszło do prawidłowego powierzenia mienia, a nast

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

udzielenia dnia wolnego od pracy. Druga część spotkania dotyczyła proponowanej nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych. Projekt przewiduje, że będą funkcjonowały tylko trzy rodzaje umów o pracę tj. umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Okres zatrudnienia na

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

propozycje rządowe oceniają związkowcy i pracodawcy? 33 miesiące na okresowej Związkowcy: Ich zdaniem maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony wynoszący 33 miesiące jest zbyt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny czas zatrudnienia pracownika na podstawie

Czego nigdy nie powinniśmy mówić na temat pracy i szefa?

Czego nigdy nie powinniśmy mówić na temat pracy i szefa?

miała przykrą rozmowę z szefem, który powiedział, że jeżeli nie poprawi wyników, to nie przedłuży jej umowy po okresie próbnym. Chciałam ją pocieszyć i powiedziałam, żeby się nie przejmowała, bo nasz przełożony to wyjątkowy palant, który sam nie potrafiłby sprostać połowie oczekiwań, jakie stawia 

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

. Zmiany wymusiła na nas Komisja Europejska, bo skargę do niej napisali związkowcy z "Solidarności". Przypomnijmy, po zmianach łączny czas pracy na takich umowach nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy - trzy miesiące z tego to okres próbny. Warto dodać, że 33 miesiące to maksymalny czas

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

liczba umów na czas określony, które można zawrzeć z pracownikiem (łącznie z okresem próbnym będzie on wynosił 36 miesięcy). Zmian dużo, pieniędzy mało A to dopiero początek. Już powstały projekty zmian prawa zakładające m.in. - wprowadzenie gwarantowanej minimalnej stawki godzinowej (12 zł) dla osobach

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

Okres wypowiedzenia

wyglądają następująco:Przy umowie na okres próbny: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Przy umowie na czas określony: 2 tygodnie - ale tylko dla umów dłuższych niż

Firmy łowią na szkoleniach. Nawet się nie zorientujesz

. Firmy oferują swoim pracownikom szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe dopiero po przepracowaniu okresu próbnego i wtedy, kiedy chcą podjąć z nimi dalszą współpracę. Od procesu rekrutacyjnego mija więc sporo czasu. Można jednak spróbować odwrócić tę kolejność i wykorzystać edukację w procesie

Umowy na czas określony po nowemu

- z czego trzy miesiące to okres próbny. 33 miesiące to maksymalny czas zatrudnienia na takiej umowie u jednego pracodawcy. Nie będzie miało znaczenia, że w zatrudnieniu były przerwy. Po tym okresie firma będzie musiała dać pracownikowi etat na czas nieokreślony. Wcześniej możliwe było podpisanie

Wypowiedzenie przy umowie na czas określony

zwolnieniach grupowych. A może Pani ma umowę na okres próbny? Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny 3 miesiąc wynosi 2 tygodnie. Można wówczas wypowiedzieć umowę po upływie miesiąca, a nawet wcześniej. Nie przysługuje żadne odszkodowanie, tylko wynagrodzenie za okres wypowiedzenia (w tym przypadku 2

Ekspert radzi: czy powinniśmy sugerować się negatywnymi opiniami na temat przyszłego pracodawcy?

swobodnie, pamiętajmy o tym. Zła decyzja Jeżeli wybierzemy źle, to w najgorszym wypadku zostaniemy z doświadczeniem, który zaprocentuje na przyszłość. Nie od razu też uda nam się wychwycić wszystkie plusy i minusy miejsca pracy, dlatego warto czasem posłuchać intuicji i wykorzystać okres próbny na

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

pracy nowela Kodeksu pracy, która została przyjęta w czerwcu 2015 roku. Zgodnie z jej założeniami na czas określony będzie można pracować nie dłużej niż 33, a wraz z okresem próbnym nie dłużej niż 36 miesięcy. Miesiące pracy w tej samej firmie będą się sumowały, bez względu na przerwy, a po tym czasie

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

szczególnie ważne gdy masz obsługiwać jakieś urządzenia techniczne. 7.Pamietaj, że za pracę w okresie próbnym też należy się wynagrodzenie, nawet gdy pracodawca po tym okresie nie chce dalej z tobą współpracować. 8.Pracodawca powinien prowadzić ewidencję twojego czasu pracy. Dzięki temu będziesz wiedział ile

Praca czeka na człowieka. Dla nas to niby dobrze, ale...

pomyślnie trzymiesięczny okres próbny i podpisać umowę na kolejny rok. Do tej pory takie rozwiązanie stosowały jedynie bogate korporacje, ale rynek pracy całkowicie wyczyszczony z zawodowych kierowców zmusił do podobnej taktyki mniejsze firmy. – Myślałem, że to będzie łatwa kasa. Obdzwoniłem

Długość okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy stawia sprawę jasno. Przy umowie na czas określony okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Chyba, że jest to okres próbny, wówczas wypowiedzenie może trwać od trzech dni do dwóch tygodni, w zależności od długości umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony minimalny okres

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

zatrudnione na jeden dzień) - są zatrudniane przez agencje pośrednictwa pracy - pracują zdalnie, bądź są wynagradzane za konkretne dzieło - odbywają staż (poza stażem z urzędu pracy), lub pracują na okresie próbnym - są zatrudnione w rolnictwie - pracują w służbie morskiej Minimalne wynagrodzenie nie

Co trzecia firma w Polsce łamie prawa pracowników?

urzędem pracy stwierdzono w jednej na pięć badanych firm (20,2 proc.). Inni wypłacali część pensji pod stołem, zawierali umowy na pół etatu przy znacznie dłuższym wymiarze czasu pracy, zatrudniali na próbę bez żadnej umowy, a potem wydłużali w nieskończoność okres próbny. Tymczasem podpisanie z

Praca w branży finansowej oczami pracowników

się pochwalić jedynie świadectwem maturalnym. Zaczęłam od sprzedaży telefonicznej kart kredytowych. Szło mi dobrze, bo w tamtym okresie stosunkowo niewiele osób je posiadało, a każdy chciał mieć możliwość szybkiego pożyczenia pieniędzy. Po trzymiesięcznym okresie próbnym podpisano ze mną umowę o pracę

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

. Reszta ma gwarancję przedłużenia zatrudnienia do dnia porodu, jeśli wypada on po upływie trzech miesięcy ciąży. Są jednak wyjątki: przepis ten nie obowiązuje, jeśli kobieta: *ma umowę na okres próbny krótszy niż miesiąc, *pracuje na zastępstwo, *jest pracownikiem tymczasowym, zatrudnionym przez agencję

Bezpłatny staż jest OK?

wystawić, również potrzeba czasu na to, aby poznać osobę. To trochę tak jak z okresem próbnym, po którym pracodawca jest w stanie ocenić, czy pracownik nadaje się na to stanowisko czy nie. O co zadbać, godząc się na rozpoczęcie stażu, żeby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w danej firmie? Jak nie

Umowa na czas określony

prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Do limitu ilości umów podpisanych na czas określony nie zalicza się umowy na okres próbny. Zasady mówiącej o tym, że trzecia umowa na czas

Kiedy szef nie może zwolnić?

jest to umowa o pracę - to nie daje ochrony przewidzianej w art. 177 Kodeksu pracy. Inaczej jest z umową o pracę zawartą na czas określony (nie na zastępstwo) lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny (dłuższy niż jeden miesiąc). Taka umowa, jeśli miałaby zostać rozwiązana po upływie

Najlepsza osoba rekomendowana do pracy

uszczupliło premię Rafała - wzbogacił się tylko o 500 zł, kolejne 1,5 tys. zł dostałby, gdyby polecona przez niego osoba przetrwała okres próbny. - No cóż, to trudna praca - mówi Rafał. Wewnętrzne systemy rekomendacji, podobne do tego, działają w wielu firmach, choć - jak przyznaje Szymon Motławski, ekspert

W tym kraju nie opłacam się nawet na umowie "śmieciowej" [LIST]

pracy, reprezentuję firmę i rekrutuję pracowników, liczę się ze zdaniem innych. Mimo tego, od 5 lat nie zaoferowano mi wyższej stawki niż na okresie próbnym, tracę pracę średnio co 4-5 miesięcy, tygodniami nie dostaję zaległej wypłaty, narzędzi niezbędnych do pracy a po rozmowach rekrutacyjnych żadnego

Lepsza praca tymczasowa

wynajmuje "ręce do pracy". Gaża dla agencji to jedyny koszt, który sieć handlowa ponosi. Składki na ubezpieczenia czy wynagrodzenie - to z kolei koszty, które pokrywa agencja. Dla sieci sklepów sprawa jest prosta - gdy potrzebuje pracowników np. w okresie przedświątecznym - prosi o to agencję

Odejść, żeby móc wrócić

wystarczyło. Zaaplikowała i została próbnym analitykiem w projekcie bankowo-finansowym. Na chwilę. Bo już po kilku miesiącach firma zaproponowała, by dołączyła do zespołu wdrażającego moduł SAP (służący do zarządzania przedsiębiorstwem) u klienta. Długo się nie zastanawiała, choć - jak sama mówi - nie było do

Szybkie rozstania z pracodawcą

Choć możliwość rezygnacji którejkolwiek ze stron jest wpisana w tzw. okres próbny, większość pracodawców liczy, że czas ten utwierdzi pracownika w przekonaniu, że wybrał właściwą firmę i odpowiednią ścieżkę kariery. Oczekiwania przedsiębiorców są jednak dalekie od rzeczywistości. Psychologowie

Handlowiec - łatwo nim zostać, trudniej się utrzymać

presji związanej z wykonywaniem planów sprzedażowych - opowiada Michał. Dla wielu osób przygoda ze sprzedażą bezpośrednią kończy się już po okresie próbnym. Zgadza się z tym Łukasz, który w tej branży zaliczył wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako przedstawiciel handlowy sprzedający plastikową

Jest lepiej, ale strach przed zmianą pozostał

stów więcej rzucali wszystko, a potem byli pierwszymi, których nowy szef zwalniał. Albo obiecywano im etat po okresie próbnym, a kończyli na śmieciówce. U nas jest jak jest. Może nie najlepiej, ale za to stabilnie - podsumowuje. Zwlekanie z decyzjami Decyzję o zmianie pracy od ponad roku przekłada

Praca nakładcza

umową, zawartą na okres próbny, czas określony, nieokreślony lub czas wykonania określonej pracy. Przepisy określają szczegółowo, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę nakładczą. Ustalają również pewne warunki, co do minimalnego wynagrodzenia wykonawcy oraz zasad rozwiązywania umowy.

Urzędy wymuszają zatrudnienie, żeby sztucznie zawyżyć statystyki

bardzo słaba, bo do urzędów zwraca się mniej więcej jedna na dziesięć firm poszukujących pracowników. - Mnożenie kolejnych wymagań to bardzo zły pomysł. Pracodawcy zazwyczaj traktują staż jako okres próbny. Jeśli osoba go odbywająca się nie sprawdzi, to dlaczego mają przedłużać z nią umowę? - zastanawia

Przeprowadzka za pracą na koszt firmy

. Wiadomo jednak, że część pracodawców proponuje opłacenie wynajmu mieszkania na okres próbny (od miesiąca do trzech) albo zwrot przynajmniej części wydatków z tym związanych. Niektórzy przyznają również zwrot kosztów przeprowadzki lub dopłacają do biletów, jeżeli pracownik decyduje się dojeżdżać do pracy z

Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity

Nasi pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrzy specjaliści zasługują na solidne uposażenie. Wszystkim pracownikom, którzy pozytywnie zakończyli okres próbny, oferujemy: Ubezpieczenia medyczne i emerytalne W ramach pakietu socjalnego pracownicy

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

sytuację. Postulowano m.in. wprowadzenie certyfikatów "próbnych" dla nowych agencji (18 miesięcy działalności, a potem kontrola, od której zależeć będzie dalsza działalność), gwarancji finansowych (agencja musiałaby mieć zdeponowaną 25-krotność średniej pensji powiększonej o składkę ZUS

UWAGA PRACOWNICY! Jak się nie dać oszukać?

odbywać praktyki, a nawet staże, ale pracować za darmo - nie. - W centrach handlowych częstą praktyką jest niepłacenie im za pierwsze trzy dni pracy. Nazywa się to okresem próbnym czy szkoleniem - opowiada Iwona Kwaśna. - Jeśli pracodawca nas o tym informuje na początku i my się na to godzimy, to już

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

. Aby sprawdzić kwalifikacje pracownika, pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny - maksymalnie trzy miesiące. Uwaga: za każdą pracę, nawet jeśli pracownik przystąpił do jej wykonywania na podstawie ustnej umowy, przed jej podpisaniem, przysługuje wynagrodzenie. Umowa o pracę musi być

Szukam pracy: czy informować pracodawcę o ciąży? [WASZE HISTORIE]

mam pracy. Kilka dni temu byłam na rozmowie kwalifikacyjnej, teraz czekam na odpowiedź i jest spora szansa, że zostanę zatrudniona, w związku z tym mam pytanie: co mam zrobić w przypadku, gdy zostanę przyjęta? Powiedzieć od razu że jestem w ciąży, czy to przemilczeć? Wiem, że dostałabym umowę na okres

7 argumentów na temat: jak przekonać pracodawcę do flexi-pracy?

możliwość zatrudniania pracowników z regionów o niższym poziomie płac i osób mieszkających w dużych odległościach od centrali firmy. Ustawa o telepracy daje pracodawcy możliwość 3-miesięcznego okresu próbnego. Jeśli w tym okresie uzna, że pracownik nie jest efektywnym flexi-pracownikiem, może wycofać się z

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

, praca zdalna, tymczasowa, samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne. Umowy terminowe Rodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Istotą tych umów jest, ustalony z góry, określony czas trwania. Do umów terminowych zalicza się: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz

W kropce po zawodówce

konkretne obowiązki. Przepracowałem okres próbny, przyjęli mnie na etat. Normowany czas pracy. Płaca minimalna. Ale na początku było dobrze. Potem dojazdy zaczęły doskwierać. To nic - myślałem - każdemu się w końcu znudzi pociąg. Potem dostałem do pomocy praktykantów i co chwila musiałem im tłumaczyć, co i

Jestem zmuszana uczestniczyć w pewnego rodzaju cyrku [LIST]

posunięcie w czasach rosnącego bezrobocia? Zapewne nie. Podjęłam jednak świadomą decyzję, że nie mam ochoty na współpracę z oszustami. Nie zgodzę się na namiastkę zatrudnienia, by znowu za trzy miesiące okresu próbnego lub za rok pracy na zastępstwo zaczynać poszukiwania od początku. Dlaczego mam nie wierzyć

Ciąża w pracy: co się należy?

umowę do dnia porodu. Do końca pierwszego trymestru takiego obowiązku nie ma. Niestety, umowa nie zostanie przedłużona, jeśli zaszłaś w ciążę na okresie próbnym, w czasie pracy na umowę na zastępstwo lub pracując na umowie o dzieło czy zlecenie. Bez nadgodzin ani nocek Ciężarna na etacie nie może

Bliżej do McDonald'sa

pracę (najpierw na okres próbny). Stawka wyjściowa szeregowych pracowników to 6,22 zł brutto za godzinę. Podobno koncern lepiej opłaca kierowników swoich barów, ale tego nie chcą ujawniać. Szczegóły tel. 654 94 30; e-mail: praca@pl.mcdonalds-ce.com

Kogo nie można zwolnić

nieokreślony. Na okresie próbnym (nie krócej niż miesiąc) lub zatrudnione na czas określony kobiety objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. Gdy umowa kończy się po pierwszym trymestrze ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu. Przykład: Pani Paulina we wrześniu ubiegłego

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

z fakultetów, kursów i papierologii fetyszu - liczyć się będzie to, co naprawdę będziesz w stanie zrobić dla zysku twojego pracodawcy. Nawet jeśli dzięki papierkom dostaniesz się na okres próbny, zawsze musisz go jeszcze ukończyć. Anna Ukryć "magistra", żeby dostać pracę Jestem doktorem z

"Nie uważam, że staż powinien być płatny. Czy za chodzenie na uniwersytet ktoś nam płaci?" [WYWIAD]

część pracodawców zwęszyła zysk cudzym kosztem i bezpłatnymi praktykami, stażami czy okresami próbnymi mami pracowników. Takie działania trzeba zgłaszać do odpowiednich instytucji, np. Państwowej Inspekcji Pracy. Tylko co zrobić, gdy pracodawca-wyzyskiwacz to jedyna szansa na staż? Nie wszyscy mieszkają

Redaktor/dziennikarz

Trójmiasto 20-letni dziennikarz, zatrudniony na okres próbny w ogólnopolskim portalu informacyjnym. Dostaje 1600 zł. Jest zadowolony, liczy że po zakończeniu okresu próbnego pracodawca podpisze z nim umowę na stałe. Lublin Wojtek, 26 lat, wykształcenie wyższe. W lokalnym dzienniku pracuje od 2 lat

Wypowiedzenie umowy o pracę

pracę: na czas nieokreślony na czas określony, jeśli została zawarta na okres przekraczający sześć miesięcy i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej wypowiedzenia na okres próbny Wypowiedzenie umowy o pracę jest łatwiejsze zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, lecz kosztowniejsze z uwagi na

Praca w pionie sprzedaży

kryterium. Wychodzimy z założenia, że bankowości można się nauczyć, dlatego zapewniamy naszym pracownikom kompleksowy pakiet szkoleń. Stawiamy na jasne warunki współpracy, dlatego zapewniamy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Na starcie proponujemy 3-miesięczny okres próbny. To okres pierwszych

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

pracy, pod warunkiem że są stosowane we właściwy sposób - mówi. - W naszej firmie każdy pracownik otrzymuje jasną informację: najpierw musi mieć umowę na okres próbny, kolejna jest na czas określony, a dopiero potem na czas nieokreślony - mówi. - Takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla obu stron. I

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. § 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Art. 25-1. § 1. 

Miękkie umiejętności, twarde realia

pokazać, udowodnić. Po to są okresy próbne. Jeśli mój pracodawca widział, że dobrze sobie radzę w zespole, był pewien, że pod tym względem go nie zawiodę. Jaką miałby pewność, gdyby zaufał tylko zapisowi w CV i dyplomowi ukończenia kursu? Takich rzeczy uczy samo życie, nie szkolenia. Które wybrać? Nie

Jesteś dobry, to pracę dostaniesz? Nieprawda! [LIST]

stołecznym szpitalu. Pomyślnie upłynął 3-miesięczny okres próbny, podpisała umowę na rok. Wyzwanie nie lada - nowe operacje, coraz trudniejsze. Poradziła sobie, szybko się uczy, jest zdolna, ambitna, pracowita. Początkowe szykany o znamionach mobbingu (zna zjawisko, pisała na ten temat pracę podczas studiów

Kiedy czytam, że młodzi mają roszczeniowe podejście do pracy, to chce mi się śmiać [LIST]

pierwszym momencie się zgodziłam, ponieważ ambicja nie pozwoliła mi na wycofanie się i zostawienie po sobie złego wrażenia. Następnie przedyskutowałam sprawę z najbliższymi i razem doszliśmy do wniosku, że oferowanie okresu próbnego przed stażem z urzędu jest jakimś totalnym absurdem i nie powinnam się

Praca w McDonald's: jak ją dostać i ile można zarobić?

ukończyły 18 lat, ale w firmie dorobić mogą też młodociani, czyli osoby między 16. a 18. rokiem życia. Mogą oni pracować tylko w ferie i w wakacje, wykonywać określony rodzaj prac i to krócej niż osoby pełnoletnie. Firma chwali się, że z każdym podpisuje umowę o pracę - najpierw na okres próbny (3 miesiące

Jak szukaliśmy pracy od zaraz

. W czasie dwutygodniowego okresu próbnego nie musiałam mieć książeczki sanepidu. Do moich obowiązków należało utrzymanie kuchni w porządku w czasie pracy i wysprzątanie jej po zakończeniu dnia, przygotowywanie na bieżąco sałatek i przystrajanie talerzy. Byłam traktowana jak członek zespołu, więc

Szykują się posady dla pań po pięćdziesiątce

nimi - żadnej umowy zlecenia czy na okres próbny. Te panie najczęściej mają już po 25-30 przepracowanych lat. Nie czas więc na takie zabawy. Pośredniak chce, by kobiety zdobyły stabilną pracę w pełnym wymiarze godzin. I nie za grosze. - Będziemy dopłacać do ich pensji, więc chyba nie będzie pracodawcy

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

stworzył ofertę pracy na stanowisko eksperta, który miał współpracować z kilkunastoma pracownikami z różnych zespołów. Przyjęte osoby odchodziły bądź były zwalniane pod koniec okresu próbnego, ponieważ żadna ze stron nie była zadowolona z efektów i charakteru pracy. W końcu zdecydowano się na

Pięć rad dla praktykanta

ważne, szczególnie wtedy, gdy okaże się, że wszyscy chcą cię wykorzystać. Staraj się! Praktyka może być szansą na stałą pracę! Wszystkie zadania wykonuj więc tak jakbyś był na okresie próbnym, a od wyników twojej pracy zależała twoja przyszłość w firmie. Twoje zaangażowanie na pewno zostanie docenione

Rozwijaj się z Capgemini

pracodawcą umowy o pracę na czas nieokreślony. Staramy się   wyjść temu oczekiwaniu naprzeciw. Najczęstszą praktyką jaką stosujemy przy zatrudnieniu jest podpisywanie pierwszej umowy o pracę na czas określony lub okres próbny, a następnej zazwyczaj już na czas nieokreślony.      

Wypowiedzi dla Gazety

Sławomir Molga, informatyk z Olsztyna Po studiach przez kilka miesięcy szukałem pracy za pośrednictwem urzędów pracy. Niestety bezskutecznie. Pracę, na razie na okres próbny, znalazłem na grupie dyskusyjnej pl.praca.oferowana. Otrzymuję 2 tys. złotych brutto pensji. Napisałem e-maila do niewielkiej

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

pracujesz i czy masz umowę na czas nieokreślony, określony czy próbny. Wypowiedzenie umowy na okres próbny trwa: trzy dni, jeżeli umowa jest zawarta na dwa tygodnie tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie dwa tygodnie, kiedy okres próbny wynosi trzy miesiące A jak wypowiadać umowę na

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

niepełnoletnim jedną z trzech umów o pracę: * na czas określony (np. miesiąc) * na czas wykonania określonej pracy (np. zbioru owoców) * na okres próbny Pamiętaj: W umowie warto zaznaczyć, że jest to zatrudnienie przy lekkiej pracy. Uniknie się wtedy nieporozumień. Umowa o pracę musi być na piśmie i

Jak się nie dać zwolnić

umowy o pracę. Niestety, dotyczy on jedynie umów na czas nieokreślony. W przypadku umowy terminowej, której rozwiązanie nastąpiłoby po upływie trzech miesięcy ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu (Art. 177 par. 1 K.P.) Wyjątki: Ten zakaz nie obejmuje umowy na okres próbny

Porady "Gazety Praca". Z dyżuru prawnika

lub na okres próbny) jest dopuszczany do pracy, nadal wykonuje dotychczasowe obowiązki i otrzymuje polecenia związane z pracą, to - pod warunkiem że nic innego nie wynika z ewentualnego ustnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem - przyjmuje się, że została zawarta z nim umowa o pracę na czas

Rzeszów reality II

firmy, w których są programy polecania nowych pracowników. Osoba polecona przechodzi normalną rekrutację. Jeśli wygra i zostanie po okresie próbnym, to polecający dostaje np. 400 zł nagrody. Wychodzę z pracy o 16.30, bo mam rodzinę. Córka ma pięć lat, liczy do stu i potrafi się podpisać: Amelka D. Mama

Nie umawiaj się na słowo

okres próbny ma na celu sprawdzenie przydatności pracownika do wykonywania danego rodzaju pracy. Może poprzedzać zawarcie umowy na czas nieokreślony lub jednej z umów terminowych. Jednak zawsze jest to umowa. Nie ma czegoś takiego jak "praca na próbę". Jeśli więc pracodawca chce nas przekonać

Angielska ruletka

naukę. Trwa ona zwykle 6-8 tygodni. Jeśli się spodobasz, zostaniesz zatrudniony na okres próbny, który trwa trzy miesiące. Będąc już rasowym krupierem, możesz piąć się po szczeblach kariery i awansować na inspektora stołu (pilnuje przestrzegania procedur przez krupierów, rozstrzyga spory), kierownika

Okres wypowiedzenia

wynagrodzenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiZS Nr 2/1999, s. 37; J. Skoczyński, Zasada równego traktowania pracowników, PiZS Nr 7-8/1999, s. 4. 1.4.2. Okres wypowiedzenia umowyo pracę zawartej na okres próbny, nie przekraczający 2 tygodni, wynosi 3 dni robocze; przy umowie zawartej na okres próby

Nie taki kryzys straszny - czyli jak skutecznie szukać pracy.

daje duże możliwości negocjacji np. wynagrodzenia czy zakresu obowiązków. Regina, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ciągu dwóch miesięcy wysłała kilkadziesiąt cv i była na kilkunastu rozmowach kwalifikacyjnych. -W poprzedniej firmie miałam umowę na okres próbny, która nie

Pracownik szyty na miarę

kucharzem. Problem z brakiem kadry mają też inne zakłady, ale one nie tworzą własnych klas. Po prostu szukają pracowników na rynku. - Rekrutacja jest procesem kosztownym. Nigdy nie ma gwarancji, że pracownik po okresie próbnym będzie nadawał się do pracy. Dlatego wolimy zainwestować we własnych uczniów i po

Nie mam pleców, mam pomysły

o pomoc. Sześć tygodni później miałam pracę na etat. Na okres próbny, na trzy miesiące. Sprawdziłam się i teraz jestem spokojna o kolejny tydzień, wiem, że nie zabraknie mi na czynsz - dodaje. Menedżer stawia na siebie Nieco inaczej myślą menedżerowie i przedstawiciele kadry zarządzającej. Według

Pani od specjalnych potrzeb

kurs "return to teaching". Chodziła na staże i praktyki. Za darmo, aby tylko zdobyć doświadczenie. Opłaciło się. Szkoła w Denaby zaoferowała jej sześciomiesięczny okres próbny. - Wiedziałam, że to jest to, chciałam coś zmienić w życiu tych dzieci, chciałam pomagać i mieć satysfakcję z dobrze

Kodeks pracy

pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. § 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Art. 25.1. [Zawarcie trzeciej umowy na czas określony] § 1. Zawarcie kolejnej

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

na to związki zawodowe reprezentujące pracownicę; Jeśli w firmie nie działają związki zawodowe, pracodawca może zwolnić pracownicę bez takiej zgody - prawo nie chroni kobiet zatrudnionych na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc; - upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach

Kosmetyczka

kosmetycznym od sierpnia tego roku. Ma tytuł technika usług kosmetycznych. Ma umowę na okres próbny 3 miesięcy. Zarabia 1126 zł brutto , nie dostaję premii, nie dorabia poza pracą. Nie chce zmienić pracy. Rzeszów Aga, 28 lat, pracuje od 5 lat w niewielkim salonie kosmetycznym. Ma umowę na 3/4 etatu. Zarabia

Menedżer

na trzy miesiące (na okres próbny). Zarabia 1200 zł na rękę, bez premii i dodatków. Jeśli pracodawca przedłuży mu umowę, będzie zarabiał 1600 zł . Nie dorabia i nie szuka innej pracy. Łódź Pracuje w sieci restauracji, zarządza trzema knajpami. Dostaje prowizję od wyników, zwykle co miesiąc jego konto

Magazynier

magazynier na cywilnym stanowisku w mundurowej firmie, na umowę o pracę zarabia ok. 1300 zł, 2-3 razy w roku dostaję premię około 300-500 zł. Nie zmienia pracy. Rzeszów Tomasz, 26 lat, od dwóch miesięcy pracuje w firmie produkującej okna. Ma umowę na 3 miesiące (na okres próbny). Zarabia 1000 zł . Do tego

Przedstawiciel handlowy

planuje zmiany pracodawcy. Wrocław Maria, 37 lat, po Szkole Głównej Handlowej. Po 10 latach przerwy w wykonywaniu zawodu znalazła pracę we wrocławskiej firmie dystrybuującej urządzenia biurowe. Po miesiącu na okresie próbnym dostała umowę o pracę. W obowiązki ma wpisane 8 godzin pracy dziennie, czasami w

Skusić księgowego i go zatrzymać

ograniczyć koszty, co wiązało się ze zwolnieniem pracowników i zmniejszeniem zespołów. Najczęściej zwolniono osoby ostatnio zatrudnione, na okresach próbnych lub te, które miały zbyt wysokie wynagrodzenia. Obecnie pojawia się coraz więcej ofert dla księgowych, a wynagrodzenia w tej branży się nie zmniejszyły

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

, restauracje, baseny). Warunek jest jeden - pracodawca musi podpisać z tobą umowę o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny (o tym, co wynika z tych umów - niżej). i tymczasowa Praca tymczasowa - nie jest to praca na stałe, ale na jakiś czas. Nie jest związana z porami

Umowa na zastępstwo

pracownika zastępcy, pracodawca ma możliwość zatrudnienia takiej osoby na maksymalnie trzymiesięczny okres próbny. Sprawdzenie zastępcy nie jest obowiązkowe. Tak więc pracodawca może od razu bez sprawdzania umiejętności nawiązać umowę o pracę na zastępstwo.Warunki i zakres obowiązków zastępcyPracodawca musi

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

okres próbny. To okres pierwszych szkoleń oraz czas, pozwalający na zapoznanie pracownika z firmą, współpracownikami i postawionymi przed nim zadaniami. Po 9 miesiącach pracy jako Doradca Klienta dajemy szansę na pierwszy awans. W uznaniu dobrych wyników pracy i zaangażowanie proponujemy stanowisko

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

zwolnić do czasu wygaśnięcia umowy. Prawo nie chroni kobiet zatrudnionych na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc. Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie np. za kradzież (tzw. rażące naruszenia podstawowych obowiązków pracownika, art. 177 par. 1 kp). Jeśli w firmie działają związki zawodowe, do

Okres próbny

Okres próbny

Czym jest okres próbny? Umowę na okres próbny często decyduje się zawrzeć pracodawca po to, aby sprawdzić swojego potencjalnego pracownika. Jest to tak zwany czas próby - zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony.

Co po okresie próbnym? Możliwości oczywiście są dwie: pracownik zostaje zatrudniony na stałą umowę o pracę albo obie strony dziękują sobie za współpracę. Okres próbny może być zatem furtką do kariery - niestety zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą się bardzo gorzko rozczarować. Z punktu widzenia pracownika umowa na okres próbny przynosi pewne wymierne korzyści. Przede wszystkim można zapoznać się z warunkami pracy, poznać specyfikę firmy, oswoić się z pełnionym stanowiskiem, poznać przełożonych i kolegów z pracy, zweryfikować pracę i pieniądze za nie otrzymane. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, wymarzona praca stanie się rzeczywistością.

Co w przypadku niepowodzenia? Istnieje oczywiście uregulowany prawnie okres wypowiedzenia w przypadku zatrudnionych na umowie na okres próbny. Wynosi on: w przypadku gdy okres próbny nie przekroczył 2 tygodni - 3 dni robocze; w przypadku gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie - 1 tydzień; w przypadku gdy okres próbny wynosi 3 miesiące - 2 tygodnie.