okres rozliczeniowy czasu pracy

bsn

"Solidarność" zaskarży do TK wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

"Solidarność" zaskarży do TK wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

Związkowcy z "Solidarności" walczą ze znowelizowanym Kodeksem pracy. Zapowiedzieli, że część przepisów skierują do Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd uelastyczni czas pracy. Co się zmieni?

Rząd przyjął nowelizację Kodeksu pracy. Zgodnie z proponowanymi zmianami, okres rozliczeniowy czasu pracy zostanie wydłużony z 4 miesięcy do nawet 12 miesięcy. O wszystkim poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz na swoim blogu

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

(tj. u ok. 0,66 proc. przedsiębiorców w Polsce), którzy wprowadzili dłuższy niż 1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Zdecydowana większość skontrolowanych pracodawców wprowadziła wydłużony okres rozliczeń. Nieprawidłowości wskazane przez kontrole PIP dotyczyły przede wszystkim trybu

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

Elastyczny czas pracy, czyli jaki?

, że firma będzie miała 12 miesięcy na oddanie panu Sławomirowi dni wolnych za czas przepracowany w soboty. Dziś musi to zrobić w ciągu czterech miesięcy, bo tyle wynosi maksymalny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ile godzin dziennie i w tygodniu mogę dziś pracować? Najpowszechniej stosowana w

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

ciągu tygodnia. Pod szczególną ochroną nadal pozostaną m.in. kobiety w ciąży czy pracownicy młodociani. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli jedynie na lepsze dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień czy liczby zleceń. Gdy dłużej zostaniemy w pracy, innego dnia będziemy mogli

Po dyżurze prawnika

pracy będzie trwał właśnie tyle. Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie rocznych okresów rozliczeniowych czasu pracy, zyskują po prostu czas na "oddanie" dni wolnych za pracę w szóstym dniu pracy. Przykładowo (przy założeniu, że okres rozliczeniowy trwa od stycznia do grudnia) w

We wtorek z "Gazetą Wyborczą" nowy Kodeks pracy

We wtorek z "Gazetą Wyborczą" nowy Kodeks pracy

W tym roku, szczególnie warto zajrzeć do znowelizowanego Kodeksu, bo wiele się zmieniło. Nowe przepisy dotyczą m.in. rodziców. Zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie 17 czerwca. A od 23 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące czasu pracy - m.in. wydłużono okresy rozliczeniowe czasu

Rozszyfrować nadgodziny

się. Zmienia się sposób, w jaki musi się rozliczyć. Od września firmy dostaną w prezencie od ustawodawcy kilka miesięcy więcej na rozliczenie się z nadgodzin. Dziś mają na to najczęściej cztery miesiące, bo tyle obecnie trwa okres rozliczeniowy czasu pracy, a po zmianach ten czas wydłużony będzie do

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144. § 2. W

System pracy weekendowej

Forma elastycznej organizacji czasu pracy, w której dniami roboczymi są dla pracownika piątki, soboty, niedziele i święta. W systemie pracy weekendowej dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin. Wymaga stosowania maksymalnie miesięcznego okresu rozliczeniowego. System ten może być

Elastyczny system czasu pracy

Forma organizacji pracy charakteryzująca się zróżnicowanym sposobem kształtowania dziennego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, przy zachowaniu w ustalonym okresie rozliczeniowym limitu 40-godzin pracy tygodniowo. Stosowanie elastycznych systemów czasu pracy może być związane zarówno ze specyfiką

Zapytaj ekspertów o swoje prawa w pracy

Zapytaj ekspertów o swoje prawa w pracy

Zeszłoroczne zmiany dotyczyły m.in. czasu pracy. Zgodnie z nimi firmy mogą wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy aż do 12 miesięcy (dotychczas miały na to na ogół 4 miesiące). To znaczy, że pracodawcy mogą zarządzić 10-godzinny dzień pracy w styczniu, a wolne oddać dopiero w listopadzie, gdy np

Związkowcy: nowy kodeks pracy nie przejdzie

W czerwcu związki zawodowe zerwały obrady Komisji Trójstronnej (rząd, przedstawiciele pracodawców i związki zawodowe), na których ustalano szczegóły nowelizacji kodeksu pracy. Związkowcy wyszli ze spotkania. Komisja obradowała m.in. nad wydłużeniem do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy

Kontrowersyjny czas pracy

Kontrowersyjny czas pracy

ostatnich latach przeprowadzono dwie poważne zmiany związane z czasem pracy. W 2013 r. wprowadzono tak zwany elastyczny czas pracy. Wcześniej do końca każdego czteromiesięcznego (a np. w rolnictwie sześciomiesięcznego) okresu rozliczeniowego pracodawca musiał "wyczyścić" rozliczenie czasu pracy

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

. Elastyczny czas pracy Wydłużono z 4 do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy (i równoważny system czasu pracy). Firmy mają osiem miesięcy więcej na zbilansowanie czasu pracy załogi. Mogą umówić się z pracownikami na 10 godzin dziennie w styczniu, a wolne za to oddać dopiero w listopadzie, gdy spadnie

System skróconego tygodnia pracy

Forma elastycznego systemu czasu pracy odnosząca się do sytuacji, kiedy pracownik świadczy pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu. W przypadku zatrudnienia na pełny etat wymaga przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin i stosowania miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu

Równoważny czas pracy

na dobę, jednak nie dłużej niż 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wraz z równoważnym czasem pracy można stosować pracę zmianową, pracę w niedziele i święta oraz indywidualny rozkład czasu pracy. Nie można go natomiast łączyć z systemem przerywanego czasu pracy.

Kodeks pracy od nowa

od 23 sierpnia br. Firmy, które porozumieją się ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielami pracowników, mogą wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy nawet do 12 miesięcy. Wprowadzenie tego rozwiązania musi być zgłoszone "w trybie pilnym" (pracodawca ma na to pięć dni

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

stosunek jest inny 1,5:1, czyli za 1 godzinę nadliczbową udziela się 1,5 godziny czasu wolnego. Firma musi oddać wolne do końca okresu rozliczeniowego i nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W sytuacji gdy pracownik nie wystąpi z

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

W 2013 r. po raz kolejny zmieniło się prawo pracy. Zmiany dotyczyły m.in. czasu pracy, dały one firmom możliwość np. wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy aż do 12 miesięcy (dotychczas miały na to na ogół 4 miesiące). Inną fundamentalną zmianą, która weszła w życie w 2013 r., było m.in

Duda: we wrześniu strajk generalny, a nie akcja protestacyjna

Pod koniec czerwca przedstawiciele związków zawodowych opuścili posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem premiera Donalda Tuska. Nie podobało im się, że rząd chce wprowadzić zmiany wydłużające do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy (obecnie rozliczany jest on najczęściej w ciągu 4

Wymiar godzin pracy

Odpowiedź eksperta Zarówno w równoważnym, jak i podstawowym systemie czasu pracy tydzień pracy powinien być przeciętnie pięciodniowy w okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że w niektóre tygodnie można pracować 6 dni, ale w inne - 4. Natomiast nie jest dopuszczalna praca przez 6 dni w tygodniu

Męcina: - Bezrobocie w dół, nowy kodeks pracy w lipcu

będzie to 6-, 8-, 9-, czy 12-miesięczny okres rozliczeniowy - tłumaczył minister. Dodał, że w zakładach, w których nie ma związków zawodowych, stosowne porozumienie musi być zawarte z przedstawicielami pracowników. - Konieczne będzie też zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, która sprawdzi, czy

Długość okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy stawia sprawę jasno. Przy umowie na czas określony okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Chyba, że jest to okres próbny, wówczas wypowiedzenie może trwać od trzech dni do dwóch tygodni, w zależności od długości umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony minimalny okres

Pamiętaj - w tym roku nie odpracowujesz majówki

przypadały dwa święta państwowe, pracownicy musieli jeden z nich odpracować w danym okresie rozliczeniowym. Jednak zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela będzie obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin, niezależnie od tego, ile świąt przypada w

Jak płacić dobrze, sprawiedliwie i efektywnie

za trudny w zarządzaniu, nie mówiąc już o samych pracownikach, którzy powinni się go nauczyć, aby mogli w okresie rozliczeniowym sami sobie obliczyć swoje zmienne wynagrodzenie.

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Art. 135. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

, praca zdalna, tymczasowa, samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne. Umowy terminowe Rodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Istotą tych umów jest, ustalony z góry, określony czas trwania. Do umów terminowych zalicza się: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz

Zamiast bezrobocia - mniej godzin pracy

. W trakcie rozmów poruszany będzie też temat indywidualnych kont czasu pracy. Zdaniem pracodawców miałby on pomóc firmom szczególnie narażonym na kryzys i planującym zwolnienia grupowe. Takie rozwiązanie polegałoby na wydłużeniu okresu rozliczeniowego godzin pracy. Więcej o proponowanych zmianach w

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Jeśli nie związki, to co?

okresu rozliczeniowego, wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy, wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy. *Opracowanie Agnieszka Janowska, radca prawny, dyrektor departamentu prawa pracy w TGC Corporate Lawyers

Rodzic dorabia na urlopie

dodatkowy, w ustawie znalazł się zapis, który pozwala na łączenie go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Co więcej

Bezrobocie w UE znowu w górę

. wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (dziś maks. 4 miesiące). Sejm zajmie się nim już 6 marca. Młodzi ciągle mają problem Niestety od miesięcy wskaźniki rynku pracy młodych pikują w dół. W styczniu 2013 sytuacja znowu się pogorszyła. W całej wspólnocie pracy nie miało ponad 5,7 mln

Rewizja planów urlopowych. Większości Polaków należą się dodatkowe dwa dni wolne

profilu działalności, wynosi on od jednego tygodnia do roku - pisaliśmy o tym w naszym poradniku o czasie pracy, "Gazeta Praca" z 10 marca). Zazwyczaj okres rozliczeniowy wynosi od miesiąca do czterech. Przedłużać go można tylko w uzasadnionych przypadkach, dłuższy okres rozliczeniowy mają np

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział V - Praca w godzinach nadliczbowych

nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1. § 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

odebrania nadgodzin narzucić. Wtedy za każdą nadgodzinę przysługuje 1,5 godziny wolnego, które trzeba odebrać do końca danego okresu rozliczeniowego wynoszącego najwyżej 4 miesiące. Tyle czasu jest na odebranie wolnego. W sytuacji, kiedy pracodawca zmusza pracownika do dodatkowej pracy i nie oferuje w

Za święto wypadające w sobotę należy się wolne

zmniejsza się liczba dni wolnych o jeden dzień. Wtedy szef może nakazać pracownikowi przyjść do pracy w inny dzień wolny od pracy (tradycyjnie w sobotę). To warto wiedzieć: Art. 130 par. 2 kodeksu pracy: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

czytelników, jaki rodzaj pracy można wykonywać np. na umowie zlecenia i gdzie szukać pomocy, jeśli powinniśmy mieć etat, a firma nie chce go dać. Elastyczny czas pracy i zmiany dla rodziców W minionym roku w życie weszły ważne zmiany w Prawie pracy, m.in. wydłużające okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 12

Rewolucja w czasie pracy

, który nie wyrazi takiej zgody - dodaje Andrzej Malinowski. Jego zdaniem polskim firmom niezbędne jest także inne podejście do definicji doby pracowniczej. Czas pracy powinien być rozliczany z punktu widzenia okresu rozliczeniowego, a nie z punktu widzenia doby pracowniczej - tak, jak ma to miejsce

Kalendarzyk urlopowy

;sobotnie" święta - 1 maja i 25 grudnia. Kiedy pracownik dostanie ów wolny dzień? To zależy od pracodawcy. Ale uwaga, musi on udzielić wolnego do końca tzw. okresu rozliczeniowego (co to takiego, pisaliśmy wielokrotnie, w skrócie chodzi o czas, w którym należy obliczyć, ile rzeczywiście pracownik

Co proponuje rząd

ograniczenie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz bhp w małych firmach (do 20 pracowników); wydłużenie okresu rozliczeniowego za pracę z 3 do 4 miesięcy; upowszechnienie przerywanego i zadaniowego czasu pracy; możliwość udzielenia pracownikowi urlopu na dni robocze w

Komu należy się wolne za 1 listopada

? W przypadku "sobotnich" świąt pracodawca powinien wyznaczyć wolne do końca tzw. okresu rozliczeniowego (w różnych firmach, w zależności m.in. od profilu działalności, wynosi on od jednego tygodnia do roku - pisaliśmy o tym w naszym poradniku o czasie pracy, "Gazeta Praca" z 10

Polska praca nie jest chora

się zapisy ustawy "o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców" dotyczące 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czy indywidualnego rozkładu czasu pracy. To związki zawodowe nie zgodziły się na wprowadzenie tych rozwiązań do polskiego prawa pracy. Co ciekawe

Nowelizacja kodeksu pracy. Jakie przepisy wchodzą w życie 1 stycznia

będzie musiała mieć taki regulamin) bądź w umowach o pracę (w firmach małych, do 20 pracowników). Czas pracy. Zmieni się okres rozliczeniowy pracy. Co to oznacza? Że wydłuży się okres, w którym liczba przepracowanych godzin musi zgadzać się z ustawowymi normami. Tygodniowa norma czasu pracy to od

Dokąd pomaszerują związki?

osobno. Dotyczyły głównie podniesienia pensji minimalnej i wycofania się rządu z pomysłów wydłużenia wieku emerytalnego i wprowadzenia elastycznego czasu pracy. Oraz obalenia rządu. Jan Guz, szef OPZZ, krzyczał ze sceny ustawionej pod Sejmem, że "bal się skończył", a Piotr Duda, lider

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział VI - Praca w porze nocnej

Art. 151-7. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział III - Okresy odpoczynku

zakładem pracy, 2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. § 3. W przypadkach określonych w § 2 pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku

Milionowa armia młodych bez pracy

kosztuje i trwa, a w tym czasie firma traci konkurencyjność. Dlatego tak dobrym rozwiązaniem jest czasowe zmniejszanie etatu, co pozwala utrzymać wartościowych pracowników. Sprawdził się też wydłużony okres rozliczeniowy pracy, który działał w ramach ustawy antykryzysowej. Polegało to na tym, że gdy w

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział VII - Praca w niedziele i święta

wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. § 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

chwilę). Co to jest okres rozliczeniowy? Czas pracy można na różne sposoby wydłużać, w zależności od potrzeb i specyfiki firmy oraz zmieniającego się natężenia pracy (np. sezonowego). Z jednej strony okres rozliczeniowy umożliwia pracodawcy elastyczne zarządzanie ludźmi. Z drugiej - ma cię chronić

Za 15 sierpnia nie dostaniemy dnia dnia wolnego

, tradycyjnie w sobotę). To warto wiedzieć: Art. 130 par. 2 kodeksu pracy: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wypadną dwa święta w innym

Spór o czas pracy

się propozycja wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Chcemy jednak, by pracownik nadal miał nieograniczoną możliwość wyrażenia zgody na ponad 48-godzinny czas pracy. Polsce nie podoba się też pomysł wliczenia całości czasu dyżurów lekarskich do czasu ich pracy: rząd proponuje, by było to

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział IV - Regulamin pracy

zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy, 3) (skreślony), 4) porę nocną, 5

Ochrona praw pracowniczych za granicą

którym zapewniono ochronę czasu pracowników we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jeżeli nie zapewniono pracownikowi jedenastogodzinnego nieprzerwanego okresu dobowego odpoczynku, wówczas w danym okresie rozliczeniowym przysługuje mu równoważny okres odpoczynku. Z przedstawionej sytuacji wynika, że

Gdzie jest praca?

się na najbliższym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Zapisano w nim m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (dziś to maksymalnie 4 miesiące). Czy te zmiany przyniosą poprawę, sprawdzimy za jakiś czas. Postanowiliśmy sprawdzić, kogo dziś szukają pracodawcy w poszczególnych

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

. Podobnie jest z tzw. zadaniowym czasem pracy, czyli z pracą nastawioną na wykonanie zleconych przez pracodawcę zadań, a nie na siedzenie "od do". Aby jednak zadania nie były zbyt wyśrubowane, w okresie rozliczeniowym pracownik nie może pracować ponad wspomniane wyżej 48 godzin norm czasowych. Po

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca": zadaniowy czas pracy

. Wymiar obowiązków w zadaniowym czasie pracy powinien być ustalony tak, aby pracownik mógł je wykonać w ramach obowiązujących norm. Zgodnie z obecnymi przepisami w przyjętym okresie rozliczeniowym czas pracy powinien wynieść 40 godzin. A czy pracodawca może wymagać pracy w niedzielę i święta albo po

Co nowego w prawie pracy?

uszczegółowienie i uściślenie przepisów antydyskryminacyjnych w zatrudnianiu, modyfikacja zasad stosowania dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy, itp. Do Kodeksu Pracy wprowadzone zostaną również wszystkie postanowienia dyrektywy z 1989 r. dotyczącej wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

czasu pracy. Skrócony tydzień pracy oznacza pracę przez mniej niż pięć dni, ale odpowiednio dłużej w ciągu doby (pod warunkiem, że dzienna norma nie przekroczy 12 godzin). Okres rozliczeniowy w tym systemie nie może przekraczać miesiąca. Ale uwaga! Skrócony tydzień pracy można stosować tylko na pisemny

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

odszkodowanie, gdy z powodu mobbingu zwolnił się z pracy (nie może ono być niższe niż pensja minimalna 824 zł brutto, maksymalna kwota też nie została określona). Czas pracy Inaczej liczy się nadgodziny. Nadal obowiązuje nas 40-godzinny czas pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy wciąż wynosi

OPZZ nadal sztywne w sprawie kodeksu pracy

nadgodziny, wydłużony do czterech miesięcy okres rozliczeniowy za pracę (teraz - miesiąc), uzależnienie wysokości odpraw dla zwalnianych pracowników nie od ogólnego stażu pracy, ale od stażu u konkretnego pracodawcy. - Czyli kontrowersje dotyczą wszystkich postulatów, które miały obniżyć koszty pracy

Zarabiaj jako doradca kredytów hipotecznych

i rozmawiać z nią o sprawie bardzo delikatnej - grubości jej portfela. - Jak w każdej sprzedaży, tak i tutaj trzeba być trochę nachalnym i przede wszystkim nie zrażać się niepowodzeniami. Bardzo przydaje się też odporność na stres. Czasem zdarza się przecież tak, że przez pierwszy rozliczeniowy

Co dalej z kodeksem pracy

, obniżenie stawek za nadgodziny, wydłużenie okresu rozliczeniowego za pracę oraz ograniczenie biurokratycznych barier w zatrudnianiu pracowników. Propozycje te miały ułatwić przedsiębiorcom tworzenie nowych miejsc pracy. Stanowią jeden z najważniejszych elementów ograniczenia bezrobocia. OPZZ w ostatniej

Problemy z obliczaniem urlopu dla niepełnoetatowców

przez wymiar czasu pracy. Tak otrzymane godziny przeliczeniowe należy sumować w okresie rozliczeniowym i każde 8 godz. przeliczeniowych traktować jak jeden dzień wykorzystany z wymiaru urlopu. A więc: Dla Kowalskiego (który pracuje 4 godz. dziennie) każdy dzień nieobecności to 8 godz. przeliczeniowych

Program "Pierwsza praca"

za nadgodziny, czy też zrekompensować je dodatkowym czasem wolnym; obniżenie stawek za nadgodziny; wydłużenie okresu rozliczeniowego za pracę z trzech do sześciu miesięcy, a w przypadku prac sezonowych nawet do roku; uzależnienie wypłacania odpraw od stażu pracy u konkretnego pracodawcy, a nie

Rządowy program ograniczania bezrobocia

roku); wydłużenie okresu rozliczeniowego za pracę z trzech do sześciu miesięcy, a w przypadku prac sezonowych nawet do roku; uzależnienie wypłacania odpraw od stażu pracy u konkretnego pracodawcy, a nie od ogólnego stażu; pozbawienie pracownika prawa do płatnego urlopu na poszukiwanie nowej pracy

Zawodowi szeregowi i podoficerowie poszukiwani

proc.) i dodatek za staż na takich samych zasadach jak informatyk. Wolne i profity Funkcjonariusze służą 40 godzin tygodniowo (w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym trzech miesięcy). W zależności od stanowiska i miejsca służby może to być praca w systemach: jednozmianowym (osiem godzin

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

). Jeśli na koncie coś jest... Policz, czy są to wszystkie należne ci pieniądze. Jak? Spytaj pracodawcy lub sprawdź w umowie o pracę, ile wyniosła twoja pensja brutto za okres, w jakim należysz do funduszu. Otrzymaną sumę wszystkich pensji za miesiące z okresu należenia do OFE przemnóż przez 7,3 proc