polityka rynku pracy

.

Aktywne polityki rynku pracy

Aktywne polityki rynku pracy

(ALMP - active labour market policy)

Pomagamy młodym: Jak wyglądały warszawskie warsztaty w ramach akcji "Projekt: praca"

- 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie warsztatów dla młodych zorganizowanych w ramach akcji Projekt: praca.

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Jakie słabości mają młodzi stawiający pierwsze kroki na rynku pracy i co robi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, aby im pomóc? Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

W środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpiła na VII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. - Musimy przywrócić w Polsce szacunek do pracy - tak brzmiało przesłanie spotkania. W jego ocenie konieczne jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i doradztwa

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

chodzi kwotę. Wskazano w nim natomiast, że strona społeczna chce powołania, w ramach zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy. Ponad to wstępnie ustalono, że

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

. wybrało technika i zawodówki, a 48 proc. licea. Ale jeszcze w 2012 r. proporcja była odwrotna. Jak powstrzymać coraz szerzej otwierające się nożyce braków kompetencyjnych na rynku pracy? - Rozwinąć politykę migracyjną, zadbać o zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, wydłużyć wiek emerytalny, kształcić

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że decyzja Szwajcarii o utrzymaniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dotyczy w sumie 25 krajów Unii Europejskiej: ośmiu państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, piętnastu państw, które należały do UE już przed 2004 r

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane według kolejności

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

. - Dane o sytuacji na rynku pracy w lutym są bardzo optymistyczne. Widać, że rok 2014 będzie przełomowy. Już dziś możemy powiedzieć, że ożywienie oznacza trwałe odwrócenie trendu. Od lutego bezrobocie będzie stopniowo spadać, mam nadzieję, że w marcu i kwietniu spadek będzie bardzo wyraźny - powiedział w

Znów uwierzyć w siebie

Znów uwierzyć w siebie

prowadziło taką politykę rodzinną, dzięki której dyskryminowanie kobiet będzie wytykane palcami. Zanim to się stanie, jak kobiety, które na dłużej opuściły rynek pracy, mogą sobie pomóc w powrocie? - Warto zacząć od siebie, my np. w fundacji mamy warsztaty z treningiem psychologicznym. Osoby trwale

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

". W Niemczech, największej gospodarce na kontynencie, stopa bezrobocia wynosi aż 11,4 proc., w porównaniu z 9,2 proc. w 2001 r[dla porównania w 2001 r. wynosiła 9,2 proc.]. W tym samym czasie we Francji odsetek bezrobotnych wzrósł z 8,3 do 9,9 proc. Skuteczność hiszpańskiej polityki gospodarczej

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

-Kamysz. W jego opinii zmiany będą fundamentalne dla całego rynku pracy. - Nie chodzi tylko o funkcjonowanie urzędów pracy - choć to bardzo ważny fragment - ale ten projekt stwarza nowe możliwości aktywizacyjne, szczególnie dla osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, a także dla rodziców powracających

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

niekorzystnych trendów demograficznych w Europie - starzejącego się społeczeństwa, spadku liczby urodzeń oraz kurczenia się grupy osób w wieku produkcyjnym. Jak ocenił, wymaga to uelastycznienia rynku pracy. - Większość osób długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców i niepełnosprawnych może zostać zatrudniona

W tych zawodach pracy nie będzie

W tych zawodach pracy nie będzie

czerwcu 2011. Niestety, nic nie zapowiada, żeby sytuacja na rynku pracy dla osób specjalizujących się w tym zawodzie miała się polepszyć. Większość dużych przedsiębiorstw szyje odzież poza granicami Polski. Wyjątki nadal są nieliczne. Na 9. miejscu rankingu uplasowali się mechanicy. Spośród

Polska otwarta na pracę ze Wschodu

okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy. Debata o pracy jest coraz głośniejsza. We wtorek w Warszawie gościł Vladimir Spidla, unijny komisarz ds. zatrudnienia, równości szans i polityki społecznej. Spidla nie chciał spekulować, które kraje starej Unii mogą otworzyć swój rynek pracy dla nowych

Męcina: - Bezrobocie w dół, nowy kodeks pracy w lipcu

łatwy dla rynku pracy. - Trzeba docenić te działania, które są działaniami aktywizacyjnymi. To alternatywa dla bezrobocia. Szczególnie jest to w interesie młodych ludzi, którzy dopiero idą do pracy, bo inicjatywy aktywizacyjne są lepsze niż bezrobocie - mówił minister Męcina. Zdaniem ministra bezrobocie

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

. - Kryzys widać już na rynku pracy w branżach motoryzacyjnej, meblarskiej, hotelarskiej i wielu innych. Z szacunków wynika, że masowe zwolnienia będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku. Wtedy też planuje wrócić do kraju ok. 300 tys. rodaków pracujących jeszcze za granicą - mówiła posłanka PiS. Pytała

Holendrzy nie lubią imigrantów?

Holendrzy nie lubią imigrantów?

, akcentując potrzebę zwalczania nieuczciwych biur pracy tymczasowych. Jednak to właśnie ten polityk zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat imigrantów z nowych krajów członkowskich i Polaków przyjeżdżających szukać zatrudnienia i lepszego życia w Holandii. Margines czy wierzchołek góry lodowej? W

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

. Dobre efekty przynosi także przydzielenie każdemu poszukującemu pracy konsultanta, który ma za zadanie monitorować postępy bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wskazywać dostępne kierunki rozwoju. Doświadczenia innych krajów pokazują także, że pozytywne rezultaty w procesie powrotu do pracy

Praca za granicą

Niemcy Oferta pracy dla kucharzy, kelnerów, pokojówek, recepcjonistów, pracowników sieci gastronomicznej McDonald's (osoby z wykształceniem średnim, min. dwuletnim stażem pracy w barze McDonald's). Wymagania: język niemiecki w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się (przewidziana rozmowa

Praca za granicą. Pomagamy Wam w szukaniu pracy

wojewódzkich urzędach pracy i ich filiach oraz w wydziale migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, tel. (0-22) 826-68-50. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i

Praca za granicą. Pomagamy wam w szukaniu pracy

w Wydziale Migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (0-22) 842-05-36. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i angielskiego), cukiernik

Minister pracy: Mamy najniższy od pięciu lat poziom bezrobocia

Zdaniem minister pracy, jeżeli sytuacja ekonomiczna nie będzie się gwałtownie pogarszać, to bezrobocie na koniec roku "powinno się stabilizować na mniej więcej takim poziomie (jak obecnie - PAP)". - W gorszej, takiej pesymistycznej sytuacji, może wzrosnąć o 2-2,5 pkt proc. do końca roku

Nordycki model rynku pracy - wzór do naśladowania?

. Bezpieczeństwo socjalne jest jednak dla nich tak cenne, że są gotowi utrzymywać wysoki poziom opodatkowania.Rozbudowany system socjalny nie przeszkadza w uzyskiwaniu bardzo dobrych wskaźników na rynkach pracy. Aktywność ekonomiczna, wskaźnik zatrudnienia, czy stopa bezrobocia, prezentują się w Skandynawii

Rząd chce odmłodzić pracowników: 50-tka to nowa 40-tka?

realiach gospodarczych nie może sobie pozwolić na pracownika, którego nie będzie mógł zwolnić. Tym bardziej, że moje stanowisko nie należy do kluczowych - tłumaczy decyzję przełożonego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zamierza systemowo zmienić podejście Polaków do wieku. Dzisiejszy 50

Minimalna stawka 12 zł za godzinę od stycznia 2017 roku

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. O wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej latami zabiegały również związki zawodowe. - Kończymy wreszcie z kilkuzłotowymi stawkami dla

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

pracy i polityki społecznej. Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają

Malejące bezrobocie wpłynie na skrócenie czasu pracy?

się coraz lepiej rynek pracownika sprawi, że zaczniemy szybciej wychodzić do domu? Więcej pracy i pieniędzy Na ten moment liczby są po stronie zatrudnionych. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w lipcu 8,6 proc., co oznacza najlepszy

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

"Kreator miejsc pracy 2014" - jeszcze 16 dni na zgłoszenia

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

Technolog

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Technolog - wymagania By podjąć pracę technologa, należy ukończyć wyższe studia techniczne z odpowiedniego zakresu nauk technologicznych i wybrać specjalizację, np. technologiem żywności nie może zostać ktoś, kto specjalizował się w technologii odzieży, itd. Technolog

Polska gospodarka odżyje? Ofert pracy zdecydowanie więcej

- Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Polsce 11,5 proc., w porównaniu z sierpniem oznacza to spadek o 0,2 proc. - poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Według MPiPS, na koniec września w urzędach pracy

Mamy jednocyfrowe bezrobocie

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej - Tak dobrego wyniku nie odnotowano na rynku pracy od 7 lat. Od czasu transformacji ustrojowej stopa bezrobocia tylko dwa razy spadła do jednocyfrowego poziomu. Jeszcze 2 lata temu wynosiła przecież 13 proc. Od stycznia 2014 r. liczba

Pracowity kwartał PiS-u na rynku pracy

" Pierwszą ważną zmianę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało tuż przed końcem roku. Pokazało projekt zmian w Kodeksie pracy zakładający, że umowa o pracę musi być podpisywana przed jej faktycznym rozpoczęciem, a nie - jak dotychczas - przed końcem pierwszego dnia

[9.12.2014] Polish National Sales Awads 2014

Podczas Gali, którą uroczyście otworzy pan Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, zostaną wręczone nagrody dla najlepszych w sprzedaży w 20 kategoriach. Ponadto pan dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosi przemówienie "

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

trwać dłużej niż 18 miesięcy u jednego pośrednika. Przed upływem 18 miesięcy pracownik tymczasowy był więc "przenoszony" do innej agencji (czasami spółki córki), a jego faktyczne miejsce pracy się nie zmieniało. Efekty takiej polityki poznał Stanisław, 46-letni nauczyciel fizyki, którego niż

Tymczasowo jakoś leci

13 proc. rozproszone jest w pozostałych sektorach. Gdzie jest etat Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2014 roku zaledwie 44 proc. osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej miało etat. To problem, na który zwracają uwagę nie tylko

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

żal i przekonanie, że ten rynek pracy nie jest jeszcze taki pracowniczy, jeżeli nie potrafi wykorzystać takiej osoby jak ja." "Mąż ma 62 lata. Został zwolniony parę miesięcy przed 60-ką, po 25 latach pracy, w związku z czym nawet zasiłek przedemerytalny mu nie przysługuje. Jest na moim

Ile zarobisz w sprzedaży

300-500 zł – tyle zarabia 20-letnia studentka kierunku polityka społeczna, która w weekendy sprzedaje bilety do popularnego warszawskiego teatru. Pracuje głównie w centrach handlowych i w okolicach popularnych warszawskich ulic 800-1 tys. zł – to wynagrodzenie sprzedawcy na stoisku z

Dobry rok dla rynku pracy

stronie zwycięzców w 2015 r. Wyjątkowe na rynku pracy było...? Krzysztof Inglot, Work Service SA: Zatrudnienie cudzoziemców i zjawisko migracji Polaków. Pracownicy z zagranicy stali się odpowiedzią na brak polskich rąk do pracy na lokalnych rynkach. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

obietnic Donalda Tuska. Za rządów tego polityka zaplanowana i zrealizowana. W poczet sukcesów pani premier nie można też wpisać wzrostu płacy minimalnej, bo to wynika z ustawy. Kopacz nie miała też wpływu na zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę na czas określony, które we wtorek przyjął rząd

Top Pracodawcy Województwa Śląskiego 2016

Celem plebiscytu Top Pracodawcy Województwa Śląskiego jest uhonorowanie firm, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy. Nominacji i wskazań w konkursie dokonały władze samorządowe województwa, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą

[3 - 4.12.2014] XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Głównym celem konferencji będzie przedstawienie i omówienie projektu zmian do Kodeksu pracy w obszarze umów terminowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Gośćmi specjalnymi będą: Pani Anita Gwarek - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i

Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy

i Polityki Społecznej, w których oprócz niemieckich pracodawców będą uczestniczyć także doradcy EURES z krajów Unii Europejskiej. Ponadto w 2014 roku odbędzie się kolejne 10 giełd pracy skierowanych do osób poszukujących pracy na terenie Niemiec. Co roku targi pracy odwiedza 800-1000 osób, a giełdy

Wraca rynek pracownika?

się. W czerwcu stopa bezrobocia, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, była najniższa od dwóch lat i wyniosła 12,1 proc. W miesiącach wakacyjnych może być jeszcze niższa, wzmocniona dodatkowo sezonem letnim - mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service. - Najlepiej

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok 2015 był rekordowy pod względem liczby zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom. Łącznie otrzymało je ponad 65 tys. osób. To o połowę więcej niż w roku poprzednim. I choć najliczniejszą grupę obcokrajowców pracujących w Polsce

Polki - "brakujące córki" Niemców

państwa dla zapewnienia im opieki, w ciągu jednego roku wzrosła o 5 % - z 392 tys. w 2009 roku do 411 tys. w 2010 roku. W sumie opieki wymaga dziś 2,4 mln osób, a według prognoz statystyków w 2050 r. może to być około 4,7 mln, czyli co 15. Niemiec. Polityka rodzinna Drugą bolączką Niemiec okazała się

Szefie, nie odejdę z pracy, jeśli...

i awans". Powoli uczymy się też na nowo stawiać warunki pracodawcom. Nowych informacji w tym temacie dostarcza badanie "Barometru Rynku Pracy V"* zrealizowane przez Millward Brown na zlecenie Work Service SA. Wynika z niego, że ponad trzy czwarte badanych (77 proc.) w zasadzie lubi

Przyjazne Miejsca Pracy, czyli jakie?

wykonywali swoje obowiązki z zaangażowaniem? Czyli o tym jak stworzyć przyjazne miejsce pracy będziemy rozmawiać z przedstawicielami pracodawców, ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także specjalistami z fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne. Zapraszamy do oglądania debaty na żywo

Bezrobocie w Polsce znowu w dół

Informacje te mogą budzić zaskoczenie, bo są sprzeczne z danymi GUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według tych instytucji stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 12,5 proc. Skąd więc ta, wynosząca niemal 3 pkt proc. różnica? Eurostat wykorzystuje inną metodę mierzenia skali

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

Rekruter zawodem zaufania publicznego?

rekrutacyjnymi. Dialog, którego w naszym kraju wciąż niestety brakuje. W Polsce pracuje kilkadziesiąt tysięcy rekruterów, którzy tworzą na tyle liczną grupę zawodową, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powinno brać za nich większą odpowiedzialność. Nasz rynek rekrutacyjny ma wiele wad takich jak

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz. Pieniądze publiczne, agencja pośrednictwa prywatna Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym to nowy instrument wprowadzony przez wprowadzoną w maju 2014 r. nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

kompletnie niedopasowanych do rynku pracy lub uzbrojonych w wiedzę teoretyczną, tak naprawdę aktualną dekadę wstecz. Problem powraca od lat, a obecnie po raz kolejny stajemy przed pytaniem, czy reforma przywracająca 8 klasową podstawówkę będzie miała znaczący wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacji i kariery

Chcesz dobrą pracę? Przyjdź na SWPS!

m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pracodawcy i eksperci ds. rekrutacji oraz rynku pracy. Zaczynamy o godz. 10. Przez cały dzień specjaliści będą poprawiać CV tak, żeby było jak najatrakcyjniejsze dla pracodawców. Powiemy też młodym, gdzie i jak szuka się dziś

Inżynier budownictwa

Praca inżyniera budownictwa Praca inżyniera budownictwa polega na planowaniu i koordynowaniu prac budowlanych. Inżynierowie budownictwa, zwani też inżynierami budowlanymi lub inżynierami budowy, zazwyczaj specjalizują się w budowaniu określonych obiektów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

, sektor badań i rozwoju, publiczną politykę fiskalną i strukturalną. Model opisuje rynek pracy, pieniądza i kapitału w powiązaniu z procesami demograficznymi, postępem technologicznym oraz długofalowym wzrostem gospodarczym. Do czego można wykorzystać aplikację? - Będzie można przeprowadzić symulację, co

Agencje zatrudnienia rosną w siłę

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. ponad 1,028 mln osób w Polsce znalazło pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Zdecydowana większość z nich, bo niemal 700 tys., podjęło pracę tymczasową. Jest to wzrost o prawie 25 proc. w stosunku do 2013 r., gdy liczba

Pokoleniowa ruletka. Nadchodzi czas doświadczonych pracowników

zachodniej Europie po to, żeby ocieplić wizerunek banków jako pracodawców i przyciągnąć młodych. Czy podobną politykę zastosują polskie firmy i czeka nas junioryzacja rodzimego rynku pracy? Rozmowa z Tomaszem Walenczakiem, dyrektorem agencji zatrudnienia Manpower. Agata Kinasiewicz: Czy zwyczaje z Wall

Pora na spłatę długu zaciągniętego u pracowników

Choć o rynku pracownika mówi się od ponad roku, właściciele firm bronią się przed nieuniknioną zmianą jak mogą. Z badania "Barometr Rynku Pracy V" przeprowadzonego w styczniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Work Service wynika, że firmy doskonale diagnozują źródło

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Profilowana pomoc Zmienione przepisy określają trzy profile pomocy dla bezrobotnych. Pierwszy skierowany będzie do osób aktywnych, które nie potrzebują specjalistycznego wsparcia, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Z drugiego będą korzystać

Rynek pracy: co przyniesie początek 2017 roku?

szuflady, bo rodzimy rynek pracy po latach zaciskania pasa mocno odbił. Na początku grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2 proc., osiągając tym samym wynik z początku 1991 roku. A nic tak nie wpływa na poprawę wynagrodzeń, jak brak

Co nas czeka w 2015 r.?

---------- Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej ---------- Kluczowa w 2015 r. będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. W tym roku wielkim wysiłkiem polskich przedsiębiorców, udało się obniżyć stopę bezrobocia z 14 proc. na początku roku do nieco ponad 11 proc. w

[20.02.2014] Targi pracy w Świnoujściu

. Efektem naszej pracy były 3 edycje targów pracy o zasięgu międzynarodowym oraz blisko 30 giełd pracy dla niemieckich pracodawców. W tym roku, nasze targi pracy zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę zaprezentują zarówno

Analityk danych

przedstawiają zarządowi wnioski, które wpływają na politykę produkcyjną firmy. W firmach zajmujących się sprzedażą analitycy danych zajmują się analizami rynku pod kątem wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów. Analiza danych jest przydatna w każdej firmie, nawet niewielkiej. Badanie rynku przez zdolnego

Umowy na czas określony po nowemu

wiele projektów dotyczących nie tylko rynku pracy, ale też polityki społecznej, a przed nami tylko osiem zaplanowanych posiedzeń Sejmu. Mogę jednak obiecać, że będziemy się spieszyć, bo pamiętajmy, że jest zasada dyskontynuacji. Zgodnie z nią stary parlament zamyka sprawy, nad którymi pracował, i nie

Będzie reforma urzędów pracy

- Nie wszyscy, którzy przychodzą do urzędów pracy, chcą aktywnie poszukiwać miejsca pracy" - przyznał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP1. Poinformował, że MPiPS przygotowuje reformę urzędów pracy. - Zakłada ona profilowanie osób i kierunkowanie ich bardzo

Ekonomista

specjalistów ds. finansów, inwestycji finansowych, kadr i płac, itp. Ekonomiści zajmują się badaniem stosunku podaży i popytu towarów, rozwojem i kształtowaniem się cen, ewolucją rynków pracy, produkcji i wzajemnym oddziaływaniem na siebie tych wszystkich czynników. Ten rodzaj pracy wykonują ekonomiści

Młodzi idą się odkuć

Rok 2013 Kalina pożegnała bez większych sentymentów. W ciągu 12 miesięcy udało jej się osiągnąć tylko jeden sukces - obronić, z bardzo dobrym wynikiem, pracę magisterską. - Byłam pewna, że od momentu osiągnięcia wyższego wykształcenia rynek pracy otworzy się przede mną otworem. No i trochę się

Firmy chcą zatrudniać

dofinansowanie kosztów pracy (...), to jest szansa, że tegoroczne tempo spadku bezrobocia będzie porównywalne do ubiegłorocznego - uważa minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jednocyfrowy wynik na koniec roku jest możliwy do osiągnięcia. Ale optymizm ekspertów i polityków nie zawsze

Koniec bezrobocia? Jest praca, ale nie ma komu jej przyjąć

, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Trafność jej oceny wyraźnie widać w oficjalnych statystykach. Urzędy pracy pustoszeją. Z danych GUS wynika, że tylko między kwietniem a majem tego roku ubyło z nich 62 tys. osób. Rok temu, w tym samym okresie 80 tys. osób znalazło pracę. &ndash

Reporter

" wydarzeń z danego miejsca. Reporter - wymagania Oferty pracy dla reporterów zazwyczaj doprecyzowują zakres obowiązków reportera i tematykę, w jakiej będzie się poruszał. Reporter newsowy będzie zajmował się szerokim spektrum tematów - od polityki po wypadki drogowe. Reporter wojenny natomiast

Jak pomóc młodym na rynku pracy? Zapraszamy na konferencję

powinien go prowadzić, będą dyskutowali uczestnicy konferencji podsumowującej drugą edycję akcji "Projekt: Praca". W dyskusji udział wezmą m.in. przedstawiciele rządu: Lena Kolarska-Bobińska - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jacek Męcina - wiceminister pracy i polityki społecznej. Wśród

To był udany rok na rynku pracy

Mijający rok był całkiem udany dla rynku pracy. Postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów 68 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną

Niemcy: Uchodźcy zamiast porządnego zawodu wybierają bieda-pracę

ciągle szacowane. Ale w niektórych regionach kraju, np. Badenii-Wirtembergii, nowych zawodów uczy się tylko 20 proc. obcokrajowców. Mimo tego, że właśnie na tym zależy związkom pracodawców i politykom, a sami uchodźcy mogą liczyć na wsparcie w zdobyciu wykształcenia. Biedniejsi o ćwierć miliona euro Nad

Wielka Brytania: bezrobocie najniższe od 5 lat

pracy jest dobry wynik, a w kolejnych miesiącach ma się on wyraźnie zmniejszyć. Minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że w lecie stopa bezrobocia obniży się do około 12 proc., a pod koniec roku nie przekroczy 13 proc.

EKSPERT RADZI: Jak szukać pracy zgodnej z wykształceniem

tym szukając swojego miejsca na rynku pracy. Studiowanie politologii pozwala na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Przygotowuje nas do pracy w szkolnictwie, administracji publicznej, polityce, placówkach dyplomatycznych, mediach, agencjach informacyjnych, reklamie, public relations, marketingu

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

, pracownikom (...) dzisiaj jest zamrożonych ręką ministra Rostowskiego - powiedział. Według Kępińskiego minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz jest faktycznie "ministrem bez teki". Jeśli występuje do ministra finansów o 0,5 mld zł z Funduszu Pracy i ciągle czeka na decyzję, to

Obecność obowiązkowa

chorobach przewlekłych, gdzie te dolegliwości towarzyszą na co dzień, są w pewnym sensie "pod kontrolą", to już zupełnie inna kwestia. Po co w takiej sytuacji fundować sobie długotrwałe zwolnienie i ryzykować wypadnięcie z rynku pracy, jeśli ta praca nam odpowiada i nie obciąża aż tak bardzo

Gig economy, czyli menedżer na zleceniu

tworzenie się rynku pracownika. – Dążenie do większej swobody w kwestii czasu i miejsca pracy jest jedną z konsekwencji rozwoju technologii, które umożliwiają świadczenie usług z dowolnego miejsca na ziemi – mówi Hanna Listek. – Praca na zasadach freelancerskich dotyczy zatem wszelkich

Stereotyp upada. Ukraińcy w Polsce

rynku pracy. Nie da się ukryć, że wszystkich czekają podobne procesy demograficzne. Tylko te, które stworzą mądrą politykę migracyjną, wygrają batalię o wykwalifikowanych pracowników - dodaje. Mikołaj Szyszkin z firmy doradztwa personalnego OTTO Polska twierdzi, że stosunek Polaków do pracujących

Jaka praca, taka płaca

takie niosą ze sobą wiele niewiadomych, bo wynagrodzenia zawsze są pochodną stanu gospodarki, czyli tego, co dany kraj wyprodukuje. A pod względem wielkości PKB na osobę jesteśmy znacznie poniżej średniej dla UE. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wdrażanie takich mechanizmów rynku pracy, by nikt

Bezrobocie przyczyną społecznych rewolucji?

w 2006 roku do 46 procent w roku 2012. Ryzyko to jest sumą takich czynników jak: sytuacja na rynku pracy, poziom życia i zaufanie do rządu danego kraju. Do wzrostu prawdopodobieństwa wybuchu społecznych buntów przyczyniła się w znacznym stopniu drastyczna polityka oszczędnościowa w wielu państwach

Rynek pracy według PIP

kodeksu pracy; uważa pan, że obecny jest niewystarczający? - Obecny kodeks był nowelizowany dziesiątki razy i nie przystaje już do rzeczywistości. W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej uzyskałem zapewnienie, że do prac nowej Komisji Kodyfikacyjnej dołączony zostanie przedstawiciel Państwowej

Najlepsi pracodawcy na Śląsku 2016 r. Rozstrzygnięcie plebiscytu towarzyszącego konferencji Silesia HR Trends

Celem plebiscytu Top Pracodawcy Województwa Śląskiego jest uhonorowanie firm, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy. Liderzy wśród śląskich pracodawców nagrodzeni zostali podczas gali wieńczącej drugą edycję Silesia HR Trends – największej i

MPiPS: - Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc

w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Paulina Cius. Spadek bezrobocia to m.in. efekt przekazania środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych oraz realizacji projektów z rezerwy resortu pracy i polityki społecznej, adresowanych do osób zwalnianych np. w trybie zwolnień

Okiem pracodawcy: Provident Polska

roku, dwóch - z obecnymi, to jakie zmiany można zauważyć w aplikacjach kandydatów? Dla odpowiedzialnego pracodawcy, jakim jest Provident, bardzo ważne jest prowadzenie długofalowej i przemyślanej polityki personalnej. Uważnie obserwujemy zmiany zachodzące na rynku pracy i elastycznie na nie reagujemy

Dzień dobry, odchodzę!

pracownikom W pierwszej połowie listopada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że poziom bezrobocia spadł do 8,2 proc. Ostatni raz taki wynik statystycy odnotowali na początku 1991 roku. Eksperci przekonują, że coraz większymi krokami dochodzimy do sytuacji, w której pracy nie mają

Męcina: oferty pracy są, ale młodzi przegrywają z doświadczonymi

. Oferty pracy są, tylko młodzi ludzie mają mniejsze szanse w konkurowaniu o nie. Bez doświadczenia zawodowego przegrywają tę konkurencję - powiedział w czwartek Męcina podczas posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny. - Od 20 lat płacimy za wady systemu edukacji. Jeśli mamy taką liczbę młodych

Przybywa agencji pracy tymczasowej ale trudniej je kontrolować

Z informacji o działalności agencji zatrudnienia opublikowanej przez Ministerstow Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2013 r. funkcjonowało w Polsce dokładnie 4 540 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. W porównaniu do roku 2012 przybyło 569 podmiotów, czyli rynek powiększył się

Kto posprząta w ZUS-ie?

To pewne: 12 zł brutto (czyli 8,7 zł na rękę) obowiązywać ma od września. Tyle minimalnie za godzinę pracy zarobią osoby na umowach-zleceniach i samozatrudnione. W środę zapowiedział to wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił przy tym, że nowe zapisy mają

Telepraca w Polsce wciąż za mało popularna

tym obszarze zauważyło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (prezydent podpisał ją pod koniec kwietnia, a jej zapisy mają wejść w życie jeszcze w maju) firmy gotowe utworzyć miejsce pracy zdalnej dla

Ponad trzy czwarte pracowników nie boi się o pracę

pracownika? Według Hanczarka, wyniki Barometru odzwierciedlają lepszą kondycję polskiej gospodarki, a także powolną zmianę z rynku pracodawców na rynek pracowników. - Naturalne jest, że jeżeli pracownik czuje się bezpieczny, wówczas zaczyna oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Wiceminister pracy i polityki

Partnerzy Programu

społeczno-gospodarczej kraju. Nasze badania w wielu dziedzinach są prekursorskie. Pośród obszarów badawczych IPiSS wymienić można: analizy rynku pracy i efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy, prognozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, badania dotyczące procesów

Średniacy na rządowej kroplówce

na budżetowych fundamentach. Pomysł, by ją wspomagać oraz ułatwiać wejście do niej jest dobry i godny pochwały. Co do realizacji, nie będę komentował, bo za mało wiem, jak to ma wyglądać. Jeśli miałoby polegać na zwiększonych transferach, przy zaostrzeniu polityki fiskalnej, przykręcaniu śruby "

Młodzi opóźniają wejście na rynek pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w raporcie "Global Employment Trends for Youth 2015" sprawdziła m.in., ile osób do 24. roku życia (włącznie) nie ma pracy, jak długo jej szukają i jaki jest procentowy udział młodych kobiet uczestniczących w rynku pracy. Według MOP sytuacja poprawia

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny - nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych - powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych

"Interim Management - innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera"

. do Gdańska, Torunia, Łodzi, Rzeszowa, Krakowa i Białegostoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencje "Interim Management - innowacyjne

Ożywienie na rynku pracy szansą dla młodych

dobre wiadomości. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w lutym wyniosła dokładnie tyle samo co w styczniu, czyli 12 proc. To o 1,9 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. Przeliczając procenty na ludzi, wiemy, że liczba zarejestrowanych