podanie o rozwiązanie umowy

sprawdź też:

podanie

Ewa Drzewiecka

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny (2 miesiące), lecz zostałam zwolniona już po dwóch tygodniach. Nie otrzymałam żadnych słownych wyjaśnień, wypowiedzenie wręczyła mi jedna z pracownic z komentarzem, że nie spodobałam się szefowi. W piśmie rozwiązującym umowę jako uzasadnienie podano, cyt. : "Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, a w szczególności potrzeba poszukiwania pracownika bardziej dyspozycyjnego oraz o większych kwalifikacjach". Mam zastrzeżenia, co do szefa, który traktował pracowników jak swoją własność; jako asystentka w dziale handlowym musiałam po godzinach sprzątać. Czy wyjaśnienie jakie podano w rozwiązaniu umowy jest wystarczające? Czy mogę odwołać się od tej decyzji i jakie mam szanse na wygraną? Zaznaczam przy tym, że nie chcę tam wrócić do pracy, pragnę zadośćuczynienia w innej formie jeśli w ogóle jest to możliwe.(anna.sekowska)

Jak się zwalniać z pracy?

Od dwóch lat źle mi się dzieje w moim miejscu pracy. Można to nazwać mobbingiem. Mój kierownik nie może na mnie patrzeć, a ja z depresją wylądowałam na zwolnieniu lekarskim (30 dni). Obojgu nam zależy na rozwiązaniu umowy o pracę. Pomimo poszukiwań nie znalazłam jeszcze nowej pracy. Kierownik proponuje rozwiązanie za porozumieniem stron z końcem miesiąca i 4 miesięczczne wypłaty. Znajoma radzi, aby to firma mnie zwolniła z 3 miesięcznym wypowiedzeniem i podała powód zwolnienia. Wtedy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W firmie pracuję od 6.5 roku, mam umowę na czas nieokreślony. Czy okresy wypowiedzenia liczą się do stażu? Czy to ma znaczenie? Czy przysługują mi jakieś dodatkowe świadczenia w wyniku rozwiązania umowy? Jestem matką samotnie wychowującą syna lat 13. Pomimo, że mam za sobą 15 lat pracy zawodowej i wyższe wykształcenie, w takiej sytuacji znalazłam się po raz pierwszy. Proszę o naświetlenie mi sytuacji i konsekwencji wyboru. (js)

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 r., nie otrzymałam wynagrodzenia za grudzień. Istnieje możliwość, że nie dostanę również wypłaty za styczeń, gdyż pracodawca ma problemy finansowe i jest w zasadzie niewypłacalny. Czy mogę już teraz podać pracodawcę do sądu pracy za brak wypłaty za grudzień (chodzi o wynagrodzenie za okres od 22 do 31 grudnia)? Na jakiej podstawie składam pozew? Jak wygląda taki pozew do sądu? A może pracodawca ma jakiś czas na wypłatę tego wynagrodzenia?

Molestowanie i mobbing w pracy

wskazują na mobbing. Jednak udzielając ogólnej odpowiedzi na pytanie jaka jest sytuacja pracodawcy oskarżonego o mobbing należy powiedzieć, że mobbing jest naruszeniem dobra osobistego pracownika. Dlatego na podstawie art. 24 KC w zw. z 300 KP istnieje domniemanie bezprawności działania pracodawcy i to on

Umowa na czas nieokreślony

określonych sytuacjach. Pracodawca wypowiadając umowę na czas nieokreślany jest zobowiązany do podania przyczyny wypowiedzenia, pracownik nie ma takiego obowiązku. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę na czas nieokreślony - bez wypowiedzenia, co oznacza, że zrywają postanowienia umowy w

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Tym razem dzwoniący najczęściej pytali o to, kiedy pracodawca może ich zwolnić. Zastanawiało ich, czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownicy, która zaszła w ciążę, ale jest zatrudniona na zastępstwo. Niestety nie. Pracodawca może rozwiązać taką umowę bo - choć

Co nas czeka w 2015 r.?

z naszymi postulatami dotyczącymi długości okresu wypowiedzenia oraz stosowania limitów zawierania kolejnych takich umów. Korzystne dla wzrostu zatrudnienia byłoby ograniczenie konieczności podania powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Tę ostatnią możliwość chcielibyśmy zachować dla

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

uzasadniającej rozwiązanie umowy. Poprzez wykazanie przyczyny należy rozumieć podanie konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które doprowadziły do rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika - pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

np. hipermarketu. Zasady takiej pracy reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada, że Kowalski powinien mieć umowę o pracę, ale nie może pracować tak dłużej niż 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy). Pracodawca - czyli agencja - opłaca za niego wszystkie składki, a sama umowa powinna

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na angielskich uczelniach w ub.r. starało się 677 osób z Polski, ok. 500 przyjęto. Dla porównania - podań z Niemiec było 2603, ale tylko 1722 rozpatrzono pozytywnie. To dane Universities and Colleges Admission Service - www.ucas.com - (brytyjskiej instytucji

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

mi wynagrodzenia nieustannie mnie zwodząc. Jednocześnie nie chce rozwiązać ze mną umowy o pracę, co dałoby mi możliwość zarejestrowania się i uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Co mogę zrobić? Może Pani sama rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia jego

Wypowiedzenie umowy o pracę

względem pracownika będzie skuteczne, np. termin 6 miesięczny. Konieczność podania podstawy prawnej wypowiedzenia Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Podanie podstawy prawnej rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę jest działaniem pracodawcy ponad wymagania przewidziane w kodeksie pracy. Wskazanie

Jeśli nie związki, to co?

.); termin i tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli (np. możliwość zgłaszania kandydatów indywidualnie, lub też przez grupy pracowników, wymóg pisemnej zgody kandydata itp.); termin podania nazwisk kandydatów do wiadomości załogi; datę wyborów przedstawicieli; tryb przeprowadzania wyborów (np. w

Ekspert radzi: jak odpowiedzieć na pytanie o zarobki?

Ekspert radzi: jak odpowiedzieć na pytanie o zarobki?

, że nie poczujemy się dobrze w nowym miejscu. Pamiętajmy o tym, że choć rynkiem rządzą twarde zasady, to podjęcie pracy jest umową między dwiema stronami. Mamy prawo, a wręcz obowiązek, negocjować najkorzystniejsze dla siebie warunki. Od czego zacząć? Analiza kosztów Ustalmy kwotę, której potrzebujemy

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

zrekompensować stres związany ze zmianą pracy i pozwolić na poprawę statusu finansowego. Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni kwoty wynagrodzenia, rozwiązaniem jest podanie widełek płacowych i uzależnienie ostatecznej sumy od pakietów pozafinansowych, szkoleń czy dodatkowych korzyści, np. krótszego dnia pracy w

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę; wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika oraz używanie alkoholu w pracy mogą, w razie niewłaściwego podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniać zasądzenie na rzecz pracownika

Pracoholiku! Weź sobie wolne

Pracoholiku! Weź sobie wolne

wykonywanie uniemożliwia wyjazdy. Można też wskazać osobę z przypisaną odpowiedzialnością związaną z podróżami służbowymi. Argumentem może też być podanie prywatnej przyczyny. Wiele zależy też od przełożonego i kontaktu, jaki z nim mamy. Niezależnie od sytuacji, zawsze jednak warto pozostawać otwartym na

Co mówią kodeksy

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Par.2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Kodeks karny Art. 218. par.1. Kto, wykonując

Bezrobocie to nie koniec świata

dane - zwalnianego i firmy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony, pracodawca musi podać powód zwolnienia i nie wystarczy kilka oględnych słów. Powód musi być konkretny, a pracownik musi go rozumieć. Nieco inaczej jest w przypadku umowy czasowej, gdzie powodu rozwiązania umowy podawać

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

krytykują uelastycznienie czasu pracy, poparły je w 2009 r. w ustawie antykryzysowej. Dziś tłumaczą, że to miało być rozwiązanie tylko na dwa lata, a nie na stałe. Umowy śmieciowe Ważnym postulatem protestujących jest oskładkowanie umów cywilnoprawnych, czyli umów-zleceń i o dzieło, potocznie nazywanych

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca ma prawo

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Kodeks pracy

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę

Rozmowa kwalifikacyjna: jak odpowiadać na trudne pytania?

pracodawcy; * jeżeli ostateczny zakres obowiązków i odpowiedzialności jest różny od opisanego w ogłoszeniu, można zażądać wyższego wynagrodzenia; * kandydat, który odłoży podanie kwoty, będzie mógł wysondować, co zrobi pracodawca przy ewentualnej zmianie wynagrodzenia przed podpisaniem umowy. Zobaczy, czy

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

konkretny i rzeczywisty. Dlatego podanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę zarzutu "niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków" nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok z 1.10.1997 r., I PKN 315/97, OSNAPiUS Nr 14/1998, poz. 427). Sąd

Rekrutują z polecenia

Na biurku Sławomira Kaczora, członka zarządu spółki Lingaro, leży kilkanaście podań o pracę. Dwa razy więcej osób wysłało CV na jego mejla. Prawdopodobieństwo, że któryś z kandydatów otrzyma pracę, jest jednak znikome. Zdaniem Kaczora większość z tych osób nie spełnia stawianych przez firmę wymagań

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Art. 95

Akwizytorzy OFE na celowniku rzecznika

przypadku klientów tych funduszy, które zmieniły właściciela (np. Winterthur przejęty przez AXA) lub samą nazwę (np. Dom na Warta), o czym klienci nie zawsze muszą wiedzieć. OFE automatycznie odrzucają takie podanie, mimo że mogłyby jedynie poprosić o poprawienie danych. Dzięki temu ich akwizytorzy zyskują

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

okresu wypowiedzenia na nowych warunkach, ale równocześnie podważa się wypowiedzenie w sądzie. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wymagane jest podanie przyczyny obniżenia wynagrodzenia lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy. O ile można zmniejszyć

Czarne listy pracodawców na Facebooku

"Firma X [w oryginale pada pełna nazwa warszawskiej agencji PR]. Niezapłacone rachunki z tytułu umowy o dzieło z redaktorem za miesiące: maj, czerwiec, lipiec 2014 (łącznie 1700 zł). Kwoty nie zostały uregulowane do dzisiaj, mimo pisemnych zapewnień prezesa zarządu ( )". " Uwaga na

Wojsko szuka kierowców

miesięcy. - Z zakwalifikowanymi będziemy podpisywać kontrakty, maksymalnie na 6 lat. Oczywiście z możliwością przedłużenia. Kontrakt może w czasie jego trwania rozwiązać każda ze stron - podkreśla zastępca komendanta WKU. W wielu jednostkach w kraju potrzebni są też pracownicy o innych specjalnościach

Portret młodego Polaka

warsztatach (przepytano ponad tysiąc studentów i absolwentów w kilkunastu miastach w Polsce), pracowało lub pracuje w trakcie studiów. Większość (52 proc.) na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Z pierwszych pensji opłacali czesne, akademik i ksero. Niektórzy zrezygnowali z tego powodu z modnego Erazmusa

Podwyżka na wyciągnięcie ręki

W kwestiach technicznych sytuacja na rynku pracy ulega poprawie i w coraz większej liczbie branż mówi się o początkach rynku pracownika. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie we wrześniu spadło do 9,7 proc. - to najlepszy wynik od końca 2008 roku. Z badań przeprowadzonych m.in

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

rozwiązania umowy o pracę nie był poinformowany przez związek zawodowy, jacy pracownicy korzystają z ochrony - zaznacza. Innego zdania jest Michał Wyszkowski, inspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu: - Z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że firma złamała obowiązujące przepisy

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

rozwiązaniem jest wyjazd i szukanie pracy na miejscu. W tym wypadku trzeba jednak mieć fundusze, które pozwolą utrzymać się co najmniej przez miesiąc. Jeżeli myślimy o rodzinnym wyjeździe, nie obejdzie się bez szukania szkół dla dzieci i poznania prawa rodzinnego. W tym wypadku kwestia znajomości języka przez

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z art 30 § 4 KP w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tak jest w Państwa przypadku) należy wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Dokładnie o tej problematyce wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15 września 2006

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

, co pokazuje, że kondycja gospodarki powoli się poprawia. Polscy pracodawcy wciąż nadużywają umów cywilnoprawnych. W 2013 r. po raz pierwszy rządowa instytucja policzyła, ilu Polaków pracuje tylko w oparciu o takie umowy. To ponad milion osób, a dane te podała w marcu minister Iwona Hickiewicz

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

. Pamiętam przypadek, gdy pracodawca jako przyczynę zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia podał przestępstwo pracownika. W sądzie okazało się, że było to tylko wykroczenie, pracodawca musiał go z powrotem przyjąć. Aby go zwolnić, musiał podać inną przyczynę rozwiązania umowy o pracę: ciężkie naruszenie

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Życie w szarej strefie

godzinę brutto i umowa-zlecenie. Pensja zależna od wypracowanych godzin. - Zarabiam różnie, w jednym miesiącu 1,2 tys. zł na rękę w drugim 900 zł. Wszystko zależy od tego, ile dniówek mi przydzielą - tłumaczy Ewa. Na liczbę godzin pracy nie ma żadnego wpływu. Co prawda przed każdym kolejnym miesiącem

Jak zdobyć praktykę na wakacje

pracodawców? Nigdy nie wiesz! Dlatego, pisząc podanie o przyjęcie na praktyki, przyłóż się tak samo, jak gdybyś starał się o pracę. Gdy aplikujesz do działu finansowego, napisz o dobrych wynikach w nauce, zainteresowaniach, specjalizacji, jaką wybrałeś na studiach (te oczywiście powinny być finansowe), czyli

Umowa zlecenie i o dzieło: wróg czy przyjaciel?

wciąż nie mogą pojąć. Naprawdę nie musimy jej naśladować - spójrzmy lepiej na rozwiązania niemieckie czy francuskie. Bardzo proszę, aby napisanie reportażu nie zakończyło tego tematu - JEST WAŻNY DLA MILIONÓW LUDZI w tym kraju! Czytelniczka z Poznania Firma-córka do umów W państwa artykule o umowach

Praca w Allegro

najlepszy z najlepszymi wynikami to i tak nie znasz dnia ani godziny kiedy wylecisz - pisze użytkownik romek na forum gowork.pl. Co ciekawe ten sam użytkownik wyjaśnia przyczyny skąpości informacji o pracy w firmie. - Dlaczego nie ma opinii o firmie ? Ponieważ podpisując umowę podpisujesz że nigdy nie

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

§ 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można jej w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę ani nawet rozwiązać jej bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Są oczywiście wyjątki: - z kobietą w ciąży można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z jej winy, tylko gdy zgodzą się

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

pojawia się w każdym podaniu o pracę. Jak to ma się do rzeczywistości? Jak strój na modelce to tego, który widzimy w lustrze! Nie pisz więc, że jesteś komunikatywny, kiedy za każdym razem, gdy musisz się do kogoś odezwać, czujesz ścisk w żołądku. Jeżeli lubisz rozmawiać, szukaj pracy w działach obsługi

Nieuczciwi pośrednicy zmieniają się w gangsterów

. 17 listopada. Chcieli wyjaśnić sprawę w agencji, ale nie zastali Daniela. Pracownica agencji tłumaczyła, że ich podania zostały odrzucone przez jednego pracodawcę i teraz trafiły do innego, na odpowiedź będą musieli poczekać jeszcze kilka dni. - Czekaliśmy i nic. Postanowiliśmy zrezygnować z umowy

Skróty zadań w konkursie "Grasz o staż"

podanie przykładowych rozwiązań oraz oszacowanie rocznego wzrostu zużycia biomasy. Autorka zadania: Urszula Gaik - Gruszka, VATTENFALL Obsługa klienta Zostałeś poproszony o wskazanie sposobów badania zadowolenie Klientów oraz zaproponowanie listy działań dla podwyższenia jakości obsługi. Autorzy zadania

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

kompensacyjnego. Uzyskają za to prawo do emerytury po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Jak podał niedawno "Dziennik Gazeta Prawna", z danych ZUS wynika, że w roku, kiedy przepisy o świadczeniach weszły w życie, skorzystało z nich czterech pedagogów. Dziś pobiera je 921 osób - średnio

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wydawnictwie. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały

Raport o prywatnym pośrednictwie pracy

ludzie - adres pracodawcy podawali dopiero po wniesieniu opłaty 100-120 zł i podpisaniu umowy, w której zobowiązywali się do podawania adresów firm szukających pracowników. Oszustwo polegało na podaniu numeru telefonu do sąsiedniego pokoju lub do innego pośrednika. Pracy dzięki takiemu pośrednictwu

Sześć grzechów głównych menedżera

waszych wieloletnich obserwacji tego, co dzieje się w polskich firmach. Może powinna być dłuższa? Joanna Stępień: Wybierając poszczególne zachowania, kierowaliśmy się nie tylko własnymi wnioskami, ale też wynikami badań przeprowadzanych przez nas wśród pracowników. Podane przykłady powstały w oparciu o

Czego pragną pracodawcy?

#: to jest wlasnie problem polskich pracodawcow, boja sie ujawniac zarobki czesto w obawie przed konkurencja. Testy kilku firm pokazaly jednak ze podanie zarobkow w ofercie pracy podnosi skutecznosc pozyskiwania kandydatów nawet o 50%!wynagrodzenia.pl#: podawanie zarobkow w ofercie selekcjonuje rowniez

Zwolnienia w małych firmach

odprawy - czasem wyższe niż wymagane prawem. Pani Małgorzata otrzymała kilkanaście tysięcy złotych odprawy i propozycję pracy na umowę o dzieło w innym dziale. Takich praw nie mają pracownicy małych firm. A jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku aż 98,9 proc. polskich firm były to

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

pracy. Ale szef, którego podwładny bez słowa wyjaśnienia nie przychodzi do pracy i przepada jak kamień w wodę, musi podjąć czasochłonne działania, żeby ustał wiążący go z byłym podwładnym stosunek pracy. Bo - paradoksalnie - choć to pracownik nagle rozwiązał umowę, przez pewien czas nadal jest

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

urlopu bez formalnej zgody pracodawcy może być podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wniosek nie jest dla szefa wiążący - może ci odmówić, chyba że urlop został zaplanowany w planie urlopów. Urlop? Nie teraz Urlop można przesunąć. Możesz to zrobić i ty (jeśli podasz ważne

Maluchy - niemały interes

rodziców rozwiązania. "Słodki Domek" w wyjątkowych wypadkach umożliwia nawet zostawienie dziecka na noc. Właścicielka "Delfinka" myśli o otwarciu przy przedszkolu oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci. Powodzeniem cieszą się przedszkola językowe albo realizujące sprawdzone metody

Uwaga! Praktyki!

Prawo i praktyki Masz dwie możliwości zostania stażystą - szukać praktyk przez swoją uczelnię albo samemu. Obie mają wady i zalety. Praktyki obowiązkowe (załatwia uczelnia). Masz wszystko podane na tacy, podpisują z tobą umowę, jesteś ubezpieczony, ale, niestety, często na takich praktykach

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Odpowiedź eksperta Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas może Pan jedynie wypowiedzieć umowę o pracę. Nie musi Pan podawać przyczyny, ale umowę należy wypowiedzieć, co oznacza, że umowa rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, czyli po

Internet dla wybranych

przypadku stan faktyczny nie odpowiadał rzeczywistości - bohater naszego artykuł został oficjalnie poinformowany przez Netię o rozwiązaniu umowy 29 sierpnia (czyli po 11 dniach od daty zawiadomienia o braku możliwości technicznych sprzedaży usługi). Chcę mieć Internet Opisywana sprawa nie rozwiewa

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

, ale już w sądzie pracy. Bez względu na to, którą ścieżkę wybierzesz, gdy pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przepisy nie mówią, po jakim czasie możesz to zrobić - tylko od ciebie zależy, czy wypowiesz umowę o pracę po tygodniu czy trzech

Masz prawo nie bać się ZUS

Cel misji: oszczędność. Szczególnie podejrzane: te, które zaszły w ciążę w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy o pracę. Wyniki: Ponad 1,5 tys. spraw w sądzie. Winny: ZUS. Nazwa akcji: "brzuszki" O akcji "brzuszki" pierwszy raz napisaliśmy we wrześniu. Okazało się, że ZUS na

Jak Polki niańczyły francuskich urwisów

niegrzeczne dzieci trzeba bić po tyłku, Agnieszka była przeciwna przemocy. - Znalazłam się w trudnej sytuacji. Na szczęście życie przyniosło rozwiązanie. Po tym jak madame zapomniała o moim kieszonkowym zagwarantowanym w umowie, postanowiłam zmienić rodzinę - mówi. Rodzina do wymiany Dominika Kiss-Orska

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

, przykładowo, przy wypowiedzeniu umów na pracę, trzeba podać przyczynę - pracodawca nie może więc np. zwolnić pracownika, bo uważa, że jest leniwy lub nieuczciwy. Bo taką przyczynę, opartą na domniemaniach pracodawcy, łatwo zakwestionować przed sądem pracy. Proponuję, by z kodeksu pracy wykreślić nakaz podania

Będzie łatwiej zwalniać

wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę. Od 1 lipca wysokość odprawy nie będzie uzależniona od twojego łącznego stażu pracy, ale od stażu pracy u tego pracodawcy, który cię zwalnia. I tak: - gdy w danej firmie przepracowałeś mniej niż dwa lata, należy ci się odprawa w wysokości jednomiesięcznej pensji

Jak założyć firmę w...

trwać nawet ponad miesiąc. Dokumentację firmy najlepiej zanieść do prawnika, który pomoże przygotować dokument o nazwie "konstytucja firmy" (koszt to ok. 800 euro). Wymieni w nim cele firmy, sposób rozliczania i opis, czym firma będzie się zajmować. Umowę założenia firmy musi sporządzić

Pomarańczowa alternatywa

Polski, lecz także sami Holendrzy. Nadal pojawiają się informacje o kolejnych zwolnieniach oraz zamykaniu dużych przedsiębiorstw - zauważa Majka Diepenhorst z agencji pośrednictwa pracy Easttech. Jeszcze wczesną jesienią 2008 r. premier Jan Peter Balkenende mówił o zbyt małej liczbie pracowników w

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie możesz doczekać się na wypłatę (przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie; to zależy od ciebie, kiedy czujesz się pokrzywdzony), to masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Czas na europejskie zbiory

bez konieczności powrotu do Polski. Aby znaleźć zatrudnienie u rolnika w Szwajcarii często nie trzeba znać języka niemieckiego. Ogłoszeń należy szukać w Internecie i zgłaszać kandydatury na konkretną ofertę. Nie są przyjmowane "spontaniczne" podania o pracę. Firmy rekrutujące: Prometerre

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

naszej interwencji sprawą zajęła się policja zatrudnienia, a pracodawca musiał podpisać z pracownikami umowy o pracę (z 22 i 28 kwietnia). Walczyliśmy z nieuczciwymi pośrednikami pracy. Oszuści obiecują dobrze płatną pracę, wystarczy wpłacić 100 zł. Pracy jednak nie załatwiają, lecz zamieniają się w

Haczyki z notatnika prawnika

korespondencji okaże się nieaktualny. Wystarczy zwrócone przez pocztę świadectwo pracy złożyć w aktach osobowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1976 r. I PZP 41/76, OSPiKA 1977 r., z. 2, poz. 21). - Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca powinien natychmiast wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

podstawie umowy o pracę. Pracujesz na czas określony? Należy ci się odpowiednia część urlopu - np. umowa na pół roku daje 50 proc. rocznego wymiaru urlopu (jest to tzw. urlop proporcjonalny). Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

Powiedz mi, jak pracujesz, a powiem ci, czy możesz iść na urlop Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką podpisałeś z pracodawcą. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli umowa jest podpisana na czas określony, to przysługuje ci odpowiednia część urlopu. Np. każda umowa

Pięć patentów na ugotowanie frajera w Anglii

Aśki - przedstawili się i zaprowadzili do "służbowego" mieszkania na pięterku. Tam wyłożyli na stół umowę o pracę. Marcin przeczytał ją kilkakrotnie, szukając kruczków. Sprawdził pieczątki. - Na oko grało - mówi. Podpisał, następnie wręczył chłopakom kserokopie dokumentów i sto funtów kaucji

Polski fiskus sięga po brytyjskie pensje

sprzed dwóch lat. - Rozwiązanie takie byłoby po prostu właściwsze - mówi Andrzej Taudul. Co warto wiedzieć o podatkach Można nie płacić podatków w Polsce Osoby, które wyjechały na stałe wyjechały do Wielkiej Brytanii mogą przestać płacić podatki w Polsce. W tym celu muszą zmienić tzw. rezydencję

Jak zamieszkać w Wielkiej Brytanii

wysyłał ci oferty mailem. Z właścicielem (po angielsku "landlord") podpisujesz umowę o wynajem mieszkania tzw. Tenancy Agreement. Umowa określa warunki wynajmu i rezygnacji z niego. PAMIĘTAJ! Przed odbiorem kluczy sporządź razem z właścicielem bądź agentem listę wyposażenia kuchni i pokoi

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

się ubierasz, nie pozostaje ci nic innego, jak rozglądać się za innym zajęciem. Przywileje masz, gdy pracujesz na podstawie stałej umowy o pracę. Choć i tu gwarancji pracy na lata nie ma. Dyscyplinarka nieprecyzyjna Gdy pracodawca chce cię zwolnić, ma dwie drogi. Droga na skróty to osławiony art. 52

Zadbaj o pieniądze za granicą

wysłać pocztą do zagranicznego banku podpisany wniosek o otwarcie konta oraz odesłać przesłaną potem na nasz adres umowę o prowadzenie rachunku. Do listu trzeba dołączyć kopię dokumentów potwierdzających tożsamość (np. ksero paszportu). Karta płatnicza i PIN przyjdą na podany przez nas adres po dwóch

Czekając na drugą falę

pracowników.Arkadiusz Kuglarz PODKARPACKIE Bezrobotni: 136 404 osób. Rok temu było ich o 5 tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na

Przykład pozwu o zapłatę zaległej pensji

4) 3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane. (przypis 9) UZASADNIENIE Jestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

zadzwonił. Programiści zdecydowali się opatentować swoje rozwiązanie, na dniach ma być złożony wniosek do urzędu patentowego w Polsce i USA. Poza tym trwają zaawansowane rozmowy z dwiema firmami - na ich przyspieszenie ma wpłynąć opatentowanie technologii i podanie większej liczby szczegółów. {{dalej

Ile można dorobić na emeryturze?

emerytury nie rozwiążesz umowy o pracę. I to - w tej sytuacji - niezależnie od tego, ile zarabiasz. Identyczna zasada obowiązuje również przy zawieszaniu rent i rent rodzinnych. 2. Jeśli zarobisz ponad 130 proc. średniej płacy - czyli 3031 zł brutto miesięcznie. Możesz sam wybrać, czy zawiadomisz o tym ZUS

Gorzka opowieść właściciela firmy budowlanej

zatrudniałem kolejnego, zgodziłem się na jego stawkę. Poprosiłem go więc, by spisał wszystkie swoje dane wraz z numerem konta, na które będę mógł przelewać pieniądze, a on na to: "o nie, goguś, albo kasa pierwszego do rączki, albo do widzenia". Goguś?! Dwa lata temu z takim rozwiałbym pewnie umowę

Wzór pozwu o zapłatę zaległych wynagrodzeń

(przypis 4) 3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane (przypis 9). UZASADNIENIE Jestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od

Zawód na czasie - windykator

przypomina osoby, która potrafi wywrzeć presję na dłużniku. Jest filigranową blondynką o pięknym uśmiechu, uważnie słucha pytań i spokojnie opowiada o tym, co robi. Pracuje w boksie w sali, gdzie przebywa jednocześnie kilkudziesięciu windykatorów. Przy biurku ma komputer i telefon. Dzięki specjalnemu

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

. Należy też pamiętać o podaniu nazwiska panieńskiego, jeśli było zmienione. To ułatwi poszukiwanie dokumentów. * A co jeśli Twój zakład już nie istnieje? Likwidatorzy lub syndycy masy upadłościowej zarówno państwowych, jak i prywatnych firm mają obowiązek powiadomić sąd bądź organ prowadzący rejestr lub

Niepełnosprawny pracuje

dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę), 2. żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania (wnosi się je w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę), 3. żądanie nawiązania umowy o pracę (wnosi się je

Świadczenia pracownicze. Jak rozliczyć delegację, od jakich dodatkowych świadczeń płaci się podatek

strategicznych danych firmy i nagle dostajesz propozycję zmiany pracy. Dotychczasowy pracodawca ma prawo domagać się, abyś przez jakiś okres nie wykorzystywał danych zdobytych u niego. Podpisujecie umowę o zakazie konkurencji. Jest ona zawierana na określony czas, a pracownikowi po rozwiązaniu umowy należy się

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

na umowę o pracę. Jednak inspektor pracy może wytoczyć powództwo do sądu pracy na rzecz pracownika, gdy stwierdzi, że umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło, czy o świadczenie usług) w istocie jest umową o pracę. Takie powództwo będzie teraz ułatwione, gdyż wchodzi w życie definicja pracy

15 tys. zł miesięcznie bez wychodzenia z domu

zainwestować, ale tylko 5 zł. Nie trzeba niczego sprzedawać, z nikim rozmawiać, a nawet podpisywać umowy. Wystarczy przelać 5 zł na konto z podanej listy - najczęściej zawiera ona 5 numerów kont. Przelewasz więc pieniądze na konto nr 1. A potem? "Musisz zrobić kopię strony (tekstu na niej zawartego

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

ostatnio zatrudnione na umowę o pracę, a nie np. na zlecenie. Mogą być już na bezrobociu (ale wcześniej pracowały na umowę o pracę). Natomiast z otwartego funduszu (jeśli do niego przystąpiły) muszą wystąpić (powołując się np. na tzw. "błąd w oświadczeniu woli" przy zawieraniu umowy z funduszem

Streszczenie zadań konkursowych

, dane o sezonowości sprzedaży, jakie są kanały dystrybucji towaru. Zaproponuj plan dostaw do odbiorców finalnych na terenie całej Polski, wyznacz lokalizację magazynów dystrybucyjnych, określ ich podstawowe parametry. Rozwiązanie powinno być najkorzystniejsze z punktu widzenia kosztów, uwzględniając