pomoc finansowa dla bezrobotnych

sprawdź też:

pomocnik

Beata Pawlik

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Czasy, w których żyjemy, generują nowy rodzaj ubogich, do których należą ci, którzy posiadają wszelkie warunki ku temu, aby godnie żyć: wysokie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odpowiedni status społeczny, jednak z różnych powodów utracili pracę, i ze względu na wiek (50 plus) i nierzadko sprzężoną z wiekiem niepełnosprawność, pracy w żaden sposób odzyskać już nie mogą.

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

Skupiają bezrobotnych i wykluczonych z rynku pracy. Pomagają wrócić do pracy i społeczeństwa. Często przychodzą z pomocą, kiedy zawodzi państwo.

Nie ufaj "ekspertom"

W internecie roi się od samozwańczych specjalistów od prawa pracy, których porady nierzadko wprowadzają nas w jeszcze większe tarapaty. Gdzie szukać rzetelnej pomocy?

Dotacje na firmy pomogły?

Dotacje na firmy pomogły?

około 17 mln zł. W drugiej edycji od 2012 roku, znacznie szerszej i przedłużonej o rok w stosunku do pierwotnych planów, wydaliśmy 1218 dotacji na kwotę 57 mln zł - mówił niedawno Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. - W moim odczuciu to najlepsza forma pomocy w samozatrudnieniu dla

Urząd pomoże przedsiębiorczym

Urząd pomoże przedsiębiorczym

Każdy, kto zamierza starać się o dotację z urzędu pracy, musi jednak spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy i odczekać trzy miesiące (w niektórych urzędach ten okres jest krótszy). Dopiero wtedy można starać się o dofinansowanie własnej

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

nas biedy, zdaję sobie sprawę z tego, że część bezrobotnych pracuje, ale robią to w szarej strefie - mówi. Zasiłek dla bezrobotnych pobierać można - w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej - od 6 do 12 miesięcy. Ale ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu zarejestrowanemu

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. - Obecnie trwa nabór do programu. Zgłaszają się osoby młode, które niedawno kończyły studia, jak i te nieco starsze. Każdy spotyka się z doradcą zawodowym i wspólnie z nim ustala, jakie dana osoba ma predyspozycje, jaka forma pomocy byłaby dla niej najlepsza - mówi Piotr

Niemcy: Uchodźcy zamiast porządnego zawodu wybierają bieda-pracę

Niemcy: Uchodźcy zamiast porządnego zawodu wybierają bieda-pracę

donikąd - przekonuje. Podobnego zdania jest Eric Schweitzer, szef Niemieckiej Izby Przemysłowej i Handlowej. - Solidnie wykształceni fachowcy rzadko są bezrobotni i mają przyzwoite perspektywy finansowe. Dlatego ważne jest, by pokazać uchodźcom bez zawodu, czy wyższego wykształcenia, jak uzupełnić

Co nas czeka w 2015 r.?

dzieckiem i osób niepełnosprawnych. W połączeniu ze zwiększeniem wsparcia finansowego dla szukających pracy do 5,5 mld zł (czyli o 500 mln) pozwoli to na dalszy spadek liczby osób bezrobotnych. Chcemy jednak dążyć nie tylko do wzrostu zatrudnienia, ale też poprawy warunków pracy. Chodzi przede wszystkim o

Dobry rok dla rynku pracy

Dobry rok dla rynku pracy

restrukturyzacyjnych. Pewnym zaskoczeniem może być natomiast to, że mijający rok był udany dla polskiego sektora finansowego. W pierwszych miesiącach roku zatrudniono aż 58 tys. osób. I to pomimo fatalnych wyników warszawskiej giełdy, rosnących obciążeń nakładanych na banki z tytułu pomocy zadłużonym kredytobiorcom

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez PiS projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Przewiduje on pomoc dla bezrobotnych do 35. roku życia, mieszkających w małych miastach i wsiach, gdzie problem ze znalezieniem pracy jest największy. Ramy wiekowe nie zostały

Kto idzie do urzędu, a kto do rekrutera

Kto idzie do urzędu, a kto do rekrutera

darmowego kursu z różnych dziedzin. Unia daje pieniądze - mówią kolejni bezrobotni. Jeszcze inni chcą założyć własną działalność gospodarczą i liczą na pomoc finansową na starcie. Teraz w kryzysie, i to zupełnie nowe zjawisko, o zarejestrowanie się w pośredniaku proszą ich przyszli pracodawcy. Dwa światy

Po karierę do biura? To nie takie proste

Po karierę do biura? To nie takie proste

stawiają? Przede wszystkim właśnie poradnictwo zawodowe, czyli szeroko rozumianą pomoc w poszukiwaniu właściwej dla każdego korzystającego z usług biura ścieżki zawodowej. Biura organizują szkolenia, głównie z umiejętności miękkich i poruszania się na rynku pracy, a także przekazują oferty pracy od

Masz mnóstwo powodów, by zostać programistą

Masz mnóstwo powodów, by zostać programistą

z bezrobotnego humanisty da się zrobić wziętego programistę. f Dla "Wyborczej" Aleksandra Pszczoła, Bee Talents, rekruterka - Obecnie dużo mówi się o wyspecjalizowanych kompetencjach technicznych. Oprócz specjalistów ds. wytwarzania oprogramowania pożądani są również

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia przygotowany przez PiS

Sejm odrzucił projekt Narodowego Programu Zatrudnienia przygotowany przez PiS

dochód na członka rodziny nie przekracza połowy pensji minimalnej, PiS chciał zapewnić pomoc finansową, a młodzieży z biednych regionów stypendia edukacyjne, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 40 proc. pensji minimalnej Za odrzuceniem głosowali wszyscy posłowie PO i 28 polityków innych

Praca na studiach to konieczność

Praca na studiach to konieczność

Studenci coraz chętniej łączą pracę ze studiami. Jest to spowodowane trudną sytuacją młodych na rynku pracy. Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupę bezrobotnych w Polsce, bo aż 28,8 proc. stanowią osoby w wieku 24-35 lat. Od kilku lat wskaźnik ten utrzymuje się na podobnie wysokim poziomie

Kobieta sama sobie szefem - Unia da na firmę

i uczą się pisać biznesplan. Po skończeniu kursu mogą się ubiegać o grant, czyli bezzwrotną pomoc finansową. Bezrobotne łodzianki chętnie korzystają z pomocy. Mało tego - to właśnie w Łodzi najwięcej kobiet otwiera własne firmy po skończeniu kursu! - Najmodniejsze jest bukieciarstwo. Uczestniczki

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r. Ustawa o promocji zatrudnienia, już w swoim tytule prezentuje nowe podejście do pomagania bezrobotnym (poprzednia regulacja nazywała się: ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu). Wsparcie dla osób nieradzących sobie na rynku pracy ma być aktywne

Bezrobotny od urodzenia

Bezrobotny od urodzenia

zamiast wymyślnych szkoleń powinny zainwestować w terapię dla osób długotrwale bezrobotnych? Czy komuś, kto od lat nie potrafi sobie poradzić na rynku pracy, można pomóc? Rozmowa z dr. Sylwiuszem Retowskim* Marta Piątkowska: Na czym polegał nowozelandzki eksperyment, z którego wynika, że pewien procent

Plusy i minusy 2012 roku

bardzo zabiegały o pojawienie się odpowiednich prorodzinnych instrumentów finansowych i prawnych. A to są najważniejsze dla rodziny decyzje nie tylko roku 2012, ale ostatnich kilkudziesięciu lat polityki rządowej. + Elastyczny czas pracy i pomoc bezrobotnym Dobrze rokują zmiany w polityce rynku pracy

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

podczas zeszłotygodniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, odtrąbił zakończenie kryzysu. - Sierpień był szóstym kolejnym miesiącem spadku bezrobocia. Spadło ono o 0,1 proc. do poziomu 13 proc. W zeszłym roku, o tej porze, już rosło - mówił. Dodał jednak, że niezbędna jest dalsza pomoc państwa

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

także młodych. Po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy urzędy pracy dysponują tzw. bonami na zasiedlenie. To bezzwrotna pomoc finansowa (około 8 tys. zł) dla osób do "trzydziestki", gotowych wyjechać za pracą do innego miasta. Ale na przykład w 2014 r

Apel abp. Życińskiego: Pomóżmy bezrobotnym

kontakty. "Nie zawsze musi być to pomoc finansowa. Czasem może ona wyrazić się przekazaniu dzieciom odzieży, obuwia lub książek. Czasem może przyjąć formę pomocy prawnej czy organizacyjnej dla osób, które czują się opuszczone i bezradne" - pisze abp Życiński. Dzieło Pomocy Rodzinom Bezrobotnych

Jakie firmy powstały dzięki pieniądzom z UE

z bieżącej perspektywy finansowej są już rozdysponowane. Mówiąc wprost pieniądze są już u operatorów, a na nowy zastrzyk gotówki trzeba poczekać do 2015 r. Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wyjaśnia, że kolejny program dla Mazowsza jest dopiero w fazie

Nowy rok, nowe prawo

szkoleń. Np. szkolenie dla bezrobotnych w umiejętności poszukiwania pracy będzie bardzo dokładnie określone. Program ma być realizowany przez trzy tygodnie i składać się z dwóch części: z warsztatów oraz zajęć praktycznych, w czasie których uczestnicy będą szukać pracy. Koniec też z zasadą: "jeden

Kobiety na etaty

czerwca w bydgoskim urzędzie pracy było 12,8 tys. bezrobotnych, w tym 6,3 tys kobiet. Liczba bezrobotnych kobiet zaczęła powoli spadać już w zeszłym roku. - Kryzysowym, najgorszym od lat dla bydgoskiego rynku pracy. I w tak trudnych warunkach to kobiety częściej niż mężczyźni zdobywały zatrudnienie - mówi

Tu potrzeba ludzi do pracy

urzędach pracy umieścili znacznie więcej ogłoszeń niż rok temu. Gdzie pracy jest najwięcej? W urzędach pracy w całym kraju pracodawcy zgłaszają obecnie zapotrzebowanie na 85 tys. pracowników. Najlepiej jest w województwie śląskim. Na bezrobotnych czeka ponad 13,3 tys. wakatów. Dla porównania w ubiegłym

Inkubatory nie zawsze są skuteczne

pomieszczeń i korzystania z pomocy publicznej. Inkubatory mogą działać w różnej formie: instytutu, fundacji czy organu samorządowego. W największej skali funkcjonują przy uczelniach wyższych jako akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP). Te zapewniają młodym biznesmenom przede wszystkim zwolnienie z

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

aplikować pan Marcin, to: kierownik produkcji, kierownik zakładu, kierownik planowania produkcji, kierownik działu technologicznego, kierownik działu technicznego, kierownik wydziału produkcyjnego czy kierownik projektu. Dla kogo i jaka pomoc? Skorzystać z pomocy doradcy zawodowego można na kilka sposobów

Nie patrz w sufit - rozmowa z psychologiem o bezrobociu

zawęża się, bo pracujący koledzy nie mają dla niego czasu. Spotyka się głównie z innymi bezrobotnymi. Jest poza grupą ludzi aktywnych, czuje się, jakby świat o nim zapomniał. W końcu wpada w apatię i depresję, przez całe dnie siedzi w domu, przełącza kanały w telewizorze i patrzy w sufit. Po jakim czasie

[19.09.2014] Temat: Też masz problem ze znalezieniem i utrzymaniem dobrego pracownika?

odpowiedniego pracownika do Twoich wymagań jest efektywnie wykorzystany. Wielu pracodawców zmaga się z problemem znalezienia odpowiedniej osoby na miarę potrzeb firmy i jej utrzymanie. Jak to jest z dzisiejszym rynkiem pracy? Skąd tylu bezrobotnych, skoro jest tak wiele miejsc pracy? Czyżby nikt do siebie nie

Rolnik zadowolony z Polaka

rynku niemal wybawieniem - podkreślała tamtejsza prasa. Bo w Niemczech nieustannie brakuje rąk do pracy, zwłaszcza w niektórych zawodach, jak opiekunki do starszych ludzi i dzieci, osoby do pomocy przy zbiorach w sezonie letnim albo budowlańcy. A niemieccy bezrobotni nie chcą angażować się do ciężkich

Zostały własnymi szefowymi

, ale skoro mam własne pomysły i możliwość ich realizacji, wolę być niezależna. Otwarcie szkoły umożliwił unijny grant. Krajewska wzięła udział w projekcie "Nowe kwalifikacje. Praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet". Szkolenie trwało 12 dni. Uczestniczki poznały podstawy

Początek końca

w Wielkiej Brytanii na 1,75 mln. Tym razem zahamowanie wzrostu liczby bezrobotnych stało się priorytetem nie tylko dla rządu, ale również sektora prywatnego. Zmienił się bowiem duch epoki. W czasach zdominowanych przez myślenie neoliberalne przedsiębiorcy podczas ekonomicznych turbulencji sięgali po

Wędrówka po górach na dobry start. Pomoże więźniom?

Osoby opuszczające więzienia pozostawione są samym sobie. Z badań Equal sprzed pięciu lat wynika, że prawie wszyscy mają kłopoty ze znalezieniem pracy i udaje się to tylko co dziesiątemu. Wszystkich urzędy pracy traktują jak zwykłych bezrobotnych, tyle że potencjalni pracodawcy wolą osoby niekarane

Z ziemi polskiej do Polski

wewnętrznej w Polsce utrzymuje się raczej na tym samym, niskim poziomie - mówi Krzysztof Inglot z Work Service. - W niektórych częściach kraju mamy nadpodaż ludzi do pracy, w innych niedobory. Dlatego większa mobilność wewnętrzna Polaków byłaby dużą korzyścią dla rynku pracy i pracowników. Liczymy na to, że

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

zarejestrowania się w PUP zaczniesz zaoczne lub wieczorowe studia albo naukę w szkole średniej dla dorosłych. Stypendium to 40 proc. zasiłku (ok. 300 zł), które będą otrzymywać co miesiąc przez rok. W zależności od sytuacji finansowej urzędu i osiąganych przez bezrobotnego wyników w nauce PUP może płacić

Praca za unijne dotacje

osoba - która skorzystała z unijnej pomocy - przestała być bezrobotna. 22 proc. osób, które skorzystały ze wsparcia na podniesienie kwalifikacji zawodowych, otrzymało podwyżki pensji w pół roku od zakończenia szkolenia. Kilka miliardów złotych z POKL zostało zarezerwowanych na wsparcie dla osób powyżej

Znów uwierzyć w siebie

. I co im pani wtedy mówi? - Że takie podejście nie jest dla nich dobre. Dorosłe kobiety powinny rozwijać się zawodowo, być niezależne finansowo. Znam wiele historii żon przy mężu, których morał jest taki, że życie jest przewrotne i łatwo zostać na lodzie. Z różnych powodów: są rozwody, choroby

Cel: utrzymać etat

mediach: - Zostałem przeniesiony z oddziału do centrali firmy odległej od mojego domu o ponad 300 kilometrów. Rodzinę widuję w weekendy. Moi dwaj koledzy odmówili przeniesienia. W styczniu dostali ostatni zasiłek dla bezrobotnych. Badanie Polski Barometr Pracowniczy jest realizowane na platformie

A może dłuższa przerwa w pracy?

moment na to, by zrealizować plan, który tlił mi się w głowie od dawna. Moja praca mimo zalet finansowych jest jednak powtarzalna i bywa nużąca, zwłaszcza dla kogoś, kto - jak ja - lubi kontakt z ludźmi - opowiada. Plan podróży obmyślił jeszcze na studiach. Była to rowerowa wyprawa do Indii. Paweł

(Nie)doceniony "Kapitał ludzki"

zatrudnienia; pomoc dostało 265 tys. osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich); ponad 63 tys. osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 33 tys. przedsiębiorstw uzyskało wsparcie w ramach

Senat przyjął reformę urzędów pracy. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta

. Jednak prace nad dokumentem znowu się przeciągnęły. Co się zmieni? Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły skorzystać m.in. z bonów stażowych o wartości 10 tys. zł - dzięki nim młody bezrobotny będzie mógł sam znaleźć pracodawcę. Chętnych do zmiany miejsca zamieszkania wesprą bony migracyjne, czyli

Hiszpania zapłaci Rumunom, którzy wrócą do domu

pracy, w listopadzie zeszłego roku rząd sporządził plan pomocy finansowej dla obcokrajowców z 20 krajów spoza UE, którzy zgodzą się wrócić do swoich krajów. Obiecał im pełny zasiłek dla bezrobotnych w dwóch ratach: 40 proc. w Hiszpanii i 60 proc. po powrocie do domu. W zamian za pieniądze imigranci

Rusza nowy program dla bezrobotnej młodzieży

zarejestrowanym bezrobotnym, którzy nie ukończyli 25 lub 27 lat, jeśli są absolwentami szkół wyższych. Urzędnikom zależy głównie osobach, które chcą pójść na swoje, ale z powodu braku doświadczenia i pustej kieszeni na to się nie odważyły. "Pierwszy biznes" ma dotrzeć do najaktywniejszych i dostarczyć

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

pracował dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w

Trzeba mieć odwagę mówić

, zanim poniesie się konsekwencje zgody na niekorzystne dla siebie warunki. Jakie to konsekwencje? - W przypadku pracy na czarno pracodawca nie odprowadza za pracujących składek, więc w razie wypadku nie można liczyć na odszkodowanie, a w przypadku zwolnienia nie otrzymuje się zasiłku dla bezrobotnych

Jak założyć własną firmę

przepisów i procedur urzędowych. Dobra forma to podstawa Gdy znajdziemy się już w posiadaniu genialnego pomysłu na biznes ważne jest, aby zastanowić się nad tym, która forma działalności jest dla nas najkorzystniejsza. Możliwości jest wiele: od firmy jednoosobowej po spółki handlowe i cywilne. Oprócz nazwy

Prawda i fałsz ogłoszeń c.d.

Wpisy pojawiły się pod tekstem "Prawda i fałsz ogłoszeń" Hanna Nie szanują naszego czasu. Raz odpowiedziałam na ofertę pracy poważnej i znanej firmy ubezpieczeniowej. Pierwszym etapem była rozmowa telefoniczna, która zakończyła się pytaniem o moje oczekiwania finansowe; odpowiedziałam

Praca w Luksemburgu

Luksemburga płacą również podatek gminny dla gospodarstw domowych. 3. Dla kogo jest praca: kierownicy działów marketingu i sprzedaży, inżynierowie elektrycy, kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni, pomoce domowe i sprzątaczki, informatycy, agenci sprzedaży (handlowcy), średni personel do spraw finansowych

Zwolnienia w małych firmach

małych firm często są zaskakiwani informacjami o zwolnieniach. Niestety, nie ma żadnych podstaw prawnych, które mogłyby zabezpieczyć przed zwolnieniem w recesji i trudnej sytuacji finansowej firmy. W małych firmach nie ma także związków zawodowych, które mogą pomóc pracownikowi na przykład w uzyskaniu

Krojenie świadczeń

prasowej. Projekty tzw. ustaw okołobudżetowych, które pozostawił rząd Jerzego Buzka, zakładały m.in. zamrożenie świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, obniżenie o połowę kryterium do pobierania zasiłku rodzinnego. Nowy rząd nie zaakceptował tego

Sushi po polsku

czekać około roku.Monika wykorzystała jeszcze jedno źródło wsparcia finansowego, mianowicie zasiłek dla bezrobotnych. Zamiast pobierać go co miesiąc, można zdecydować się na jednorazową wypłatę gotówki w wysokości 60 proc. należnej całości (w tym przypadku 3 tys. euro), wówczas pozostałe 40 proc

Dopłaty do gosposi - nowy pomysł Ministerstwa Gospodarki

wiadomo jeszcze, jaki byłby limit odliczeń. Według projektu taką gosposią lub nianią mogłyby być osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). W wyszukiwaniu kandydatów mają pośredniczyć urzędy pracy. Nianie i gosposie będą zatrudniane na umowę zlecenie lub o

Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej

zwanej rezerwie ministra. Przeznaczyłam: 220 mln zł na programy i działania na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego; 80 mln zł na programy zwiększające

Skandal w urzędach pracy

odprawa ani wolne dni na poszukiwanie zatrudnienia. Nie można też liczyć na urlop wychowawczy. Osobie na półrocznej umowie nikt nie da kredytu ani nie sprzeda telefonu komórkowego. Nie można zaplanować urlopu, a za miesięczną przerwę między kolejnymi umowami przysługuje niski zasiłek dla bezrobotnych

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

lata temu). Świadczenia przedemerytalne mają być ograniczane od 2004 roku (i to najwcześniej od 1 kwietnia), ale nie zlikwidowane - uspokajał Marek Szczepański, wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Co to są świadczenia przedemerytalne? To pomoc państwa dla osób w wieku

EPIC - program na kryzys

przypadku problemów osobistych czy finansowych. Jakie są koszty? Kurs jest darmowy, sponsorowany przez Departament ds. Integracji. Jeśli ktoś mieszka poza centrum miasta, to ma możliwość otrzymania dofinansowania do transportu. Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania do opieki nad dziećmi dla

Rozmowa o końcu kryzysu i szansach na pracę

się pracy dla wszystkich. Zresztą rozmieszczenie bezrobocia w Polsce jest nierównomierne, dużo osób bez pracy jest w regionach słabo rozwiniętych, gdzie jest mało zakładów, a bezrobotni często mają niskie kwalifikacje. A takich osób gospodarka nie potrzebuje. Czego możemy się zatem spodziewać? - Stopa

Trudny los gastarbeitera

, udawało się odsunąć w czasie problemy z zatrudnieniem. Niestety to bomba z opóźnionym zapłonem. Programy antykryzysowe powoli się wyczerpują. Dziś bezrobocie w Niemczech sięga 8,7 procent, prognozy mówią o 11,6 procentach w 2010 r. Oznacza to, że liczba bezrobotnych może przekroczyć próg 5 milionów.To

My w 2020 roku

: funkcjonuje jako punkt dowodzenia w organizacji światowej gospodarki, jest kluczową lokalizacją dla firm finansowych i firm świadczących wyspecjalizowane usługi i jest rynkiem dla produktów i wytwarzanych innowacji. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Jan Węgleński, od lat zajmujący się socjologią miasta, autor

Kto zatrudnia

. Pracowników poszukuje również UPS, największa na świecie grupa kurierska - zatrudni 50 pracowników. 250 osób szuka Credit Suisse. Hinduska Irevna, światowy potentat w branży usług analityczno-finansowych szuka 150 matematyków. Firma pracująca dla Acera zatrudni ok. 200 osób. Na Dolnym Śląsku zatrudniają

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

. Pamiętaj! Bezrobotny, który utracił status absolwenta, może korzystać z pomocy urzędów pracy na zasadach ogólnych, m.in. pożyczek, programów specjalnych, robót publicznych, prac interwencyjnych, czy szkoleń. Gdzie po szczegóły? Program ma własną stronę w internecie www.1praca.gov.pl , gdzie można zadawać

Rodaku, zrób to sam

mieszkańców, opowiadano też o młodzieży, która ma kłopoty z dalszym kształceniem się z powodu kiepskiej sytuacji finansowej. Odezwali się też jednak pracodawcy, którzy dowodzili, że wielu z tych bezrobotnych po prostu nie chce pracować albo pracuje źle. A może tak do szkoły? - Przeczytałam artykuły o

Problemy zwalnianych bankowców

tysięcy osób, to widzimy skalę zjawiska - mówi Maciej Krupa, wiceprezes firmy konsultingowo-doradczej IPK. - Coraz więcej finansistów, nawet pracujących na stanowiskach menedżerskich, takich jak dyrektor finansowy, jest dostępnych na rynku. To nie znaczy, że zawsze są bezrobotni. Część z nich ma pracę

Etat w magazynie

najwięcej ofert zatrudnienia dla magazynierów pochodzi z Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Kandydaci mogą trafić do zakładów przetwórstwa spożywczego, magazynów znanych sieci handlowych, sklepów internetowych, fabryk sprzętu elektronicznego lub mebli. Często pracowników potrzebują także firmy z branży

W poszukiwaniu straconego absolwenta

, Irlandczycy zamiast hodować konie zaczęli je wyrzucać ze stajni (i teraz tabuny zwierząt błąkają się po drogach) - została nianią. Kiedy we wrześniu 2009 r. wróciła do Polski, dostała najpierw irlandzki zasiłek dla bezrobotnych i zaczęła na luzie szukać pracy. - Chodziłam do urzędu pracy, pytałam znajomych

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek? Dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej (rodzaj i wysokość należnych wtedy świadczeń regulują przepisy o pomocy społecznej) lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym

Znaleźć pracę po wyroku

. Prawie wszyscy z nich nie żyją. Jednak Andrzej prowadzi własną firmę. Poza korzyściami finansowymi ma to jeszcze inną dobrą stronę - nie musi tworzyć własnego CV dla potrzeb ewentualnego pracodawcy. Z dziesięcioletniej luki w doświadczeniu zawodowym trudno by się było wytłumaczyć... Andrzej miał wiele

Portret polskiego bezrobotnego

wskazują - poza pomocą członków rodziny - świadczenia opieki społecznej lub instytucji charytatywnych, Kościoła (14 proc.), zasiłek dla bezrobotnych (12 proc.) oraz własne oszczędności (10 proc.). Jedynie dwóch na stu bezrobotnych (2 proc.) deklaruje, że utrzymuje się przede wszystkim z drobnego handlu, a

Jak znaleźć pracę w stolicy

kuchennymi drzwiami - śmieje się Małgorzata. W ramach rządowego programu "Pierwsza praca" urzędy pracy w całym kraju oferują praktyki w firmach współpracujących z urzędem. To on pokrywa koszty ubezpieczenia i wypłaca absolwentowi równowartość zasiłku dla bezrobotnych. UWAGA! Urząd pomaga nie tylko

Junk job - kiedy praca staje się udręką

żadnej rozrywki, ponieważ nie było ich na nią stać. Wolny czas poświęcali albo na rozglądanie się za lepszą pracą, albo na szukanie pomocy u organizacji charytatywnych, co jest jednak niemożliwe dla większości osób pracujących w dwóch miejscach bez żadnego dnia wolnego. Z eksperymentu Ehrenreich wynika

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

pozostających bez pracy do 24 miesięcy - kobiety stanowią ok. 47%, natomiast wśród bezrobotnych przez ponad 24 miesiące - już 63%. W III kwartale 2003 roku przeciętny okres poszukiwania pracy wynosił 16,1 miesiąca i był dłuższy dla kobiet (16,5 miesiąca) niż dla mężczyzn (15,7 miesiąca). Zjawisko długotrwałego

Nie tylko w urzędzie

Polskiej Rodzaj pomocy: kredyt Dla kogo: prywatne podmioty komercyjne, na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości tworzące nowe miejsca pracy dla bezrobotnych. Finansowanie projektów zarówno w miastach do 15 tys. mieszkańców, jak i na wsi. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie. Na jaki cel

Czterdziestolatek szuka pracy

moje wady i zalety? Samemu niełatwo być obiektywnym, dlatego zapytaj o to innych. Jeśli zwolniono cię np. z powodu trudności finansowych firmy, poproś o pomoc dział personalny firmy, gdzie pracowałeś. A nuż będą gotowi pokazać ci twoje dobre strony, opowiedzą, za co cię cenili. Coraz popularniejsze (i

Nie bójcie się samotnych matek!

z taśmy powiedział mi, żebym po dalsze informacje dzwoniła pod numer 0-700..., 3,70 za minutę. A wiadomo, co to oznacza dla bezrobotnych, którzy i tak nie mają pieniędzy. Dalej już nie dzwoniłam. To nie może przecież być uczciwa oferta - zaznacza Teresa Stępniak. Uważać trzeba też na ogłoszenia w

Od Matki Polki do żywicielki rodziny

;. W pierwszym z nich Halinka wypominała Ferdynandowi, że wypił już niemało alkoholu za jej ciężko zarobione pieniądze. To pani Kiepska jest bardziej zaradna, rozsądna, mówi całkiem do rzeczy. Ferdynand zaś jest wiecznym bezrobotnym pałętającym się po domu w zeszmaconym piżamo-dresie. W drugim z nich

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

. - Nie wstyd się panu rejestrować? - zapytała z wyrzutem, wskazując głową stojącą obok kobietę z malcem, który pluł wokół papką gerbera. Kiedy Oksford nie licuje z ofertą - Kiedyś bezrobotny to był dla mnie alkoholik z pegeeru, wysmarowany węglem górnik albo krzyczący pod Sejmem ślusarz z Łucznika

Aby mieć ładne świadectwo

Czym jest świadectwo pracy? To źródło informacji o tobie dla kolejnego pracodawcy. Dowód, że wcześniej pracowałeś. Potwierdza twoje słowa o powodach rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą, że pracowałeś na takim a takim stanowisku, od kiedy do kiedy. Jest podstawą do określenia wymiaru

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

. W marcu zapisała się na listę bezrobotnych absolwentów, kilka tygodni później dowiedziała się o programie staży dla absolwentów. - Stażystów szukało kilka instytucji i firm, nie wiem dlaczego, ale zdecydowałam się na policję - opowiada. Nikt z jej rodziny nie pracuje w policji, o policji wiedziała

Biznes wkracza na uczelnie

Handlowa też chce postawić na współpracę międzynarodową i wyjazdy. - Dopiero podpisaliśmy umowę w sprawie współpracy z bankiem i zaczynamy przygotowywać projekty - mówi mgr Grzegorz Augustyniak z Centrum Programów Międzynarodowych SGH. - Marzy nam się stworzenie szkoły letniej dla cudzoziemców, programy

Bizneswoman z pośredniaka

dla nich ofert. Bez pracy są zarówno kobiety po urlopach macierzyńskich, jak i z wyższym wykształceniem - mówi Anna Sztuka z działu projektów europejskich Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie. Ale jak mówi, wkrótce sytuacja zmieni się diametralnie. Miejscowy urząd pracy dzięki finansowemu wsparciu z

W kosmosie to samotność jest

nie pomagają mi finansowo. Na studiach utrzymuję się sam, a przez trzy miesiące byłem bezrobotny. Pawłowi nie przysługuje ani stypendium socjalne, ani naukowe. Nie dostał też kredytu studenckiego. - Rodzice są rolnikami - tłumaczy Paweł. - Ich dochody wylicza gmina ryczałtowo [ hektar przeliczeniowy

Szef zamieszkał w raju

przyjechaliśmy tu z całego świata do małej wsi w głębi Danii, żeby zostać wolontariuszami. I tylko ja rozglądam się podejrzliwie. Podobno przez najbliższe dwa dni będziemy werbowani do sekty zwanej TVIND. Namawiają nawet Adam i Ewa List do redakcji był krótki: "Organizacja TVIND pod pozorem pomocy Afryce

Polska Lista Płac 2004 - odc. 1. Pensje do 1500 zł

. Ma 49 lat, wykształcenie średnie. W ubiegłym roku była bezrobotna. 700 zł - pracownica obsługi biura w firmie spedycji międzynarodowej. Pracuje na umowę-zlecenie, ma premię - 2 proc. od zysku ze zrealizowanych zleceń. Ale z powodu kar finansowych za błędne wykonanie poleceń (złe wydrukowanie faktury

Śląska lista płac

średnio grafik komputerowy, który na czarno pracuje dla kilku śląskich agencji reklamowych 1800 zł netto - bezrobotny absolwent Politechniki Śląskiej bez prawa do zasiłku. W swoim domu udziela lekcji angielskiego (bierze po 25 zł za godz.) 1800-2000 zł na rękę - tyle średnio wyciąga właściciel